Kalendáre vývozu separovaného odpadu

Termíny odvozov separovaného odpadu – 2.polrok 2022

Print Friendly, PDF & Email

Papier
Vždy vo štvrtok, a to: 28. júla, 22. septembra a 17. novembra 2022. Zbiera sa do plastovej nádoby. Zberajú sa: noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, lepenky, vlnité lepenky. Nezberá sa: pergamenový, asfaltový, dechtový papier a lepenka, brúsny, mastný, lakovaný a napustený papier a lepenka, hygienicky závadný papier, obuvnícka lepenka, papierový prach a výseky dierkovačiek, papier a plasty znečistené potravinami. Nádoba nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné)

PET fľaše a iné plasty
Rôzne dni v týždni, a to: 27. júla (streda), 5. septembra (pondelok), 19. októbra (streda) a 30. novembra 2022 (streda). Zberá sa do plastových vriec. Zberajú sa PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlačenom stave, sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby z kozmetiky – potravín. Vrece nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo, kožu, gumu a iné).

Sklo
Rôzne dni v týždni, a to: 12. júla (utorok), 12. augusta (piatok), 16. septembra (piatok), 21. októbra (piatok) a 25. novembra 2022 (piatok). Zberá sa do veľkých nádob na sklo rozmiestnených po obci. Zberá sa: prázdne sklenené poháre od zaváranín a sklené fľaše od nápojov. Všetko bez farebného rozlíšenia ako sklo zmiešané. Nesmie  obsahovať:  žiarivky,  porcelán,  kovové  a plastové  uzávery fliaš,  papier. Ďalej nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné).

Tetra Paky
Vždy v piatok, a to: 15. júla, 26. augusta, 7.októbra a 18. novembra 2022. Zberá sa do veľkých oranžových plastových kontajnerov rozmiestnených v obci. Zberá sa: obaly z džúsov, mlieka, smotany, vína a iné s označením C/PAP, Obaly odporúčame prerezať po dĺžke a vypláchnuť, rozložiť rohy a stlačiť. Zberová nádoba nesmie obsahovať:  tetrapaky znečistené surovinami.

Kovy
Rôzne dni v týždni, a to: 6. júla (streda), 1. septembra (štvrtok), 7. októbra (piatok), 18. novembra (piatok) a 22. decembra 2022 (štvrtok). Zberá sa do veľkých červených plastových kontajnerov rozmiestnených v obci. Zberá sa: Kovové obaly – vyčistené konzervy z kompótov a potravín, nápojové plechovky, kovové výrobky a súčiastky, železo, hliník a pod. Nezberá sa: kovové obaly znečistené potravinami, tetrapakové obaly, veľké a ťažké kovové časti, ktoré môžu poškodiť nádobu; kovové obaly od nebezpečných látok, farieb, sprejov a pod. Zberová nádoba nesmie obsahovať kovy znečistené surovinami.

Tabuľka © Slavomír Ťupek

Distribúcia nádob na bioodpad 19.-20.4.2022

Print Friendly, PDF & Email

Vážení občania, v dňoch 19.-20.4.2022 sme do domácností distribuovali 240 litrové hnedé nádoby na bioodpad zo záhrad.Žiadame všetkých, ktorí nemajú podpísané preberacie protokoly, aby ich prišli podpísať na obecný úrad v čase stránkových hodín.

Nádoby sú opatrené čipmi so zadanými súradnicami, ktoré prislúchajú konkrétnej adrese. Nesmú sa premiestňovať mimo zadaných adries a nesmú sa používať na iný druh odpadu ani na iný účel. Každá nádoba je pri vývoze vážená a jednotlivé vývozy sú prenášané do monitorovacieho systému. Vývoz bude prebiehať v dvojtýždňových intervaloch. Termín začiatku vývozu včas oznámime.

Termíny odvozov separovaného odpadu – 1.polrok 2022

Print Friendly, PDF & Email

Papier
Vždy vo štvrtok, a to: 27. januára, 24. marca a 19. mája 2022. Zbiera sa do plastovej nádoby. Zberajú sa: noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, lepenky, vlnité lepenky. Nezberá sa: pergamenový, asfaltový, dechtový papier a lepenka, brúsny, mastný, lakovaný a napustený papier a lepenka, hygienicky závadný papier, obuvnícka lepenka, papierový prach a výseky dierkovačiek, papier a plasty znečistené potravinami. Nádoba nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné)

PET fľaše a iné plasty
Vždy v stredu, a to: 26. januára, 9. marca, 20. apríla a 15. júna 2022. Zberá sa do plastových vriec. Zberajú sa PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlačenom stave, sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby z kozmetiky – potravín. Vrece nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo, kožu, gumu a iné).

Sklo
Rôzne dni v týždni, a to: 5. januára (streda), 18. februára (piatok), 25. marca (piatok), 29. apríla (piatok) a 3. júna 2022 (piatok). Zberá sa do veľkých nádob na sklo rozmiestnených po obci. Zberá sa: prázdne sklenené poháre od zaváranín a sklené fľaše od nápojov. Všetko bez farebného rozlíšenia ako sklo zmiešané. Nesmie  obsahovať:  žiarivky,  porcelán,  kovové  a plastové  uzávery fliaš,  papier. Ďalej nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné).

