Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 Podujatia oragnizované PZ Králik Krakovany

§

 

Jarné skúšky vlôh stavačov a malých plemien po prvý krát organizované v našom PZ

Posedenie na poľovníckej chate s rodinnými príslušníkmi pri srnčom guláši

Zber železa v Krakovanoch

      

 Návšteva Poľovníckej výstavy v Nitre