Farské oznamy od 6.7. do 12.7.2020

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 6. 7. 12. 7. 2020
_______________________
PONDELOK 6. 7., féria

 

UTOROK  7. 7., féria

STREDA  8. 7., féria

ŠTVRTOK 9. 7., féria

PIATOK  10. 7., féria

SOBOTA 11. 7., Sv. Benedikta,opáta,patróna Európy, sviatok
18:00 Krakovany † z rodiny Štefankovej – Františky, Márie a Štefana a rodiny Cibulkovej – Jaroslava a Boženy

NEDEĽA 12. 6., 15. nedeľa v cezročnom období
08:00 Krakovany † manžel a rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov   za zdravie a Božiu pomoc
10:30 Krakovany za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 381-400
Prosíme vás o finančnú podporu pre farnosť Krakovany, na úhradu energií, číslo účtu: SK97 0900  0000  0000 4827 3120. Pán Boh zaplať…

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

 

Farské oznamy od 29.6. do 5.7.2020

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 29. 6. 7. 7. 2020
_______________________
PONDELOK 29. 6., sv. Petra a Pavla, apoštolov, prikázaný sviatok
17:00 Ostrov † brat Marián, rodičia a starí rodičia z oboch strán
18:00 Krakovany  za veriacich farnosti

UTOROK  30. 6., féria
18:00 Ostrov  † rodičia

STREDA  2. 7., féria
18:00 Ostrov  † rodičia Valkoví a starí rodičia z oboch strán

ŠTVRTOK 2. 7., Návšteva Panny Márie, sviatok
18:00 Krakovany  † Bernardína Radoská (1. výročie)

PIATOK  3. 7., sv. Tomáša,apoštola, sviatok (prvý piatok v mesiaci)
17:00 Ostrov  za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho
18:00 Krakovany † manžel Anton, brat a rodičia z oboch strán

SOBOTA 4. 7., féria
18:00 Krakovany za zdravie a Božiu pomoc pre ťažko chorú

NEDEĽA 28. 6., Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť
08:00 Krakovany † Emília a Jozef a rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov  † rodičia, starí rodičia z oboch strán a krstná mama
10:30 Krakovany za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 361-380
Sv. spoveď k prvému piatku: Krakovany: vo štvrtok od 17:00 hod.
                                                     Ostrov: v  utorok a v stredu od 17:30 hod.
Spoveď chorých k 1. piatku treba vopred nahlásiť.
V pondelok sa koná tradičná zbierka na dobročinné diela Sv. Otca – “halier sv. Petra”.
Prosíme vás o finančnú podporu pre farnosť Krakovany, na úhradu energií, číslo účtu: SK97 0900  0000  0000 4827 3120. Pán Boh zaplať…

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

 

Farské oznamy od 22.6. do 28.6.2020

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 22. 6. 28. 6. 2020
_______________________
PONDELOK 22. 6., féria

UTOROK  23. 6., féria
18:00 Ostrov  † tety a starí rodičia

STREDA  24. 6., NARODENIE SV.JÁNA KRSTITEĽA, slávnosť
18:00 Ostrov  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

ŠTVRTOK 25. 6., féria
18:00 Krakovany  † Mária a Viliam Petrovičoví a rodičia z oboch strán

PIATOK  26. 6., féria
18:00 Krakovany † rodičia, starí rodičia z oboch strán a brat

SOBOTA 27. 6., féria
10:30 Krakovany  za prvoprijímajúce deti
15:00 Ostrov  za novomanželov Martina Černoka a Martinu Zenkayovú
18:00 Krakovany poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti životného jubilea

NEDEĽA 28. 6., 13. nedeľa v cezročnom období
08:00 Krakovany † manžel František Šurín, rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov  † rodičia Pavol a Jolana Pánikoví
10:30 Krakovany za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 341-360

V piatok od 15:00 hod. bude v Krakovanoch spoveď prvoprijímajúcich.
Prosíme vás o finančnú podporu pre farnosť Krakovany, na úhradu energií, číslo účtu: SK97 0900  0000  0000 4827 3120. Pán Boh zaplať…

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

 

