Pozvánky na podujatia v obci Krakovany

Pozvánka na koncert a krst CD

Print Friendly, PDF & Email

V nedeľu 12.7.2020 od 16:00 hod. pokračuje program k 15. výročiu otvorenia súkromného etnografického múzea “Za Krakovskú bránu” druhou akciou, a to krstom nového CD folklórnej skupiny Krakovčanka s vystúpením Dychovej hudby Skalický rubín. Príďte sa zabaviť a zatancovať si do múzea. Predpredaj na 0904965821.

Pozvánka na výročnú schôdzu MsSČK v nedeľu 23.2.2020

Print Friendly, PDF & Email

Výbor Miestnej skupiny Slovenského Červeného kríža v Krakovanoch pozýva všetkých svojich členov, darcov krvi, sponzorov a sympatizantov na VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU, ktorá sa uskutoční v nedeľu 23. februára 2020 od 15:00 hod. v sále Kultúrneho domu v Krakovanoch.

Program schôdze:
– Otvorenie
– Kultúrny program detí zo ZŠ Krakovany
– Správa o činnosti za rok 2019
– Správa o hospodárení
– Hlavné úlohy MsSČK na rok 2020
– Plán činnosti a rozpočet na rok 2020
– Ocenenie darcov krvi
– Diskusia
– Návrh na uznesenie zo zhromaždenia členov
– Záver oficiálnej časti schôdze

Kultúrny program: Na fašiangovú nôtu hrá Originálna ľudová hudba Šramel (Krajné) 

Tešíme sa na Vás, Výbor MsSČK

Pozvánka na vianočnú akadémiu 15.12.2019

Print Friendly, PDF & Email

Žiaci Základnej školy Krakovany pozývajú všetkých rodičov, starých rodičov a občanov obce na Vianočnú akadémiu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 15. decembra 2019 o 15:00 hodv  Kultúrnom dome v Krakovanoch. V programe vystúpia žiaci základnej školy a ZUŠ sv. Gorazda Vrbové.

Vstup zadarmo. Pripravené je malé občerstvenie. Tešíme sa na Vašu účasť. Žiaci a pedagógovia ZŠ.