Rodičovské združenie, rada školy

Print Friendly, PDF & Email

Členovia Výkonného výboru rodičov:

VALOVÁ Mária – predseda

DANĚKOVÁ Ivana– hospodár

TARKOŠOVÁ Lenka- zapisovateľ

Výchovná komisia:

DRLIČKOVÁ  Martina  – staršia trieda

BERNADIČOVÁ  Martina – mladšia trieda

Revízna komisia:

URBANOVÁ  Martina – staršia trieda

PAPULÁKOVÁ Alena – mladšia trieda

 

RADA ŠKOLY

Predseda Rady školy: Viera Garafová – zástupca pedagogických zamestnancov

Členovia Rady školy: Jana Chrvalová –  zástupca nepedagogických zamestnancov

                                     Ing. Slavomír Ťupek – zástupca obce

                                     Mgr. Juraj Filo – zástupca obce

                                     Tibor Šurin – zástupca obce

                                     Mgr. Soňa Filová – zástupca rodičov

                                     Lucia Mikušová – zástupca rodičov