Farské oznamy od 15.6. do 21.6.2020

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 15. 6. 21. 6. 2020
_______________________
PONDELOK 15. 6., féria

UTOROK  16. 6., féria
18:00 Ostrov  † Marta Bartošová, rodičia a brat Michal

STREDA  17. 6., féria
18:00 Ostrov  † manžel Štefan Madunický, rodičia Strakoví, súrodenci Vierka a Pavol 

ŠTVRTOK 18. 6., féria
18:00 Krakovany  † rodičia Daněkoví a starí rodičia z oboch strán

PIATOK  19. 6., NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO, slávnosť
18:00 Krakovany † rodičia Zuzicoví Viliam a Františka, dcéra Antónia a starí rodičia

SOBOTA 20. 6., Nepoškvrneného srdca Panny Mária spomienka
10:30 Ostrov  za prvoprijímajúce deti
18:00 Krakovany † manžel Alojz, Mária, Pavol, Karol a rodičia Kramárikoví

NEDEĽA 21. 6., 12. nedeľa v cezročnom období
08:00 Krakovany † Jozefína a Ľudovít Markechoví a starí rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov  † Zdena Hroncová-Janíčková a otec Jozef
10:30 Krakovany za veriacich farnosti  (NAŽIVO na internete a káblovej TV)
___________________
Upratovanie kostola: 321-340

Na slávnosť Najsv. Srdca Ježišovho môžeme za splnenia obvyklých podmienok a za recitovanie modlitby “Najmilší Ježišu…” získať úplné odpustky.
V piatok od 16:00 hod. bude v Ostrove spoveď prvoprijímajúcich.
Prosíme vás o finančnú podporu pre farnosť Krakovany, na úhradu energií, číslo účtu: SK97 0900  0000  0000 4827 3120. Pán Boh zaplať…

Sv. omše zdieľané cez internet (Je možné sledovať cez Infokanál obce Krakovany v káblovke, cez webové stránky Obce Krakovany alebo Facebook Obce Krakovany, autor: Jozef Sedlák). Najbližšie prenosy:
– 12. nedeľa  v cezročnom období 21.6. od 10:30 hod.
___________________
Sv. omše na TV LUX:
Pondelok-Piatok: 07:00, 12:00
Sobota: 
Nedeľa: 10:00, 18:30
___________________

Správca farnosti Krakovany v súvislosti s rozhodnutím Ústredného krízového štábu MVSR a podľa usmernení Úradu hlavného hygienika SR oznamuje, že od štvrtka 7. mája sa opäť budú konať verejné sväté omše s účasťou veriacich za podmienok stanovených hlavným hygienikom, tj.

 • povinné nosenie rúšok
 • 2metrové odstupy (okrem rodiny)
 • označené miesta na sedenie a státie
 • dezinfikácia rúk pri vstupe
 • zákaz podávania rúk
 • dodržiavanie 2metrových odstupov v rade na sv. prijímanie
 • podávanie sv. prijímania do ruky

   Sväté omše sa budú konať až do odvolania vo štvrtok, v piatok a v sobotu o 18:00 hodine a v nedeľu o 8:00 a o 10:30.  Nedeľná omša o 8:00 je určená pre starších ako 65 rokov s cieľom chrániť ich zdravie, ale na základe vlastného rozhodnutia môžu prísť aj inú svätú omšu s nedeľnou platnosťou. Až do úplného odvolania opatrení stále ostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti  na bohoslužbách v nedeľu a vo sviatky. Nedeľná svätá omša o 10:30 bude naďalej prenášaná v káblovej televízii a na facebooku.

   Pristúpiť k sv. spovedi bude možné od cca 17:30 pred sv. omšou vo štvrtok, v piatok a v sobotu.

    Farský kostol Sv. Mikuláša po dodržaní usmernení o povinnej vzdialenosti medzi osobami poskytuje na sedenie približne 58 miest v kostole a 11 miest na chóre, ktoré sú vyznačené žltočiernou páskou. Poprosíme, aby si rodiny sadali spoločne do lavíc, aby sa ušetrilo čo najviac miesta. Po naplnení tejto kapacity v kostole žiadame veriacich, aby zostali stáť v priestore pred kostolom v 2metrových odstupoch, kde bude zabezpečené vonkajšie ozvučenie.

