Pozvánky na podujatia v obci Krakovany

Rozlosovanie futbalového turnaja U8 na nedeľu 17.3.2024

Rozlosovanie futbalového turnaja U8, ktorý sa uskutoční v nedeľu 17.3.2024. Turnaj sa bude hrať v Krakovanoch, štadión na školskej ulici. Prírodná tráva.  Začiatok 9:00 h.  

Trvanie zápasu: 17. minút. Každý tím odohrá 8 zápasov. Po základnej časti v skupinách sa tímy rozdelia do Veľkej a Malej finálovej skupiny, kde odohrajú ešte tri zápasy. 

Pre zobrazenie rozlosovania kliknite na nasledovný link: rozlosovanie U8 17-03-2024 Krakovany

 

Pozvánka na členskú schôdzu FK Krakovany v sobotu 24.2.2024

Futbalový klub Krakovany pozýva všetkých fanúšikov futbalu na Členskú schôdzu FK Krakovany – konferenciu, ktorá sa uskutoční dňa 24.2.2024 (sobota) o 16:00 hod. v sále KD Krakovany. 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba predsedajúceho
 3. Schválenie programu
 4. Voľba pracovného predsedníctva a pracovných komisií (mandátovej a návrhovej), schválenie overovateľov zápisnice
 5. Správa o činnosti FK za posledné obdobie 
 6. Správa o hospodárení za rok 2023 
 7. Návrh plánu činnosti na rok 2024 
 8. Voľba výkonného výboru FK
 9. Diskusia 
 10. Návrh a schválenie uznesení
 11. Záver

Veríme, že poctíte svojou účasťou stretnutie v kruhu futbalových fanúšikov, členov a funkcionárov. Tešíme sa na Vašu účasť! Pripravené je aj občerstvenie.

Výkonný výbor FK Krakovany

Pozvánka na Fašiangový festival 10.2.2024 + článok

10.02. 2024 Fašiangový festival – OZ Za Krakovskú bránu

Fašiangový festival v Krakovanoch

Krakovany boli oddávna spojené s folklórom a tradíciami. Jenou z nich bolo chodenie pod šable. Bola to výsada dychovej hudby , ktorá si prizvala folkloristov na obchôdzku po dedine. Táto prebiehala počas soboty pred škaredou stredou. Obyvatelia, hlavne gazdinky od rána chystali šišky, fánky a iné dobroty pre šablárov. Chodili na ulicu pozerať či sa veselý sprievod sprevádzaný obyvateľmi, ale hlavne deťmi,  neblíži k ich domu. Potom sa vyobliekali, dali si krásne vyšívané zásterky a čakali. Čakali na ľudí, ktorí si uctia ich dom a hlavne že sa vytancujú. Pre niektoré to bol jediný raz v roku, kedy si mohli ešte zatancovať. Na fašiangy boli otvorené snáď všetky brány a dvere v dedine.  Nikto sa neschovával za záclonou a nečakal kedy sprievod prejde okolo.  Nemuseli chodiť popredu a pýtať sa či môžu prísť, išlo sa rovno od domu po dom. Otvorili aj všetci domasedi a nespoločenské typy.  Za odmenu dali šablárom do košíka vajíčka, klobásku, fľašu vína, či pálenky a do pokladničky vhodili peniaz. Samozrejme ich aj počastovali jedlom, ale hlavne pálenkou. Tak sa často stalo, že po nejakom čase boli muzikanti unavení a raz si pamätám, že jeden už nevládal chodiť. Nakoľko však vládal hrať,  tak ho vozili na káre a on spokojne vyhrával. Nikomu to nevadilo, nikto to neriešil / snáď potom jeho manželka /, lebo tento deň, bol deň veselosti, humoru, vtipu a akceptovalo sa skoro všetko.  Niekedy sa obchôdzka nestihla v sobotu, v nedeľu ešte nevládali, tak ju dokončili v pondelok poobede. V utorok večer bola zábava, muzikanti hrali zdarma, lepšie povedané za to či im ľudia nahádzali do pokladničky.  Na večeru ženy pripravili praženicu s klobáskou, tiež dary od občanov. Pred polnocou folkloristi spolu s rôznymi občanmi pochovali basu.  Veľmi sme očakávali kto z „ postavičiek obce „ sa pridá a čím obohatí humorne prevedené pochovávanie. O pol noci bola basa pochovaná, hudba prestala vyhrávať, nastal pôst.  Malo to však jeden zádrhel. Prinúťte roztatárených chlapov, aby zostali ticho, tak ako tá hudba. Stalo sa, že ráno o piatej odchádzali domov zo spevom a vôbec nebrali do úvahy, že je pôst a že už nie je dovolené zabávať sa.

