Záverečný účet obce za rok 2021-NÁVRH

Print Friendly, PDF & Email

Prezrite si záverečný účet obce za r. 2021 aj s prílohami, stanovisko kontrolóra obce (všetky dokumenty majú formát pdf):

Záverečný účet obce Krakovany za rok 2021 – NÁVRH

Čerpanie finančného rozpočtu za rok 2021

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Krakovany k záverečnému účtu obce Krakovany za rok 2021

Rozpočet obce na roky 2021-2023

Print Friendly, PDF & Email

Schválený rozpočet obce na roky 2021-2023 (vo formáte . pdf):

Rozpočet obce na roky 2020-2022

Oznam o termíne podania žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2020

Print Friendly, PDF & Email

Obecný úrad v Krakovanoch oznamuje Občianskym združeniam a organizáciám v obci Krakovany, že žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na dotáciu v roku 2020 je potrebné podať do 10.11.2019 na podateľni obecného úradu.

Tlačivo si môžete stiahnuť kliknutím na nasledovný odkaz.

Žiadosť o poskytnutie_dotácie z rozpočtu obce na rok 2020

 

– Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

– Vyúčtovanie poskytnutej dotácie

– Špecifikácia poskytnutej dotácie