   Fyzická účasť veriacich, ktorí sú v karanténe alebo javia známky respiračného ochorenia, nie je možná. 

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

 

Farské oznamy od 8.6. do 14.6.2020

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 8. 6. 14. 6. 2020
_______________________
PONDELOK 8. 6., féria

UTOROK  9. 6., féria
18:00 Ostrov  † rodičia Bartošoví a Gáboroví, starí rodičia z oboch strán

STREDA  10. 6., vigília slávnosti
18:00 Ostrov  † rodičia, bratia a švagriné

ŠTVRTOK 11. 6., Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, prikázaný sviatok
17:00 Ostrov Vierka
18:00 Krakovany  za veriacich farnosti

PIATOK  12. 6., féria
18:00 Krakovany † rodičia bratia a starí rodičia z oboch strán

SOBOTA 13. 6., sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
18:00 Krakovany † Anton Radoský a pstatní z rodiny Radoskej a Klčovej

NEDEĽA 14. 6., 11. nedeľa v cezročnom období
08:00 Krakovany kňazi z našej farnosti
09:00 Ostrov  † Františka Držíková
10:30 Krakovany za veriacich farnosti  (NAŽIVO na internete a káblovej TV)
___________________
Upratovanie kostola: 301-320

Na slávnosť Najsv. Kristovho Tela a Krvi môžeme za splnenia obvyklých podmienok a za spev piesne “Ctíme túto sviatosť slávnu” získať úplné odpustky.
Prosíme vás o finančnú podporu pre farnosť Krakovany, na úhradu energií, číslo účtu: SK97 0900  0000  0000 4827 3120. Pán Boh zaplať…

Sv. omše zdieľané cez internet (Je možné sledovať cez Infokanál obce Krakovany v káblovke, cez webové stránky Obce Krakovany alebo Facebook Obce Krakovany, autor: Jozef Sedlák). Najbližšie prenosy:
– 11. nedeľa  v cezročnom období 14.6. od 10:30 hod.
___________________
Sv. omše na TV LUX:
Pondelok-Piatok: 07:00, 12:00, 18:30
Sobota: 07:00, 18:30
Nedeľa: 10:00, 18:30
Pravidelná štvrtková adorácia bude vysielaná z kaplnky TV LUX v bežnom čase vo štvrtok o 20:20 h.
___________________

Správca farnosti Krakovany v súvislosti s rozhodnutím Ústredného krízového štábu MVSR a podľa usmernení Úradu hlavného hygienika SR oznamuje, že od štvrtka 7. mája sa opäť budú konať verejné sväté omše s účasťou veriacich za podmienok stanovených hlavným hygienikom, tj.

 • povinné nosenie rúšok
 • 2metrové odstupy (okrem rodiny)
 • označené miesta na sedenie a státie
 • dezinfikácia rúk pri vstupe
 • zákaz podávania rúk
 • dodržiavanie 2metrových odstupov v rade na sv. prijímanie
 • podávanie sv. prijímania do ruky

   Sväté omše sa budú konať až do odvolania vo štvrtok, v piatok a v sobotu o 18:00 hodine a v nedeľu o 8:00 a o 10:30.  Nedeľná omša o 8:00 je určená pre starších ako 65 rokov s cieľom chrániť ich zdravie, ale na základe vlastného rozhodnutia môžu prísť aj inú svätú omšu s nedeľnou platnosťou. Až do úplného odvolania opatrení stále ostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti  na bohoslužbách v nedeľu a vo sviatky. Nedeľná svätá omša o 10:30 bude naďalej prenášaná v káblovej televízii a na facebooku.

   Pristúpiť k sv. spovedi bude možné od cca 17:30 pred sv. omšou vo štvrtok, v piatok a v sobotu.

