Kalendáre vývozu separovaného odpadu

Termíny odvozov separovaného odpadu – 1.štvrťrok 2023

Print Friendly, PDF & Email

Papier
Vždy v utorok, a to: 10. januára a 7. marca 2023. Zbiera sa do plastovej nádoby. Zberajú sa: noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, lepenky, vlnité lepenky. Nezberá sa: pergamenový, asfaltový, dechtový papier a lepenka, brúsny, mastný, lakovaný a napustený papier a lepenka, hygienicky závadný papier, obuvnícka lepenka, papierový prach a výseky dierkovačiek, papier a plasty znečistené potravinami. Nádoba nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné)

PET fľaše a iné plasty
Vždy v piatok, a to: 20. januára a 3. marca 2023. Zberá sa do plastových vriec. Zberajú sa PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlačenom stave, sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby z kozmetiky – potravín. Vrece nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo, kožu, gumu a iné).

Sklo
Vždy v piatok, a to: 13. januára, 17. februára a 24. marca 2023. Zberá sa do veľkých nádob na sklo rozmiestnených po obci. Zberá sa: prázdne sklenené poháre od zaváranín a sklené fľaše od nápojov. Všetko bez farebného rozlíšenia ako sklo zmiešané. Nesmie  obsahovať:  žiarivky,  porcelán,  kovové  a plastové  uzávery fliaš,  papier. Ďalej nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné).

Tetra Paky
Vždy v piatok, a to: 20. januára a 3. marca 2023. Zberá sa do veľkých oranžových plastových kontajnerov rozmiestnených v obci. Zberá sa: obaly z džúsov, mlieka, smotany, vína a iné s označením C/PAP, Obaly odporúčame prerezať po dĺžke a vypláchnuť, rozložiť rohy a stlačiť. Zberová nádoba nesmie obsahovať:  tetrapaky znečistené surovinami.

Kovy
Vždy v piatok, a to: 6. januára, 17. februára a 31. marca 2023. Zberá sa do veľkých červených plastových kontajnerov rozmiestnených v obci. Zberá sa: Kovové obaly – vyčistené konzervy z kompótov a potravín, nápojové plechovky, kovové výrobky a súčiastky, železo, hliník a pod. Nezberá sa: kovové obaly znečistené potravinami, tetrapakové obaly, veľké a ťažké kovové časti, ktoré môžu poškodiť nádobu; kovové obaly od nebezpečných látok, farieb, sprejov a pod. Zberová nádoba nesmie obsahovať kovy znečistené surovinami.

Tabuľka © Slavomír Ťupek

Oznam o trojzbere odpadu

Print Friendly, PDF & Email

Vážení občania,

V Krakovianskom hlase sme Vás informovali o spoločnom zbere triedeného odpadu (trojzber – plasty, kovy a tetrapaky) od 01.01.2023.
Spoločnosť Marius Pedersen, a.s. nás informovala, až po zverejní oznamu v novinách, že aj napriek skutočnosti, že sú na trojzber pripravení, do dnešného dňa spoločnosť Organizácia zodpovednosti (OZV) – ENVIPAk nedoručila spoločnosti Marius Pedersen, a.s. požiadavku zaviesť od januára 2023 nulovú donáškovú vzdialenosť (trojzber).
Oznamujeme Vám, že triedený zber od 01.01.2023 bude zabezpečený v tej istej infraštruktúre ako tomu bolo doteraz v roku 2022. To znamená, že naďalej budeme separovať plasty do vriec, kovy a tetrapaky do kontajnerov na stojiskách v obci. O zmene triedenia odpadov Vás budeme informovať v priebehu 1. štvrťroka 2023.

Termíny odvozov separovaného odpadu – 2.polrok 2022

Print Friendly, PDF & Email

Papier
Vždy vo štvrtok, a to: 28. júla, 22. septembra a 17. novembra 2022. Zbiera sa do plastovej nádoby. Zberajú sa: noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, lepenky, vlnité lepenky. Nezberá sa: pergamenový, asfaltový, dechtový papier a lepenka, brúsny, mastný, lakovaný a napustený papier a lepenka, hygienicky závadný papier, obuvnícka lepenka, papierový prach a výseky dierkovačiek, papier a plasty znečistené potravinami. Nádoba nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné).

PET fľaše a iné plasty
Rôzne dni v týždni, a to: 27. júla (streda), 5. septembra (pondelok), 19. októbra (streda) a 30. novembra 2022 (streda). Zberá sa do plastových vriec. Zberajú sa PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlačenom stave, sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby z kozmetiky – potravín. Vrece nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo, kožu, gumu a iné).

Bioodpad
Vždy vo štvrtok, a to: 3. novembra a 17. novembra 2022. Zbiera sa do hnedej 240l plastovej nádoby. 

Sklo
Rôzne dni v týždni, a to: 12. júla (utorok), 12. augusta (piatok), 16. septembra (piatok), 21. októbra (piatok) a 25. novembra 2022 (piatok). Zberá sa do veľkých nádob na sklo rozmiestnených po obci. Zberá sa: prázdne sklenené poháre od zaváranín a sklené fľaše od nápojov. Všetko bez farebného rozlíšenia ako sklo zmiešané. Nesmie  obsahovať:  žiarivky,  porcelán,  kovové  a plastové  uzávery fliaš,  papier. Ďalej nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné).

Tetra Paky
Vždy v piatok, a to: 15. júla, 26. augusta, 7.októbra a 18. novembra 2022. Zberá sa do veľkých oranžových plastových kontajnerov rozmiestnených v obci. Zberá sa: obaly z džúsov, mlieka, smotany, vína a iné s označením C/PAP, Obaly odporúčame prerezať po dĺžke a vypláchnuť, rozložiť rohy a stlačiť. Zberová nádoba nesmie obsahovať:  tetrapaky znečistené surovinami.

Kovy
Rôzne dni v týždni, a to: 6. júla (streda), 1. septembra (štvrtok), 7. októbra (piatok), 18. novembra (piatok) a 22. decembra 2022 (štvrtok). Zberá sa do veľkých červených plastových kontajnerov rozmiestnených v obci. Zberá sa: Kovové obaly – vyčistené konzervy z kompótov a potravín, nápojové plechovky, kovové výrobky a súčiastky, železo, hliník a pod. Nezberá sa: kovové obaly znečistené potravinami, tetrapakové obaly, veľké a ťažké kovové časti, ktoré môžu poškodiť nádobu; kovové obaly od nebezpečných látok, farieb, sprejov a pod. Zberová nádoba nesmie obsahovať kovy znečistené surovinami.

Tabuľka © Slavomír Ťupek

Distribúcia nádob na bioodpad 19.-20.4.2022

Print Friendly, PDF & Email

Vážení občania, v dňoch 19.-20.4.2022 sme do domácností distribuovali 240 litrové hnedé nádoby na bioodpad zo záhrad.Žiadame všetkých, ktorí nemajú podpísané preberacie protokoly, aby ich prišli podpísať na obecný úrad v čase stránkových hodín.

Nádoby sú opatrené čipmi so zadanými súradnicami, ktoré prislúchajú konkrétnej adrese. Nesmú sa premiestňovať mimo zadaných adries a nesmú sa používať na iný druh odpadu ani na iný účel. Každá nádoba je pri vývoze vážená a jednotlivé vývozy sú prenášané do monitorovacieho systému. Vývoz bude prebiehať v dvojtýždňových intervaloch. Termín začiatku vývozu včas oznámime.