Farské oznamy od 15.7. do 21.7.2024

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 15.7. 21. 7. 2024
_______________________
PONDELOK  15. 7., sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
14:00 Krakovany  pohrebná za † Margitu Florekovú

UTOROK  16. 7., Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, spomienka

STREDA  17. 7., sv. Andreja Svorada a Beňadika, pustovníkov, spomienka

ŠTVRTOK  18. 7., féria

PIATOK  19. 7., féria

SOBOTA  20. 7., féria
18:00 Krakovany † Helena Bučková

NEDEĽA 21. 7., 16. nedeľa v cezročnom období
08:00 Krakovany  manžel Ľubomír Gasiorik, sestra Daniela, brat Jozef a rodičia
09:00 Ostrov  † rodičia Ján a Mária Gonoví, starí rodičia z oboch strán a ostatní z rodiny
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 461-480

Farské oznamy od 7.7. do 14.7.2024

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 8.7. 14. 7. 2024
_______________________
PONDELOK  8. 7., féria
14:00 Krakovany  pohrebná za † Antóniu Radoskú

UTOROK  9. 7., féria
18:00 Ostrov  † rodičia, brat Jozef a starí rodičia z oboch strán

STREDA  10. 7., féria
18:00 Ostrov  † František Bajnóci, 1. výročie

ŠTVRTOK  11. 7., sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok
18:00 Krakovany † z rodiny Kmentovej

PIATOK  12. 7., féria
18:00 Krakovany  † rodičia z oboch strán, dcéra Slávka, súrodenci a kňazi Ľubomír a Jarolím

SOBOTA  13. 7., féria
18:00 Krakovany   poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

NEDEĽA 14. 7., 15. nedeľa v cezročnom období
08:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
09:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 441-460

Farské oznamy od 1.7. do 7.7.2024

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 1.7. 7. 7. 2024
_______________________
PONDELOK  1. 7., féria

UTOROK  2. 7., Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie, sviatok
18:00 Ostrov  † rodičia Strakoví a starí rodičia z oboch strán

STREDA  3. 7., sv. Tomáša, apoštola, sviatok
18:00 Ostrov  † rodičia, starí rodičia z oboch strán a ostatní z rodiny

ŠTVRTOK  4. 7., vigília slávnosti
18:00 Krakovany † z rodiny Strečanskej a Gonovej

PIATOK  5. 7., sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov, slávnosť
08:00 Krakovany  na úmysel kňaza
09:00 Ostrov  † Cyril a Mária, rodičia a súrodenci z oboch strán
10:30 Krakovany  † Mária a Vít Valoví, rodičia z oboch strán a Jakub

SOBOTA  6. 7., féria
18:00 Krakovany † rodičia Celestína a Jozef, Margita a František

NEDEĽA 7. 7., 14. nedeľa v cezročnom období
08:00 Krakovany  † rodičia Valkoví a Arbetoví a starí rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov  † rodičia, starí rodičia a súrodenci z oboch strán
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 421-440
Spovedanie k 1. piatku v mesiaci – Krakovany – vo štvrtok od 17:00 hod.
                                                               Ostrov – v utorok a v stredu od 17:30 h.
Spovedanie chorých k 1. piatku v mesiaci treba vopred nahlásiť.

Farské oznamy od 24.6. do 30.6.2024

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 24.6. 30. 6. 2024
_______________________
PONDELOK  24. 6., Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť
18:00 Krakovany  na úmysel 

UTOROK  25. 6., féria
18:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

STREDA  26. 6., féria
18:00 Ostrov  † Františka Tomčáková 1. výročie, manžel Andrej, Milan a Mária Doužickí

ŠTVRTOK  27. 6., féria
18:00 Krakovany † Jozef Svetlík, Peter a Antónia a bratia Zuzicoví

PIATOK  28. 6., vigília slávnosti
18:00 Krakovany  † Jozef a Emília Valoví a rodičia z oboch strán

SOBOTA  29. 6., sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť
08:00 Krakovany  za veriacich farnosti
09:00 Ostrov  † manžel Jaromír Borovský, rodičia z oboch strán a bratia
18:00 Krakovany  za duše v očistci

NEDEĽA 30. 6., 13. nedeľa v cezročnom období
08:00 Krakovany  za veriacich farnosti
09:00 Ostrov  † manželka Mária, rodičia z oboch strán, súrodenci a švagriné
10:30 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre folkloristov
___________________
Upratovanie kostola: 401-420
Na budúcu nedeľu sa bude konať zbierka na dobročinné diela Sv. Otca.