    Farský kostol Sv. Mikuláša po dodržaní usmernení o povinnej vzdialenosti medzi osobami poskytuje na sedenie približne 58 miest v kostole a 11 miest na chóre, ktoré sú vyznačené žltočiernou páskou. Poprosíme, aby si rodiny sadali spoločne do lavíc, aby sa ušetrilo čo najviac miesta. Po naplnení tejto kapacity v kostole žiadame veriacich, aby zostali stáť v priestore pred kostolom v 2metrových odstupoch, kde bude zabezpečené vonkajšie ozvučenie.

   Fyzická účasť veriacich, ktorí sú v karanténe alebo javia známky respiračného ochorenia, nie je možná. 

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

 

Farské oznamy od 1.6. do 7.6.2020

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 1. 6. 7. 6. 2020
_______________________
PONDELOK 1. 6., Svätodušný pondelok, Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka
18:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

UTOROK  2. 6., féria
18:00 Ostrov  † Bernardína Matyášová a rodičia Blaškoví

STREDA  3. 6., sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
18:00 Ostrov  † z rodiny Kolarovičovej a Radošinskej

ŠTVRTOK 4. 6., nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného Kňaza, sviatok
18:00 Krakovany  † rodičia Mitošinkoví, Babuškoví, starí rodičia z oboch strán a ostatní zomrelí z rodiny

PIATOK  5. 6., Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka, prvý piatok v mesiaci
17:00 Ostrov  za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho
18:00 Krakovany † rodičia Strakoví, synovia Alojz, Vladimír, dcéra Mária a starí rodičia z oboch strán

SOBOTA 6. 6., féria
18:00 Krakovany † rodičia Jankechoví, švagriná Žaneta a starí rodičia z oboch strán

NEDEĽA 7. 6., Najsvätejšej Trojice
08:00 Krakovany za veriacich farnosti
09:00 Ostrov  poďakovanie za úrodu
10:30 Krakovany poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti životného jubilea  (NAŽIVO na internete a káblovej TV)
___________________
Upratovanie kostola: 281-300
Sv. spoveď k 1. piatku v mesiaci: Krakovany: vo štvrtok od  17:00 hod.,  Ostrov: utorok a streda od 17:30 hod.
Spovedanie chorých k 1. piatku treba nahlásiť v sakristii.
Prosíme vás o finančnú podporu pre farnosť Krakovany, na úhradu energií, číslo účtu: SK97 0900  0000  0000 4827 3120. Pán Boh zaplať…

Sv. omše zdieľané cez internet (Je možné sledovať cez Infokanál obce Krakovany v káblovke, cez webové stránky Obce Krakovany alebo Facebook Obce Krakovany, autor: Jozef Sedlák). Najbližšie prenosy:
– Nedeľa Najsvätejšej trojice 7.6. od 10:30 hod.
___________________
Sv. omše na TV LUX:
Pondelok-Piatok: 07:00, 12:00, 18:30
Sobota: 07:00, 18:30
Nedeľa: 10:00, 18:30
Pravidelná štvrtková adorácia bude vysielaná z kaplnky TV LUX v bežnom čase vo štvrtok o 20:20 h.
___________________

Správca farnosti Krakovany v súvislosti s rozhodnutím Ústredného krízového štábu MVSR a podľa usmernení Úradu hlavného hygienika SR oznamuje, že od štvrtka 7. mája sa opäť budú konať verejné sväté omše s účasťou veriacich za podmienok stanovených hlavným hygienikom, tj.

 • povinné nosenie rúšok
 • 2metrové odstupy (okrem rodiny)
 • označené miesta na sedenie a státie
 • dezinfikácia rúk pri vstupe
 • zákaz podávania rúk
 • dodržiavanie 2metrových odstupov v rade na sv. prijímanie
 • podávanie sv. prijímania do ruky

   Sväté omše sa budú konať až do odvolania vo štvrtok, v piatok a v sobotu o 18:00 hodine a v nedeľu o 8:00 a o 10:30.  Nedeľná omša o 8:00 je určená pre starších ako 65 rokov s cieľom chrániť ich zdravie, ale na základe vlastného rozhodnutia môžu prísť aj inú svätú omšu s nedeľnou platnosťou. Až do úplného odvolania opatrení stále ostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti  na bohoslužbách v nedeľu a vo sviatky. Nedeľná svätá omša o 10:30 bude naďalej prenášaná v káblovej televízii a na facebooku.

