Farské oznamy od 10.8. do 16.8.2020

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 10. 8. 16. 8. 2020
_____________________
PONDELOK 10. 8., sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok

UTOROK  11. 8., sv. Kláry, panny, spomienka
18:00 Ostrov  † Ján Zubák, jeho rodičia a dcéra Jana

STREDA  12. 8., féria
18:00 Ostrov  † rodičia, brat Jozef a starí rodičia z oboch strán

ŠTVRTOK 13. 8., féria
18:00 Krakovany † Mária a Emil Gonoví a starí rodičia z oboch strán

PIATOK  14. 8., sv. Maximiliána Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka
18:00 Krakovany vigília  † Oto Baláž, rodičia z oboch strán a súrodenci

SOBOTA 15. 8.,  Nanebovzatia Panny Márie, prikázaný sviatok
09:00 Ostrov  † rodičia Cyril a Mária, ich rodičia a súrodenci
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
18:00 Krakovany na úmysel ordinára

NEDEĽA 16. 8., 20. nedeľa v cezročnom období
08:00 Krakovany   poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti živ. jubilea 90 r.
09:00 Ostrov  † František Labuda, rodičia, brat Emil, Anna a starí rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 481-500
Hodová slávnosť v Krakovanoch bude dňa 13.9.2020.
Hodová slávnosť v Strážoch bude v nedeľu 11.10.2020.
___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

 

A-mužstvo vyžrebovanie sezóny 2020/21 jeseň

Print Friendly, PDF & Email

Oblastný futbalový zväz Trnava  – VI. liga-MEVASPORT – A-mužstvo – Vyžrebovanie 2020/21 jeseň
Kolo                    Dátum                  Čas         Zápas                                                  Výsledok
1.                            16.08.2020             17:00       Krakovany – ZAVAR                                                                 
2.                            23.08.2020            17:00       KRIŽOVANY – Krakovany                                                              
3.                            30.08.2020            17:00       Krakovany – LEOPOLDOV
4.                            06.09.2020            13:00       PEČEŇADY – Krakovany
5.    hody               13.09.2020             16:00       Krakovany – ZELENEČ
6.                            20.09.2020            15:30       PAVLICE – Krakovany
7.                            27.09.2020             15:30       Krakovany – BUČANY                                              
8.   sobota             03.10.2020             14:30      MAJCICHOV –  Krakovany
9.   hody                11.10.2020              14:30       Krakovany – DRAHOVCE
10.                          18.10.2020             14:00       Krakovany – CÍFER                                                                                                                                                                                                                                               
11.                           25.10.2020             14:00      SILADICE – Krakovany                                            
12.                          01.11.2020              13:30       Krakovany – ČERVENÍK
13.                          08.11.2020             13:30       BIELY KOSTOL – Krakovany                                        

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021-potrebné informácie

Print Friendly, PDF & Email
  1. fáza projektu – Sčítanie domov a bytov v období od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.

2. fáza projektu – Sčítanie obyvateľov v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

Základné otázky a odpovede k sčítaniu domov a bytov:

Na Slovensku sa  doteraz uskutočňovalo tradičné sčítanie. V roku 2021 bude ako integrované sčítanie. V čom je základný rozdiel? 

Základný rozdiel je v tom, že sa budú využívať okrem údajov od obyvateľov aj údaje z rôznych zdrojov (administratívnych zdrojov údajov). Obyvatelia sa na sčítaní domov a bytov nebudú zúčastňovať. Sčítanie domov a bytov sa už začalo 1. 6. 2020 a trvá do 12. februára 2021. V druhej fáze sa sčítavajú obyvatelia a to od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Sčítanie je jedinečné svojou online elektronickou formou v prvej aj druhej fáze. Na oboch fázach veľmi úzko spolupracujeme so samosprávou.

Sčítanie domov a bytov sa koná podľa nového konceptu, teda bez účasti obyvateľov?

Áno, ide o elektronické sčítanie, ktoré realizuje samospráva. Pred začiatkom sčítania Štatistický úrad SR pripravil podklady a predvyplnil obciam existujúce údaje, určených zamestnancov obcí sme zaškolili a majú k dispozícii videá, dokumenty a školiace materiály. S údajmi teda v obciach pracujú výlučne zaškolené osoby, ktoré majú prístup do systému. Tým, že bola mimoriadna situácia z dôvodu COVID-19, pristúpili sme k e-learningovej forme školenia a vyškolili sme v krátkom čase 5 313 osôb. Do elektronického systému sčítania sa nám k dnešnému dňu zapojili všetky obce.         

