Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

Obec KRAKOVANY, Kultúrne stredisko obce  Krakovany

 

ponuka poskytovaných služieb v oblasti cestovného ruchu a rozvoja kultúry pre obohatenie pobytu Vašich zákazníkov

 

    Obec Krakovany sa nachádza na upätí Bielych Karpát, 5 km od kúpeľného mesta Piešťany a 2km od mesta Vrbové, je veľmi dobre dosiahnuteľná z diaľnice D 61 cca 45 min. autom z Bratislavy.

    Bohatá folklórna tradícia ,ktorú v súčasnosti rozvíjajú na území obce viaceré folklórne súbory, vytvára veľmi dobre predpoklady pre prezentáciu týchto tradícií pre zahraničných i domácich návštevníkov.

    Dom kultúry v spolupráci s obcou Krakovany sa snažia prezentáciou folklórnych tradícií zviditeľniť svoju obec i celý región, z ktorého sú folklórne tradície čerpané. V rámci týchto aktivít ponúka Dom kultúry v spolupráci s folklórnymi súbormi tieto služby:

 

-          folklórny festival, poriadaný väčšinou v posledný júnový víkend s účasťou domácich i zahraničných súborov

-          firemné a spoločenské zábavy a podujatia

-          pravidelné programy s tematikou folklórnej svadby

-          mesačné stretnutia zberateľov starožitností

-          divadelné predstavenia ochotníckych súborov

-          rodinné podujatia ( svadby, jubileá a pod. )

-          výstavy ručných remeselných prác

-          poskytuje priestory pre školenia , semináre a predajné akcie

 

    V priestoroch Domu kultúry je možné zabezpečiť i stravovanie pre účastníkov jednotlivých podujatí.

 

 

Informácie a kontakt: Mária Straková, tel: 033/7798490 mobil: 0905 966 285

www.krakovany.sk    Ing. M. Sedlák , mobil: 0903 723584

_______________________________________________________________________________

 

    

Program ľudového folklórneho súboru LUSK  Krakovany

 

Folklórna  svadba

Scenár:

 

-          po príchode  privítajú hostí členovia súboru chlebom a soľou a odovzdajú im pierka – symbol účastníka svadby

-          starejší predstaví ženícha a odvedie svadobnú družinu do domu nevesty, kde prebehne obrad vyvádzania nevesty

-          program pokračuje symbolickým sobášom v kostole a krátkym príhovorom o histórii obce

-          za sprievodu hudby sa družina premiestni do Domu kultúry

-          po uvedení do sály, usadení hostí a prípitku sa podáva večera

-          svadobné menu: predjedlo, polievka, hlavné jedlo, svadobné koláče, pagáče, káva

-          nápojové menu: ½ l. vína/osoba, prípitok, pivo, nealko nápoje

-          v prestávkach dotvára atmosféru súbor predstaveniami svojich párových tancov (Mazurka, Hrušovanka,Myjava, Vrbové, Trenčín a pod. ) a zábavnou scénkou s Cigánmi.

-          nasledujúce tance sú zamerané na zapojenie návštevníkov do zábavy (šátečkový, na káčera...) a sólo pre nevestu a ženícha

-          odčepčenie nevesty

-          zábava pokračuje podľa želania hostí

-          rozlúčka s hosťami – členovia súboru odprevádzajú hostí k autobusu spevom a hudbou.

Cenové podmienky:

 

20-členná skupina                                               31.- €/ osoba

30-členná skupina                                               29.- €/ osoba

40-členná skupina                                               28.- €/ osoba

50-členná skupina                                               26.- €/ osoba

60 a viac členov                                                  23.- €/ osoba

Pri skupine menej ako 20 členov je možné upraviť cenu i program na základe vzájomnej dohody.

Po vzájomnej dohode je možné poskytnúť sprostredkovateľský podiel.