Pozvánka na 54. ročník Folklórnych slávností Krakovany 2021

Trnavský samosprávny kraj, Obec Krakovany a Trnavské osvetové stredisko Vás pozývajú na 54. ročník Folklórnych slávností Krakovany 2021, ktorý sa uskutoční v dňoch 26.-27. júna 2021 v obci Krakovany.

Program  

Sobota – 26. jún 2021, 18.00 h
,,Naši jubilanti“
program jubilujúcich folklórnych zoskupení z regiónu
Folklórna skupina CÍFER z Cífera
Mužská spevácka skupina ŠKRUPINKA z Trenčína
Dedinská folklórna skupina PODHORANKA z Kočína-Lančára
Folklórny súbor LUSK a ĽH Borovienka z Krakovian
Dedinská folklórna skupina VEREŠVARAN z Červeníka
Folklórny súbor MÁJ z Piešťan

22.00 h “Veselo pri muzike” Ľudová hudba Borovienka z Krakovian (amfiteáter)

Nedeľa – 27. jún 2021, 15,00 h.
,,Tancuj, tancuj, vykrúcaj“
Detský folklórny súbor KRAKOVANČEK z Krakovian
Detský folklórny súbor SÍLEŠÁNEK z Vinodola
Detský folklórny súbor JURÁNEK a cimbalová muzika JURÁNEČKA z Borského Svätého Jura
Folklórna skupina KRAKOVČANKA z Krakovian
Ľudová rozprávačka OZEFA OMÁČKECH z Krakovian
Folklórny súbor OČOVAN z Očovej

Sprievodné podujatia
Sprievodné podujatia – výstavy:
Svadobný odev z Krakovian
Školská galéria na plote
Tak išiel čas – fotografie z uplynulých ročníkov

VSTUPNÉ PRE NÁVŠTEVNÍKOV

Sobota: 4,- €
Nedeľa: 4,- €

Termíny odvozov separovaného odpadu – 2.polrok 2021

Papier
Vždy vo štvrtok, a to: 12. augusta, 7. októbra a 2. decembra 2021. Zbiera sa do plastovej nádoby. Zberajú sa: noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, lepenky, vlnité lepenky. Nezberá sa: pergamenový, asfaltový, dechtový papier a lepenka, brúsny, mastný, lakovaný a napustený papier a lepenka, hygienicky závadný papier, obuvnícka lepenka, papierový prach a výseky dierkovačiek, papier a plasty znečistené potravinami. Nádoba nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné)

PET fľaše a iné plasty
Rôzne dni v týždni, a to: 5. júla (pondelok), 17. augusta (utorok), 24. septembra (piatok) a 1. decembra 2021 (streda). Zberá sa do plastových vriec. Zberajú sa PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlačenom stave, sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby z kozmetiky – potravín. Vrece nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo, kožu, gumu a iné).

Sklo
Vždy v piatok, a to: 16. júla, 20. augusta, 24. septembra, 29. októbra a 3. decembra 2021. Zberá sa do veľkých nádob na sklo rozmiestnených po obci. Zberá sa: prázdne sklenené poháre od zaváranín a sklené fľaše od nápojov. Všetko bez farebného rozlíšenia ako sklo zmiešané. Nesmie  obsahovať:  žiarivky,  porcelán,  kovové  a plastové  uzávery fliaš,  papier. Ďalej nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné).

Tetra Paky
Rôzne dni  v týždni, a to: 12. júla (pondelok), 23. augusta (pondelok), 20. októbra (streda) a 13. decembra 2021 (pondelok). Zberá sa do veľkých oranžových plastových kontajnerov rozmiestnených v obci. Zberá sa: obaly z džúsov, mlieka, smotany, vína a iné s označením C/PAP, Obaly odporúčame prerezať po dĺžke a vypláchnuť, rozložiť rohy a stlačiť. Zberová nádoba nesmie obsahovať:  tetrapaky znečistené surovinami.

Kovy
Vždy v piatok, a to: 9. júla, 27. augusta, 1. októbra, 12. novembra a 24. decembra 2021. Zberá sa do veľkých červených plastových kontajnerov rozmiestnených v obci. Zberá sa:Kovové obaly – vyčistené konzervy z kompótov a potravín, nápojové plechovky, kovové výrobky a súčiastky, železo, hliník a pod. Nezberá sa: kovové obaly znečistené potravinami, tetrapakové obaly, veľké a ťažké kovové časti, ktoré môžu poškodiť nádobu; kovové obaly od nebezpečných látok, farieb, sprejov a pod. Zberová nádoba nesmie obsahovať kovy znečistené surovinami.

