Farské oznamy od 23.5. do 29.5.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 23. 5. 29. 5. 2022
_______________________
PONDELOK  23. 5., féria
 

UTOROK  24. 5.,  féria
18:00 Ostrov  za duše v očistci, na ktoré si nikto nespomína

STREDA  25. 5., Vigília slávnosti
18:00 Ostrov  manžel Imrich a jeho rodičia, Gašpar a Apolónia Strakoví

ŠTVRTOK  26. 5., Nanebovstúpenie Pána, slávnosť
17:00 Ostrov  manžel Ľudovít Bartoš a syn Ľudovít
18:00 Krakovany  za veriacich farnosti

PIATOK  27. 5., féria
18:00 Krakovany  rmanžel Vladimír a syn Vladko Glasnákoví

SOBOTA 28. 5., féria  
18:00 Krakovany  Ján Miklovič, 30 dňová

NEDEĽA 29. 5., 7. veľkonočná nedeľa
08:00 Krakovany  Július Florek a rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov  Františka Držíková, rodičia a starí rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 321-340
V sobotu 28.5.2022 ráno o 6:30 hod. spred kostola je odchod autobusu na púť do Sv. Hostýna.
___________________

Čo je synoda o synodalite a prečo na nej záleží?

Svätý Otec František 10. októbra 2021 slávnostnou svätou omšou otvoril Synodu za synodálnu Cirkev, ktorej cieľom je, aby sme počúvali Ducha Svätého a objavili svoje miesto v spoločenstve Cirkvi. Chce nám tým povedať, že Cirkev nie je len “to” kam prídeme raz do týždňa z povinnosti, ale je živým organizmom, ktorého je každý z nás súčasťou. Synoda nám má a môže pomôcť v tom, ako nájsť a aktívne sa podieľať na živote Cirkvi v našej farnosti. Farnosť je miesto, kde teraz žijeme a máme svoje poslanie. Nikto z nás tu nie je navyše. Je dôležité, aby každý z nás bol videný a počutý. Aj to je jedna z hlavných úloh Synody o synodalite. Synoda nám ponúka možnosť zažiť farnosť ako rodinu. Každý v tejto rodine má svoju úlohu a zodpovednosť. Naša farnosť je miestom, ktoré budujeme spoločne. V rámci synody ide o výzvu zapojiť všetkých do jej fungovania. Spolupracujeme na našej spoločnej misii. Nie všetko musia mať na pleciach naši duchovní otcovia, ale každý z nás má svoju úlohu. Z krstu vyplýva, že všetci sú povolaní zúčastňovať sa na živote Cirkvi pri rozdielnosti svojich služieb a chariziem.

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 16.5. do 22.5.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 16. 5. 22. 5. 2022
_______________________
PONDELOK  16. 5., sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka
 

UTOROK  17. 5.,  féria
18:00 Ostrov bratia a švagriné

STREDA  18. 5., féria
18:00 Ostrov  rodičia a krstní rodičia

ŠTVRTOK  19. 5., féria
18:00 Krakovany  manželia Dušan a Daša Dzuroví a Kristína

PIATOK  20. 5., féria
17:00 Krakovany  Sviatosť zmierenia pre prvoprijímajúce deti a ich rodinných príslušníkov
18:00 Krakovany  rodičia Lackoví, brat Vladimír, starí rodičia z oboch strán a ostatní z rodiny

SOBOTA 21. 5., féria  
10:00 Krakovany   Sviatosť 1. Sv. prijímania – za prvoprijímajúcich
18:00 Krakovany  Mária, František a syn Anton

NEDEĽA 22. 5., 6. veľkonočná nedeľa
08:00 Krakovany  rodičia Katarína a Jozef Braškoví
09:00 Ostrov  Anna Valová rodená Borovská, 1. výročie a Andrej Tomčák
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 301-320
V sobotu 28.5.2022 organizujeme púť do Sv. Hostýna na Morave. Nástup do autobusu ráno o 6:30 hod. O 10:00 hod. prehliadka zámku v Holešove, potom obedová prestávka. Približne o 12:30 hod. premiestnenie do Sv. Hostýna. O 14:00 hod. sv. omša, o 15:00 hod. sa koná slávnostné požehnanie. O 16:30 hod. návrat. Predpokladaná cena: autobus, vstup na zámok, poistenie – 22,- €.
Deti a dôchodcovia majú zľavu 2,50,- €. Prihlásiť sa môžete v sakristii kostola.
___________________

Čo je synoda o synodalite a prečo na nej záleží?

