Verejná obchodná súťaž-predaj pozemkov-4. kolo

Verejná obchodná súťaž-predaj pozemkov-3. kolo