Tabuľka © Slavomír Ťupek

Farské oznamy od 21.6. do 27.6.2021

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 21. 6. 27. 6. 2021
_______________________
PONDELOK  21. 6.,  sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka

 

UTOROK  22. 6., féria
18:00 Ostrov  manžel Viliam a rodičia z oboch strán

STREDA  23. 6., féria
18:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

ŠTVRTOK  24. 6., Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť
18:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri dožití životného jubilea 80 rokov

PIATOK  25. 6., féria
18:00 Krakovany  † z rodiny Sokolovskej a Macejkovej

SOBOTA  26. 6., féria 
18:00 Krakovany   † Bernardína Radoská a Ľudmila Šusteková

NEDEĽA 27. 6., 13. nedeľa v cezročnom období
08:00 Krakovany  syn Roman a ostatní zomrelí z rodiny
09:00 Ostrov  poďakovanie za dar života, zdravie a Božiu pomoc
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 441-460
Na budúcu nedeľu – 27.6.2021 bude zbierka na dobročinné diela Sv. Otca.
V piatok po sv. omši v Krakovanoch a v nedeľu v Ostrove bude stretnutie birmovancov.
___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Rozlúčka so škôlkou

V stredu 30.06.2021 dopoludnia sa naši budúci prváčikovia rozlúčia so škôlkou. Na našej „ škôlkarskej maturite“  nás presvedčia o tom,  čo všetko sa naučili v MŠ. Podľa odporúčania RÚVZ bude škôlkarska maturita bez prítomnosti rodičov, len za účasti detí z mladšej triedy.

DETSKÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA

V stredu 23.06.2021 dopoludnia sa deti zúčastnia športovej olympiády na školskom dvore. Súťažiť sa bude v behu na 50 m, skok do diaľky z miesta do piesku a hod loptou oboma rukami horným oblúkom. Odmenené a ocenené budú všetky deti. Je potrebné, aby v tento deň mali deti vhodnú športovú obuv a oblečenie.

 

Pozvánka na zasadnutie OZ Krakovany

OBEC  KRAKOVANY Obecný úrad, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02   Krakovany

P O Z V Á N K A

V súlade s § 13,odsek 4,písmeno a/ zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krakovany, ktoré sa uskutoční dňa 17. júna 2021  /vo  štvrtok/  o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Krakovanoch.

Program rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Upozornenie prokurátora
 5. Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov Staré Konopisko 4. kolo
 6. Žiadosť o odpustenie časti nájmu kaderníctvo Zuzana Tonkovičová
 7. Žiadosť o zníženie nájmu Piváreň u Notára
 8. Žiadosť o oplotenie obecného pozemku
 9. Žiadosť o výrub stromov na cintoríne v Krakovanoch
 10. Rozpočtové opatrenia č.1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021
 11. Záverečný účet obce za rok 2020, stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
 12. VZN č. 2/2021 Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice.
 13. Návrhy investičných akcií
 14. Rôzne
 15. Záver

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                                  PhDr. František Klinovský

                                                                                                                                               starosta obce

Farské oznamy od 14.6. do 20.6.2021

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 14. 6. 20. 6. 2021
_______________________
PONDELOK  14. 6., féria

 

UTOROK  15. 6., féria
18:00 Ostrov  rodičia, súrodenci, švagriné a starí rodičia z oboch strán

STREDA  16. 6., féria
18:00 Ostrov  Štefan Madunický 5. výročie, rodičia Strakoví, bratia, sestra Katarína a starí rodičia z oboch strán

ŠTVRTOK  17. 6., féria
18:00 Krakovany  † rodičia Babuškoví a ostatní zomrelí z rodiny

PIATOK  18. 6., féria
18:00 Krakovany  † Štefan Bondra

SOBOTA  19. 6., féria 
18:00 Krakovany   † Veronika Galbavá a manžel Ján

NEDEĽA 20. 6., 12. nedeľa v cezročnom období
08:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti 45 rokov manželstva
09:00 Ostrov  rodičia Valentín a Štefánia Leždíkoví a ich rodičia
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 421-440
___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.