Svätý Otec František 10. októbra 2021 slávnostnou svätou omšou otvoril Synodu za synodálnu Cirkev, ktorej cieľom je, aby sme počúvali Ducha Svätého a objavili svoje miesto v spoločenstve Cirkvi. Chce nám tým povedať, že Cirkev nie je len “to” kam prídeme raz do týždňa z povinnosti, ale je živým organizmom, ktorého je každý z nás súčasťou. Synoda nám má a môže pomôcť v tom, ako nájsť a aktívne sa podieľať na živote Cirkvi v našej farnosti. Farnosť je miesto, kde teraz žijeme a máme svoje poslanie. Nikto z nás tu nie je navyše. Je dôležité, aby každý z nás bol videný a počutý. Aj to je jedna z hlavných úloh Synody o synodalite. Synoda nám ponúka možnosť zažiť farnosť ako rodinu. Každý v tejto rodine má svoju úlohu a zodpovednosť. Naša farnosť je miestom, ktoré budujeme spoločne. V rámci synody ide o výzvu zapojiť všetkých do jej fungovania. Spolupracujeme na našej spoločnej misii. Nie všetko musia mať na pleciach naši duchovní otcovia, ale každý z nás má svoju úlohu. Z krstu vyplýva, že všetci sú povolaní zúčastňovať sa na živote Cirkvi pri rozdielnosti svojich služieb a chariziem.

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 9.5. do 15.5.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 9. 5. 11. 5. 2022
_______________________
PONDELOK  9. 5., féria
 

UTOROK  10. 5.,  féria
18:00 Ostrov z rodiny Borovskej a Nedorostovej

STREDA  11. 5., féria
18:00 Ostrov  rodičia, brat Jozef a starí  rodičia z oboch strán

ŠTVRTOK  12. 5., féria
18:00 Krakovany  z rodiny Vacuľákovej a Kuníkovej

PIATOK  13. 5., Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej, spomienka
18:00 Krakovany  rodičia Sedlákoví, dcéra Slávka, súrodenci a starí rodičia z oboch strán

SOBOTA 14. 5., sv. Mateja, apoštola, sviatok
18:00 Krakovany  z rodiny Kupcovej a Štefankovej a súrodenci

NEDEĽA 15. 5., 5. veľkonočná nedeľa
08:00 Krakovany  manžel Jozef Ravas a syn Peter
09:00 Ostrov  rodičia Ján a Mária Petrášoví a starí  rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 281-300
V piatok po sv. omši bude v Krakovanoch stretnutie prvoprijímajúcich detí.
V sobotu 28.5.2022 organizujeme púť do Sv. Hostýna na Morave. Nástup do autobusu ráno o 6:30 hod. O 10:00 hod. prehliadka zámku v Holešove, potom obedová prestávka. Približne o 12:30 hod. premiestnenie do Sv. Hostýna. O 14:00 hod. sv. omša, o 15:00 hod. sa koná slávnostné požehnanie. O 16:30 hod. návrat. Predpokladaná cena: autobus, vstup na zámok, poistenie – 22,- €.
Deti a dôchodcovia majú zľavu 2,50,- €. Prihlásiť sa môžete v sakristii kostola.
___________________

Čo je synoda o synodalite a prečo na nej záleží?

