Rozlosovanie futbalového turnaja U8 na nedeľu 17.3.2024

Rozlosovanie futbalového turnaja U8, ktorý sa uskutoční v nedeľu 17.3.2024. Turnaj sa bude hrať v Krakovanoch, štadión na školskej ulici. Prírodná tráva.  Začiatok 9:00 h.  

Trvanie zápasu: 17. minút. Každý tím odohrá 8 zápasov. Po základnej časti v skupinách sa tímy rozdelia do Veľkej a Malej finálovej skupiny, kde odohrajú ešte tri zápasy. 

Pre zobrazenie rozlosovania kliknite na nasledovný link: rozlosovanie U8 17-03-2024 Krakovany

 

Pozvánka na členskú schôdzu FK Krakovany v sobotu 24.2.2024

Futbalový klub Krakovany pozýva všetkých fanúšikov futbalu na Členskú schôdzu FK Krakovany – konferenciu, ktorá sa uskutoční dňa 24.2.2024 (sobota) o 16:00 hod. v sále KD Krakovany. 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba predsedajúceho
 3. Schválenie programu
 4. Voľba pracovného predsedníctva a pracovných komisií (mandátovej a návrhovej), schválenie overovateľov zápisnice
 5. Správa o činnosti FK za posledné obdobie 
 6. Správa o hospodárení za rok 2023 
 7. Návrh plánu činnosti na rok 2024 
 8. Voľba výkonného výboru FK
 9. Diskusia 
 10. Návrh a schválenie uznesení
 11. Záver

Veríme, že poctíte svojou účasťou stretnutie v kruhu futbalových fanúšikov, členov a funkcionárov. Tešíme sa na Vašu účasť! Pripravené je aj občerstvenie.

Výkonný výbor FK Krakovany