   Pristúpiť k sv. spovedi bude možné od cca 17:30 pred sv. omšou vo štvrtok, v piatok a v sobotu.

    Farský kostol Sv. Mikuláša po dodržaní usmernení o povinnej vzdialenosti medzi osobami poskytuje na sedenie približne 58 miest v kostole a 11 miest na chóre, ktoré sú vyznačené žltočiernou páskou. Poprosíme, aby si rodiny sadali spoločne do lavíc, aby sa ušetrilo čo najviac miesta. Po naplnení tejto kapacity v kostole žiadame veriacich, aby zostali stáť v priestore pred kostolom v 2metrových odstupoch, kde bude zabezpečené vonkajšie ozvučenie.

   Fyzická účasť veriacich, ktorí sú v karanténe alebo javia známky respiračného ochorenia, nie je možná. 

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

 

Farské oznamy od 25.5. do 31.5.2020

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 25. 5. 31. 5. 2020
_______________________
PONDELOK 25. 5., féria
08:00 Krakovany

UTOROK  26. 5., sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka
18:00 Ostrov  † Marta Polčanová

STREDA  27. 5., féria
18:00 Ostrov  † z rodiny Buchelovej

ŠTVRTOK 28. 5., féria
18:00 Krakovany  † rodičia Čičmanskí, Kurekoví, Pavol a starí rodičia z oboch strán

PIATOK  29. 5., féria
18:00 Krakovany † rodičia Gonoví, stestra Anna a brat Eduard

SOBOTA 30. 5., féria
18:00 Krakovany † rodičia Radoskí a zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

NEDEĽA 31. 5., Zoslanie Ducha Svätého
08:00 Krakovany sestra Mária a rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov † rodičia Ľudovít a Anna Bolješikoví a starí rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany za veriacich farnosti  (NAŽIVO na internete a káblovej TV)
___________________
Upratovanie kostola: 261-280
Na budúcu nedeľu 31.5. slávime Slávnosť Zoslania Ducha Svätého- Turíce (končí veľkonočné obdobie).
Na budúcu nedeľu po sv. omši bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.
Mesiac máj je mesiacom Panny Márie.
Počas veľkonočného obdobia sa zvlášť radostne modlí zvolanie Aleluja. Namiesto Anjel Pána sa modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná.
Prosíme vás o finančnú podporu pre farnosť Krakovany, na úhradu energií, číslo účtu: SK97 0900  0000  0000 4827 3120. Pán Boh zaplať…

Sv. omše zdieľané cez internet (Je možné sledovať cez Infokanál obce Krakovany v káblovke, cez webové stránky Obce Krakovany alebo Facebook Obce Krakovany, autor: Jozef Sedlák). Najbližšie prenosy:
– Zoslanie Ducha Svätého 31.5. od 10:30 hod.
___________________
Sv. omše na TV LUX:
Pondelok-Piatok: 07:00, 12:00, 18:30
Sobota: 07:00, 18:30
Nedeľa: 10:00, 18:30
Pravidelná štvrtková adorácia bude vysielaná z kaplnky TV LUX v bežnom čase vo štvrtok o 20:20 h.
___________________

Správca farnosti Krakovany v súvislosti s rozhodnutím Ústredného krízového štábu MVSR a podľa usmernení Úradu hlavného hygienika SR oznamuje, že od štvrtka 7. mája sa opäť budú konať verejné sväté omše s účasťou veriacich za podmienok stanovených hlavným hygienikom, tj.

 • povinné nosenie rúšok
 • 2metrové odstupy (okrem rodiny)
 • označené miesta na sedenie a státie
 • dezinfikácia rúk pri vstupe
 • zákaz podávania rúk
 • dodržiavanie 2metrových odstupov v rade na sv. prijímanie
 • podávanie sv. prijímania do ruky

   Sväté omše sa budú konať až do odvolania vo štvrtok, v piatok a v sobotu o 18:00 hodine a v nedeľu o 8:00 a o 10:30.  Nedeľná omša o 8:00 je určená pre starších ako 65 rokov s cieľom chrániť ich zdravie, ale na základe vlastného rozhodnutia môžu prísť aj inú svätú omšu s nedeľnou platnosťou. Až do úplného odvolania opatrení stále ostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti  na bohoslužbách v nedeľu a vo sviatky. Nedeľná svätá omša o 10:30 bude naďalej prenášaná v káblovej televízii a na facebooku.

