Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 Prehľad činností PZ Králik Krakovany

§

 

       

Vypúšťanie nových bažantích kurčiat na zazverenie revíru

 

     

Jesenné skúšky stavačov a malých plemien 12.9.2009

 

Zber železa 25.4.2009

 

   

Výsadba stromčekov s deťmi z turistického krúžku pri ZŠ Vrbové 19.4.2009

 

         

Budovanie novej poľovníckej chaty máj 2009

 

         

Obrazy vandalizmu a ľudskej hlúposti

 

   

Okresný zvod psov 19.4.2008

 

 

Na ochranu a pozorovanie zveri je potrebné dobré zariadenie

 

Prvoradou povinnosťou poľovníka je starostlivosť o zver

Automatické kŕmidlo na medikamenty proti parazitom srnčej zveri

Oprava krmelcov a ich príprava na ďalšie zimné obdobie