Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

Plán práce MsSČK na rok 2014

Výbor Miestnej skupiny SČK v Krakovanoch

Výbor bezpríspevkového darcovstva krvi

Zoznam držiteľov Jánskeho plakety

Držitelia lekárskych brašní

Hlavné úlohy MsSČK na rok 2014

Správa o činnosti MsSČK za rok 2010

Sponzori Miestnej skupiny SČK v Krakovanoch

Fotogalérie:

- Medzinárodná výstava gladiol Krakovany - kultúrny dom - piatok, sobota, nedeľa 25. - 27.7.2014 (kliknutím otvoríte)

- Otvorenie neba na Vinohradoch - MsSČK Krakovany, Obec Krakovany, Letecký klub nad Holeškou, sobota 14. júna 2014  (kliknutím otvoríte)

- Jednota dôchodcov Slovenska Krakovany a Miestna skupina slovenského Červeného kríža sa zapojili do Dňa narcisov, piatok 11. apríla 2014  (kliknutím otvoríte)

- Školenie poskytovania prvej pomoci PŠD Krakovany, utorok 8. apríla 2014  (kliknutím otvoríte)

- Evička nám ochorela - členky MsSČK prednášajú o bezpečnosti a prvej pomoci žiakom Materskej školy Krakovany, utorok 8. apríla 2014  (kliknutím otvoríte)

- Obecná fašiangová zabíjačka v KD Krakovany, sobota 15. februára 2014 Obec+MsSČK Krakovany (kliknutím otvoríte)

- 4. adventná nedeľa 22. 12. 2013 MsSČK Krakovany (kliknutím otvoríte)

- Výročná členská schôdza MsSČK Krakovany, nedeľa 15. decembra 2013  (kliknutím otvoríte)

- Posedenie s darcami krvi v Pivárni u notára v Krakovanoch 7. 12. 2013 MsSČK Krakovany (kliknutím otvoríte)

- 11. ročník Vianočnej kvapky krvi 5. 12. 2013 MsSČK Krakovany (kliknutím otvoríte)

- Výstava MsSČK Krakovany v spolupráci s Obcou Krakovany -  Slávnosti jesene 10.ročník 14.-16.09.2013 (kliknutím otvoríte)

- Medzinárodná výstava gladiol Krakovany - kultúrny dom - piatok, sobota, nedeľa 26. - 28.7.2013 (kliknutím otvoríte)

- Otvorenie neba na Vinohradoch - Letecký deň - MsSČK Krakovany, Piváreň U notára, Obec Krakovany, Letecký klub nad Holeškou, sobota 15. júna 2013  (kliknutím otvoríte)

- Jednota dôchodcov Slovenska Krakovany a Miestna skupina slovenského Červeného kríža sa zapojili do Dňa narcisov, piatok 12. apríla 2013  (kliknutím otvoríte)

- Evička nám ochorela - členky MsSČK prednášajú o bezpečnosti a prvej pomoci žiakom Materskej školy Krakovany, utorok 9. apríla 2013  (kliknutím otvoríte)

- Prednáška PhDr. Edity Kollárovej, PhD. - "Náhla cievna mozgová príhoda. Cvičíme podľa Bobatha", sobota 16. marca 2013 MsSČK Krakovany (kliknutím otvoríte)

- Výročná schôdza MsSČK Krakovany + Pochovávanie basy s FSk Podhoranka, nedeľa 10. februára 2013  (kliknutím otvoríte)

- Zabíjačka v KD Krakovany, sobota 2. februára 2013 Obec+MsSČK Krakovany (predaj + posedenie) (kliknutím otvoríte)

- Zabíjačka v KD Krakovany, piatok 1. februára 2013 Obec+MsSČK Krakovany (kliknutím otvoríte)

- 4. adventná nedeľa 23. 12. 2012 MsSČK Krakovany (kliknutím otvoríte)

- Svätá omša za darcov krvi - Kostol sv. Mikuláša 15. 12. 2012 MsSČK Krakovany (kliknutím otvoríte)

 Posedenie s darcami krvi pri príležitosti 10. výročia spolupráce Konzorcia darcov Krvi v Kultúrnom dome v Krakovanoch 7. 12. 2012 MsSČK Krakovany (kliknutím otvoríte)

- 10. ročník Vianočnej kvapky krvi 7. 12. 2012 MsSČK Krakovany (kliknutím otvoríte)

- Výstava MsSČK Krakovany v spolupráci s Obcou Krakovany -  Slávnosti jesene 9.ročník 15.-17.09.2012 (kliknutím otvoríte)

- Zabíjačka na dvore  pivárne U notára, sobota 18. februára 2012 MsSČK Krakovany (kliknutím otvoríte)

- Výročná schôdza MsSČK Krakovany, nedeľa 5. februára 2012  (kliknutím otvoríte)

- 4. adventná nedeľa 18. 12. 2011 MsSČK Krakovany (kliknutím otvoríte)

- Posedenie s darcami krvi v pivárni U notára 10. 12. 2011 MsSČK Krakovany (kliknutím otvoríte)

- 9. ročník Vianočnej kvapky krvi 9. 12. 2011 MsSČK Krakovany (kliknutím otvoríte)

- Výstava MsSČK Krakovany -  Slávnosti jesene 8.ročník 17.-19.09.2011 (kliknutím otvoríte)

- Výročná schôdza MsSČK Krakovany, nedeľa 6. marca 2011+Pochovávanie basy 2011   (kliknutím otvoríte)

- 4. adventná nedeľa 19. 12. 2010 MsSČK Krakovany (kliknutím otvoríte)

- 8. ročník Vianočnej kvapky krvi 10. 12. 2010 MsSČK Krakovany (kliknutím otvoríte)

- Posedenie s darcami krvi 4. 12. 2010 MsSČK Krakovany (kliknutím otvoríte)

- Výstava Slávnosti jesene na tekvicovom dvore 7.ročník 17.-20.09.2010 (kliknutím otvoríte)

- Výročná schôdza MsSČK Krakovany, nedeľa 7. marca 2010  (kliknutím otvoríte)

- 4. adventná nedeľa 20. 12. 2009 MsSČK Krakovany (kliknutím otvoríte)

- Posedenie s darcami krvi 18. 12. 2009 MsSČK Krakovany (kliknutím otvoríte)

- 3. adventná nedeľa 13. 12. 2009 MsSČK Krakovany (kliknutím otvoríte)

- 7. ročník Vianočnej kvapky krvi 11. 12. 2009 MsSČK Krakovany (kliknutím otvoríte)

- 2. adventná nedeľa 6. 12. 2009 MsSČK Krakovany (kliknutím otvoríte)

- Výstava Aké záhady a krásy ukrýva dedinská záhrada 19.-21.09.2009 (kliknutím otvoríte)

- Drahovská kvapka krvi konzorcia MsSČK Drahovce, MsSČK Krakovany a Chirana-Dental Piešťany 28.08.2009 (kliknutím otvoríte)

- 4. adventná nedeľa 21.12. 2008 (kliknutím otvoríte)

- Posedenie s darcami krvi 19.12. 2008 (kliknutím otvoríte)

- 6. Vianočná kvapka krvi 12.12. 2008 (kliknutím otvoríte)

- Výstava Aké záhady a krásy ukrýva dedinská záhrada 2008 (kliknutím otvoríte)

- Výstava Aké záhady a krásy ukrýva dedinská záhrada 2007 (kliknutím otvoríte)

- Výstava Aké záhady a krásy ukrýva dedinská záhrada 2006 (kliknutím otvoríte)