Farské oznamy od 27.11. do 3.12.2023

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 27.11. 3. 12. 2023
_______________________
PONDELOK  27. 11., féria

UTOROK  28. 11., féria
17:00 Ostrov  Mária Kusá a syn Miroslav Kusý

STREDA  29. 11., féria
17:00 Ostrov  sestra Marta

ŠTVRTOK  30. 11., sv. Ondreja, apoštola, sviatok
17:00 Krakovany  † Mária a Štefánia Opatovské, rodičia a starí rodičia

PIATOK  1. 12., féria, 1. piatok v mesiaci
16:00 Ostrov  za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho
17:00 Krakovany  † rodičia Imrich a Mária Gonoví a brat Jarolím

SOBOTA  2. 12., féria
17:00 Krakovany poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri dožití 80 rokov života

NEDEĽA 3. 12., 1. adventná nedeľa
08:00 Krakovany  z rodiny Švecovej a Vatrtovej
09:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc pre priateľky Ivetu a Andreu a ich rodiny
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 321-340
Na budúcu nedeľu sa koná zbierka na charitu.
Sv. spoveď k 1. piatku: Krakovany – vo štvrtok od 16:00 h.
                                          Ostrov –  v utorok a vstredu od 16:30 h.
Spovedanie chorých k 1. piatku treba vopred nahlásiť.
Počas sv. omší v nedeľu možnosť požehnania adventných vencov.

___________________

SPOVEDANIE – VIANOCE 2023
sobota 16.12.       15:00-17:50 hod. Chtelnica
nedeľa 17.12.      15:00-17:30 hod. Vrbové, 17:30-18:15 hod. Šípkové
pondelok 18.12.  17:00-17:50 hod. Kočín, 17:00-17:50 hod. Šterusy, 17:00-17:50 hod. Lančár
utorok 19.12.      16:30-17:50 hod. Nižná, 16:30-17:50 hod. Dolný Lopašov
streda 20.12.    16:30-17:50 hod. Krakovany, 16:30-17:50 hod. Ostrov

Pozvánka na Vianočné trhy 3.12.2023

ZRŠ pri Materskej škole v Krakovanoch a kolektív MŠ Krakovany pozýva všetky deti, rodičov i starých rodičov na Tradičné vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 3. decembra 2023 od 14:00 hod. v Kultúrnom dome v Krakovanoch.

Pripravené sú:

  • vianočná akadémia detí z MŠ
  • tvorivé dielne pre deti
  • vianočný dekoračný tovar domácej výroby
  • domáce koláčiky, čajové pečivo
  • vianočný punč, alko i nealko občerstvenie
  • vianočná kapustnica
  • vianočná foto-stena

Farské oznamy od 20.11. do 26.11.2023

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 20.11. 26. 11. 2023
_______________________
PONDELOK  20. 11., féria

UTOROK  21. 11., Obetovanie Panny Márie, spomienka
17:00 Ostrov  Ján a Anna Zubákoví a ich rodičia z oboch strán

STREDA  22. 11., sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka
17:00 Ostrov  Cecília Miklovičová, rodičia Augustínoví, syn Ján s manželkou Irenou

ŠTVRTOK  23. 11., féria
17:00 Krakovany  † starí rodičia Jozef a Cecília a strýko Rudolf

PIATOK  24. 11., sv. Ondreja Dung-laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
17:00 Krakovany  † rodičia Lýdia a Emil a brat Ľuboš

SOBOTA  25. 11., féria
17:00 Krakovany † manžel, rodičia, brat a Peter

NEDEĽA 26. 11., 34. nedeľa v období cez rok, Krista Kráľa
08:00 Krakovany  rodičia Jozef a Mária Chromíkoví
09:00 Ostrov  Mária Borovská 1. výročie a manžel Marián
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 301-320

Farské oznamy od 13.11. do 19.11.2023

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 13.11. 19. 11. 2023
_______________________
PONDELOK  13. 11., féria
13:00 Krakovany  † Dušan Čapkovič, pohrebná

UTOROK  14. 11., féria
17:00 Ostrov  manžel, rodičia Mitošinkoví a Klčoví, súrodenci a starí rodičia z oboch strán

STREDA  15. 11., féria
17:00 Ostrov  z rodiny Svetlíkovej a Strakovej

ŠTVRTOK  16. 11., féria
17:00 Krakovany  † z rodiny Babuškovej a Cagalovej

PIATOK  17. 11., sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka
17:00 Krakovany  † rodičia Anna a Ladislav Ravasoví a starí rodičia z oboch strán

SOBOTA  18. 11., féria
17:00 Krakovany † rodičia Turčanoví, rodičia z oboch strán a ostatní z rodiny

NEDEĽA 19. 11., 33. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  rodičia Mitošinkoví, starí rodičia a ostatní z rodiny
09:00 Ostrov   za duše v očistci
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 281-300
V stredu v Ostrove a v piatok v Krakovanoch bude po sv. omši stretnutie prvoprijímajúcich detí.

Verejná obchodná súťaž-predaj pozemkov Konopisko II.etapa 2.kolo

Podmienky vyhláseného 2.kola Obchodnej verejnej súťaže:

     Prílohy:

          – územný plán obce – komplexný návrh (príloha v pdf. formáte)
          – územný plán obce – schéma záväzných častí a VPS (príloha v pdf. formáte)
          –  mapa (príloha v pdf. formáte)

Stretnutie so seniormi 12.11.2023

Obec Krakovany pozýva všetkých občanov na Stretnutie so seniormiktoré sa bude konať v nedeľu 12.11.2023 o 15.00 hod.  v sále Kultúrneho domu v Krakovanoch. Pripravené je občerstvenie a kultúrny program.

* Z technických príčin sa stretnutie neuskutočnilo v októbri pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším.“