Print Friendly, PDF & Email

Informácia o zápise do Materskej školy, Hrádze 480/9, 922 02 Krakovany

Podávanie žiadostí do MŠ na šk.r. 2021/2022  bude prebiehať v dňoch 3.mája – 5.mája 2021. Podávanie žiadosti bude závisieť od pandemickej situácie buď elektronicky, alebo osobne. Všetky potrebné informácie včas zverejníme.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy (2021)