Pozvánka na Vianočné trhy 27.11.2022

ZRŠ pri Materskej škole v Krakovanoch a kolektív MŠ Krakovany pozýva všetky deti, rodičov i starých rodičov na Tradičné vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 27. novembra 2022 od 14:00 hod. v Kultúrnom dome v Krakovanoch.

Pripravené sú:

 • vianočná akadémia detí z MŠ
 • tvorivé dielne
 • vianočný dekoračný tovar domácej výroby
 • domáce koláčiky, čajové pečivo
 • vianočný punč, alko i nealko občerstvenie
 • vianočná kapustnica

Advent v Západoslovenskom múzeu v Trnave

Trnavský samosprávny kraj a Západoslovenské múzeum v Trnave pozývajú na podujatie “Advent v múzeu 2022”, ktoré sa uskutoční 27. 11. 2022 od 14,00 hod. v budove Západoslovenského múzea v Trnave, Múzejné námestie č. 3. 

Program
14,00 – 17,00 hod. Prehliadka expozícií a výstav a vstup do kostola Nanebovzatia Panny Márie – vstupné dobrovoľné
14,00 – 16,00 hod. Kurz prípravy vianočnej ikebany (na objednanie vopred, vstupné 3,- €)
15,00 Krása ľudového odevu s odborným výkladom zberateľky Daniely Piscovej
17,00 Koncert v kostole – Folklórna skupina Krakovčanka

V rámci prehliadky aktuálnych expozícií múzea a výstav v čase od 14,00 hod. do 17,00 hod. bude v tento deň sprístupnený aj Kostol Nanebovzatia Panny Márie.
Výstavou Krása ľudového odevu – paličkovaná babková čipka bude o 15,00 návštevníkov sprevádzať zberateľka a čipkárka Daniela Piscová z Krakovian.
Pre záujemcov je pripravený kurz prípravy vianočnej ikebany – tvorenie z prírodných materiálov. Dva termíny kurzu (o 14,00 hod. a o 15,00 hod.) sú určené pre 30 záujemcov, ktorí sa môžu na termíny prihlásiť telefonicky na č. 033-5512913. Vstupné na kurz zaplatia priamo v pokladni múzea v deň kurzu.
Podvečernú atmosféru prvej adventnej nedele si návštevníci vychutnajú o 17,00 na koncerte v kostole, kde vystúpi s vianočnými piesňami Folklórna skupina Krakovčanka.
Návštevníci môžu ochutnať v múzeu i vianočný punč.
Vstupné: dobrovoľné

Kalendár podujatí na rok 2023

Kalendár podujatí na rok 2023
(dátum – názov podujatia – organizátor)

JANUÁR
21 .01.2023 – Karneval – Materská škola Krakovany

FEBRUÁR
18.02.2023 – Fašiangy v Krakovanoch – OcÚ, MsSČK
19.2.2023  – Výročná schôdza MsČK – MsSČK Krakovany

APRÍL
28.04.2023 – Stavanie mája – Obecný úrad Krakovany 
28.04.2023 – Deň narcisov Krakovany – MsSČK

MÁJ
06. – 07.05.2023 –  Festival paličkovanej čipky – OZ Bábence Krakovany
13.05.2023 – Retrodiskotéka – rodičovské združenie ZŠ Krakovany
15.05.2023 – Stretnutie darcov krvi – Svetový deň ČK – MsSČK Krakovany

JÚN
23.-26.06.2023 – 56. ročník Folklórnych slávnosti Krakovany – OcÚ

JÚL
09.07.2023 – Medzinárodný deň čipky – OZ Bábence Krakovany

SEPTEMBER
10.09.2023 –  Hody Krakovany
15.9.-18.9.2022 – Slávnosti jesene 18.ročník, záhrada KD Krakovany – MsSČK 
22.09.2023 –  Jozefovský turnaj (stolný tenis) – Obec Krakovany

OKTÓBER
08.10.2023 –  Mesiac úcty k starším KD Krakovany –  Obec Krakovany
15.10.2023 –  Hody Stráže
19.10.2023 –  Návšteva najstarších členov – MsSČK Krakovany

NOVEMBER
24.11.2023 – Katarínsky ples – Rodičovské združenie ZŠ Krakovany

DECEMBER
03.12.2023 – Vianočné trhy – MŠ Krakovany
06.12.2023 – Mikuláš a rozsvietenie vianočného stromčeka pred Obecným úradom v Krakovanoch
15.12.2023 – Posedenie s darcami krvi – MsSČK
16.12.2023 – Vianočná akadémia – ZŠ Krakovany
24.12.2023 – 4. adventná nedeľa Vianočný punč Kostol Krakovany – MsSČK
31.12.2023 – Silvestrovský ohňostroj pred Obecným úradom v Krakovanoch

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

OBEC  KRAKOVANY Obecný úrad, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany pozýva na ustanovujúce  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krakovany, ktoré sa uskutoční dňa 28. novembra 2022 /pondelok/ o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu  Krakovany.

