Pozvánka na koncert a krst CD

V nedeľu 12.7.2020 od 16:00 hod. pokračuje program k 15. výročiu otvorenia súkromného etnografického múzea “Za Krakovskú bránu” druhou akciou, a to krstom nového CD folklórnej skupiny Krakovčanka s vystúpením Dychovej hudby Skalický rubín. Príďte sa zabaviť a zatancovať si do múzea. Predpredaj na 0904965821.

Farské oznamy od 6.7. do 12.7.2020

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 6. 7. 12. 7. 2020
_______________________
PONDELOK 6. 7., féria

 

UTOROK  7. 7., féria

STREDA  8. 7., féria

ŠTVRTOK 9. 7., féria

PIATOK  10. 7., féria

SOBOTA 11. 7., Sv. Benedikta,opáta,patróna Európy, sviatok
18:00 Krakovany † z rodiny Štefankovej – Františky, Márie a Štefana a rodiny Cibulkovej – Jaroslava a Boženy

NEDEĽA 12. 6., 15. nedeľa v cezročnom období
08:00 Krakovany † manžel a rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov   za zdravie a Božiu pomoc
10:30 Krakovany za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 381-400
Prosíme vás o finančnú podporu pre farnosť Krakovany, na úhradu energií, číslo účtu: SK97 0900  0000  0000 4827 3120. Pán Boh zaplať…

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

 

Farské oznamy od 29.6. do 5.7.2020

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 29. 6. 7. 7. 2020
_______________________
PONDELOK 29. 6., sv. Petra a Pavla, apoštolov, prikázaný sviatok
17:00 Ostrov † brat Marián, rodičia a starí rodičia z oboch strán
18:00 Krakovany  za veriacich farnosti

UTOROK  30. 6., féria
18:00 Ostrov  † rodičia

STREDA  2. 7., féria
18:00 Ostrov  † rodičia Valkoví a starí rodičia z oboch strán

ŠTVRTOK 2. 7., Návšteva Panny Márie, sviatok
18:00 Krakovany  † Bernardína Radoská (1. výročie)

PIATOK  3. 7., sv. Tomáša,apoštola, sviatok (prvý piatok v mesiaci)
17:00 Ostrov  za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho
18:00 Krakovany † manžel Anton, brat a rodičia z oboch strán

SOBOTA 4. 7., féria
18:00 Krakovany za zdravie a Božiu pomoc pre ťažko chorú

NEDEĽA 28. 6., Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť
08:00 Krakovany † Emília a Jozef a rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov  † rodičia, starí rodičia z oboch strán a krstná mama
10:30 Krakovany za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 361-380
Sv. spoveď k prvému piatku: Krakovany: vo štvrtok od 17:00 hod.
                                                     Ostrov: v  utorok a v stredu od 17:30 hod.
Spoveď chorých k 1. piatku treba vopred nahlásiť.
V pondelok sa koná tradičná zbierka na dobročinné diela Sv. Otca – “halier sv. Petra”.
Prosíme vás o finančnú podporu pre farnosť Krakovany, na úhradu energií, číslo účtu: SK97 0900  0000  0000 4827 3120. Pán Boh zaplať…

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

 

Farské oznamy od 22.6. do 28.6.2020

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 22. 6. 28. 6. 2020
_______________________
PONDELOK 22. 6., féria

UTOROK  23. 6., féria
18:00 Ostrov  † tety a starí rodičia

STREDA  24. 6., NARODENIE SV.JÁNA KRSTITEĽA, slávnosť
18:00 Ostrov  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

ŠTVRTOK 25. 6., féria
18:00 Krakovany  † Mária a Viliam Petrovičoví a rodičia z oboch strán

PIATOK  26. 6., féria
18:00 Krakovany † rodičia, starí rodičia z oboch strán a brat