   Pristúpiť k sv. spovedi bude možné od cca 17:30 pred sv. omšou vo štvrtok, v piatok a v sobotu.

    Farský kostol Sv. Mikuláša po dodržaní usmernení o povinnej vzdialenosti medzi osobami poskytuje na sedenie približne 58 miest v kostole a 11 miest na chóre, ktoré sú vyznačené žltočiernou páskou. Poprosíme, aby si rodiny sadali spoločne do lavíc, aby sa ušetrilo čo najviac miesta. Po naplnení tejto kapacity v kostole žiadame veriacich, aby zostali stáť v priestore pred kostolom v 2metrových odstupoch, kde bude zabezpečené vonkajšie ozvučenie.

   Fyzická účasť veriacich, ktorí sú v karanténe alebo javia známky respiračného ochorenia, nie je možná. 

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

 

Farské oznamy od 18.5. do 24.5.2020

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 18. 5. 24. 5. 2020
_______________________
PONDELOK 18. 5., féria
18:00 Krakovany †

UTOROK  19. 5., féria
18:00 Krakovany †
18:00 Ostrov  † rodičia Karol a Oľga a zosnulí z oboch strán

STREDA  20. 5., féria
18:00 Krakovany †
18:00 Ostrov  † manžel Vladimír, súrodenci, rodičia Žažoví a starí rodičia z oboch strán

ŠTVRTOK 21. 5., Nanebovstúpenia Pána,  prikázaný sviatok
18:00 Krakovany za veriacich farnosti (NAŽIVO na internete a káblovej TV)

PIATOK  22. 5., féria
18:00 Krakovany † manžel Anton, rodičia a súrodenci

SOBOTA 23. 5., féria
18:00 Krakovany † rodičia Lackoví, súrodenci a brat Vladimír

NEDEĽA 24. 5., Siedma veľkonočná nedeľa
08:00 Krakovany sv. omša pre seniorov (od 65 r.) † Ervín Sedlák
09:00 Ostrov † Gašpar Mitošinka a manželka Mária a starí rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany za veriacich farnosti  (NAŽIVO na internete a káblovej TV)
___________________
Upratovanie kostola: 241-260

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.
Mesiac máj je mesiacom Panny Márie.
Počas veľkonočného obdobia sa zvlášť radostne modlí zvolanie Aleluja. Namiesto Anjel Pána sa modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná.
Prosíme vás o finančnú podporu pre farnosť Krakovany, na úhradu energií, číslo účtu: SK97 0900  0000  0000 4827 3120. Pán Boh zaplať…

Sv. omše zdieľané cez internet (Je možné sledovať cez Infokanál obce Krakovany v káblovke, cez webové stránky Obce Krakovany alebo Facebook Obce Krakovany, autor: Jozef Sedlák). Najbližšie prenosy:
– Nanebovstúpenie pána – štvrtok 21.5. od 18:00 hod.
– 7. veľkonočná nedeľa 24.5. od 10:30 hod.
 
Sv. omše na TV LUX:
Pondelok-Piatok: 07:00, 12:00, 18:30
Sobota: 07:00, 18:30
Nedeľa: 10:00, 18:30
Pravidelná štvrtková adorácia bude vysielaná z kaplnky TV LUX v bežnom čase vo štvrtok o 20:20 h.

Správca farnosti Krakovany v súvislosti s rozhodnutím Ústredného krízového štábu MVSR a podľa usmernení Úradu hlavného hygienika SR oznamuje, že od štvrtka 7. mája sa opäť budú konať verejné sväté omše s účasťou veriacich za podmienok stanovených hlavným hygienikom, tj.