Farské oznamy od 17.6. do 23.6.2024

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 17.6. 23. 6. 2024
_______________________
PONDELOK  17. 6.,  féria

UTOROK  18. 6., féria
18:00 Ostrov  za duše v očistci

STREDA  19. 6., féria
14:00 Krakovany † Helena Bučková, pohrebná
18:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

ŠTVRTOK  20. 6., féria
18:00 Krakovany † syn Milan Chromjak, rodičia a starí rodičia z oboch strán

PIATOK  21. 6., sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka
18:00 Krakovany  † Radim Krupa, 1. výročie

SOBOTA  22. 6., féria
18:00 Krakovany  † Vavrinec a Emília Lacekoví, dcéra Milka a ostatní z rodiny Sudovskej

NEDEĽA 23. 6., 12. nedeľa v cezročnom období
08:00 Krakovany † kňazi, rodičia a starí rodičia
09:00 Ostrov  † Zdenka Hromcová – Jančíková 25. výročie smrti a otec Jozef Jančík
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 381-400

Farské oznamy od 10.6. do 16.6.2024

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 10.6. 16. 6. 2024
_______________________
PONDELOK  10. 6.,  féria

UTOROK  11. 6., sv. Barnabáša, apoštola, spomienka
18:00 Ostrov † Jozef a Margita Mokránoví

STREDA  12. 6., féria
18:00 Ostrov † rodičia, brat s manželkou a starí rodičia z oboch strán

ŠTVRTOK  13. 6., sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
18:00 Krakovany † Anton Radoský a ostatní zomrelí z rodiny Radoskej a Klčovej

PIATOK  14. 6., féria
18:00 Krakovany  † z rodiny Štefankovej a Zuzicovej

SOBOTA  15. 6., féria
18:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri dožití životného jubilea 75 rokov

NEDEĽA 16. 6., 11. nedeľa v cezročnom období
08:00 Krakovany † manžel a otec Jozef
09:00 Ostrov  † rodičia Jozef a Františka, starí rodičia z oboch strán, sestry Anna a Emília s manželmi a krstná mama
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 361-380

Farské oznamy od 3.6. do 9.6.2024

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 3.6. 9. 6. 2024
_______________________
PONDELOK  3. 6.,  sv. Karol Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

UTOROK  4. 6., féria
18:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

STREDA  5. 6., sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka
18:00 Ostrov † rodičia Bartošoví, Antaloví, brat Michal a manželka Marta

ŠTVRTOK  6. 6., vigília slávnosti
18:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

PIATOK  7. 6., Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť
17:00 Ostrov  za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho
18:00 Krakovany  † rodičia František a Bernardína Radoskí

SOBOTA  8. 6., Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka
18:00 Krakovany † manžel Anton, rodičia, brat a Peter

NEDEĽA 9. 6., 10. nedeľa v cezročnom období
08:00 Krakovany † manžel, brat, syn a rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov  † Jarmila Valová, 1. výročie
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 341-360
Spovedanie k 1. piatku v mesiaci – Krakovany – vo štvrtok od 17:00 hod.
                                                               Ostrov – v utorok a v stredu od 17:30 h.
Spovedanie chorých k 1. piatku v mesiaci treba vopred nahlásiť.

Farské oznamy od 27.5. do 2.6.2024

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 27.5. 2. 6. 2024
_______________________
PONDELOK  27. 5., féria

UTOROK  28. 5., féria
18:00 Ostrov  † tety a starí rodičia

STREDA  29. 5., vigília slávnosti
18:00 Ostrov † Ján Bohunčák, nedožitých 70 r.

