Zápis detí do 1.ročníka ZŠ 2020/2021 ZMENA!

Riaditeľka ZŠ Krakovany oznamuje, že zápis do 1. ročníka Základnej školy, na školský rok 2020/2021, sa uskutoční  od  16.4. 2020  do  21.04.2020. Zápis žiakov bude prebiehať bez osobnej prítomnosti detí, a to:

 1. elektronicky  – vyplnením a zaslaním priložených formulárov:  

                                        Protokol

                                        Žiadosť o prijatie do 1. ročníka,

                                        Prihlášky na ETV,NBV

           do 21.04.2020 na emailovú adresu:  skolakrakovany@gmail.com

– v prípade odloženia školskej dochádzky – vyplnením a zaslaním Žiadosti o odloženie školskej dochádzky. Odporúčanie o odklade z CPPPaP a od pediatra stačí doručiť do dvoch týždňov po obnovení prevádzky školy.

– kontrola správnosti údajov a podpísanie žiadostí sa uskutoční po obnovení prevádzky školy. Následne budú školou vydané rozhodnutia o prijatí.

alebo

 1. doručením do poštovej schránky riaditeľky školy  na  adresu Školská 317/1   od  16.4.2020 do  21.4.2020.  Ak nebude možné doručiť formuláre v danom čase, z dôvodu pracovných povinností, i v prípade ďalších otázok,  kontaktujte riaditeľku školy na telefónnom čísle 0907 173 563.

Zápis detí do MŠ na školský rok 2020/2021 len elektronicky

ZÁPIS  DETÍ  DO MATERSKEJ   ŠKOLY 

V zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č.308/2009 Z.z. a na základe opatrení prijatých na zasadnutí Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID – 19 na Slovensku a prijatými opatreniami Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR riaditeľka Materskej školy, Hrádze 480/9, Krakovany oznamuje, že    zápis detí  na školský rok 2020/21 do MŠ KRAKOVANY sa bude konať  len elektronicky od 4.mája – 7.mája 2020 bez lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave (tá časť na žiadosti  zostane nevyplnená), podpisy zákonných zástupcov  (vpíšete len mená rodičov). Vyplnenú žiadosť pošlete elektronicky  na e-mailovú  adresu :  ms@krakovany.sk

Žiadosť sa nachádza tu:  Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ        

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré:
– dovŕšili piaty rok veku                                                                               
– deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou                                                 
– deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

V prípade zvýšeného záujmu prednosť pri prijatí ďalej majú:                                                                                             
– deti, ktoré majú trvalé bydlisko v obci Krakovany                                     
 – deti postupne podľa ich veku / od najstaršieho po najmladšie/                    
 Deti menej ako trojročné sa prijímajú ak je voľná kapacita MŠ a majú osvojené hygienické návyky.

Farské oznamy od 6.4. do 13.4.2020

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 6. 4. 13. 4. 2020
_______________________
PONDELOK 6. 4., pondelok Veľkého týždňa
07:00, 12:00, 18:30 TV LUX

UTOROK  7. 4., utorok Veľkého týždňa
07:00, 12:00, 18:30 TV LUX

STREDA  8. 4., streda Veľkého týždňa
07:00, 12:00, 18:30 TV LUX

ŠTVRTOK 9. 4.,  Zelený štvrtok Pánovej večere
Krakovany – priamy prenos od 18:00 hod.
9:30 Svätá omša svätenia olejov (z Katedrály sv. Martina v Bratislave) TV LUX
18:00 Svätá omša na pamiatku Pánovej večere (z Vatikánu) TV LUX
20:00 Svätá hodinka z Getsemanskej záhrady (priamy prenos zo Svätej zeme) TV LUX

PIATOK  10. 4., Veľký piatok
Krakovany – priamy prenos od 16:00 hod.
15:00 Slávenie utrpenia a smrti Pána (z Katedrály sv. Martina v Bratislave) TV LUX
18:00 Umučenie Pána (z Vatikánu) TV LUX
21:00 Krížová cesta z Námestia sv. Petra (priamy prenos z Vatikánu) TV LUX

