február 2023

Fašiangové popoludnie

  • 17. februára 2023
  • 17:00
  • Kultúrny dom

Fašiangy v Krakovanoch – organizátor OcÚ – piatok 17.2. 2023 o 17:00 hod. pred OcÚ Krakovany

apríl 2023

Stavanie mája

  • 28. apríla 2023
  • 18:00
  • pred obecným úradom

Stavanie mája – organizátor Obecný úrad Krakovany 

Deň narcisov

  • 28. apríla 2023
  • 20:00
  • obec Krakovany

Deň narcisov – Zbierka Ligy proti rakovine – MsSČK Krakovany a JDS Krakovany