Svätý Otec František 10. októbra 2021 slávnostnou svätou omšou otvoril Synodu za synodálnu Cirkev, ktorej cieľom je, aby sme počúvali Ducha Svätého a objavili svoje miesto v spoločenstve Cirkvi. Chce nám tým povedať, že Cirkev nie je len “to” kam prídeme raz do týždňa z povinnosti, ale je živým organizmom, ktorého je každý z nás súčasťou. Synoda nám má a môže pomôcť v tom, ako nájsť a aktívne sa podieľať na živote Cirkvi v našej farnosti. Farnosť je miesto, kde teraz žijeme a máme svoje poslanie. Nikto z nás tu nie je navyše. Je dôležité, aby každý z nás bol videný a počutý. Aj to je jedna z hlavných úloh Synody o synodalite. Synoda nám ponúka možnosť zažiť farnosť ako rodinu. Každý v tejto rodine má svoju úlohu a zodpovednosť. Naša farnosť je miestom, ktoré budujeme spoločne. V rámci synody ide o výzvu zapojiť všetkých do jej fungovania. Spolupracujeme na našej spoločnej misii. Nie všetko musia mať na pleciach naši duchovní otcovia, ale každý z nás má svoju úlohu. Z krstu vyplýva, že všetci sú povolaní zúčastňovať sa na živote Cirkvi pri rozdielnosti svojich služieb a chariziem.

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 2.5. do 8.5.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 2. 5. 8. 5. 2022
_______________________
PONDELOK  2. 5., sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
 

UTOROK  3. 5.,  sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok
18:00 Ostrov Gašpar, Mária, Ľudovít Mitošinkoví a starí rodičia z oboch strán

STREDA  4. 5., féria
18:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

ŠTVRTOK  5. 5., féria
18:00 Krakovany  Vierka Chromjaková, 10. výročie

PIATOK  6. 5., féria, prvý piatok v mesiaci
17:00 Ostrov   sviatosť zmierenia
18:00 Ostrov   za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
18:00 Krakovany  otec Ľudovít, starí rodičia Strečanskí a Pápežoví

SOBOTA 7. 5., féria
10:00 Ostrov   Slávnosť 1. Sv. prijímania
18:00 Krakovany  manžel Anton, rodičia Štefankoví a brat Jozef

NEDEĽA 8. 5., 4. veľkonočná nedeľa
08:00 Krakovany  Sidónia a Tomáš Pavlovičoví a starí rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov  rodičia Ľudovít a Anna Bolješikoví a starí  rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 261-280
Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár.
Sv. zmierenia k 1. piatku v Ostrove – v utorok a v stredu od 17:30 hod.
                                              v Krakovanoch – vo štvrtok od 17:00 hod.
Spovedanie chorých treba vopred nahlásiť.
V sobotu 28.5.2022 organizujeme púť do Sv. Hostýna na Morave. Nástup do autobusu ráno o 6:30 hod. O 10:00 hod. prehliadka zámku v Holešove, potom obedová prestávka. Približne o 12:30 hod. premiestnenie do Sv. Hostýna. O 14:00 hod. sv. omša, o 15:00 hod. sa koná slávnostné požehnanie. O 16:30 hod. návrat. Predpokladaná cena: autobus, vstup na zámok, poistenie – 22,- €.
Deti a dôchodcovia majú zľavu 2,50,- €. Prihlásiť sa môžete v sakristii kostola.
___________________

Čo je synoda o synodalite a prečo na nej záleží?

Svätý Otec František 10. októbra 2021 slávnostnou svätou omšou otvoril Synodu za synodálnu Cirkev, ktorej cieľom je, aby sme počúvali Ducha Svätého a objavili svoje miesto v spoločenstve Cirkvi. Chce nám tým povedať, že Cirkev nie je len “to” kam prídeme raz do týždňa z povinnosti, ale je živým organizmom, ktorého je každý z nás súčasťou. Synoda nám má a môže pomôcť v tom, ako nájsť a aktívne sa podieľať na živote Cirkvi v našej farnosti. Farnosť je miesto, kde teraz žijeme a máme svoje poslanie. Nikto z nás tu nie je navyše. Je dôležité, aby každý z nás bol videný a počutý. Aj to je jedna z hlavných úloh Synody o synodalite. Synoda nám ponúka možnosť zažiť farnosť ako rodinu. Každý v tejto rodine má svoju úlohu a zodpovednosť. Naša farnosť je miestom, ktoré budujeme spoločne. V rámci synody ide o výzvu zapojiť všetkých do jej fungovania. Spolupracujeme na našej spoločnej misii. Nie všetko musia mať na pleciach naši duchovní otcovia, ale každý z nás má svoju úlohu. Z krstu vyplýva, že všetci sú povolaní zúčastňovať sa na živote Cirkvi pri rozdielnosti svojich služieb a chariziem.

