Farské oznamy od 15.4. do 21.4.2024

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 15.4. 21. 4. 2024
_______________________
PONDELOK  15. 4., féria

UTOROK  16. 4., féria
18:00 Ostrov   poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc

STREDA  17. 4., féria
18:00 Ostrov   za zdravie a Božiu pomoc

ŠTVRTOK  18. 4., féria
18:00 Krakovany † Andrej

PIATOK  19. 4., féria
18:00 Krakovany  † manžel Štefan Bondra a rodičia z oboch strán

SOBOTA  20. 4., féria
18:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri dožití 50 rokov spoločného života

NEDEĽA 21. 4., 4. Veľkonočná nedeľa 
08:00 Krakovany † rodičia Štefankoví a ich deti
09:00 Ostrov  † Ľudovít Bartoš, syn Ľudovít a rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 201-220

Na budúcu nedeľu sa koná zbierka na kňazský seminár.

V stredu v Ostrove a v piatok v Krakovanoch bude po sv.omši stretnutie prvoprijímajúcich.

Farské oznamy od 8.4. do 14.4.2024

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 8.4. 14. 4. 2024
_______________________
PONDELOK  8. 4., Zvestovanie Pána, slávnosť

UTOROK  9. 4., féria
18:00 Ostrov  † rodičia, sestra Marta a starí rodičia z oboch strán

STREDA  10. 4., féria
18:00 Ostrov † rodičia Peter a Mária Bohunčákoví

ŠTVRTOK  11. 4., sv. Stanislava, biskupa a mučeníka, spomienka
18:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Masárovú

PIATOK  12. 4., féria
18:00 Krakovany  † manžel Jozef, dcéra Alenka, rodičia a starí rodičia z oboch strán

SOBOTA  13. 4., féria
18:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre syna Mareka

NEDEĽA 14. 4., 3. Veľkonočná nedeľa 
08:00 Krakovany † manžel Anton Keller a ostatní zomrelí z rodiny
09:00 Ostrov  † manželka Marta
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 181-200

Oficiálne výsledky 2. kola voľby prezidenta SR v obci Krakovany

Dátum: 06.04.2024

Obec: Krakovany – Okrsok č.1

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR-2.kolo

Počet  voličov zapísaných v zozname voličov:  1 141

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 820

Percentuálna účasť: 71,87 %

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 820
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 816
Počet neplatných hlasov:
—————————————————————————————–
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

1.Ing. Ivan Korčok 461 hlasov (56,5 %)
2.Ing. Peter Pellegrini 355 hlasov (43,5 %)

Zápis detí do 1.ročníka ZŠ 2024/2025

Základná škola Krakovany oznamuje rodičom, že zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025 sa uskutoční v stredu 10. apríla 2024 v čase od 14,30 do 17,30 h. v budove Základnej školy v Krakovanoch.

 K zápisu je nutné predložiť:
 – vyplnenú žiadosť o prijatie  s podpisom oboch rodičov:
–  stiahnuť zo stránky školy, vypísať, vytlačiť, obaja podpísať
    elektronicky 
 –  vyplniť osobne v škole – podpísať obaja
 –  rodný list dieťaťa
 –  občiansky preukaz oboch rodičov / alebo splnomocnenie jedného z nich na  zápis, tlačivo v škole, 
       na www stránke
Ak má zákonný zástupca potvrdenie z CPPaP o pokračovaní v predprimárnom vzdelávaní, nemusí prísť s dieťaťom, stačí v čase zápisu priniesť potvrdenie do školy.
   Zápisu sa musí zúčastniť aj dieťa, ktoré malo v predchádzajúcom školskom roku odloženú školskú dochádzku.
Zápis sa týka detí narodených do 31.8.2018.
Ak sa v uvedenom termíne z vážnych dôvodov nemôžete zápisu zúčastniť, môžete svoje dieťa zapísať do 30. apríla 2024  po dohode s riaditeľom školy v čase od 8,00 do 16,00 h. /033 7798440/.

pisomne vyhlasenie.docx

Farské oznamy od 1.4. do 7.4.2024

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 1.4. 7. 4. 2024
_______________________
PONDELOK  1. 4., Veľkonočný pondelok
08:00 Krakovany  za duše v očistci
09:00 Ostrov † manžel a rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Pekarovičovú

UTOROK  2. 4., Veľkonočná oktáva
18:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu 

STREDA  3. 4., Veľkonočná oktáva
18:00 Ostrov † rodičia a starí rodičia z oboch strán

ŠTVRTOK  4. 4., Veľkonočná oktáva
18:00 Krakovany † rodičia Jozef a Katarína Braškoví

PIATOK  5. 4., Veľkonočná oktáva (1. piatok v mesiaci)
17:00 Ostrov  za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
18:00 Krakovany  † z rodiny Frankovej, Bartošovej a za Štefana

SOBOTA  6. 4., Veľkonočná oktáva
18:00 Krakovany † Viera Chromjaková, rodičia a starí rodičia z oboch strán

NEDEĽA 7. 4., 2. Veľkonočná nedeľa (Božieho milosrdenstva)
08:00 Krakovany † rodičia Kališoví, synovia Jarolím a Vojtech a starí rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov  † Bernardína Valková, 1. výročie
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 161-180