Farské oznamy od 23.1. do 29.1.2023

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 23.1. 29. 1. 2023
_______________________
PONDELOK  23. 1., féria

UTOROK  24. 1., sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
14:00 Krakovany  Margita Klinovská, pohrebná
17:00 Ostrov  rodičia, brat Igor a starí rodičia z oboch strán

STREDA  25. 1., Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok
17:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

ŠTVRTOK  26. 1., sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka
17:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri dožití 60 rokov spoločného života

PIATOK  27. 1., sv. Angley Merici, spomienka
17:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri dožití 80 rokov života

SOBOTA  28. 1., sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka  
17:00 Krakovany  Mária Jobusová, 1. výročie

NEDEĽA 29. 1., 4. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  † Marián Bielik
09:00 Ostrov  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti životného jubilea
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 501-550
___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku v referende

Print Friendly, PDF & Email

REFERENDUM 21.01.2023 – OBEC KRAKOVANY

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1 132
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:  334 (29,5 %)
Ostatné informácie: v odpise zápisnice nižšie
Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku v referende

Oznam o termíne podania žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2023

Print Friendly, PDF & Email

Obecný úrad v Krakovanoch oznamuje Občianskym združeniam a organizáciám v obci Krakovany, že žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na dotáciu v roku 2022 je potrebné podať od 17.01.2023 do 31.01.2023 na podateľni obecného úradu.

Tlačivo si môžete stiahnuť kliknutím na nasledovný odkaz.

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023

– Vyúčtovanie poskytnutej dotácie

VZN č. 3/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Krakovany

Farské oznamy od 16.1. do 22.1.2023

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 16.1. 22. 1. 2023
_______________________
PONDELOK  16. 1., féria

UTOROK  17. 1., sv. Antona, opáta, spomienka
17:00 Ostrov  manželia Križanoví a otec Maximilián

STREDA  18. 1., féria
17:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

ŠTVRTOK  19. 1., féria
17:00 Krakovany  Anton Radoský a ostatní z rodiny Radoskej a Klčovej

PIATOK  20. 1., féria
17:00 Krakovany  Cyril a Antónia Valoví, syn Miroslav a starí rodičia z oboch strán

SOBOTA  21. 1., Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka  
17:00 Krakovany  rodičia Imrich a Mária Gonoví, starí rodičia z oboch strán a Jarolím Gono

NEDEĽA 22. 1., 3. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  † rodičia Valoví, Palkechoví a brat Jozef
09:00 Ostrov  manžel Jozef a dcéra Evka
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 481-500
V stredu v Ostrove a v piatok v Krakovanoch bude po sv. omši stretnutie prvoprijímajúcich detí.
Na budúcu nedeľu sa koná zbierka na katolícke školstvo.
___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 9.1. do 15.1.2023

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 9.1. 15. 1. 2023
_______________________
PONDELOK  9. 1., féria

UTOROK  10. 1., féria
17:00 Ostrov  rodičia Borovskí a ich rodičia

STREDA  11. 1., féria
17:00 Ostrov  manžel, mama, brat a rodičia z oboch strán

ŠTVRTOK  12. 1., féria
17:00 Krakovany  rodičia Jarolím a Katarína Heskoví

PIATOK  13. 1., féria
17:00 Krakovany   poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre vnučku

SOBOTA  14. 1., féria  
17:00 Krakovany  Mária a Vít Valoví a Jakub

NEDEĽA 15. 1., 2. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  † z rodiny Žitňanskej a starí rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov  Mmanželka Oľga Antolíková a rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 461-480
___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Farské oznamy od 2.1. do 8.1.2023

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 2.1. 8. 1. 2023
_______________________
PONDELOK  2. 1., sv. sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánzskeho,biskupov a učiteľov Cirkvi,spomienka

UTOROK  3. 1., féria
17:00 Ostrov  Anton Braško, 1. výročie

STREDA  4. 1., féria
17:00 Ostrov  rodičia, súrodenci a švagriné z rodiny Valkovej

ŠTVRTOK  5. 1., vigília slávnosti
17:00 Krakovany  rodičia Benkoví a manžel

PIATOK  6. 1., Zjavenie Pána, slávnosť
08:00 Krakovany  za veriacich farnosti 
09:00 Ostrov  Mária, Michal, rodičia a ostatní zomrelí z rodiny
10:30 Krakovany  † rodičia Gašpar a Emília Bucheloví

SOBOTA  7. 1., féria  
17:00 Krakovany  rodičia Turčanoví, sestra Rozália a starí rodičia z oboch strán

NEDEĽA 8. 1., Krst Pána, sviatok
08:00 Krakovany  † manžel a rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov  Mária a Monika Valkové a ich rodičia
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 441-460
___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Termíny odvozov separovaného odpadu – 1.štvrťrok 2023

Print Friendly, PDF & Email

Papier
Vždy v utorok, a to: 10. januára a 7. marca 2023. Zbiera sa do plastovej nádoby. Zberajú sa: noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, lepenky, vlnité lepenky. Nezberá sa: pergamenový, asfaltový, dechtový papier a lepenka, brúsny, mastný, lakovaný a napustený papier a lepenka, hygienicky závadný papier, obuvnícka lepenka, papierový prach a výseky dierkovačiek, papier a plasty znečistené potravinami. Nádoba nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné)

PET fľaše a iné plasty
Vždy v piatok, a to: 20. januára a 3. marca 2023. Zberá sa do plastových vriec. Zberajú sa PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlačenom stave, sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby z kozmetiky – potravín. Vrece nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo, kožu, gumu a iné).

Sklo
Vždy v piatok, a to: 13. januára, 17. februára a 24. marca 2023. Zberá sa do veľkých nádob na sklo rozmiestnených po obci. Zberá sa: prázdne sklenené poháre od zaváranín a sklené fľaše od nápojov. Všetko bez farebného rozlíšenia ako sklo zmiešané. Nesmie  obsahovať:  žiarivky,  porcelán,  kovové  a plastové  uzávery fliaš,  papier. Ďalej nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné).

Tetra Paky
Vždy v piatok, a to: 20. januára a 3. marca 2023. Zberá sa do veľkých oranžových plastových kontajnerov rozmiestnených v obci. Zberá sa: obaly z džúsov, mlieka, smotany, vína a iné s označením C/PAP, Obaly odporúčame prerezať po dĺžke a vypláchnuť, rozložiť rohy a stlačiť. Zberová nádoba nesmie obsahovať:  tetrapaky znečistené surovinami.

Kovy
Vždy v piatok, a to: 6. januára, 17. februára a 31. marca 2023. Zberá sa do veľkých červených plastových kontajnerov rozmiestnených v obci. Zberá sa: Kovové obaly – vyčistené konzervy z kompótov a potravín, nápojové plechovky, kovové výrobky a súčiastky, železo, hliník a pod. Nezberá sa: kovové obaly znečistené potravinami, tetrapakové obaly, veľké a ťažké kovové časti, ktoré môžu poškodiť nádobu; kovové obaly od nebezpečných látok, farieb, sprejov a pod. Zberová nádoba nesmie obsahovať kovy znečistené surovinami.

Tabuľka © Slavomír Ťupek