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 25.4. do 1.5.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 25. 4. 1. 5. 2022
_______________________
PONDELOK  25. 4., sv. Marka, evanjelistu, sviatok
 

UTOROK  26. 4., féria
18:00 Ostrov rodičia, syn Karol, dcéra Antónia z rodiny Černokovej

STREDA  27. 4., féria
18:00 Ostrov  Mária a Peter, ich syn Stanislav a dcéra Anna

ŠTVRTOK  28. 4., féria
18:00 Krakovany  z rodiny Štefankovej a Zuzicovej

PIATOK  29. 4., sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi,patrónky Európy, sviatok
18:00 Krakovany  Veronika Galbavá, 1. výročie

SOBOTA 30. 4., féria
18:00 Krakovany  rodičia Ján a Františka Gonoví a starí rodičia z oboch strán

NEDEĽA 1. 5., 3. veľkonočná nedeľa
08:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc
09:00 Ostrov  Štefan Černok, 1. výročie
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 241-260
V stredu v Ostrove a v piatok v Krakovanoch bude po sv. omši stretnutie prvoprijímajúcich.

___________________

Čo je synoda o synodalite a prečo na nej záleží?

Svätý Otec František 10. októbra 2021 slávnostnou svätou omšou otvoril Synodu za synodálnu Cirkev, ktorej cieľom je, aby sme počúvali Ducha Svätého a objavili svoje miesto v spoločenstve Cirkvi. Chce nám tým povedať, že Cirkev nie je len “to” kam prídeme raz do týždňa z povinnosti, ale je živým organizmom, ktorého je každý z nás súčasťou. Synoda nám má a môže pomôcť v tom, ako nájsť a aktívne sa podieľať na živote Cirkvi v našej farnosti. Farnosť je miesto, kde teraz žijeme a máme svoje poslanie. Nikto z nás tu nie je navyše. Je dôležité, aby každý z nás bol videný a počutý. Aj to je jedna z hlavných úloh Synody o synodalite. Synoda nám ponúka možnosť zažiť farnosť ako rodinu. Každý v tejto rodine má svoju úlohu a zodpovednosť. Naša farnosť je miestom, ktoré budujeme spoločne. V rámci synody ide o výzvu zapojiť všetkých do jej fungovania. Spolupracujeme na našej spoločnej misii. Nie všetko musia mať na pleciach naši duchovní otcovia, ale každý z nás má svoju úlohu. Z krstu vyplýva, že všetci sú povolaní zúčastňovať sa na živote Cirkvi pri rozdielnosti svojich služieb a chariziem.

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 18.4. do 24.4.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 18. 4. 24. 4. 2022
_______________________
PONDELOK  18. 4., Veľkonočná oktáva
09:00 Ostrov  Ján a Anna Zenkayoví a rodičia z oboch strán
09:00 Krakovany  manžel Anton Klinovský, 1. výročie 

UTOROK  19. 4., Veľkonočná oktáva
18:00 Ostrov sestry s manželmi

STREDA  20. 4., Veľkonočná oktáva
18:00 Ostrov  z rodiny Svetlíkovej a Strakovej

ŠTVRTOK  21. 4., Veľkonočná oktáva
18:00 Krakovany  Štefan Bondra, 1. výročie

PIATOK  22. 4., Veľkonočná oktáva
18:00 Krakovany  rodičia Sedlákoví, súrodenci, starí rodičia z oboch strán a dcéra Slávka

SOBOTA 23. 4., Veľkonočná oktáva
18:00 Krakovany  syn Milan Chromjak, 1. výročie

NEDEĽA 24. 4., 2. veľkonočná nedeľa – Božieho milosrdenstva
08:00 Krakovany  manžel Jarolím a rodičia Kališoví
09:00 Ostrov  rodičia Jozef a Antónia Jakubičkoví a starí rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 221-240
Úplné odpustky možno za splnenia obvyklých podmienok získať, ak si v nedeľu v kostole uctíme obraz Božieho milosrdenstva.

