Farské oznamy od 24.9. do 30.9.2018

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy, 23.09.2018 – 25. nedeľa v období cez rok
______________________________________________________________
PONDELOK 24.09., féria

 

UTOROK 25.09., féria
18:00 Ostrov  

STREDA 26.09., féria
18:00 Ostrov 

ŠTVRTOK 27.09.,  sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka
18:00 Krakovany  

PIATOK 28.09., féria
18:00 Krakovany  

SOBOTA 29.09., sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok
18:00 Krakovany  

NEDEĽA 30.09., 26. nedeľa v období cez rok
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany Za veriacich farnosti
_______________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 241-260.

Farské oznamy od 17.9. do 23.9.2018

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy, 16.09.2018 – 24. nedeľa v období cez rok
______________________________________________________________
PONDELOK 17.09., féria

 

UTOROK 18.09., féria
18:00 Ostrov  

STREDA 19.09., féria
18:00 Ostrov 

ŠTVRTOK 20.09.,  Ondreja Kima Taegona a spoločníkov, spomienka
18:00 Krakovany  

PIATOK 21.09., sv. Matúša, sviatok
18:00 Krakovany  

SOBOTA 22.09., vigília
18:00 Krakovany 

NEDEĽA 23.09., 25. nedeľa v období cez rok
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany Za veriacich farnosti
_______________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 221-240.
Vo štvrtok 20.9. bude v našej farnosti celodenná poklona. O 8:00 hod. ráno bude vyloženie Najsv. Sviatosti Oltárnej a o 17:45 hod. bude ukončenie. Pozývam dobrovoľníkov k nahláseniu sa do služby po hodinách, aby nebol kostol počas poklony prázdny.

Chcem poďakovať všetkým, ktorí minulú nedeľu prispeli k duchovnému a kultúrnemu prežitiu hodovej slávnosti.

V stredu po sv. omši bude v Ostrove stretnutie prvoprijímajúcich. V Krakovanoch vo štvrtok po sv. omši.

V piatok po sv. omši bude v Krakovanoch zápis na sviatosť birmovania. Prihlásiť sa môžu  tí, ktorí chodia do 9. ročníka a starší.

Farské oznamy od 10.9. do 16.9.2018

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy, 09.09.2018 – 23. nedeľa v období cez rok
______________________________________________________________
PONDELOK 10.09., féria
18:00 Krakovany

UTOROK 11.09., féria
18:00 Ostrov  

STREDA 12.09.,  Najsv. Mena Panny Márie, spomienka
17:00 Krakovany
18:00 Ostrov 

ŠTVRTOK 13.09.,  sv. Jána Zlatoústeho, spomienka
18:00 Krakovany  

PIATOK 14.09., Povýšenie sv. Kríža, sviatok
18:00 Krakovany  

SOBOTA 15.09., Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska, slávnosť
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany
18:00 Krakovany 

NEDEĽA 16.09., 24. nedeľa v období cez rok
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany Za veriacich farnosti
_______________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 201-220.
V Krakovanoch dnes máme výročie posviacky chrámu – hody.

Farské oznamy od 3.9. do 9.9.2018

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy, 02.09.2018 – 22. nedeľa v období cez rok
______________________________________________________________
PONDELOK 03.09., sv. Gregora Veľkého-pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

UTOROK 04.09., féria
18:00 Ostrov  

STREDA 05.09.,  féria
18:00 Ostrov 

ŠTVRTOK 06.09.,  féria
18:00 Krakovany  

PIATOK 07.09., sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrátza, kňazov, mučeníkov, spomienka
18:00 Krakovany  

SOBOTA 08.09., Narodenie Panny Márie, sviatok
18:00 Krakovany 

NEDEĽA 09.09., 23. nedeľa v období cez rok
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany Za veriacich farnosti
_______________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 181-200.
V nedeľu máme v Krakovanoch výročie posviacky chrámu – hody.
V piatok – prvý piatok v mesiaci.

Farské oznamy od 27.8. do 2.9.2018

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy, 26.08.2018 – 21. nedeľa v období cez rok
______________________________________________________________
PONDELOK 27.08., sv. Moniky, spomienka

UTOROK 28.08., sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
18:00 Ostrov  

STREDA 29.08.,  mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka
18:00 Ostrov 

ŠTVRTOK 30.08.,  Výročie posviacky Katedrálneho chrámu v Trnave, sviatok
18:00 Krakovany  

PIATOK 31.08., féria
18:00 Krakovany  

SOBOTA 01.09., vigília
18:00 Krakovany 

NEDEĽA 02.09., 23. nedeľa v období cez rok
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany Za veriacich farnosti
_______________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 161-180.

