Jozefovské turnaje KRAKOVANY 2018

Už po 21.krát sa stretli za zelenými ping-pongovými stolmi milovníci tej najmenšej bielej loptičky v kultúrnom dome, aby oslávili deň mužov. Doterajšie stretnutia sa konali medzi zástupcami firmy TAVOS a zástupcami obcí (starostovia či poslanci). Avšak vzhľadom na personálne zmeny vo firme ako aj z dôvodu odchodu do dôchodku ľudí, ktorí toto podujatie vo firme v minulosti organizovali, sa po prvýkrát zástupcovia TAVOS-u na podujatí nezúčastnili. Taktiež slabší záujem, prednosť iným záujmom či choroba na strane starostov, boli príčinou jednej z najslabších účasti na turnaji, ktorý práve vo vlaňajšom ročníku bol rekordný. Dúfajme, že tento pokles bol náhodný a na budúci rok sa absentujúci starostovia (pokiaľ po voľbách zostanú vo svojich funkciách) vrátia naspäť a budú pokračovať v tejto už vyše dvadsaťročnej tradícii.

Tohtoročného turnaja sa zúčastnilo aktívne hrajúcich 7 starostov. Vzhľadom na nízku účasť si zahrali systémom každý s každým. Prvenstvo z vlaňajška obhájil starosta Špačiniec Július Zemko (bez prehry), pred favoritom a predvlaňajším víťazom, starostom z Nižnej Kamilom Mikušom. Bronzovú pozíciu si vybojoval niekoľkonásobný víťaz z minulých ročníkov – starosta obcí Kočín-Lančár p. Jozef Reško. Potešiteľná však bola vyššia výkonnosť tých výkonnostne slabších starostov. Vraj pilnejšie trénovali, aby sa čo najviac priblížili tým najlepším.

Všetci zúčastnení sa rozchádzali s nádejou, že tohtoroční absentéri sa vrátia na budúci rok naspäť a súťaž nadobudne veľkosť minimálne toho vlaňajšieho ročníka.

21.ročník O Pohár starostu obce Krakovany otvoril a hráčov privítal sám starosta obce PhDr. František Klinovský. Turnaja sa v nedeľu zúčastnilo 34 pretekárov z Bratislavy, Rovinky, Malaciek, Topoľčian, Trnavy, Levíc, Želiezoviec, Hlohovca, N.Mesta n.V.,Šaštína, Bor.Sv.Jura, Vrbového, Bučian, Malženíc, Trenč.Bohuslavíc, Jasl.Bohuníc, Sládkovičova, Križovian, Chtelnice, Kočína a domácich.

Pretekári boli rozdelení do dvoch výkonnostných kategórii: 4.liga a vyše a 5.-9-liga. Najskôr odohrali pretekári zápasy v skupinách na dva víťazné sety a na základe umiestnenia v skupinách boli zaradení do pavúkov, Tu sa potom hralo systémom na dve prehry. Víťazom vyššej kategórie sa druhý krát (po 13 rokoch!) stal Laco Rehák z Nového Mesta n.V.(momentálne hrajúci za II.ZŠ Hlohovec) , pred Lukášom Mužilom(Jasl.Bohunice) a Petrom Šáchom z Vrbového. Kategóriu 5.-9.líg vyhral Tomáš Čechánek z Bor.Sv.Jura, ( je na čele rebríčka MO Senica) pred Petrom Kovaľom(Rovinka pri Bratislave) a Romanom Reškom z Kočína(momentálny hráč Chtelnice).

Hráči na čelných miestach boli odmenení okrem diplomov a pohárov aj vecnými cenami. Ceny v neprítomnosti starostu odovzdali hlavný rozhodca turnaja Ing.Vladimír Seitler a organizačný pracovník p.Anton Čelín.

Veľká vďaka za starostlivosť o občerstvenie patrí od všetkých účastníkov ženám pod vedením p. Silvii Bartákovej.

fotogaléria zo soboty 17.3.2018

fotogaléria z nedele 18.3.2018

Článok pripravil Vladimír SEITLER

Výzva pre majiteľov psov

Obec Krakovany na základe  opakujúcich sa sťažností od občanov dôrazne vyzýva majiteľov psov, aby zamedzili voľnému pohybu svojich psov na verejných priestranstvách a znečisťovaniu verejných priestranstiev psami. Majiteľ psa je podľa zákona č. 282/2002 a Všeobecne záväzného nariadenia o chove, vodení a držaní psov na území obce Krakovany, je povinný zabrániť voľnému pohybu psa, zabezpečiť, aby zviera nespôsobovalo fyzické napadnutie osoby  a bezprostredne odstrániť výkaly, ktorými pes znečistí verejné priestranstvo. Na území obce Krakovany je voľný pohyb psov prísne zakázaný. Priestupku sa dopustí ten, kto nezabráni voľnému pohybu psa, alebo neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistí verejné priestranstvo. Za tieto priestupky obec uloží pokutu až do výšky 165 €.

Ak sa držiteľ psa dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu až do výšky dvojnásobku uvedenej pokuty.