             Program zasadnutia:                                                                                 

 1. Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 • Informácie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu
 • Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 • Zloženie sľubu novozvolených poslancov
 1. Schválenie programu zasadnutia
 2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 3. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 4. Príhovor novozvoleného starostu
 5. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
 6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
 7. Poverenie poslancov na vykonávanie sobášnych obradov
 8. Preplatenie zostatku dovolenky starostu za rok 2022
 9. Diskusia
 10. Záver                                                                                                                                                                                                    

PhDr. František Klinovský, starosta obce

Farské oznamy od 21.11. do 27.11.2022

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 21.11. 27. 11. 2022
_______________________
PONDELOK  21. 11., Obetovanie Preblahoslavenej Panny Márie, spomienka

UTOROK  22. 11., sv. Cecília, panny a mučenice, spomienka
17:00 Ostrov Cecília Miklovičová a rodičia Augustínoví, syn Ján s manželkou Irenou

STREDA  23. 11., féria 
17:00 Ostrov  Anna Mokráňová, 1. výročie

ŠTVRTOK  24. 11., sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
17:00 Krakovany  rodičia Mária a Anton Pašákoví, Františka a Izidor

PIATOK  25. 11., Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, spomienka
17:00 Krakovany  rodičia Anton a Jaroslava Rajčákoví a ostatní z rodiny

SOBOTA  26. 11., féria  
17:00 Krakovany  rodičia Hermanoví a Štefan Gula

NEDEĽA 27. 11., 1. adventná nedeľa
08:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc
09:00 Ostrov  rodičia Gašpar a Jozefína Svetlíkoví a súrodenci
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 321-340
Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.
V stredu v Ostrove a v piatok v Krakovanoch bude po sv. omši stretnutie birmovancov.
Na 1. adventnú nedeľu si môžete priniesť adventné vence na posvätenie. 
___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Pozvánka na Katarínsky ples 18.11.2022

Základná škola Krakovany Vás srdečne pozýva na TRADIČNÝ KATARÍNSKY PLES tento rok v piatok 18. novembra 2022 od 20,00 hod. v Kultúrnom dome Krakovany. Do tanca hrá hudobná skupina DISK. Čaká vás skvelá zábava a bohatá tombola… Tešíme sa na Vašu účasť! Stoly si môžete rezervovať na t.č.:0907 173 563. Cena vstupenky 20,- €.  V cene je zahrnutá večera a prípitok.

Plagát k podujatiu:

Farské oznamy od 14.11. do 20.11.2022

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 14.11. 20. 11. 2022
_______________________
PONDELOK  14. 11., féria

UTOROK  15. 11., féria
17:00 Ostrov z rodiny Svetlíkovej a Strakovej

STREDA  16. 11., féria 
14:30 Krakovany  pohrebná za Helenu Florkovú
17:00 Ostrov  manžel Ján, jeho rodičia Gregor a Margita

ŠTVRTOK  17. 11., sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka
17:00 Krakovany  manžel Ladislav, brat Jozef a rodičia z oboch strán

PIATOK  18. 11., féria
17:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc

SOBOTA  19. 11., féria  
17:00 Krakovany  rodičia Mária, Žofia a Anton Pekarčíkoví a starí rodičia z oboch strán

NEDEĽA 20. 11., 34. nedeľa v období cez rok – Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa Neba i Zeme, slávnosť
08:00 Krakovany  † Jozef Zuzic a starí rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov  rodičia Jozef a Štefánia Snohoví, syn Jozef a starí rodičia
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 301-320
V stredu v Ostrove a v piatok v Krakovanoch bude po sv. omši stretnutie prvoprijímajúcich.
Úplné odpustky na Slávnosť Krista Kráľa: za účasť na modlitba Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia (za splnenia obvyklých podmienok)…
___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.