___________________

Čo je synoda o synodalite a prečo na nej záleží?

Svätý Otec František 10. októbra 2021 slávnostnou svätou omšou otvoril Synodu za synodálnu Cirkev, ktorej cieľom je, aby sme počúvali Ducha Svätého a objavili svoje miesto v spoločenstve Cirkvi. Chce nám tým povedať, že Cirkev nie je len “to” kam prídeme raz do týždňa z povinnosti, ale je živým organizmom, ktorého je každý z nás súčasťou. Synoda nám má a môže pomôcť v tom, ako nájsť a aktívne sa podieľať na živote Cirkvi v našej farnosti. Farnosť je miesto, kde teraz žijeme a máme svoje poslanie. Nikto z nás tu nie je navyše. Je dôležité, aby každý z nás bol videný a počutý. Aj to je jedna z hlavných úloh Synody o synodalite. Synoda nám ponúka možnosť zažiť farnosť ako rodinu. Každý v tejto rodine má svoju úlohu a zodpovednosť. Naša farnosť je miestom, ktoré budujeme spoločne. V rámci synody ide o výzvu zapojiť všetkých do jej fungovania. Spolupracujeme na našej spoločnej misii. Nie všetko musia mať na pleciach naši duchovní otcovia, ale každý z nás má svoju úlohu. Z krstu vyplýva, že všetci sú povolaní zúčastňovať sa na živote Cirkvi pri rozdielnosti svojich služieb a chariziem.

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 11.4. do 17.4.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 11. 4. 17. 4. 2022
_______________________
PONDELOK  11. 4., pondelok Svätého týždňa

UTOROK  12. 4., utorok Svätého týždňa
18:00 Ostrov  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc

STREDA  13. 4., streda Svätého týždňa
18:00 Ostrov  rodičia, brat Alojz a starí rodiči az oboch strán

ŠTVRTOK  14. 4., Zelený štvrtok Pánovej večere
17:00 Ostrov rodičia Strakoví, otec Ondrej a ostatní zomrelí z rodiny
18:00 Krakovany  manžel Stanislav a rodičia z oboch strán

PIATOK  15. 4., Veľký piatok – utrpenia Pána
15:00 Krakovany  Pobožnosť Krížovej cesty
16:00 Krakovany  Obrady
17:00 Ostrov  Obrady

SOBOTA 16. 4., Svätá (Biela) sobota
19:00 Krakovany  kňazi, ktorí pôsobili v našej farnosti

NEDEĽA 17. 4., Veľkonočná nedeľa
08:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc
09:00 Ostrov  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 201-220
V utorok od 9:00 hod. bude brigáda – upratovanie kostola v Krakovanoch.
Sviatosť oltárna bude vyložená v sobotu od 9:00 hod.
V sakristii sa môžete prihlásiť na službu pri Božom hrobe.
Na Veľkonočnú nedeľu sa koná farská zbierka.

___________________

Čo je synoda o synodalite a prečo na nej záleží?

Svätý Otec František 10. októbra 2021 slávnostnou svätou omšou otvoril Synodu za synodálnu Cirkev, ktorej cieľom je, aby sme počúvali Ducha Svätého a objavili svoje miesto v spoločenstve Cirkvi. Chce nám tým povedať, že Cirkev nie je len “to” kam prídeme raz do týždňa z povinnosti, ale je živým organizmom, ktorého je každý z nás súčasťou. Synoda nám má a môže pomôcť v tom, ako nájsť a aktívne sa podieľať na živote Cirkvi v našej farnosti. Farnosť je miesto, kde teraz žijeme a máme svoje poslanie. Nikto z nás tu nie je navyše. Je dôležité, aby každý z nás bol videný a počutý. Aj to je jedna z hlavných úloh Synody o synodalite. Synoda nám ponúka možnosť zažiť farnosť ako rodinu. Každý v tejto rodine má svoju úlohu a zodpovednosť. Naša farnosť je miestom, ktoré budujeme spoločne. V rámci synody ide o výzvu zapojiť všetkých do jej fungovania. Spolupracujeme na našej spoločnej misii. Nie všetko musia mať na pleciach naši duchovní otcovia, ale každý z nás má svoju úlohu. Z krstu vyplýva, že všetci sú povolaní zúčastňovať sa na živote Cirkvi pri rozdielnosti svojich služieb a chariziem.

