Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 HISTÓRIA - Predvojnové obdobie
§

 

V období pred II. Svetovou vojnou, teda ešte pred vznikom poľovnej spoločnosti v chotári obcí Stráže a Krakovany , mali poľovné právo majitelia statkov tj. jednotlivých pozemkov

§Aby mohli v tomto období vykonávať poľovnícke právo museli vlastniť tzv. lovecký list, v ktorom bolo potvrdené zaplatenie brannej dane na evidovanú zbraň

 

Približne v roku 1939 bolo založené vtedajšie poľovné združenie, medzi zakladateľmi ktorého rezonujú mená   ako Kubán, Miezga, Madunický, Remiš, Žažo, Vatrt, Tonkovič,....

 

 

 

 

Už v tomto období boli samozrejmosťou spoločenské akcie, pri ktorých sa zúčastňovali aj rodinný príslušníci.