Farské oznamy od 16.7. do 22.7.2018

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy, 15.07.2018 – 15. nedeľa v období cez rok
______________________________________________________________
PONDELOK 16.07., Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej
18:00 Krakovany  rodičia Sedlákoví, Klinovskí a ostatní z rodiny, č.148

UTOROK 17.07., sv. Andreja, Svorada a Benedikta, pustovníkov
14:00 Krakovany pohrebná sv. omša za Jaroslava Paulinu
18:00 Ostrov

STREDA 18.07.,  féria
18:00 Ostrov

ŠTVRTOK 19.07.,  sv. Ireneja biskupa a mučeníka, spomienka
18:00 Krakovany  † rodičia, starí rodičia a švagriná, č. 519

PIATOK 20.07., féria
18:00 Krakovany  † Vladko Glasnák

SOBOTA 21.07., féria
18:00 Krakovany poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti 50.výr. sobáša, č.357

NEDEĽA 22.07., 16. nedeľa v období cez rok
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany Za veriacich farnosti
_______________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 41-60.

Farské oznamy od 9.7. do 15.7.2018

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy, 08.07.2018 – 14. nedeľa v období cez rok
______________________________________________________________
PONDELOK 09.07., féria

 

UTOROK 10.07., féria

STREDA 11.07.,  sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok

ŠTVRTOK 12.07.,  féria

 

PIATOK 13.07., féria

SOBOTA 14.07., féria

 

NEDEĽA 15.07., 15. nedeľa v období cez rok
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany Za veriacich farnosti
_______________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 21-40.

Farské oznamy od 25.6. do 1.7.2018

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy, 24.06.2018 Slávnosť svätého Jána Krstiteľa
______________________________________________________________
PONDELOK 25.06., féria
18:00 Krakovany Z rodiny Vatrtovej a Švecovej č. 150

UTOROK 26.06., féria
18:00 Ostrov Ján Černok a rodičia z oboch strán č. 332

STREDA 27.06., féria
17:00 Krakovany † Rod.Emil a Mária Gonoví, rodičia z oboch strán a sestra Petronela č. 66
18:00 Ostrov Starí rodičia a súrodenci Strakoví č. 199

ŠTVRTOK 28.06.,  sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka

 

PIATOK 29.06., sv. Petra a Pavla, apoštolov, prikázaný sviatok
16:30 Ostrov Peter, Emília, Jozef, Františka Bielikoví a ich rodičia č. 422
18:00 Krakovany  Za veriacich farnosti

SOBOTA 30.06., féria

 

NEDEĽA 01.07., 13. nedeľa v období cez rok
09:00 Ostrov Za veriacich farnosti
10:30 Krakovany  Rodičia Strakoví a Galbaví a rodina Manáková č. 429
_______________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 501- všetky ostatné

Farské oznamy od 18.6. do 24.6.2018

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy, 17.06.2018 11. nedeľa v cezročnom období
______________________________________________________
PONDELOK 18. 06., féria
18:00 Krakovany Manžel a rodičia z oboch strán č. 151

UTOROK 19.06., féria
18:00 Ostrov Manžel, rodičia, bratia a starí rodičia č. 276

STREDA 20.06., féria
18:00 Ostrov Rodičia, brat Viliam a starí rodičia  z oboch strán č. 60

ŠTVRTOK 21.06., féria
18:00 Krakovany Rodičia Nizneroví, Jankechoví a ostatní z rodiny č. 73

PIATOK 22.06., féria
18:00 Krakovany   Manžel Alojz, rod. Strakoví, Kramárikoví, Mária, Pavol a Karol č. 182

SOBOTA 23.06., féria
18:00 Krakovany  Anton Jakáb, Vojtech, rod. Michal a Apolónia č. 231

NEDEĽA 24. 06. Narodenie sv. Jána Krstiteľa
09:00 Ostrov Valentín a Štefánia Leždíkoví a rodičia č. 180
10:30 Krakovany  Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 481-500.
Na budúcu nedeľu máme zbierku na dobročinné diela Svätého Otca.