Aké informácie prinesie sčítanie domov a bytov?

+ Zistíme, koľko bytov a domov na Slovensku pribudlo.
+ Získame prehľad o formách vlastníctva bytov.
+ Budeme vedieť počty a podiely neobývaných bytov v regiónoch.
+ Zistíme, ako Slováci bývajú, či preferujú za poslednú dekádu menšie byty, alebo naďalej väčšie a ako sa táto preferencia líši podľa regiónov.
+ Nadobudneme nové podrobnejšie informácie o obnove budovy z pohľadu obvodového plášťa, strechy a okien.
+ Dozvieme sa, koľko podlažné domy u nás prevládajú.
+ Zistíme napojenie bytov na vodu, plyn a kanalizáciu.
+ Získame prehľad o zdrojoch tepla, aj to, či centrálne zásobovanie teplom víťazí nad potrebou vlastného kúrenia.

Ako napríklad môže Slovensko využiť údaje so sčítania?                                    

+ Na plánovanie novej infraštruktúry a budovanie ciest.

+ Na plánovanie budovania nových materských škôl, predškolských zariadení a základných škôl. 

Na plánovanie zriadenie nových stacionárov pre dôchodcov.

Na plánovanie budovania nájomných bytov a ich reálna potreba v konkrétnych regiónoch SR.

SODB 2021 je súčasťou celosvetového programu populačných, domových a bytových zisťovaní, uskutočňujúcich sa pod záštitou Európskej únie a Organizácie Spojených národov. Na Slovensku má viac ako 100-ročnú tradíciu. V EÚ sa realizuje vo všetkých členských štátoch v referenčnom roku 2021. Základné výsledky SODB 2021 budú zverejnené do konca roku 2022 a výsledky pre medzinárodné porovnania EÚ krajín najneskôr do konca roku 2024. Informácie k SODB nájdete na adrese www.scitanie.sk.

Podmienky upravuje osobitný zákon č. 223/2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a opatrenia ŠÚ SR.

Trnavský kraj napreduje v  sčítaní domov a bytov

V júli pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami. V Trnavskom kraji sčítali zatiaľ zhruba 28 % domov a bytov, tri obce sčítali už 100 % objektov.

Druhý mesiac sčítania domov a bytov

Do sčítania domov a bytov sú zapojené všetky obce SR v celkovom  počte 2 927. K 31.7.2020 bolo sčítaných 20, 6 % bytov na Slovensku.

Prvá fáza SODB 2021 je realizovaná v spolupráci so samosprávami, zameraná na sčítanie domov a bytov. Mestá, obce a mestské časti Bratislavy a Košíc v priebehu takmer deväť mesiacov dôsledne a prvýkrát elektronicky zaznamenajú údaje približne o troch miliónoch bytoch na Slovensku. Samotné sčítanie domov a bytov sa realizuje do 12. 2. 2021. Po tomto termíne nastáva druhá fáza projektu, sčítanie obyvateľov.

„Sčítanie prebieha v súčinnosti s obcami a priebežne riešime otázky, ktoré vznikajú. Môžem konštatovať, že aj napriek letu, sčítanie prebieha kontinuálne a obce naplno pracujú. Pre projekt je podstatné, aby boli všetky údaje aktuálne k rozhodujúcemu okamihu sčítania t.j. k 1.1.2021,“ zdôraznila Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie  ŠÚ SR.

Reagujete: Detské ihrisko

Print Friendly, PDF & Email

Viacerí ste si všimli, že na detskom ihrisku sa udiali zmeny. Niektoré prvky boli odstránené a pribudlo niekoľko nových prvkov.

Na ihrisku boli prvky z rôznych období. Medzi najstaršie patril Kolotoč, Pieskovisko a Šmýkačka do pieskoviska. K novším patrili Hracia veža s hojdačkami, Trojhrazda, Lezecká zostava, Prevažovacie hojdačky, Samostatné hojdačky, Pružinové hojdačky a Kladina (pes). Z rovnakého obdobia je aj Lanovka. Tieto prvky boli z agátového dreva. Kolotoč a Šmýkačka do pieskoviska už nevyhovujú platnej norme pre detské ihriská – STN EN 1176 – 7 . Dopad zo Šmýkačky bol v pieskovisku, v ktorom sa hrali ostatné deti. 