Farské oznamy od 20.08. do 26.08.2018

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy, 19.08.2018 – 20. nedeľa v období cez rok
______________________________________________________________
PONDELOK 20.08., sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi

UTOROK 21.08., sv. Pia X., pápeža, spomienka
18:00 Ostrov  

STREDA 22.08.,  Panny Márie  Kráľovnej, spomienka
18:00 Ostrov 

ŠTVRTOK 23.08.,  féria
18:00 Krakovany  

PIATOK 24.08., sv .Bartolomeja, apoštola, sviatok
18:00 Krakovany  

SOBOTA 25.08., vigília
18:00 Krakovany 

NEDEĽA 26.08., 22. nedeľa v období cez rok
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany Za veriacich farnosti
_______________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 141-160.
Prvý september bude pre našu Cirkev radostným dňom, pretože za blahoslavenú bude vyhlásená Slovenka Anka Kolesárová, mučeníčka čistoty. Pozývame vás k sláveniu tejto veľkej chvíle v metropole východného Slovenska, v Košiciach.Náš piešťanský dekanát organizuje pri tejto príležitosti dekanátnu púť na túto slávnosť s nástupným miestom v Piešťanoch (pri kostole sv. Cyrila a Metoda a pri kostole sv. Štefana) a takisto v niektorých obciach nášho dekanátu.Eucharistické slávenie s obradom blahorečenia celebruje J. Em. kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých, legát pápeža Františka. Taktiež sa môžete tešiť na koncert radosti na ktorom budú účinkovať Hanka Servická, Sima Martausová a ďalší.
Kto by mal záujem, odporúčame prihlásiť sa čím skôr, nakoľko naším autobusom pôjdu pútnici z celého piešťanského dekanátu. Tento pútnický zájazd bude sprevádzať náš pán dekan Jozef Gallovič.
Prihlásiť sa môžete v sakristii kostola sv. Cyrila a Metoda po sv. omšiach alebo v cestovnej kancelárii NOE travel vedľa kostola. Cena je 24 EUR. 

Farské oznamy od 13.8. do 19.8.2018

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy, 12.08.2018 – 19. nedeľa v období cez rok
______________________________________________________________
PONDELOK 13.08., féria

UTOROK 14.08., vigília
18:00 Ostrov  † rodičia Borovskí, č. 418

STREDA 15.08.,  slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, prikázaný sviatok
17:00 Ostrov † Mária a jej rodičia
18:00 Krakovany Za veriacich farnosti

ŠTVRTOK 16.08.,  féria
18:00 Krakovany  † rodičia Jolana a Ján, sestra Janka, Jozef a starí rodičia, č. 257

PIATOK 17.08., féria
18:00 Krakovany  † Milan Somsedík a ostatní z rodiny Somsedíkovej a Pjontekovej, č. 457

SOBOTA 18.08., vigília
18:00 Krakovany † Antónia a Štefan Strakoví a rodičia z oboch strán, č. 145

NEDEĽA 19.08., 20. nedeľa v období cez rok
09:00 Ostrov † manžel, brat, švagor, rodičia a starí rodičia z oboch strán, č. 145
10:30 Krakovany Za veriacich farnosti
_______________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 121-140.
Prvý september bude pre našu Cirkev radostným dňom, pretože za blahoslavenú bude vyhlásená Slovenka Anka Kolesárová, mučeníčka čistoty. Pozývame vás k sláveniu tejto veľkej chvíle v metropole východného Slovenska, v Košiciach.Náš piešťanský dekanát organizuje pri tejto príležitosti dekanátnu púť na túto slávnosť s nástupným miestom v Piešťanoch (pri kostole sv. Cyrila a Metoda a pri kostole sv. Štefana) a takisto v niektorých obciach nášho dekanátu.Eucharistické slávenie s obradom blahorečenia celebruje J. Em. kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých, legát pápeža Františka. Taktiež sa môžete tešiť na koncert radosti na ktorom budú účinkovať Hanka Servická, Sima Martausová a ďalší.
Kto by mal záujem, odporúčame prihlásiť sa čím skôr, nakoľko naším autobusom pôjdu pútnici z celého piešťanského dekanátu. Tento pútnický zájazd bude sprevádzať náš pán dekan Jozef Gallovič.
Prihlásiť sa môžete v sakristii kostola sv. Cyrila a Metoda po sv. omšiach alebo v cestovnej kancelárii NOE travel vedľa kostola. Cena je 24 EUR. 