Farské oznamy od 11.6. do 17.6.2018

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy, 10.06.2018 10. nedeľa v cezročnom období
_______________________________________________________________
PONDELOK 11. 06., Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka
14:30 Krakovany Anna Masarovičová, po sv. omši pohrebné obrady na cintoríne
18:00 Krakovany Rodičia Kelleroví, Kiššoví, ich dcéra a starí rodičia z oboch strán č. 392

UTOROK 12.06., féria
18:00 Ostrov  Starí rodičia a súrodenci z rodiny Svetlíkovej č. 199

STREDA 13.06., sv. Antona Paduánskeho, kňaza, spomienka

ŠTVRTOK 14.06., féria
18:00 Krakovany  Syn František, sestra Milka a rodina Stračárová

PIATOK 15.06., féria
18:00 Krakovany  Poďakovanie za dar kňazstva č. 73

SOBOTA 16.06., féria
18:00 Krakovany  Rodičia Starovičoví a Remišoví a vnuk Dalibor  č. 44

NEDEĽA 17. 06., 11. nedeľa v cezročnom období
09:00 Ostrov Zdenka Hromcová a otec Jozef Jančík č. 206
10:30 Krakovany  Za veriacich farnosti
_______________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 461-480.

Farské oznamy od 4.6. do 10.6.2018

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 03.06.2018 9. nedeľa v cezročnom období
______________________________________________________________
PONDELOK 04.06., féria
18:00 Krakovany  Za zdravie a Božiu pomoc pre chorého brata č. 392

UTOROK 05.06., sv. Bonifáca, biskupa, mučeníka, spomienka
18:00 Ostrov  Rodičia Bartošoví a manželka Marta č. 404

STREDA 06.06., féria
18:00 Ostrov Za veriacich farnosti

ŠTVRTOK 07.06., féria
18:00 Krakovany  Manžel a rodičia z oboch strán č.150

PIATOK 08.06. Najsvätejšie Srdce Ježišovo, slávnosť
17:00 Ostrov  Za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho
18:00 Krakovany  †  Za zdravie a Božiu pomoc pre mamu č. 457

SOBOTA 09.06., Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka
15:00 Krakovany  Martin Repický a Lucia Snohová – sv. manželstva so sv. omšou
18:00 Krakovany Rodičia Jozef a Emília č. 206

NEDEĽA 10.06., 10. nedeľa v cezročnom období
09:00 Ostrov Jaromír Borovský 1. výr. č.417
10:30 Krakovany  Za veriacich farnosti
_______________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 441-460.
V piatok po sv. omši sa pomodlíme odprosujúcu pobožnosť.

Farské oznamy od 28.5. do 3.6.2018

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 27.05.2018  Nedeľa najsvätejšej Trojice
___________________________________________________________
PONDELOK 28.05., féria
18:00 Krakovany Viera Chromjaková a jej rodičia č. 101

UTOROK 29.05., féria
18:00 Ostrov  tety a starí rodičia č. 360

STREDA 30.05., féria
18:00 Ostrov Jozef Svetlík č. .199

ŠTVRTOK 31.05.,  Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť
17:00 Krakovany  † Anna, Gašpar, a syn Jozef č. 49
18:00 Ostrov Ivan Vatrt č. 410 – po sv. omši procesia

PIATOK 01.06., sv. Justína, mučeníka, spomienka
17:00 Ostrov Marta Polčanová č. 121
18:00 Krakovany  Jozef Žitňanský a rodičia z oboch strán

SOBOTA 02.06., féria
18:00 Krakovany  Peter Rusnáček

NEDEĽA 03.06., 9. nedeľa v cezročnom období
09:00 Ostrov Ľudovít Bartoš a syn Ľudovít č. 237
10:30  Krakovany  Za veriacich farnosti
_____________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 421-440.
Máme prvý piatok v mesiaci: sviatosť zmierenia  –  Krakovany: pondelok 17:00h., Ostrov  utorok 17:30 h, streda 17:30 h.
Návšteva chorých: Ostrov –streda, Krakovany- piatok 8:00
Úmysel modlitieb na mesiac jún: Nech sú prvoprijímajúce deti živo začlenené do života spoločenstiev našich veriacich.

