Print Friendly, PDF & Email

Informácia o zápise do Materskej školy, Hrádze 480/9, 922 02 Krakovany

Podávanie žiadostí do MŠ na šk.r. 2022/2023  bude prebiehať v dňoch 2.mája – 4.mája 2022.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy (2022)