Agátové prvky boli namontované v roku 2009. Norma pre detské ihriská začala na Slovensku platiť od roku 2010. Od montáže sa na prvkoch nerobila žiadna údržba, okrem havarijných opráv a pravidelnej výmeny piesku. Drevo bolo napadnuté hnilobou a v niektorých kusoch dreva boli väčšie alebo menšie praskliny. Tieto nedostatky sú uvedené v protokole : HLAVNÁ ROČNÁ KONTROLA ZARIADENÍ DETSKÉKO IHRISKA. Kontrolór označil Hraciu vežu na odstránenie, z dôvodu napadnutia plesňou a hnilobou. Prvky Trojhrazda a Lezecká zostava mali nevyhovujúcu dopadovú plochu. Namiesto trávy by boli potrebné kamienky, prípadne drevoštiepka/kôra alebo zatrávňovacie rohože. Na ihrisko by boli najvhodnejšie zatrávňovacie rohože (kamienky a drevoštiepka/kôra by sa časom dostali na trávnik a to by sťažovalo kosenie). Pre informáciu, cena zatrávňovacích rohoží k trojhrazde by stála 230 € a k lezeckej stene 806 €. Táto cena je bez pokládky dodávateľom (pokládka realizovaná svojpomocne). Oprava ostatných prvkov by bola časovo náročná s neistým koncom, pretože mnohé prvky boli osadené priamo v zemi a po vybratí prvkov bolo na nich vidieť hnilobu a veľké praskliny. 

Oslovil som deviatich dodávateľov ihrísk. S piatimi som sa stretol v jeden deň a s dvomi dodávateľmi v ďalšie 2 dni. Ďalší dvaja neboli k dispozícii. Každý dodávateľ prezentoval ním ponúkané prvky a riešenia ihriska. Rovnako som oslovil rodičov detí, s ktorými sme sa najčastejšie stretávali na ihrisku, či existujúce prvky opravovať alebo ponechať Pieskovisko a Lanovku a dokúpiť nové prvky. Rodičia boli za druhú možnosť, ponechanie Pieskoviska a Lanovky a kúpu nových prvkov. Na základe rozhodnutia rodičov, som oslovil dodávateľov, aby mi poslali cenovú ponuku zostáv.

Do rozpočtu pre ihrisko sa zmestila len 1 firma, ktorá napokon prvky dodala a namontovala (zmluva je zverejnená na internetovej stránke obce). Obstarávanie prvkov bolo značne spomalené zložitosťou verejného obstarávania a vzniknutými koronavírusovými opatreniami. Počas viacerých týždňov som telefonoval s pánom starostom a informoval sa o stave obstarávania. Obával som sa, či sa nákup prvkov na ihrisko bude realizovať z dôvodu značného výpadku príjmu obce po spomalení ekonomiky. Vďaka vedeniu obce sa mohlo pokračovať v kúpe nových hracích prvkov. Mnohé obce a mestá podobné investičné akcie pozastavili alebo úplne zrušili. Z kontroly vyplynulo, že zostávajúcu Lanovku a Pieskovisko je potrebné zrenovovať. V Pieskovisku bolo potrebné vymeniť piesok a zakúpiť kryciu plachtu. Na Lanovke bolo potrebné vytmeliť vyhnité časti a obnoviť náter. Poškodené časti som vytmelil počas niekoľkých dní (pre veľké vyhnité diery nebolo možné opraviť naraz celé poškodenie). Po vytmelení Lanovky, som oslovil rodičov s prosbou o pomoc pri brúsení a natieraní. Prišli mi pomôcť Pavol Machaj a Pavol Sedlák. Veľmi pekne ďakujem za ich ochotu pomôcť. Na Lanovke je už namontovaný aj nový sedák. Pri montáži krycej plachty na Pieskovisko, dodávateľ zistil poškodenie okrajových dosiek (zhnité odspodu) a rozpadajúce betónové okraje. Čiže je potrebné vybetónovať okraje Pieskoviska a kúpiť a osadiť nové okrajové dosky. Tieto práce zabezpečí obec.