ŠTVRTOK  30. 5., Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť
17:00 Ostrov † Juraj, 1. výročie
18:00 Krakovany  za veriacich farnosti

PIATOK  31. 5.,  féria
18:00 Krakovany  † rodičia Lackoví, starí rodičia z oboch strán a ostatní zomrelí z rodiny

SOBOTA  1. 6., sv. Justína, mučeníka, spomienka
18:00 Krakovany † rodičia Milan a Kristína Somsedíkoví, brat Milan a ostatní zomrelí z rodiny Somsedíkovej a Pjontekovej

NEDEĽA 2. 6., Najsvätejšej Trojice, slávnosť 
08:00 Krakovany † rodičia Jankechoví, starí rodičia z oboch strán a švagriná Žaneta
09:00 Ostrov  † rodičia Ľudovít a Anna Bolješikoví a starí rodičia
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 321-340
Vo štvrtok, ak bude priaznivé počasie, bude po sv. omši procesia s možnosťou získania úplných odpustkov.

V nedeľu 2. júna o 14.00 hod. sa uskutoční procesia, pri príležitosti 1.výročia posviacky obnovenej kaplnky Najsvätejšej Krvi Ježiša Krista v Krakovanoch.
Program:
1. Začiatok procesie o 14.00 hod. od kostola sv. Mikuláša. Pre starších a nevládnych je zabezpečený odvoz autami ako minulý rok o 14.00 hod. a 14.30 hod.
2. O 15.00 hod. spoločná modlitba pri kaplnke: Korunka k Božiemu milosrdenstvu.
3. Informácie o krížovej ceste a poďakovanie všetkým dobrodincom, ktorí pomáhali pri jej výstavbe.
4. Voľný program.
5. Malé pohostenie.
Keďže všetko okolo kaplolnky a krížovej cesty robíme z milodarov dobrých ľudí, poteší keď žienky, ktoré môžu upečú koláčik, zákusky, pagáčiky, atď…, každý podľa svojich možností a prinesú na spoločný stôl. Nebude chýbať ani pivo, vínko a voda. Možnosť parkovania pri ceste na letisko. Bude otvorená rampa aj zo strany od Vrbového. Tešíme sa na spoločenstvo s Vami. V prípade nepriaznivého počasia sa procesia odkladá o týždeň neskôr.

Farské oznamy od 20.5. do 26.5.2024

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 20.5. 26. 5. 2024
_______________________
PONDELOK  20. 5., Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka

UTOROK  21. 5., féria
18:00 Ostrov  † rodičia Jozef a Ľudmila Svetlíkoví

STREDA  22. 5., féria
18:00 Ostrov † matka Mária, starí rodičia a súrodenci

ŠTVRTOK  23. 5., Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok
18:00 Krakovany  † rodičia Vizváryoví

PIATOK  24. 5.,  féria
18:00 Krakovany  † Vierka Michalčíková

SOBOTA  25. 5., vigília slávnosti
18:00 Krakovany † rodičia Anna a Ladislav Ravasoví a starí rodičia z oboch strán

NEDEĽA 26. 5., Najsvätejšej Trojice, slávnosť 
08:00 Krakovany † rodičia Anton a Jaroslava Rajčákoví a starí rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov  poďakovanie za úrodu
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 301-320

Farské oznamy od 13.5. do 19.5.2024

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 13.5. 19. 5. 2024
_______________________
PONDELOK  13. 5., féria

UTOROK  14. 5., sv. Mateja, apoštola, sviatok
18:00 Ostrov  † rodičia Helena a Viktor Černokoví

STREDA  15. 5., féria
18:00 Ostrov † manžel, rodičia z oboch strán, súrodenci a starí rodičia

ŠTVRTOK  16. 5., sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka
18:00 Krakovany  † Miroslav Bučko a syn Erik

PIATOK  17. 5.,  féria
18:00 Krakovany  † František, Mária a syn Anton Rajčákoví a rodičia z oboch strán

SOBOTA  18. 5., vigília slávnosti
18:00 Krakovany † rodičia Kupcoví a ich deti

NEDEĽA 19. 5., Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť 
08:00 Krakovany † rodičia, bratia a starí rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov  † rodičia, súrodenci, švagriné a švagor
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 281-300
Končí sa veľkonočné obdobie.