 • povinné nosenie rúšok
 • 2metrové odstupy (okrem rodiny)
 • označené miesta na sedenie a státie
 • dezinfikácia rúk pri vstupe
 • zákaz podávania rúk
 • dodržiavanie 2metrových odstupov v rade na sv. prijímanie
 • podávanie sv. prijímania do ruky

   Sväté omše sa budú konať až do odvolania vo štvrtok, v piatok a v sobotu o 18:00 hodine a v nedeľu o 8:00 a o 10:30.  Nedeľná omša o 8:00 je určená pre starších ako 65 rokov s cieľom chrániť ich zdravie, ale na základe vlastného rozhodnutia môžu prísť aj inú svätú omšu s nedeľnou platnosťou. Až do úplného odvolania opatrení stále ostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti  na bohoslužbách v nedeľu a vo sviatky. Nedeľná svätá omša o 10:30 bude naďalej prenášaná v káblovej televízii a na facebooku.

   Pristúpiť k sv. spovedi bude možné od cca 17:30 pred sv. omšou vo štvrtok, v piatok a v sobotu.

    Farský kostol Sv. Mikuláša po dodržaní usmernení o povinnej vzdialenosti medzi osobami poskytuje na sedenie približne 58 miest v kostole a 11 miest na chóre, ktoré sú vyznačené žltočiernou páskou. Poprosíme, aby si rodiny sadali spoločne do lavíc, aby sa ušetrilo čo najviac miesta. Po naplnení tejto kapacity v kostole žiadame veriacich, aby zostali stáť v priestore pred kostolom v 2metrových odstupoch, kde bude zabezpečené vonkajšie ozvučenie.

   Fyzická účasť veriacich, ktorí sú v karanténe alebo javia známky respiračného ochorenia, nie je možná. 

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

 

Farské oznamy od 11.5. do 17.5.2020

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 11. 5. 17. 5. 2020
_______________________
PONDELOK 11. 5., féria

UTOROK  12. 5., féria
18:00 Ostrov  † manžel, rodičia a starí rodičia z oboch strán

STREDA  13. 5., Blahoslavenej Panny Mária Fatimskej, ľub.spomienka
18:00 Ostrov  † Žofia Sotoňáková a starí rodičia z oboch strán

ŠTVRTOK 14. 5., sv. Mateja, apoštola, sviatok
18:00 Krakovany † rodičia Megoví a starí rdičia z oboch strán

PIATOK  15. 5., féria
18:00 Krakovany † rodičia Matilda a Štefan Švecoví, dcéra Helena s manželom Jozefom

SOBOTA 16. 5., sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka
18:00 Krakovany † rodičia Valentín a Etelka Valkoví, rodičia Filoví, starí rodičia z oboch strán

NEDEĽA 17. 5., Šiesta veľkonočná nedeľa
08:00 Krakovany sv. omša pre seniorov (od 65 r.) † Vít a Mária Valoví, starí rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov † Ľudovít Bartoš a syn Ľudovít
10:30 Krakovany za veriacich farnosti  (NAŽIVO na internete a káblovej TV)
___________________
Upratovanie kostola: 221-240

Mesiac máj je mesiacom Panny Márie.
Počas veľkonočného obdobia sa zvlášť radostne modlí zvolanie Aleluja. Namiesto Anjel Pána sa modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná.
Prosíme vás o finančnú podporu pre farnosť Krakovany, na úhradu energií, číslo účtu: SK97 0900  0000  0000 4827 3120. Pán Boh zaplať…

Sv. omše zdieľané cez internet (Je možné sledovať cez Infokanál obce Krakovany v káblovke, cez webové stránky Obce Krakovany alebo Facebook Obce Krakovany, autor: Jozef Sedlák). Najbližší prenos: 6. veľkonočná nedeľa 17.5. od 10:30 hod.
 
Sv. omše na TV LUX:
Pondelok-Piatok: 07:00, 12:00, 18:30
Sobota: 07:00, 18:30
Nedeľa: 10:00, 18:30
Pravidelná štvrtková adorácia bude vysielaná z kaplnky TV LUX v bežnom čase vo štvrtok o 20:20 h.