SOBOTA 11. 4.,  Biela sobota
Krakovany – priamy prenos od 18:00 dod.
19:30 Veľkonočná vigília (z Katedrály sv. Martina v Bratislave) TV LUX
21:00 Veľkonočná vigília (priamy prenos z Vatikánu) TV LUX

NEDEĽA 12. 4., Veľkonočná nedeľa
Krakovany – priamy prenos od 10:30 hod.
9:30 Svätá omša z Katedrály sv. Martina v Bratislave TV LUX
11:00 Svätá omša z Vatikánu TV LUX 
12:00 Urbi et Orbi – priamy prenos z Vatikánu TV LUX
18:15 Sviatočný príhovor Mons. Stanislava Zvolenského TV LUX
18:30 Svätá omša z kaplnky TV LUX
20:00 Modlitba za odvrátenie epidémie – priamy prenos z Národnej baziliky v Šaštíne TV LUX

PONDELOK 13. 4., Veľkonočný pondelok
Krakovany – priamy prenos od 10:30 hod.

___________________

Pozrite si odporúčanie biskupov, ako sláviť veľkonočné sviatky v rodine

Sväté omše vysielané z Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie v Televízii LUX budú v období od 11. 3. do odvolania v uvedených časoch.
Pravidelná štvrtková adorácia bude vysielaná z kaplnky TV LUX v bežnom čase vo štvrtok o 20:20 h.
Svätú omšu bude možné sledovať okrem TV vysielania aj online na stránke www.tvlux.sk, na facebooku TV LUX a tiež na youtubovom kanáli TV LUX.  

Sv. omše zdieľané cez internet (Je možné sledovať cez Infokanál obce Krakovany v káblovke, cez webové stránky Obce Krakovany alebo Facebook Obce Krakovany, autor: Jozef Sedlák)
 • Veľkonočné trojdnie:
  • Zelený štvrtok 9.4. o 18:00 hod.
  • Veľký piatok 10.4. o  16:00 hod.
  • Vigília vzkriesenia 11.4. o 18:00 hod.
  • Veľkonočná nedeľa 12.4. o 10:30 hod. 
  • Veľkonočný pondelok 13.4. od 10:30 hod.

O nemožnosti pristúpiť k sviatosti zmierenia a eucharistie (Zdroj: https://saintcyrils.church/o-nemoznosti-pristupit-k-sviatosti-zmierenia-a-eucharistie/)

Počas tejto mimoriadnej situácie je možnosť pristúpiť k sviatostiam zmierenia či eucharistie obmedzená len pre veriacich v smrteľnom nebezpečenstve.

Je to mimoriadne dočasné opatrenie, ktoré si vyžiadala situácia okolo šírenia nákazy COVID-19 a k tomu vydaných nariadení kompetentných autorít. V záujme ochrany ľudských životov ako najvyššieho Božieho daru, musíme počas nevyhnutného obdobia strpieť tieto obmedzenia. Je to naša morálna zodpovednosť voči zraniteľným členom spoločnosti, osobitne chorým a starým. Napriek tomu je Božia milosť neustále s nami a aj pri obmedzených možnostiach prijímať sviatosti nás sprevádza.

Náuka cirkvi počíta zo situáciou, keď veriaci z objektívnych príčin nemôžu pristupovať k sviatostiam. Prakticky sú to napr. veriaci, ktorí žijú mimo katolíckych komunít napr. v Ázii alebo v Amazónii, kde je nedostatok kňazov a kvôli nemožnosti cestovať (ľudia sú odrezaní od sveta kvôli vysokej vode niekoľko mesiacov) kňaz príde navštíviť komunitu a vysluhovať sviatosti raz-dvakrát do roka.

V takejto situácii prichádza na pomoc inštitút dokonalej ľútosti s predsavzatím vyspovedať sa pri najbližšej možnosti. Učenie Cirkvi vysvetľuje, že dokonalá ľútosť odpúšťa aj ŤAŽKÉ HRIECHY!

Svätý otec František a Apoštolská penitenciária nedávno pripomenuli toto učenie ako prax, ktorú je možné uplatniť na územiach zasiahnutých pandémiou.