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 4.4. do 10.4.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 4. 4. 10. 4. 2022
_______________________
PONDELOK  4. 4., féria

UTOROK  5. 4., féria
18:00 Ostrov  

STREDA  6. 4., féria
18:00 Ostrov  

ŠTVRTOK  7. 4., féria
14:00 Krakovany  pohrebná za Ing. Jozefa Sedláka
18:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Žákovú, Šrámkovú a Haasovú

PIATOK  8. 4., féria, prvý piatok v mesiaci
09:00 Krakovany  manžel Ladislav Toplanský, 30 dňová

SOBOTA 9. 4., féria
18:00 Krakovany  manžel Jozef, dcéra Alenka, svatka Soňa, rodičia a starí rodičia z oboch strán

NEDEĽA 10. 4., Kvetná nedeľa
08:00 Krakovany manžel Ľubomír Gasiorik, 1. výročie
09:00 Ostrov  
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti (posviacka ratolestí)
___________________
Upratovanie kostola: 181-200
Pobožnosť krížovej cesty – v piatok o 17:30 hod. a v nedeľu o 14:30 hod.
Sviatosť zmierenia k Veľkej noci:  Krakovany – vo štvrtok od 16:30 – 18:00 hod.
                                                              Ostrov – vo štvrtok od 16:30 – 18:00 hod.

Vo štvrtok bude od 10:00 hod. spovedanie chorých k Veľkej noci, ktorých treba vopred nahlásiť.
V piatok počas sv. omše budem vysluhovať sviatosť pomazania chorých.

___________________

Čo je synoda o synodalite a prečo na nej záleží?

Svätý Otec František 10. októbra 2021 slávnostnou svätou omšou otvoril Synodu za synodálnu Cirkev, ktorej cieľom je, aby sme počúvali Ducha Svätého a objavili svoje miesto v spoločenstve Cirkvi. Chce nám tým povedať, že Cirkev nie je len “to” kam prídeme raz do týždňa z povinnosti, ale je živým organizmom, ktorého je každý z nás súčasťou. Synoda nám má a môže pomôcť v tom, ako nájsť a aktívne sa podieľať na živote Cirkvi v našej farnosti. Farnosť je miesto, kde teraz žijeme a máme svoje poslanie. Nikto z nás tu nie je navyše. Je dôležité, aby každý z nás bol videný a počutý. Aj to je jedna z hlavných úloh Synody o synodalite. Synoda nám ponúka možnosť zažiť farnosť ako rodinu. Každý v tejto rodine má svoju úlohu a zodpovednosť. Naša farnosť je miestom, ktoré budujeme spoločne. V rámci synody ide o výzvu zapojiť všetkých do jej fungovania. Spolupracujeme na našej spoločnej misii. Nie všetko musia mať na pleciach naši duchovní otcovia, ale každý z nás má svoju úlohu. Z krstu vyplýva, že všetci sú povolaní zúčastňovať sa na živote Cirkvi pri rozdielnosti svojich služieb a chariziem.

___________________

Opatrenia platné od 26. februára 2022 (TK KBS)
Od soboty 26. februára budú môcť prísť na sväté omše aj nezaočkovaní ľudia. Vyplýva to rozhodnutia Vlády SR. Presné pravidlá určí vyhláška Úradu verejného zdravotníctva.
Vláda 23. februára 2022 zrušila režimy OTP, OP, OP+ s obmedzeniami. Začiatok platnosti od soboty 26. februára. Znamená to, že na sväté omše budú môcť prísť aj nezaočkovaní ľudia.
Podľa schváleného materiálu z dielne rezortu zdravotníctva sa pri nízkych a stredne rizikových podujatiach (medzi ktoré patria aj bohoslužby) má od 26. februára zvýšiť maximálna kapacita na 500 osôb alebo maximálne na 50 percent kapacity.
Pri vysoko rizikových podujatiach, ako svadby či kary, bude kapacitné maximum 50 osôb, pričom v oboch prípadoch bude platiť režim základ.
::Informácia k novým vyhláškam:: (UVZ SR)
::Aktualizácia opatrení SARS-COV-2 (variant Omikron)::
___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 28.3. do 3.4.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 28. 3. 3. 4. 2022
_______________________
PONDELOK  28. 3., féria