Tetra Paky
Vždy v piatok, a to: 28. januára, 11. marca, 22. apríla a 3. júna 2022. Zberá sa do veľkých oranžových plastových kontajnerov rozmiestnených v obci. Zberá sa: obaly z džúsov, mlieka, smotany, vína a iné s označením C/PAP, Obaly odporúčame prerezať po dĺžke a vypláchnuť, rozložiť rohy a stlačiť. Zberová nádoba nesmie obsahovať:  tetrapaky znečistené surovinami.

Kovy
Rôzne dni v týždni, a to: 18. januára (utorok), 25. februára (piatok), 8. apríla (piatok) a 20. mája 2022 (piatok). Zberá sa do veľkých červených plastových kontajnerov rozmiestnených v obci. Zberá sa: Kovové obaly – vyčistené konzervy z kompótov a potravín, nápojové plechovky, kovové výrobky a súčiastky, železo, hliník a pod. Nezberá sa: kovové obaly znečistené potravinami, tetrapakové obaly, veľké a ťažké kovové časti, ktoré môžu poškodiť nádobu; kovové obaly od nebezpečných látok, farieb, sprejov a pod. Zberová nádoba nesmie obsahovať kovy znečistené surovinami.


Tabuľka © Slavomír Ťupek

Zmena frekvencie a vývozného dňa zmesového komunálneho odpadu

Print Friendly, PDF & Email

Dobrý deň,
oznamujeme Vám týmto zmenu vývozného dňa zmesového komunálneho odpadu vo vašej obci v roku 2022. 

Obec Krakovany:

  • Zmena frekvencie z 1 x 14 dní na 1 x 21 dní od marca
  • Prvý deň zberu 6.1.2022, štvrtok (20.1.2022, 3.2.2022, 17.2.2022)
  • Zmena zberového dňa na piatok, prvý zber 4.3.2022 (25.3.2022, 15.4.2022 a pokračuje každých 21 dní)

S pozdravom
ING. LENKA ÁKOSSYOVÁ  obchodná zástupkyňa
Marius Pedersen, a.s.
prevádzka Piešťany
Valova 44
921 01 Piešťany
+421 33 774 19 54
+421 902 999 460
www.mariuspedersen.sk

Termíny odvozov separovaného odpadu – 2.polrok 2021

Print Friendly, PDF & Email

Papier
Vždy vo štvrtok, a to: 12. augusta, 7. októbra a 2. decembra 2021. Zbiera sa do plastovej nádoby. Zberajú sa: noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, lepenky, vlnité lepenky. Nezberá sa: pergamenový, asfaltový, dechtový papier a lepenka, brúsny, mastný, lakovaný a napustený papier a lepenka, hygienicky závadný papier, obuvnícka lepenka, papierový prach a výseky dierkovačiek, papier a plasty znečistené potravinami. Nádoba nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné)

PET fľaše a iné plasty
Rôzne dni v týždni, a to: 5. júla (pondelok), 17. augusta (utorok), 24. septembra (piatok) a 1. decembra 2021 (streda). Zberá sa do plastových vriec. Zberajú sa PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlačenom stave, sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby z kozmetiky – potravín. Vrece nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo, kožu, gumu a iné).

Sklo
Vždy v piatok, a to: 16. júla, 20. augusta, 24. septembra, 29. októbra a 3. decembra 2021. Zberá sa do veľkých nádob na sklo rozmiestnených po obci. Zberá sa: prázdne sklenené poháre od zaváranín a sklené fľaše od nápojov. Všetko bez farebného rozlíšenia ako sklo zmiešané. Nesmie  obsahovať:  žiarivky,  porcelán,  kovové  a plastové  uzávery fliaš,  papier. Ďalej nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné).

Tetra Paky
Rôzne dni  v týždni, a to: 12. júla (pondelok), 23. augusta (pondelok), 20. októbra (streda) a 13. decembra 2021 (pondelok). Zberá sa do veľkých oranžových plastových kontajnerov rozmiestnených v obci. Zberá sa: obaly z džúsov, mlieka, smotany, vína a iné s označením C/PAP, Obaly odporúčame prerezať po dĺžke a vypláchnuť, rozložiť rohy a stlačiť. Zberová nádoba nesmie obsahovať:  tetrapaky znečistené surovinami.

Kovy
Vždy v piatok, a to: 9. júla, 27. augusta, 1. októbra, 12. novembra a 24. decembra 2021. Zberá sa do veľkých červených plastových kontajnerov rozmiestnených v obci. Zberá sa:Kovové obaly – vyčistené konzervy z kompótov a potravín, nápojové plechovky, kovové výrobky a súčiastky, železo, hliník a pod. Nezberá sa: kovové obaly znečistené potravinami, tetrapakové obaly, veľké a ťažké kovové časti, ktoré môžu poškodiť nádobu; kovové obaly od nebezpečných látok, farieb, sprejov a pod. Zberová nádoba nesmie obsahovať kovy znečistené surovinami.

Tabuľka © Slavomír Ťupek