Pozvánka na výročnú schôdzu MsSČK v nedeľu 11.2.2024

Výbor Miestnej skupiny Slovenského Červeného kríža v Krakovanoch pozýva všetkých svojich členov, darcov krvi, sponzorov a sympatizantov na VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU, ktorá sa uskutoční v nedeľu 11. februára 2024 od 15:00 hod. v sále Kultúrneho domu v Krakovanoch.

Program schôdze:
– Otvorenie
– Kultúrny program 
– Správa o činnosti za rok 2023
– Plán úloh na rok 2024
– Správa o hospodárení za rok 2023
– Rozpočet na rok 2024
– Ocenenie darcov krvi
– Diskusia
– Uznesenie zo zhromaždenia členov
– Záver oficiálnej časti schôdze
– Doplnenie kultúrnej časti programu: Spojená škola Vrbové, Vokálno-inštrumentálna kapela Lekárovci band

Tešíme sa na Vás, Výbor MsSČK

Vianočná kvapka krvi 14.12.2023

MsSČK Krakovany pozýva všetkých, ktorí sú ochotní darovať kúsok seba v prospech zdravia iných – darovať krv na 18. ročník VIANOČNEJ KVAPKY KRVI, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 14.12.2023 od 8:00 hod. v KD Krakovany. Pripravené je  občerstvenie a kultúrny program.

Kapacita odberového materiálu je však obmedzená, najlepšie bude keď sa darcovia vopred zaregistrujú na e—mailovej adrese kvapka@krakovany.sk .

Pozvánka na 18. ročník Slávností jesene 23.-25.9.2023

Miestna skupina Slovenského Červeného kríža s podporou obce Krakovany vás pozýva na 18. ročník slávností jesene s podtitulom „Sladká jeseň na tekvicovom dvore“, ktorá sa uskutoční v dňoch 23.-25. septembra 2023 v záhrade Kultúrneho domu v Krakovanoch.
❖ pripravený bude: 5. ročník súťaže o najkrajší výpestok
❖ bohaté občerstvenie – starodávne strukovinové kaše • krakovanský „prdkáč“ • guláš • kapustnica • domáce koláče • nealko • alko • burčiak

Program:

Sobota 23. september 2023
• 15:00 hod. – slávnostné otvorenie
• ľudová hudba Vavrinecká trojka
• Folklórna skupina Podhoranka
• 18:00 hod. – hudobná skupina COUNTRY TIP Brezová pod Bradlom

Nedeľa 24. september 2023
• 15:00 hod. – Lekárovci band Drahovce
• Folklórna spevácka skupina Kolovrátok Drahovce

Pondelok 25. september 2023
• Program „Zdravie na tanieri“ pre deti MŠ a ZŠ z Mikroregiónu nad Holeškou

Tešíme sa na vašu bohatú účasť!