UTOROK  29. 3., féria
18:00 Ostrov  rodičia, brat Jozef a starí rodičia z oboch strán

STREDA  30. 3., féria
18:00 Ostrov  za živú rodinu

ŠTVRTOK  31. 3., féria
18:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Kuníkovú

PIATOK  1. 4., féria, prvý piatok v mesiaci
17:00 Ostrov  za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho
18:00 Krakovany  manžel Emil a syn Ľubko

SOBOTA 2. 4., féria
18:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri dožití 95 rokov života

NEDEĽA 3. 4., 5. pôstna nedeľa
08:00 Krakovany rodičia Mária a Anton Madunickí
09:00 Ostrov  rodičia, starí rodičia a súrodenci z oboch strán
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 161-180
Pobožnosť krížovej cesty – v piatok o 17:30 hod. a v nedeľu o 14:30 hod.
Sviatosť zmierenia k 1. piatku v mesiaci:  Krakovany – vo štvrtok od 17:00 hod.
                                                                           Ostrov – v utorok a v stredu od 17:30 hod.
Spovedanie chorých treba vopred nahlásiť.
Na budúcu nedeľu sa koná zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom (Zbierka na pomoc postihnutým vojnovým konfliktom v Ukrajine).
___________________

Čo je synoda o synodalite a prečo na nej záleží?

Svätý Otec František 10. októbra 2021 slávnostnou svätou omšou otvoril Synodu za synodálnu Cirkev, ktorej cieľom je, aby sme počúvali Ducha Svätého a objavili svoje miesto v spoločenstve Cirkvi. Chce nám tým povedať, že Cirkev nie je len “to” kam prídeme raz do týždňa z povinnosti, ale je živým organizmom, ktorého je každý z nás súčasťou. Synoda nám má a môže pomôcť v tom, ako nájsť a aktívne sa podieľať na živote Cirkvi v našej farnosti. Farnosť je miesto, kde teraz žijeme a máme svoje poslanie. Nikto z nás tu nie je navyše. Je dôležité, aby každý z nás bol videný a počutý. Aj to je jedna z hlavných úloh Synody o synodalite. Synoda nám ponúka možnosť zažiť farnosť ako rodinu. Každý v tejto rodine má svoju úlohu a zodpovednosť. Naša farnosť je miestom, ktoré budujeme spoločne. V rámci synody ide o výzvu zapojiť všetkých do jej fungovania. Spolupracujeme na našej spoločnej misii. Nie všetko musia mať na pleciach naši duchovní otcovia, ale každý z nás má svoju úlohu. Z krstu vyplýva, že všetci sú povolaní zúčastňovať sa na živote Cirkvi pri rozdielnosti svojich služieb a chariziem.

___________________

Opatrenia platné od 26. februára 2022 (TK KBS)
Od soboty 26. februára budú môcť prísť na sväté omše aj nezaočkovaní ľudia. Vyplýva to rozhodnutia Vlády SR. Presné pravidlá určí vyhláška Úradu verejného zdravotníctva.
Vláda 23. februára 2022 zrušila režimy OTP, OP, OP+ s obmedzeniami. Začiatok platnosti od soboty 26. februára. Znamená to, že na sväté omše budú môcť prísť aj nezaočkovaní ľudia.
Podľa schváleného materiálu z dielne rezortu zdravotníctva sa pri nízkych a stredne rizikových podujatiach (medzi ktoré patria aj bohoslužby) má od 26. februára zvýšiť maximálna kapacita na 500 osôb alebo maximálne na 50 percent kapacity.
Pri vysoko rizikových podujatiach, ako svadby či kary, bude kapacitné maximum 50 osôb, pričom v oboch prípadoch bude platiť režim základ.
::Informácia k novým vyhláškam:: (UVZ SR)
::Aktualizácia opatrení SARS-COV-2 (variant Omikron)::
___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 21.3. do 27.3.2022

