Farské oznamy od 9.12. do 15.12.2019

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 9. 12 15. 12. 2019
_________________________________________
PONDELOK 9. 12.,Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť
16:00 Ostrov 
17:00 Krakovany

UTOROK  10. 12., féria
17:00 Ostrov 

STREDA  11. 12., féria
17:00 Ostrov

ŠTVRTOK 12. 12., féria
17:00 Krakovany

PIATOK  13. 12., Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka
17:00 Krakovany 

SOBOTA 14. 12., sv. Jána z Kríža,kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
17:00  Krakovany 

NEDEĽA 15. 12., 3. adventná nedeľa
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany
______________________________________
Upratovanie kostola č: 461-480
Z podnetu KBS sa od 1. Adventnej nedele  bude sláviť Rok Božieho slova.

Farské oznamy od 2.12. do 8.12.2019

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 2. 12 8. 12. 2019
_________________________________________
PONDELOK 2. 12., féria

UTOROK  3. 12., Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka
17:00 Ostrov 

STREDA  4. 12., féria
17:00 Ostrov

ŠTVRTOK 5. 12., féria
17:00 Krakovany

PIATOK  6. 12., Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka
17:00 Krakovany 

SOBOTA 7. 12., sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
17:00  Krakovany 

NEDEĽA 8. 12., 2. adventná nedeľa
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany
______________________________________
Upratovanie kostola č: 441-460
Spovedanie k prvému piatku: Krakovany – vo štvrtok od 16:00 hod.
                                                       Ostrov – v utorok a v stredu od 16:30 hod.
Spovedanie chorých, ktoré bude zároveň predvianočným prosím nahlásiť v sakristii.
V piatok po sv. omši – o 17:30 hod. príde sv. Mikuláš pred obecný úrad.
Z podnetu KBS sa od 1. Adventnej nedele  bude sláviť Rok Božieho slova.

Farské oznamy od 25.11. do 1.12.2019

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 25. 11 1. 12. 2019
_________________________________________
PONDELOK 25. 11., féria

UTOROK  26. 11., féria
17:00 Ostrov 

STREDA  27. 11., féria
17:00 Ostrov

ŠTVRTOK 28. 11., féria
17:00 Krakovany

PIATOK  29. 11., féria
17:00 Krakovany 

SOBOTA 30. 11., sv. Ondreja,apoštola, sviatok
17:00  Krakovany 

NEDEĽA 1. 12., 1. adventná nedeľa
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany
______________________________________
Upratovanie kostola č: 421-440

V sobotu a v nedeľu pri sv. omšiach budeme požehnávať adventné vence, zároveň v tieto dni bude tradičná zbierka na charitu. 

Farské oznamy od 18.11 do 24.11.2019

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 18. 11 24. 11. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 18. 11., féria

UTOROK  19. 11., féria
17:00 Ostrov 

STREDA  20. 11., féria
17:00 Ostrov

ŠTVRTOK 21. 11., Obetovanie Panny Márie, spomienka
17:00 Krakovany

PIATOK  22. 11., sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka
17:00 Krakovany 

SOBOTA 23. 11., féria
17:00  Krakovany 

NEDEĽA 24. 11., 34. nedeľa v období cez rok, KRISTA KRÁĽA
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 401-420

Farské oznamy od 11.11. do 17.11.2019

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 11. 11 17. 11. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 11. 11., sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka

UTOROK  12. 11., sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka
17:00 Ostrov 

STREDA  13. 11., féria
17:00 Ostrov

ŠTVRTOK 14. 11., féria
17:00 Krakovany

PIATOK  15. 11., féria
17:00 Krakovany 

SOBOTA 16. 11., féria
17:00  Krakovany 

NEDEĽA 17. 11., 33. nedeľa v období cez rok
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 381-400

Farské oznamy od 3.11. do 10.11.2019

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 4. 11 10. 11. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 4. 11., Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka

UTOROK  5. 11., sv. Imricha, ľubovoľná spomienka
17:00 Ostrov 

STREDA  6. 11., féria
17:00 Ostrov

ŠTVRTOK 7. 11., féria
17:00 Krakovany

PIATOK  8. 11., féria
17:00 Krakovany 

SOBOTA 9. 11., Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
17:00  Krakovany 

NEDEĽA 10. 11., 32. nedeľa v období cez rok
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 361-380

