Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 V tejto rubrike máte možnosť prečítať si celé zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva:

* Zápisnice budú zverejnené do 20. dňa v mesiaci nasledujúcom po schôdzi O.z.

ROK 2014

Zápisnica č.1/2014   Zápisnica č.2/2014  Zápisnica č.3/2014   Zápisnica č.4/2014   Zápisnica č.5/2014   Zápisnica č.6/2014   Zápisnica č.7/2014

ROK 2013

Zápisnica č.1/2013   Zápisnica č.2/2013   Zápisnica č.3/2013   Zápisnica č.4/2013   Zápisnica č.5/2013   Zápisnica č.6/2013   Zápisnica č.7/2013

ROK 2012

Zápisnica č.1/2012   Zápisnica č.2/2012   Zápisnica č.3/2012   Zápisnica č.4/2012   Zápisnica č.5/2012   Zápisnica č.6/2012

Zápisnica č.7/2012   Zápisnica č.8/2012   Zápisnica č.9/2012   Zápisnica č.10/2012   Zápisnica č.11/2012

ROK 2011

Zápisnica č.1/2011   Zápisnica č.2/2011   Zápisnica č.3/2011   Zápisnica č.4/2011   Zápisnica č.5/2011   Zápisnica č.6/2011

   Zápisnica č.7/2011   Zápisnica č.8/2011    Zápisnica č.9/2011    Zápisnica č.10/2011

ROK 2010

Zápisnica č.1/2010    Zápisnica č.2/2010    Zápisnica č.3/2010   Zápisnica č.4/2010   Zápisnica č.5/2010   Zápisnica č.6/2010

Zápisnica č.7/2010    Zápisnica č.8/2010    Zápisnica č.9/2010    Zápisnica č.10/2010     Zápisnica č.11/2010   Zápisnica č.12/2010

ROK 2009

Zápisnica č.1/2009     Zápisnica č.2/2009    Zápisnica č.3/2009    Zápisnica č.4/2009    Zápisnica č.5/2009    Zápisnica č.6/2009

Zápisnica č.7/2009    Zápisnica č.8/2009    Zápisnica č.9/2009    Zápisnica č.10/2009    Zápisnica č.11/2009    Zápisnica č.12/2009    Zápisnica č.13/2009

ROK 2008

Zápisnica č.1/2008     Zápisnica č.2/2008    Zápisnica č.3/2008    Zápisnica č.4/2008    Zápisnica č.5/2008    Zápisnica č.6/2008

Zápisnica č.7/2008    Zápisnica č.8/2008    Zápisnica č.9/2008     Zápisnica č.10/2008     Zápisnica č.11/2008     Zápisnica č.12/2008

ROK 2007

Zápisnica č.1/2007   Zápisnica č.2/2007   Zápisnica č.3/2007   Zápisnica č.4/2007   Zápisnica č.5/2007

Zápisnica č.6/2007   Zápisnica č.7/2007   Zápisnica č.8/2007   Zápisnica č.9/2007   Zápisnica č.10/2007

Zápisnica č.11/2007   Zápisnica č.12/2007   Zápisnica č.13/2007   Zápisnica č.14/2007

ROK 2006

Zápisnica č.1/2006   Zápisnica č.2/2006   Zápisnica č.3/2006   Zápisnica č.4/2006   Zápisnica č.5/2006 Zápisnica č.6/2006   Zápisnica č.7/2006   Zápisnica č.8/2006   Zápisnica č.9/2006   Zápisnica č.10/2006 Zápisnica č.11/2006  Zápisnica č.12/2006   Zápisnica č.13/2006   Zápisnica č.14/2006   Zápisnica č.15/2006

ROK 2005

Zápisnica č.1/2005   Zápisnica č.2/2005  Zápisnica č.3/2005 Zápisnica č.4/2005  Zápisnica č.5/2005 

  Zápisnica č.6/2005  Zápisnica č.7/2005   Zápisnica č.8/2005   Zápisnica č.9/2005   Zápisnica č.10/2005   Zápisnica č.11/2005    Zápisnica č.12/2005

ROK 2004

Zápisnica č.1/2004   Zápisnica č.2/2004       Zápisnica č.3/2004   Zápisnica č.4/2004   Zápisnica č.5/2004   Zápisnica č.6/2004   Zápisnica č.7/2004       Zápisnica č.8/2004   Zápisnica č.9/2004   Zápisnica č.10/2004

ROK 2003

Zápisnica č.1/2003   Zápisnica č.2/2003       Zápisnica č.3/2003   Zápisnica č.4/2003   Zápisnica č.5/2003   Zápisnica č.6/2003   Zápisnica č.7/2003       Zápisnica č.8/2003   Zápisnica č.9/2003   Zápisnica č.10/2003     Zápisnica č.11/2003  Zápisnica č.12/2003   Zápisnica č.13/2003   Zápisnica č.14/2003   Zápisnica č.15/2003     Zápisnica č.16/2003