Keďže rozpočet na celé detské ihrisko bol vo výške  10 000 €, tak tento rok nebolo možné zakúpiť viac prvkov. Z tejto sumy sa platila aj kontrola ihriska (250 €), oprava lanovky (materiál) a likvidácia starých prvkov. Rozmiestnenie prvkov je navrhnuté tak, aby zostal priestor na osadenie nových prvkov v budúcnosti. Zmysluplné nápady na ďalšie hracie prvky sú vítané a ak budú vyčlenené ďalšie finančné prostriedky počas budúcich rokov, tak sa môžu dokúpiť a namontovať. Keďže každý prvok na detskom ihrisku musí mať certifikát, tak cena prvkov je vyššia. Rovnako treba počítať s tým, že veľakrát uvedené ceny prvkov na internete neobsahujú cenu za montáž a vstupnú kontrolu ihriska.  Pri každej podstatnej úprave existujúceho prvku alebo pridaní prvku, je nevyhnutná vstupná kontrola celého ihriska (vrátane neupravených alebo pôvodných prvkov).

Slavomír Ťupek

 

Farské oznamy od 3.8. do 9.8.2020

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 3. 8. 9. 8. 2020
_______________________
PONDELOK 3. 8., féria

UTOROK  4. 8., sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka
18:00 Ostrov  † Marta Gogolová

STREDA  5. 8., féria
18:00 Ostrov  † Mária a Zbyněk Práškoví a príbuzní z rodiny

ŠTVRTOK 6. 8., Premenenie Pána, sviatok
18:00 Krakovany † rodičia Jolana a Ján, sestra Janka, Jozef a František

PIATOK  7. 8., prvý piatok v mesiaci, féria
17:00 Ostrov za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho
18:00 Krakovany † z rodiny Petržalkovej

SOBOTA 8. 8., sv. Dominika, kňaza, spomienka
18:00 Krakovany † sesternica Beátka a rodičia

NEDEĽA 9. 8., 19. nedeľa v cezročnom období
08:00 Krakovany   poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc
09:00 Ostrov  † Valentín a Štefánia Leždíkoví a ich rodičia
10:30 Krakovany za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 461-480
Spovedanie k prvému piatku v mesiaci: Krakovany –  vo štvrtok od 17:00 hod.
                                                                         Ostrov – v utorok a v stredu od 17:30 hod.
Spovedanie chorých treba vopred nahlásiť v sakristii.
Prosíme vás o finančnú podporu pre farnosť Krakovany, na úhradu energií, číslo účtu: SK97 0900  0000  0000 4827 3120. Pán Boh zaplať…
___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

 

Farské oznamy od 27.7. do 2.8.2020

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 27. 7. 2. 8. 2020
_______________________
PONDELOK 27. 7., sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka

UTOROK  28. 7., féria
18:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

STREDA  29. 7., sv. Marty, spomienka
18:00 Ostrov  † súrodenci a švagriné

ŠTVRTOK 30. 7., blahoslavenej Zdenky Schelingovej, panny a mučenice, spomienka – pozri životopis
18:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a božiu pomoc

PIATOK  31. 7., Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka
18:00 Krakovany † rodičia Emília a Michal Rajčákoví, sestra Anna a starí rodičia z oboch strán

SOBOTA 1. 8., sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
18:00 Krakovany † manžel a ostatní z rodiny Macejkovej

NEDEĽA 2. 8., 18. nedeľa v cezročnom období
08:00 Krakovany   za zdravie a Božiu pomoc
09:00 Ostrov  † rodičia Ján a Mária Gonoví, starí rodičia z oboch strán a ostatní zomrelí z rodiny
10:30 Krakovany za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 441-460
Porciunkulové odpustky: možnosť získať 2. augusta vo farských kostoloch – nábožná návšteva kostola, pomodliť sa otče náš a Verím v Boha (tradičné podmienky k získaniu odpustkov k tomu).
Prosíme vás o finančnú podporu pre farnosť Krakovany, na úhradu energií, číslo účtu: SK97 0900  0000  0000 4827 3120. Pán Boh zaplať…

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

 

Farské oznamy od 20.7. do 26.7.2020

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 20. 7. 26. 7. 2020
_______________________
PONDELOK 20. 7., féria