Od 1.11. do 8.11. sa budeme modlievať na cintorínoch za zosnulých

Možnosť získať odpustky za duše v očistci 1.-8.novembra za nábožnú návštevu cintorína spojenú s modlitbou za duše v očistci ( + obvyklé podmienky…). a 2. 11. Za nábožnú návštevu kostola + modlitba Otče náš a verím v Boha…

Farské oznamy od 28.10. do 3.11.2019

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 28. 10 3. 11. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 28. 10., sv. Šimon a Júda, sviatok

UTOROK  29. 10., féria
16:30 Ostrov sviatosť zmierenia
17:00 Ostrov 

STREDA  30. 10., féria
16:30 Ostrov sviatosť zmierenia
17:00 Ostrov

ŠTVRTOK 31. 10., vigília
16:00 sviatosť zmierenia
17:00 Krakovany

PIATOK  1. 11., Všetkých svätých, prikázaný sviatok
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany Za veriacich farnosti

SOBOTA 2. 11., Všetkých verných zosnulých, spomienka
17:00  Krakovany 

NEDEĽA 3. 11., 31. nedeľa v období cez rok
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 341-360

Od 1.11. do 8.11. sa budeme modlievať na cintorínoch za zosnulých

Možnosť získať odpustky za duše v očistci 1.-8.novembra za nábožnú návštevu cintorína spojenú s modlitbou za duše v očistci ( + obvyklé podmienky…). a 2. 11. Za nábožnú návštevu kostola + modlitba Otče náš a verím v Boha…

Mesiac október – mesiac modlitby sv. ruženca. Tento mesiac je možné získať úplné odpustky. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. Musia byť splnené aj tradične podmienky k odpustkom ako sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca a odpútanosť od akéhokoľvek hriechu aj ľahkého.

Farské oznamy od 21.10. do 27.10.2019

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 21. 10 27. 10. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 21. 10., féria

UTOROK  22. 10., sv. Jána Pavla II., pápeža, ľubovoľná spomienka
18:00 Ostrov 

STREDA  23. 10., féria
18:00 Ostrov

ŠTVRTOK 24. 10., féria
18:00 Krakovany

PIATOK  25. 10., féria
18:00 Krakovany

SOBOTA 26. 10., féria
18:00  Krakovany 

NEDEĽA 27. 10., 30. nedeľa v období cez rok
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 321-340

Mesiac október – mesiac modlitby sv. ruženca. Tento mesiac je možné získať úplné odpustky. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. Musia byť splnené aj tradične podmienky k odpustkom ako sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca a odpútanosť od akéhokoľvek hriechu aj ľahkého.

Farské oznamy od 14.10. do 20.10.2019

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 14. 10 20. 10. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 14. 10., féria
18:00 Stráže

UTOROK  15. 10., sv. Terézie od Ježiša, panny a uč. Cirkvi, spomienka
18:00 Ostrov 

STREDA  16. 10., féria
18:00 Ostrov

ŠTVRTOK 17. 10., sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a muč., spomienka
18:00 Krakovany

PIATOK  18. 10., sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok
18:00 Krakovany

SOBOTA 19. 10., féria
18:00  Krakovany 

NEDEĽA 20. 10., 29. nedeľa v období cez rok – Misijná
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 301-320
V nedeľu sa bude konať zbierka na misie.
Mesiac október – mesiac modlitby sv. ruženca. Tento mesiac je možné získať úplné odpustky. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. Musia byť splnené aj tradične podmienky k odpustkom ako sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca a odpútanosť od akéhokoľvek hriechu aj ľahkého.

Farské oznamy od 7.10. do 13.10.2019

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 7. 10 13. 10. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 7. 10., Ružencovej Panny Márie, spomienka

UTOROK   8. 10., féria
18:00 Ostrov 

STREDA 9. 10., féria
18:00 Ostrov

ŠTVRTOK 10. 10., féria
18:00 Krakovany

PIATOK  11. 10., féria
18:00 Krakovany

SOBOTA 12. 10., féria
18:00  Krakovany 

NEDEĽA 13. 10., 27. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany
09:00 Ostrov
10:30 Stráže Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 281-300
V nedeľu slávime výročie posviacky chrámu sv. Gála v Strážoch. Bude sa konať zbierka na opravu kostola sv. Gála.
Mesiac október – mesiac modlitby sv. ruženca. Tento mesiac je možné získať úplné odpustky. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. Musia byť splnené aj tradične podmienky k odpustkom ako sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca a odpútanosť od akéhokoľvek hriechu aj ľahkého.