Chodenie pod šable si Krakovany udržiavali dlhé roky. Pamätám si, že v určitom období v našom regióne to bolo iba u nás a v Chtelnici.  U nás chodia šablári a Chtelnici chodia a skáču šablovníci. Tam to pretrváva stále. Ale so zánikom dychovej hudby v Krakovanoch zaniklo aj chodenie pod šable. Tento rok sme sa rozhodli túto tradíciu obnoviť, bude to však náročné.  Generácie sa vymenili, je veľa prisťahovaných ľudí, ktorí nemali možnosť zažiť fašiangovú obchôdzku. V sobotu 10.2.2024  o 9.00 h. otvoríme pred múzeom Fašiangový festival, ktorý zorganizovalo OZ Za krakovskú bránu.

Potom sa  FSk Krakovčanka, FS Lusk a DFs Krakovanček vydajú na pochod po dedine. Samozrejme, že pôjdu dve skupiny ale večer na zábave budú pochovávať všetci spolu.  Pochovávanie basy býva v Krakovanoch každý rok. Zvyčajne tak ako sa patrí,  v utorok o pol noci. Teraz to bude v sobotu 10.2.2024 na zábave, na ktorej nám bude vyhrávať Kopaničiarska muzika Adama Foltína. Začiatok je o 20.00 h. Basa sa bude pochovávať o 22.00 h.

Počas týchto dúfajme, že veselých hodín strávených v dedine opradenej tradíciami sa stretneme. Stretneme pri maškrtení či už zabíjačkových alebo fašiangových dobrôt. Či pri speve s vínečkom v ruke. Lebo tak to má byť „ cez fašang vískav a v póste brucho od hladu scískav“                                                                   

Daniela Piscová

S finančnou podporou:

Pozvánka na výročnú schôdzu MsSČK v nedeľu 11.2.2024

Výbor Miestnej skupiny Slovenského Červeného kríža v Krakovanoch pozýva všetkých svojich členov, darcov krvi, sponzorov a sympatizantov na VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU, ktorá sa uskutoční v nedeľu 11. februára 2024 od 15:00 hod. v sále Kultúrneho domu v Krakovanoch.

Program schôdze:
– Otvorenie
– Kultúrny program 
– Správa o činnosti za rok 2023
– Plán úloh na rok 2024
– Správa o hospodárení za rok 2023
– Rozpočet na rok 2024
– Ocenenie darcov krvi
– Diskusia
– Uznesenie zo zhromaždenia členov
– Záver oficiálnej časti schôdze
– Doplnenie kultúrnej časti programu: Spojená škola Vrbové, Vokálno-inštrumentálna kapela Lekárovci band

Tešíme sa na Vás, Výbor MsSČK

Kalendár podujatí na rok 2024

Kalendár podujatí na rok 2024
(dátum – názov podujatia – organizátor)

