Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 História - povojnové obdobie
§

  Poľovalo sa hlavne na jarabice, zajace, králiky, bažanty a v malom aj na srnčiu zver. Králiky sa zdržovali prevažne v časti vinohrady ale v 50 – rokoch boli vyhubené  myxomatózou. Od tohto obdobia sa už v našom revíry neobjavili. Taktiež pri jednotlivých poľovačkách nebol problém streliť 8 – 16 jarabíc na jedného účastníka.

  Výrazné zmeny revíru spôsobila v 50-tych rokoch rekultivácia poľnohospodárskej pôdy. Zničili sa ovocné sady smerom na Vrbové, pri výstavbe zavlažovacích kanálov a úprave vodného toku Váhu bola znížená hladina podzemnej vody a tým došlo k vysušeniu vodnej plochy pri sútoku Spúšťa a Dudváhu. Prišli sme o možnosť poľovania na vodné vtáctvo.

§V rámci vzniku spoločného poľnohospodárskeho družstva v roku 1973 sa spájali aj  poľovné spoločnosti obcí Borovce, Trebatice, Krakovany o výmere 1960 ha a po odsúhlasení vzniklo Poľovnícke združenie Mier Trebatice, ktoré malo v tom čase 28 členov.

§Pre potreby nášho združenia a neskôr aj pre ostatných registrovaných poľovníkov bola vybudovaná svojpomocne aj strelnica v katastri obce Borovce a prenosná vrhačka v katastri Krakovany v miestach blízko terajšej čističky odpadových vôd a náhonu na trebatický mlyn.

§Pre začiatok bola spravená len batéria v tom čase ešte na ručnú obsluhu spolu s miestom na tanec a občerstvovacími stánkami. Začali sa tradične konať Poľovnícke zábavy pri srnčom  guláši.

 

§Nakoľko v tomto období bola zničená veľká časť remízok, v ktorých sa zdržovala zver založilo združenie a hneď aj vysadilo tzv. bažantnicu v časti stretu toku Holešky a železničnej dráhy spolu s krmelcami na prikrmovanie .

§Začalo sa tiež s farmovým chovom bažantej zveri vo veľkých množstvách v chovateľskej hale v Trebaticiach. Postupne sa zazveroval spoločný revír a časť bažantích kurčiat sa predávala okolitým združeniam. Bola to forma získavania zdravých jedincov na očerstvenie krvi a finančných prostriedkov, ktoré z časti uhrádzali náklady na odchov.

§Nakoľko však vysadené jedince bažantej zveri sa v našom revíry nedožívali dospelosti ( zvýšený výskyt dravcov hneď po zazverení, krotké kurčatá zvyknuté na človeka boli ľahkým terčom pre ich lov občanmi resp. ručný odchyt).