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 21. 3. 28. 3. 2022
_______________________
PONDELOK  21. 3.,  féria

UTOROK  22. 3., féria
17:00 Ostrov  rodičia

STREDA  23. 3., féria
17:00 Ostrov  Mária, Margita, Katarína a Valéria

ŠTVRTOK  24. 3., féria
17:00 Krakovany  krstní rodičia Mária a Viliam Petrovičoví

PIATOK  25. 3., Zvestovanie Pána, slávnosť
17:00 Krakovany  manžel Anton, rodičia Žákoví a Radoskí, starí rodičia z oboch strán

SOBOTA 26. 3., féria
17:00 Krakovany  z rodiny Frankovej a Bartošovej

NEDEĽA 27. 3., 4. pôstna nedeľa
08:00 Krakovany rodičia Brezuloví a starí rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov  poďakovanie za úrodu
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 141-160
Pobožnosť krížovej cesty – v piatok o 16:30 hod. a v nedeľu o 14:30 hod.
Zo soboty 26.3. na nedeľu 27.3. sa mení zimný čas na letný (z 2:00 na 3:00h) o 1h dopredu.
___________________

Čo je synoda o synodalite a prečo na nej záleží?

Svätý Otec František 10. októbra 2021 slávnostnou svätou omšou otvoril Synodu za synodálnu Cirkev, ktorej cieľom je, aby sme počúvali Ducha Svätého a objavili svoje miesto v spoločenstve Cirkvi. Chce nám tým povedať, že Cirkev nie je len “to” kam prídeme raz do týždňa z povinnosti, ale je živým organizmom, ktorého je každý z nás súčasťou. Synoda nám má a môže pomôcť v tom, ako nájsť a aktívne sa podieľať na živote Cirkvi v našej farnosti. Farnosť je miesto, kde teraz žijeme a máme svoje poslanie. Nikto z nás tu nie je navyše. Je dôležité, aby každý z nás bol videný a počutý. Aj to je jedna z hlavných úloh Synody o synodalite. Synoda nám ponúka možnosť zažiť farnosť ako rodinu. Každý v tejto rodine má svoju úlohu a zodpovednosť. Naša farnosť je miestom, ktoré budujeme spoločne. V rámci synody ide o výzvu zapojiť všetkých do jej fungovania. Spolupracujeme na našej spoločnej misii. Nie všetko musia mať na pleciach naši duchovní otcovia, ale každý z nás má svoju úlohu. Z krstu vyplýva, že všetci sú povolaní zúčastňovať sa na živote Cirkvi pri rozdielnosti svojich služieb a chariziem.

___________________

Opatrenia platné od 26. februára 2022 (TK KBS)
Od soboty 26. februára budú môcť prísť na sväté omše aj nezaočkovaní ľudia. Vyplýva to rozhodnutia Vlády SR. Presné pravidlá určí vyhláška Úradu verejného zdravotníctva.
Vláda 23. februára 2022 zrušila režimy OTP, OP, OP+ s obmedzeniami. Začiatok platnosti od soboty 26. februára. Znamená to, že na sväté omše budú môcť prísť aj nezaočkovaní ľudia.
Podľa schváleného materiálu z dielne rezortu zdravotníctva sa pri nízkych a stredne rizikových podujatiach (medzi ktoré patria aj bohoslužby) má od 26. februára zvýšiť maximálna kapacita na 500 osôb alebo maximálne na 50 percent kapacity.
Pri vysoko rizikových podujatiach, ako svadby či kary, bude kapacitné maximum 50 osôb, pričom v oboch prípadoch bude platiť režim základ.
::Informácia k novým vyhláškam:: (UVZ SR)
::Aktualizácia opatrení SARS-COV-2 (variant Omikron)::
___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.