Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

História - predvojnové obdobie

História - povojnové obdobie

Vznik samostatného združenia

Prehľad činnosti PZ Králik

Podujatia

Odchyt zveri

Členovia

Správa o činnosti PZ za rok 2007

Správa o činnosti PZ za rok 2008

Správa o činnosti PZ za rok 2009

Správa o činnosti PZ za rok 2010

Jesenné skúšky stavačov 2009

Stanovy združenia pre rok 2010

Dodávateľom informácií a fotografiído  tejto sekcie je Ing. Rastislav Tonkovič