Farské oznamy od 21.1. do 27.1.2018

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 21.1.  27. 1. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 21.1., sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka

 

UTOROK   22. 1., féria
17:00 Ostrov    

STREDA 23. 1., féria
17:00 Ostrov 

ŠTVRTOK 24. 1., sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
17:00 Krakovany  

PIATOK  25. 1., obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok
17:00 Krakovany

SOBOTA 26. 1.,  sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka
17:00  Krakovany

NEDEĽA 27. 1., 3. nedeľa v cezročnom období
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany   Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 61-80
Od 18.1. do 25.1. 2019 bude Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Farské oznamy od 14.01. do 20.01.2019

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 14.1.  20. 1. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 14.1., féria

 

UTOROK   15. 1., féria
17:00 Ostrov    

STREDA 16. 1., féria
17:00 Ostrov 

ŠTVRTOK 17. 1., sv. Antona, opáta, spomienka
17:00 Krakovany  

PIATOK  18. 1., féria
17:00 Krakovany

SOBOTA 19. 1.,  féria
17:00  Krakovany

NEDEĽA 20. 1., 2. nedeľa v cezročnom období
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany   Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 41-60
Od 18.1. do 25.1. 2019 bude Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Farské oznamy od 7.1. do 13.1.2019

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 7.1.  13. 1. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 7.1., pondelok po Zjavení Pána

 

UTOROK   8. 1., utorok po Zjavení Pána
17:00 Ostrov    

STREDA 9. 1., streda po Zjavení Pána
09:30 Krakovany rekolekčná sv. omša 

ŠTVRTOK 10. 1., štvrtok po Zjavení Pána
17:00 Krakovany  

PIATOK  11. 1., piatok po Zjavení Pána
17:00 Krakovany

SOBOTA 12. 1.,  sobota po Zjavení Pána
17:00  Krakovany

NEDEĽA 13. 1., Krst Krista Pána
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany   Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 21-40
Stretnutie s prvoprijímajúcimi v Krakovanoch – vo štvtrtok po sv. omši.

Farské oznamy od 31.12. do 6.1.2019

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 31.12.2018  6. 1. 2019
_____________________________________________________________
PONDELOK 31.12., Siedmy deň oktávy Narodenia Pána
15:00 Ostrov
16:00 Krakovany  

UTOROK   1. 1., Slávnosť Panny Márie Bohorodičky, prikázaný sviatok
09:00 Ostrov   
10:30 Krakovany  

STREDA 2. 1., sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánzskeho, biskupov a uč. Cirkvi, spomienka
17:00 Ostrov     

ŠTVRTOK 3. 11., Najsv. Mena Ježiš, ľubovoľná spomienka
17:00 Krakovany  

PIATOK  4. 1.,  féria, 1.piatok v mesiaci
16:00 Ostrov
17:00 Krakovany

SOBOTA 5. 1., féria
17:00  Krakovany

NEDEĽA 6. 1., Zjavenie pána – Traja králi
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany   Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 1-20

Farské oznamy od 24.12 do 30.12.2018

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 24.12.  30. 12. 2018
_____________________________________________________________
PONDELOK 24.12., vigília Narodenia Pána   
21:00 Ostrov
22:00 Krakovany  

UTOROK   25. 12., Narodenie Pána, prikázaný sviatok
09:00 Ostrov   
10:30 Krakovany  

STREDA 26. 12., sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok
09:00 Ostrov   
10:30 Krakovany  

ŠTVRTOK 27. 12.,  sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok
17:00 Krakovany  

PIATOK  28. 12.,  sv. Neviniatok, sviatok
17:00 Krakovany

SOBOTA 29. 12.,  piaty deň Oktávy Narodenia Pána
17:00  Krakovany

NEDEĽA 30. 12., Sv. Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany   Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 500-všetky ostatné
24.12. o 17:00 hod. Vás všetkých pozvú k štedrovečernému stolu farské zvony.
25.12. na Narodenie Pána, je tradičná farská ofera.

Farské oznamy od 17.12. do 23.12.2018

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 17.12.  23. 12. 2018
_____________________________________________________________
PONDELOK 17.12., féria   

UTOROK   18. 12.,  féria
08:00 Ostrov   

STREDA 19. 12.,  féria
08:00 Ostrov   

ŠTVRTOK 20. 12.,  féria
08:00 Krakovany  

PIATOK  21. 12., féria
08:00 Krakovany

SOBOTA 22. 12.,  féria
17:30  Krakovany

NEDEĽA 23. 12., 4. adventná
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany   Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 481-500
Sv. spoveď v Krakovanoch bude v piatok 21.12. od 16:30 do 17:50 hod.
Chorých budem spovedať vo štvrtok 20.12. po rannej sv. omši.
Betlehemské svetlo prinesú skauti v nedeľu 23.12. o  10:20 hod.

Farské oznamy od 10.12. do 16.12.2018

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 10.12.  16. 12. 2018
_____________________________________________________________
PONDELOK 10.12., féria   

UTOROK   11. 12.,  féria
17:00 Ostrov   

STREDA 12. 12.,  féria
17:00 Ostrov   

ŠTVRTOK 13. 12.,  sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka
17:00 Krakovany  

PIATOK  14. 12., sv. Jána z Kríža, kňaza a uč. Cirkvi, spomienkak
17:00 Krakovany

SOBOTA 15. 12.,  féria
17:00  Krakovany

NEDEĽA 16. 12., 3. adventná
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany   Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 461-480

Farské oznamy od 3.12. do 9.12.2018

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 2.12.  1. adventná nedeľa
_____________________________________________________________
PONDELOK 3.12., sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka

Farské oznamy od 26.11. do 2.12.2018

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 26.11.  2. 12. 2018
_____________________________________________________________
PONDELOK 26.11., féria   

 

UTOROK   27. 11.,  féria
17:00 Ostrov   

STREDA 28. 11.,  féria
17:00 Ostrov   

ŠTVRTOK 29. 11.,  féria
17:00 Krakovany  

PIATOK  30. 11., Sv. Ondreja, apoštola, sviatok
17:00 Krakovany

SOBOTA 1. 12.,  féria
17:00  Krakovany

NEDEĽA 2. 12., 1. adventná
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany   Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 421-440
Na budúcu nedeľu sa koná zbierka na charitu. Na budúcu nedeľu bude požehnanie adventných vencov.

Farské oznamy od 19.11. do 25.11.2018

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 19.11. 25. 11. 2018

PONDELOK 19.11., féria   

UTOROK   20. 11.,  féria
17:00 Ostrov  

STREDA 21. 11.,  Obetovanie Panny Márie, spom.
17:00 Ostrov  

ŠTVRTOK 22. 11.,  Sv. Cecília, panna a mučenica, spom.
17:00 Krakovany

PIATOK  23. 11.,  féria
17:00 Krakovany 

SOBOTA 24. 11.,  Sv. Ondrej Dung-Lak a spoločníci
17:00  Krakovany

NEDEĽA 25. 11.  34. nedeľa v období cez rok, Krista Kráľa
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany Za veriacich farnosti
__________________________________________
Upratovanie kostola č: 401-420
V Krakovanoch bude stretnutie birmovancov v piatok po sv. omši a v Ostrove v nedeľu po sv. omši.