Verejná obchodná súťaž-predaj pozemkov Konopisko II.etapa 2.kolo

5.ročník Participatívneho rozpočtu TTSK na roky 2023/2024

Print Friendly, PDF & Email

Trnavský samosprávny kraj otvoril piaty ročník župného participatívneho rozpočtu s názvom Tvoríme kraj. Zameraný je na podporu občianskeho aktivizmu obyvateľov kraja a realizáciu občianskych a komunitných projektov s cieľom zapojenia verejnosti do rozhodovacích procesov samosprávneho kraja. Na tento účel župa z rozpočtu vyčlenila sumu 100-tisíc eur, a záujemcovia môžu projekty predkladať do 30. novembra 2023 prostredníctvom www.tvorimekraj.sk

„Aj tentokrát budú súčasťou procesu verejné stretnutia so záujemcami o finančnú podporu z participatívneho rozpočtu. Pozostávať budú z troch kôl, pričom s prvým  začíname už siedmeho novembra, a predkladateľov na ňom oboznámime s informáciami o rozpočte. Druhé stretnutie bude zamerané na facilitáciu projektov, čo znamená, že zjednodušíme komunikáciu v skupine alebo komunite, a vďaka čomu sa budú zapojení vedieť lepšie dohodnúť, rozhodovať aj plánovať. Posledné stretnutie bude pozostávať z prezentácie konkrétnych  návrhov a hlasovania deliberatívneho fóra. Novinkou tohto ročníka je hlasovanie predkladateľov projektov, ktorí budú hodnotiť projekty ostatných záujemcov o finančnú podporu,“ uviedol koordinátor rozpočtu Jakub Sejna.

Aj v tomto roku budú prebiehať verejné stretnutia, tentokrát v 10 mestách a obciach kraja, so začiatkom vždy o 18.-tej hodine. Najbližšie k našej obci sú nasedovné stretnutia:

9.11.2023, Obecný úrad, Dolná Krupá

10.11.2023, Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Trnava

16.11.2023, Elektrárňa Piešťany, Piešťany

21.11.2023, Klubovňa mestskej knižnice, Leopoldov

Hlasovanie verejnosti bude prebiehať od 2. februára do 18. februára 2024. Výzva spolu so zásadami Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy je zverejnená na webovej stránke. Záujemcovia na nej nájdu potrebné elektronické dokumenty na prihlásenie projektov, ako aj aktuálne informácie o prebiehajúcom ročníku.

Vyhodnotenie súťaže-logo a vizuálna identita „Folklórnych slávností Krakovany“

Print Friendly, PDF & Email

Zadávateľ: Obec Krakovany – Kultúrna komisia zriadená Obecným zastupiteľstvom obce Krakovany Zadanie: Vytvoriť nadčasové logo a vizuálnu identitu pre „Folklórne slávnosti Krakovany“.

Vyhodnotenie:

Obec Krakovany – Kultúrna komisia zriadená Obecným zastupiteľstvom obce Krakovany vyhodnotila víťazný návrh 2. novembra 2023 deväť člennou komisiou z celkového počtu zaslaných návrhov – 6. Všetkým účastníkom súťaže ďakujeme a gratulujeme víťazovi.  Tešíme sa na ďaľší ročník folklórnych slávností, opäť s niečím novým…  

Vianočná kvapka krvi 14.12.2023

Print Friendly, PDF & Email

MsSČK Krakovany pozýva všetkých, ktorí sú ochotní darovať kúsok seba v prospech zdravia iných – darovať krv na 18. ročník VIANOČNEJ KVAPKY KRVI, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 14.12.2023 od 8:00 hod. v KD Krakovany. Pripravené je  občerstvenie a kultúrny program.

Kapacita odberového materiálu je však obmedzená, najlepšie bude keď sa darcovia vopred zaregistrujú na e—mailovej adrese kvapka@krakovany.sk .

Základná škola organizuje zber papiera

Print Friendly, PDF & Email

Základná škola Krakovany organizuje od 23.10. do 27.10.2023 zber papiera. Papier môžete nosiť do kontajnera pri tenisovom ihrisku.

Do zberu patria: knihy, noviny, časopisy, katalógy, telefónne zoznamy, ostatný popísaný, potlačený  a obalový papier,  papierové odrezky, listy, písací papier, obálky, zošity, papiere pre výpočtovú techniku, brožúry.

Nezbiera sa kartón.

Peniaze získané zo zberu použijeme na nákup školských pomôcok pre žiakov.

Tešíme sa na spoluprácu!