Táto situácia nemusí byť časom duchovného strádania. Naopak, môže byť pre nás príležitosťou hlbšie pochopiť sviatosť zmierenia ako proces zmeny života – obrátenie. To, že obvykle máme možnosť často a pravidelne pristupovať k spovedi, môže viesť za určitých okolností k pokušeniu opovážlivo sa spoliehať sa na Božie milosrdenstvo.

Takéto pokušenie sa netýka iba tých, ktorí nepristupujú k spovedi v mylnom presvedčení, že “veď Pán Boh mi odpustil aj bez spovede” alebo “veď ja nemám žiadne hriechy”. Je to iné nebezpečenstvo. Spočíva v neochote spraviť všetko preto, aby sme s prijatím odpustenia pracovali na zmene nášho života – na obrátení, aby naše predsavzatie polepšiť sa prinieslo konkrétne ovocie. Spoliehame sa nato, že kedykoľvek sa môžeme vyspovedať a znovu dostaneme šancu začať odznova.

Totiž prechod od predsavzatia ku skutkom obrátenia si vyžaduje potrebný čas. Je to čas modlitby, premýšľania a postupného uvádzania konkrétnych krokov pokánia.

Cirkev nám to pripomína slávením pôstneho obdobia. Jeho vrcholom je zmierenie s Bohom (nie na začiatku pôstu – ale na jeho konci) a návrat do spoločenstva zo Zmŕtvychvstalým. Na znak tohto návratu si pri Veľkonočnej vigílii každoročne obnovujeme krstné sľuby!

Tento rok pre väčšinu z nás nebude možné pristúpiť k spovedi pred Veľkou nocou. No to nám nebráni aby sme sa zmierili s Bohom konaním pokánia a dokonalou ľútosťou.

Tak si budeme môcť opravdivo obnoviť svoje krstné sľuby počas Veľkonočnej vigílie. K svätej spovedi pristúpime neskôr, keď sa situácia okolo pandémie zmení.

Cirkev učí, že sviatosť zmierenia nás zmieruje s Bohom a s Cirkvou, čiže s našimi bratmi a sestrami. Keďže sa momentálne nemôžme sviatostným znakom zmieriť s blížnymi, vyjadrime našu túžbu po zmierení tak, že popri tom, ako si vzbudíme dokonalú ľútosť, nezabudneme poprosiť o odpustenie našich blížnych. Oni sú pre nás v takejto situácii zástupcami cirkvi namiesto spovedajúceho kňaza.

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Dôležitý oznam o fungovaní obecného úradu a kultúrneho domu

Z dôvodu mimoriadnej situácie zamedzenia šírenia COVID-19 bude kultúrny dom do odvolania zatvorený. V tomto období sa nebudú konať žiadne akcie. Bližšie informácie na tel. č.0905 349 204

Plánované Hobby stretnutia sa do odvolania rušia.

Z dôvodu mimoriadnej situácie zamedzenia  šírenia COVID-19 bude obecný úrad otvorený v pondelok a v stredu od 09:00 do 12:00 na prijímanie podaní a nevyhnutné úkony (overenie podpisu na dokladoch pre banku, súd…) Na úrade nebude možná platba daní a poplatkov. To je naďalej možné v samosprávach, kde občania obdržali rozhodnutia len elektronickou formou.

Bližšie informácie na tel. č.033/7798568.

Spoločne to zvládneme !!!

Milí rodičia

Pre našich škôlkárov, aby sa doma nenudili sme pripravili veľa aktivít na daný týždeň  s danou témou a s množstvom inšpirácií a materiálov. Keďže na našej webovej stránke sa nám rôzne materiály, videá a prezentácie nedali zrealizovať , vytvorili sme na sociálnej sieti facebook uzavretú skupinu Materská škola Krakovany, kde tieto rôzne aktivity, odkazy, linky, pracovné listy pre detičky nájdete. Budeme veľmi radi aj so spätnou väzbou, ktorú nám pošlete formou kresieb, videí, ohodnotení. Samozrejme je to všetko dobrovoľné.                                                                  Verím , že spoločne to zvládneme, vydržíme a prekonáme v zdraví.