        Na základe vyššie uvedeného dôrazne vyzývame majiteľov psov, aby vytvorili také opatrenia, ktorými zabránia voľnému pohybu svojich psov na verejných priestranstvách obce a zamedzia znečisťovaniu verejných priestranstiev psami a vyhli sa tak sankciám zo strany obce.

Farské oznamy od 19.3. do 25.3.2018

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 18.03. 20185.pôstna nedeľa
_______________________________________________________________________
PONDELOK 19.03., Sv. Jozefa Ženícha Panny Márie, sviatok
17:00 Ostrov Jozef Jančík, Zdenka, rodičia a švagrovia Emil a Miroslav č. 206
18:00 Krakovany Jozef Straka, Anna, Ladislav, Bernard, Ľudovít a Mária č. 182

UTOROK 20.03., pôstne obdobie
18:00 Ostrov

STREDA 21.03., pôstne obdobie
07:30 Ostrov Manžel , rodičia a starí rodičia č. 173

ŠTVRTOK 22.03., pôstne obdobie
07:30 Krakovany  Manžel Jozef a rodičia z oboch strán č. 346

PIATOK 23.03., pôstne obdobie
07:30 Krakovany  † Jozef Žitňanský, rodičia z oboch strán, syn František a sestra Milka

SOBOTA 24.03., pôstne obdobie
18:00 Krakovany †  Peter a Žofia Žažová

NEDEĽA 25. 03., Kvetná nedeľa – nedeľa utrpenia Pána
09:00 Ostrov  Mária, Františka a rodičia č. 418
10:30  Krakovany Za veriacich farnosti
________________________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 221-240.
Pobožnosť krížovej cesty:   nedeľa: 14:30.
Návšteva chorých: Krakovany : pondelok – 8:00h.
                                            Ostrov :     utorok   –   8:00h.
Spoločná svätá spoveď- nedeľa 25.3.  Krakovany:15:30 – 16:45, Ostrov: 13:45 – 14:45.

Zápis detí do 1.ročníka ZŠ

Riaditeľstvo Základnej školy Krakovany oznamuje rodičom, že zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v stredu 11. apríla 2018 v čase od 14,30 do 17,30 h. v budove  Základnej školy v Krakovanoch.

K zápisu je potrebné predložiť platný občiansky preukaz oboch zákonných zástupcov, rodný list dieťaťa, preukaz poistenca a ak dieťa nenavštevovalo materskú školu aj potvrdenie o školskej zrelosti.

Na zápis privedie zákonný zástupca dieťa, ktoré k 31.8.2018 dovŕši 6 rokov. Zápisu sa musí zúčastniť aj dieťa, ktoré malo v predchádzajúcom školskom roku odloženú školskú dochádzku.

Ak sa v uvedenom termíne z vážnych dôvodov nemôžete zápisu zúčastniť, môžete svoje dieťa zapísať do 30. apríla 2018 po dohode s riaditeľom školy v čase od 8,00 do 16,00 h.

Srdečne Vás pozývame!                                                                              

Riaditeľstvo ZŠ  (č. t. 0337798440)

Pozvánka na veľkonočné trhy v nedeľu 25.3.2018

Združenie rodičov pri Materskej škole v Krakovanoch a kolektív MŠ Vás srdečne pozývajú na Veľkonočné trhy, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 25. marca 2018 od 15:00 h. v Kultúrnom dome v Krakovanoch. Od 14:30 h. je pripravený program Vítanie jari s DFS Krakovanček.

Pripravený je predaj veľkonočných dekorácií, vajíčok, jarných aranžmánov, ukážky rôznych techník pletenia, tvorivé dielne pre deti, príjemné posedenie pri káve, domácich zákuskoch. Špecialita “Veľkonočná baba”. Vstupné zdarma.

Pozvánka na veľkonočnú LIMIT Party 1.4.2018

 Veľkonočná LIMIT Párty 2018 •
‣ Kde: Kultúrny dom Krakovany
‣ Kedy: 01.04. (Nedeľa) 21:30
‣ DJs: Separatik, Sonic, Minoxi, Sany

LIMITka nieje len taký obyčajný žúr niekde v kultúrnom dome. Značku LIMIT Párty pre Vás budujeme už niekoľko rokov a každou jednou edíciou sa snažíme zlepšovať aby ste si vždy domov odniesli len tie najlepšie zážitky. Za ten čas sa naša LIMITka stala pojem rozšírený medzi ľuďmi, ktorí si potrpia na kvalitnú žúrku naozaj po celom západnom slovensku a vždy sa k nám radi vrátia. 
Na tohtoročnej prvej LIMITke, ktorú robíme pri príležitosti Veľkej noci sa môžete tešiť ako je už u nás zvykom na poriadny line-array zvuk, špičkové svetelné efekty, videoprojekciu v podaní MINOXI Light & Sound a nebudú chýbať ani obľúbené špeciálne párty efekty ako CO2 Cryo Gun a konfety. 

O to aby ste celú noc od začiatku až do rána pretancovali a vytancovali všetko čo ste počas veľkonočných sviatkov do seba stihli natlačiť sa postará rezidentná štvorica DJov Separatik, Sonic, Minoxi a Sany.
Tešíme sa na Vás !