Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 Členovia PZ Králik Krakovany
§

Pavol Klinovský- predseda PZ

Jozef Ondrejka - tajomník PZ

Jozef Tonkovič - pokladník PZ

Ing. Rastislav Tonkovič - hospodár PZ

Ladislav Miezga - poľná stráž

Jozef Vatrt - člen PZ

ing. Marián Florek - člen PZ

Ivan Herman - člen PZ

Emil Masarovič - revízor PZ

Pavol Oravec