Rodičovské združenie

Print Friendly, PDF & Email

Členovia Výkonného výboru rodičov:

VALOVÁ Mária – predseda

DANĚKOVÁ Ivana– hospodár

TARKOŠOVÁ Lenka- zapisovateľ

Výchovná komisia:

JURICOVÁ  Tatiana – staršia trieda

BERNADIČOVÁ  Martina – mladšia trieda

Revízna komisia:

TUREČKOVÁ Martina – staršia trieda

PAPULÁKOVÁ Alena – mladšia trieda