SOBOTA 27. 6., féria
10:30 Krakovany  za prvoprijímajúce deti
15:00 Ostrov  za novomanželov Martina Černoka a Martinu Zenkayovú
18:00 Krakovany poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti životného jubilea

NEDEĽA 28. 6., 13. nedeľa v cezročnom období
08:00 Krakovany † manžel František Šurín, rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov  † rodičia Pavol a Jolana Pánikoví
10:30 Krakovany za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 341-360

V piatok od 15:00 hod. bude v Krakovanoch spoveď prvoprijímajúcich.
Prosíme vás o finančnú podporu pre farnosť Krakovany, na úhradu energií, číslo účtu: SK97 0900  0000  0000 4827 3120. Pán Boh zaplať…

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

 

Svätá omša v nedeľu 21.6.2020 o 10:30 hod. ZÁZNAM

Svätá omša na 12. nedeľu v cezročnom období v kostole sv. Mikuláša v Krakovanoch bola slávená v nedeľu 21.6.2020 o 10:30 hod. ZÁZNAM. Celebruje: vdp. Marek Jesenák. Zdroj: Jozef Sedlák (Facebook). Sv. omša sa vysielala aj na Infokanáli obce v Obecnej káblovej televízii.

V prípade problémov s prehrávaním stlačte tlačidlo F5 pre znovunačítanie stránky.

 

Termíny odvozov separovaného odpadu – 2.polrok 2020

Papier
Vždy vo štvrtok, a to: 30. júla, 24. septembra a 3. decembra 2020. Zbiera sa do plastovej nádoby. Zberajú sa: noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, lepenky, vlnité lepenky. Nezberá sa: pergamenový, asfaltový, dechtový papier a lepenka, brúsny, mastný, lakovaný a napustený papier a lepenka, hygienicky závadný papier, obuvnícka lepenka, papierový prach a výseky dierkovačiek, papier a plasty znečistené potravinami. Nádoba nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné)

PET fľaše a iné plasty
Vždy v piatok, a to: 31. júla, 11. septembra, 23. októbra a 4. decembra 2020. Zberá sa do plastových vriec. Zberajú sa PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlačenom stave, sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby z kozmetiky – potravín. Vrece nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo, kožu, gumu a iné).

Sklo
Vždy v utorok, a to: 14. júla, 25. augusta, 6. októbra a 15. decembra 2020. Zberá sa do veľkých nádob na sklo rozmiestnených po obci. Zberá sa: prázdne sklenené poháre od zaváranín a sklené fľaše od nápojov. Všetko bez farebného rozlíšenia ako sklo zmiešané. Nesmie  obsahovať:  žiarivky,  porcelán,  kovové  a plastové  uzávery fliaš,  papier. Ďalej nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné).

Tetra Paky
Vždy v utorok, a to: 11. augusta, 22. septembra a 17. novembra 2020. Zberá sa do veľkých oranžových plastových kontajnerov rozmiestnených v obci. Zberá sa: obaly z džúsov, mlieka, smotany, vína a iné s označením C/PAP, Obaly odporúčame prerezať po dĺžke a vypláchnuť, rozložiť rohy a stlačiť. Zberová nádoba nesmie obsahovať:  tetrapaky znečistené surovinami.

Kovy
Vždy v piatok, a to: 10. júla, 21. augusta, 2. októbra a 13. novembra 2020. Zberá sa do veľkých červených plastových kontajnerov rozmiestnených v obci. Zberá sa:Kovové obaly – vyčistené konzervy z kompótov a potravín, nápojové plechovky, kovové výrobky a súčiastky, železo, hliník a pod. Nezberá sa: kovové obaly znečistené potravinami, tetrapakové obaly, veľké a ťažké kovové časti, ktoré môžu poškodiť nádobu; kovové obaly od nebezpečných látok, farieb, sprejov a pod. Zberová nádoba nesmie obsahovať kovy znečistené surovinami.

tabuľka ©2020 Slavomír Ťupek