Rodičovské združenie

Print Friendly, PDF & Email

  Členovia Výkonného výboru rodičov:

SNOHOVÁ Zuzana – predseda

DANĚKOVÁ Ivana– hospodár

TARKOŠOVÁ Lenka- zapisovateľ

Výchovná komisia:

AUGUSTÍNOVÁ Andrea – staršia trieda

JURICOVÁ  Tatiana – mladšia trieda

Revízna komisia:

TUREČKOVÁ Martina – staršia trieda

ŽÁKOVÁ Iveta – mladšia trieda