JANUÁR
27.01.2024 – Plesanica – OZ Za Krakovskú bránu

FEBRUÁR
03.02.2024 – Karneval – Materská škola Krakovany
10.02.2024 – Fašiangový festival – OZ Za Krakovskú bránu
11.02.2024  – Výročná schôdza MsSČK – MsSČK Krakovany
24.02.2024  – Členská schôdza – konferencia – FK Krakovany

APRÍL
18.04.2024 – Deň narcisov, Deň boja proti rakovine – MsSČK, JDS
27.04.2024 – Retrodiskotéka – rodičovské združenie ZŠ Krakovany
30.04.2024 – Stavanie mája – Obecný úrad Krakovany 

MÁJ
12.05.2024 – Posedenie ku Dňu matiek v kultúrnom dome – Obec Krakovany
17.05.2024 – Stretnutie darcov krvi – Svetový deň ČK – MsSČK Krakovany

JÚN
29.-30.06.2024 – 56. ročník Folklórnych slávností Krakovany – OcÚ
30.06.2024 – Medzinárodný deň čipky v Múzeu Za Krakovskú bránu – OZ Bábence Krakovany

AUGUST
08.-11.08.2024 – Medzinárodný festival paličkovanej čipky, Svetový festival čipky – OZ Bábence Krakovany

SEPTEMBER
08.09.2024 –  Hody Krakovany
14.9.-16.9.2024 – Slávnosti jesene 19.ročník, záhrada KD Krakovany – MsSČK
16.09.2024 – stretnutie žiakov a detí z mikroregiónu na tekvicovom dvore – MsSČK

OKTÓBER
11.10.2024 –  Stolnotenisový turnaj starostov – Obec Krakovany
13.10.2024 –  Hody Stráže
18.10.2024 –  Návšteva najstarších členov – MsSČK Krakovany
20.10.2024 –  Úcta k starším – posedenie so seniormi v KD – Obec Krakovany

NOVEMBER
22.11.2024 –  Katarínsky ples – rodičovské združenie ZŠ Krakovany

DECEMBER
01.12.2024 – Vianočné trhy – MŠ Krakovany
01.12.2024 – Zapálenie 1.adventnej sviečky pri kaplnke – MsSČK Krakovany
06.12.2024 – Mikuláš a rozsvietenie vianočného stromčeka pred Obecným úradom v Krakovanoch
08.12.2024 – Zapálenie 2.adventnej sviečky v Múzeu Za Krakovskú bránu – MsSČK Krakovany
12.12.2024 – Vianočná kvapka krvi – MsSČK
14.12.2024 – Posedenie s darcami krvi – MsSČK
15.12.2024 – Vianočná akadémia – ZŠ Krakovany
22.12.2024 – 4. adventná nedeľa Vianočný punč Kostol Krakovany – MsSČK
23.12.2024 – Betlehemské svetlo
31.12.2024 – Koncoročné stretnutie s občanmi

Pozvánka na Vianočnú akadémiu 20.12.2023

Žiaci Základnej školy Krakovany pozývajú všetkých rodičov, starých rodičov a občanov obce na Vianočnú akadémiu, ktorá sa uskutoční v stredu 20. decembra 2023 o 17:00 hodv  Kultúrnom dome v Krakovanoch. V programe vystúpia žiaci základnej školy a ZUŠ sv. Gorazda Vrbové. Pripravené je divadelné prestavenie Snehová kráľovná.

Vstup zadarmo. Tešíme sa na Vašu účasť. Žiaci a pedagógovia ZŠ.

Pozvánka na rozsvietenie vianočného stromčeka a privítanie Mikuláša

Obec Krakovany, Základná škola Krakovany a Materská škola Krakovany vás pozývajú na Rozsvietenie vianočného stromčeka a privítanie Mikuláša, ktoré sa uskutoční v pondelok 4. 12. 2023 od 16:45 hod. pred Obecným úradom v Krakovanoch. Program začne od 16:30 hod. lampášikovým sprievodom od Materskej školy v Krakovanoch. Podávať sa bude horúci čaj a varené víno.