Farské oznamy od 21.5. do 27.5.2018

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy, 20.05.2018 Svätodušná nedeľa
_________________________________________________________
PONDELOK 21. 05., Svätodušný pondelok
18:00 Krakovany Manžel Jozef, dcérka Alenka, svatka Soňa a sestra Janka č. 257

UTOROK 22.05.,  féria
18:00 Ostrov  Za zdravie a Božie požehnanie pre Vierku č. 276

STREDA 23.05., féria
18:00 Ostrov Ľudmila Svetlíková č. .199

ŠTVRTOK 24.05., Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok
18:00 Krakovany

PIATOK 25.05., féria
18:00 Krakovany

SOBOTA 26.05., sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka
18:00 Krakovany

NEDEĽA 27.05., Nedeľa Najsvätejšej Trojice
09:00 Ostrov Manžel Emil Bielik, rodičia z oboch strán a všetci zosnulí č. 213
10:30 Krakovany  Za veriacich farnosti
__________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 401-420.
V pondelok po sv. omši budem zapisovať úmysly. 
Dnešným dňom sa nám končí Veľkonočné obdobie.

Farské oznamy od 14.5. do 20.5.2018

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 13.05.2018 7. Veľkonočná nedeľa
____________________________________________________________________
PONDELOK 14. 05., sv. Mateja, apoštola, sviatok
17:00 Ostrov  Žofia Sotoňáková, Jana a starí rodičia z oboch strán č. 431
18:00 Krakovany Manžel Ladislav, rodičia z oboch strán a brat č. 176

UTOROK 15.05.,  féria

STREDA 16.05., féria

ŠTVRTOK 17.05., féria

PIATOK 18.05., féria
17:00 Ostrov Manžel, rodičia a starí rodičia č. 257
18:00 Krakovany  z rodiny Glasnákovej a brata č. 179

SOBOTA 19.05., féria
18:00 Krakovany  Manžel a rodičia z oboch strán č. 441

NEDEĽA 20.05., Nedeľa zoslania Ducha Svätého
09:00 Ostrov Gašpar, Mária, Ľudovít a starí rodičia z oboch strán č. 354
10:30 Krakovany  Za veriacich farnosti
_____________________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 381-400.
 V prípade pohrebu v utorok a stredu VDP Bohumil Mikula 0908115453.

Farské oznamy od 7.5. do 13.5.2018

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy, 06.05.2018 6. Veľkonočná nedeľa
__________________________________________________________
PONDELOK 07. 05., Féria
18:00 Krakovany † Z rodiny Žitňanských č. 214

UTOROK 08.05.,  féria
18:00 Ostrov Ladislav Janoviak 1. výr. č. 24

STREDA 09.05., sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
18:00 Ostrov Manžel Milan a syn Milan č. 119

ŠTVRTOK 10.05., Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok
17:00 Ostrov Brat, rodičia Urbánkoví a Zubákoví č. 205
18:00 Krakovany  Za veriacich farnosti

PIATOK 11.05., féria
18:00 Krakovany  z rodiny Bartošovej a Žákovej č. 337

SOBOTA 12.05., féria
18:00 Krakovany  † Jozef, Alžbeta a rodičia z oboch strán č. 362

NEDEĽA 13. 05., 7. Veľkonočná nedeľa
09:00 Krakovany Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Pekarovičovú č. 397
10:30  Ostrov  Za prvoprijímajúce deti a celú farnosť
___________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 361-380.
Na budúcu nedeľu budeme mať zbierku na katolícke masmédiá.