Správca farnosti Krakovany v súvislosti s rozhodnutím Ústredného krízového štábu MVSR a podľa usmernení Úradu hlavného hygienika SR oznamuje, že od štvrtka 7. mája sa opäť budú konať verejné sväté omše s účasťou veriacich za podmienok stanovených hlavným hygienikom, tj.

 • povinné nosenie rúšok
 • 2metrové odstupy (okrem rodiny)
 • označené miesta na sedenie a státie
 • dezinfikácia rúk pri vstupe
 • zákaz podávania rúk
 • dodržiavanie 2metrových odstupov v rade na sv. prijímanie
 • podávanie sv. prijímania do ruky

   Sväté omše sa budú konať až do odvolania vo štvrtok, v piatok a v sobotu o 18:00 hodine a v nedeľu o 8:00 a o 10:30.  Nedeľná omša o 8:00 je určená pre starších ako 65 rokov s cieľom chrániť ich zdravie, ale na základe vlastného rozhodnutia môžu prísť aj inú svätú omšu s nedeľnou platnosťou. Až do úplného odvolania opatrení stále ostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti  na bohoslužbách v nedeľu a vo sviatky. Nedeľná svätá omša o 10:30 bude naďalej prenášaná v káblovej televízii a na facebooku.

   Pristúpiť k sv. spovedi bude možné od cca 17:30 pred sv. omšou vo štvrtok, v piatok a v sobotu.

    Farský kostol Sv. Mikuláša po dodržaní usmernení o povinnej vzdialenosti medzi osobami poskytuje na sedenie približne 58 miest v kostole a 11 miest na chóre, ktoré sú vyznačené žltočiernou páskou. Poprosíme, aby si rodiny sadali spoločne do lavíc, aby sa ušetrilo čo najviac miesta. Po naplnení tejto kapacity v kostole žiadame veriacich, aby zostali stáť v priestore pred kostolom v 2metrových odstupoch, kde bude zabezpečené vonkajšie ozvučenie.

   Fyzická účasť veriacich, ktorí sú v karanténe alebo javia známky respiračného ochorenia, nie je možná. 

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

 

Oznam pre veriacich našej farnosti

Print Friendly, PDF & Email

Správca farnosti Krakovany v súvislosti s rozhodnutím Ústredného krízového štábu MVSR a podľa usmernení Úradu hlavného hygienika SR oznamuje, že od štvrtka 7. mája sa opäť budú konať verejné sväté omše s účasťou veriacich za podmienok stanovených hlavným hygienikom, tj.

 • povinné nosenie rúšok
 • 2metrové odstupy (okrem rodiny)
 • označené miesta na sedenie a státie
 • dezinfikácia rúk pri vstupe
 • zákaz podávania rúk
 • dodržiavanie 2metrových odstupov v rade na sv. prijímanie
 • podávanie sv. prijímania do ruky

   Sväté omše sa budú konať až do odvolania vo štvrtok, v piatok a v sobotu o 18:00 hodine a v nedeľu o 8:00 a o 10:30.  Nedeľná omša o 8:00 je určená pre starších ako 65 rokov s cieľom chrániť ich zdravie, ale na základe vlastného rozhodnutia môžu prísť aj inú svätú omšu s nedeľnou platnosťou. Až do úplného odvolania opatrení stále ostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti  na bohoslužbách v nedeľu a vo sviatky. Nedeľná svätá omša o 10:30 bude naďalej prenášaná v káblovej televízii a na facebooku.

   Pristúpiť k sv. spovedi bude možné od cca 17:30 pred sv. omšou vo štvrtok, v piatok a v sobotu.

    Farský kostol Sv. Mikuláša po dodržaní usmernení o povinnej vzdialenosti medzi osobami poskytuje na sedenie približne 58 miest v kostole a 11 miest na chóre, ktoré sú vyznačené žltočiernou páskou. Poprosíme, aby si rodiny sadali spoločne do lavíc, aby sa ušetrilo čo najviac miesta. Po naplnení tejto kapacity v kostole žiadame veriacich, aby zostali stáť v priestore pred kostolom v 2metrových odstupoch, kde bude zabezpečené vonkajšie ozvučenie.

   Fyzická účasť veriacich, ktorí sú v karanténe alebo javia známky respiračného ochorenia, nie je možná.