Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 MENU:   História farnosti    Súčasnosť     Podujatia    Farské oznamy

Milí priatelia!

            Elektronické médiá v súčasnosti ponúkajú množstvo možností prezentácie. Nevyužiť tieto možnosti by bolo na škodu mnohých, ktorí sa vo svete „webu“ radi pohybujú, ako aj pre tých, ktorí na webovské stránky zavítajú príležitostne. Som rád, že vďaka internetu a šikovným ľuďom, môžem aj vám, milí návštevníci webovej stránky obce Krakovany, predstaviť rímskokatolícku farnosť Krakovany, ktorej som duchovným správcom. Vitajte teda v našej farnosti, hoci len v sprostredkovanej podobe, ale možno niekedy aj „live“. 

V jednotlivých blokoch sa dozviete stručné informácie o histórii, súčasnosti a plánovaných podujatiach vo farnosti Krakovany.