Print Friendly, PDF & Email

Majetkové priznania starostu obce Krakovany PhDr. Františka Klinovského: