Majetkové priznania starostu obce Krakovany PhDr. Františka Klinovského: