september 2018

október 2018

Posedenie so seniormi

  • 21. októbra 2018
  • 15:00

Posedenie so seniormi v kultúrnom dome v rámci mesiaca úcty k starším

november 2018

Katarínska zábava

  • 16. novembra 2018
  • 19:00

Katarínska zábava v kultúrnom dome, organizátor ZŠ Krakovany

december 2018

Vianočné trhy

  • 2. decembra 2018
  • 15:00

Vianočné trhy v kultúrnom dome, vianočná akadémia MŠ, organizátor MŠ Krakovany