UTOROK  21. 7., féria
18:00 Ostrov  † Amália Mišurová a brat Michal

STREDA  22. 7., sv. Márie Magdalény, sviatok
18:00 Ostrov  † rodičia Strakoví a rodičia, starí rodičia z oboch strán a krstní rodičia

ŠTVRTOK 23. 7., sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok
18:00 Krakovany † manžel Jarolím Kališ, rodičia a starí rodičia z oboch strán

PIATOK  24. 7., féria
18:00 Krakovany † rodičia Remišoví, Starovičoví, manžel František, syn Dalibor a súrodenci

SOBOTA 25. 7., sv. Jakuba, apoštola, sviatok
18:00 Krakovany † manžel Jarolím, rodičia z oboch strán a súrodenci

NEDEĽA 26. 7., 17. nedeľa v cezročnom období
08:00 Krakovany  rodičia Katarína a Jarolím Heskoví a starí rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov  † Ján a Milan, zomrelí z rodiny Vavrincovej a Urbánkovej
10:30 Krakovany za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 421-440
Prosíme vás o finančnú podporu pre farnosť Krakovany, na úhradu energií, číslo účtu: SK97 0900  0000  0000 4827 3120. Pán Boh zaplať…

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

 

Doplatili sme na koronavírus

Print Friendly, PDF & Email

V poslednom vydaní novín som dostatočne informoval o prerušenej oblastnej stolnotenisovej 5.lige.Koronavírus donútil športovcov vo všetkých športoch niekde prerušiť a niekde ukončiť prebiehajúce súťaže. Väčšina futbalových súťaží sa bude v rovnakom zložení súťaže opakovať aj v novom ročníku. Tie najvyššie sa dohrávajú s problémami. Dá sa konštatovať,že väčšina športových súťaží bude v novom ročníku prebiehať v takom zložení, v akom sa súťaže nedokončili podľa platne právnych súťažných poriadkov,vydávaných na začiatku pred zahájením súťažných ročníkov.

Iný názor na príčiny koronavírusu zaujali kompetentní v stolnom tenise.Rozhodli, že postavenie mužstiev po 18.kole (z 22 kôl) sa považuje za konečné.Na predposledné miesto sme sa dostali vo veľmi vyrovnanom ročníku po prvýkrát v jej priebehu až po 18.kole Mali sme za sebou súperov z čela tabuľky a čakali nás tí tabuľkovo slabší súperi. Na rozhodnutie výkonného orgánu nebolo možné žiadne odvolanie a tak sa nám ušla úloha tzv.čierneho Petra vo forme zostupu do 6.ligy. Pre oživenie pamäti: O našom predposlednom mieste rozhodla,okrem iného, jedna neúspešná loptička Paťa Predného na mečbol v súboji s vedúcim mužstvom tabuľky….. Mužstvo pred nami – Boleráz – sme na ich stoloch v jesennej časti porazili a mali sme hrať odvetu doma….

Nové problémy nás čakajú aj v nastávajúcom ročníku. Našu hraciu miestnosť – kultúrny dom – čaká rekonštrukcia.Kedy začne a ako dlho bude trvať je otázne, Robíme však všetko preto,aby činnosť stolného tenisu v obci nezanikla. Ústretovosť a pomoc sme našli u susedov v Trebaticiach, kde nám pán starosta Juraj Valo podal pomocnú ruku. Domáce zápasy budeme môcť odohrať na ich stoloch. Aj touto cestou im ďakujeme za podporu a pochopenie.

O činnosti a účasti v budúcom ročníku vás budeme informovať v budúcom čísle.

Konečná tabuľka ročníka 2019/2020 po rozhodnutí VV ObSTZ Trnava je nasledovná:

Por. Mužstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body

1 Špačince B 18 16 0 2 225:99 50

2 KST Hlohovec A 18 12 2 4 186:138 44

3 Buková A 18 8 7 2 172:152 40

4 Hoste 18 8 5 5 164:160 39

5 Vrbové B 18 7 4 7 183:141 36

6 Dlhá A 18 8 2 8 150:174 36

7 ŠKP Trnava B 18 7 2 8 136:188 33

8 Leopoldov C 18 6 3 9 161:163 33

9 Zeleneč A 18 5 4 9 139:185 32

10 Boleráz 18 4 5 9 156:168 31

11 Krakovany 18 6 0 12 139:185 30

12 Veselé 18 2 4 12 133:191 26

Zapísal:Vl.Seitler