Farské oznamy od 6.8. do 12.8.2018

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy, 05.08.2018 – 18. nedeľa v období cez rok
______________________________________________________________
PONDELOK 06.08., féria

UTOROK 07.08., féria
15:00 Krakovany  pohrebná za † Františku Jankechovú, č. 49
18:00 Ostrov za zdravie a Božiu pomoc, č. 186

STREDA 08.08.,  sv. Dominika
18:00 Ostrov † z rodiny Valkovej a Antolíkovej, č.186

ŠTVRTOK 09.08.,  sv. Terézie Benedikty od kríža
18:00 Krakovany  † rodičia Gonoví a súrodenci Anna a Eduard, č. 49

PIATOK 10.08., sv. Vavrinca, diakona
18:00 Krakovany  † z rodiny Vizváryovej, č. 220

SOBOTA 11.08., sv. Kláry, panny
18:00 Krakovany † Petronela a Ján Machajoví a rodičia z oboch strán, č. 145

NEDEĽA 12.08., 19. nedeľa v období cez rok
09:00 Ostrov † rodičia Madunickí, Urbanoví súrodenci a starí rodičia z oboch strán, č. 326
10:30 Krakovany Za veriacich farnosti
_______________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 101-120.

Farské oznamy od 30.7. do 5.8.2018

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy, 29.07.2018 – 17. nedeľa v období cez rok
______________________________________________________________
PONDELOK 30.07., féria
18:00 Krakovany  † z rodiny Sokolovskej a Macejkovej, č.436

UTOROK 31.07., sv. Ignáca z Loyoly, kňaza
18:00 Ostrov † rodičia Cyril a Mária a ich rodičia z oboch strán, č. 105

STREDA 01.08.,  sv. Alfonza Máriu de Liguori
07:30 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc
18:00 Ostrov † rodičia Bartošoví a Gáboroví, starí rodičia z oboch strán, č.406

ŠTVRTOK 02.08.,  féria
18:00 Krakovany  za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu, č. 337

PIATOK 03.08., féria
17:00 Ostrov  za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
18:00 Krakovany  za zdravie a Božiu pomoc, č. 88

SOBOTA 04.08., sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza
18:00 Krakovany † kňaza Bartolomeja Valu a brata Michala, č.206

NEDEĽA 05.08., 18. nedeľa v období cez rok
09:00 Ostrov † Valentín a Štefánia Leždíkoví a ich rodičia, č. 188
10:30 Krakovany Za veriacich farnosti
_______________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 81-100.
V stredu 1.8. bude sv. omšu celebrovať vdp. Pavol Nizner
Sv. spoveď k prvému  piatku: Krakovany: Pondelok, štvrtok od 17:00 hod.
                                                      Ostrov: Utorok, streda od 17:30 hod.
Možnosť získať tzv. Porciunkulové odpustky: okrem tradičným podmienok na ich získanie je potrebné 2. augusta vo farských a františkánskych kostoloch nábožne navštíviť kostol a pomodliť sa modlitby Verím v Boha a Otče náš.

Farské oznamy od 16.7. do 22.7.2018

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy, 15.07.2018 – 15. nedeľa v období cez rok
______________________________________________________________
PONDELOK 16.07., Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej
18:00 Krakovany  rodičia Sedlákoví, Klinovskí a ostatní z rodiny, č.148

UTOROK 17.07., sv. Andreja, Svorada a Benedikta, pustovníkov
14:00 Krakovany pohrebná sv. omša za Jaroslava Paulinu
18:00 Ostrov

STREDA 18.07.,  féria
18:00 Ostrov

ŠTVRTOK 19.07.,  sv. Ireneja biskupa a mučeníka, spomienka
18:00 Krakovany  † rodičia, starí rodičia a švagriná, č. 519

PIATOK 20.07., féria
18:00 Krakovany  † Vladko Glasnák

SOBOTA 21.07., féria
18:00 Krakovany poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti 50.výr. sobáša, č.357

NEDEĽA 22.07., 16. nedeľa v období cez rok
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany Za veriacich farnosti
_______________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 41-60.