Farské oznamy od 20.3. do 26.3.2023

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 20.3. 26. 3. 2023
_______________________
PONDELOK  20. 3., sv. Jozefa, ženícha Panny Mária, slávnosť

UTOROK  21. 3., féria
17:00 Ostrov  za učiteľov pri príležitosti blížaceho sa dňa učiteľov

STREDA  22. 3., féria
17:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti životného jubiela

ŠTVRTOK  23. 3., féria
17:00 Krakovany † krstní rodičia Mária a Viliam Petrovičoví a rodičia z oboch strán

PIATOK  24. 3., vigília slávnosti
17:00 Krakovany Ján Valo 1. výročie a manželka Viktória 

SOBOTA  25. 3., Zvestovanie Pána, slávnosť
17:00 Krakovany † Margita Klinovská, manžel Serafín a rodičia z oboch strán

NEDEĽA 26. 3., 5. pôstna nedeľa (smrtná) 
08:00 Krakovany † manžel Michal a rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov  Oľga Gágoríková a rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 121-140
Na budúcu nededeľu sa mení zimný čas na letný.
V piatok v Krakovanoch bude po sv. omši stretnutie rodičov birmovancov.
Na budúcu nedeľu sa koná zbierka na prenasledovaných kresťanov a vojnových utečencov.
V piatok pred sv. omšou a v nedeľu o 14:30 h. bude pobožnosť krížovej cesty.
___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Termíny odvozov separovaného odpadu – až do konca roka 2023

Print Friendly, PDF & Email

Papier
Vždy v utorok, a to: 2. mája, 27. júna, 5. septembra a 31. októbra 2023. Zbiera sa do plastovej nádoby. Zberajú sa: noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, lepenky, vlnité lepenky. Nezberá sa: pergamenový, asfaltový, dechtový papier a lepenka, brúsny, mastný, lakovaný a napustený papier a lepenka, hygienicky závadný papier, obuvnícka lepenka, papierový prach a výseky dierkovačiek, papier a plasty znečistené potravinami. Nádoba nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné)

Plasty, kovy, tertapaky – trojzber do vriec
Rôzne dni, a to: 14. apríla (piatok), 26. mája (piatok), 7. júla (piatok), 18. augusta (piatok), 29. septembra (piatok) a 6. decembra 2023 (streda). Zberá sa do plastových vriec. Zberajú sa PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlačenom stave, sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby z kozmetiky – potravín, obaly z džúsov, mlieka, smotany, vína a iné s označením C/PAP, Obaly odporúčame prerezať po dĺžke a vypláchnuť, rozložiť rohy a stlačiť. Do tohto vreca sa zberajú sa aj kovové obaly – vyčistené konzervy z kompótov a potravín, nápojové plechovky, kovové výrobky a súčiastky, železo, hliník a pod.Vrece nesmie obsahovať tetrapaky znečistené surovinami, kovy znečistené surovinami, nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo, kožu, gumu a iné).

Sklo
Vždy v piatok, a to: 28. apríla, 2. júna, 7. júla, 11. augusta, 15. septembra, 20. októbra a 1. decembra 2023. Zberá sa do veľkých nádob na sklo rozmiestnených po obci. Zberá sa: prázdne sklenené poháre od zaváranín a sklené fľaše od nápojov. Všetko bez farebného rozlíšenia ako sklo zmiešané. Nesmie  obsahovať:  žiarivky,  porcelán,  kovové  a plastové  uzávery fliaš,  papier. Ďalej nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné).

 

Tabuľka © Slavomír Ťupek

Farské oznamy od 13.3. do 19.3.2023

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 13.3. 19. 3. 2023
_______________________
PONDELOK  13. 3., féria

UTOROK  14. 3., féria
17:00 Ostrov  rodičia

STREDA  15. 3., féria
17:00 Ostrov  rodičia Gogoloví, sestra Marta a starí rodičia z oboch strán

ŠTVRTOK  16. 3., féria
17:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Kuníkovú

PIATOK  17. 3., féria
17:00 Krakovany Ľudmila Vaculová a rodičia 

SOBOTA  18. 3., féria
17:00 Krakovany  za zdravie a Božiu pomoc pre Lýdiu Mihálikovú

NEDEĽA 19. 3., 4. pôstna nedeľa 
08:00 Krakovany  za zdravie a Božiu pomoc pri dožití 95 rokov života
09:00 Ostrov  rodičia Juránkoví, Strakoví a krstní rodičia
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 101-120
V stredu v Ostrove a v piatok v Krakovanoch bude po sv. omši stretnutie prvoprijímajúcich detí.
V piatok pred sv. omšou a v nedeľu o 14:30 h. bude pobožnosť krížovej cesty.
___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

Výstraha SHMÚ 2.stupňa-vietor

Print Friendly, PDF & Email

Trvanie javu: 11.3.2023 (sobota) od 05:00 h. do 20:00 h.
Výstraha: V okrese Piešťany sa MIESTAMI očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 23 – 29 m/s (85 – 105 km/h) a v PRIEMERE okolo 16 m/s (60 km/h). Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.
Vietor: 23 – 29 m/s

Zmena spôsobu zberu triedeného odpadu od 01.04.2023

Print Friendly, PDF & Email

VEC: oznámenie o zmene spôsobu zberu triedených zložiek od 01.04.2023

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje Vyhláškou č. 194/2022 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov nasledovné:

Za primeranú donáškovú vzdialenosť sa pre papier, plasty, obaly z kovu a kompozitné obaly na báze lepenky (tetrapaky) v individuálnej bytovej výstavbe (IBV) považuje vzdialenosť 0 m od bydliska obyvateľa, t.j. obyvatelia rodinných domov budú uvedené odpady triediť doma a ich zber bude realizovaný spred ich nehnuteľností.

V praxi to bude od 01.04.2023 znamenať nasledovné:

Obyvatelia v rodinných domoch – zber triedených zložiek bude realizovaný zberovou spoločnosťou spred ich nehnuteľností nasledovne:

  • Papier – na zber budú používané 240 l nádoby.
  • Plasty, obaly z kovu a kompozitné obaly na báze lepenky (tetrapaky) –  sa budú zbierať spolu a na zber budú používané 120 l vrecia. Vrecia budú dodané priamo jednotlivým domácnostiam pri poslednom vývoze plastov. Ruší sa týmto samostatný zber plastov, obalov z kovov a kompozitných obalov na báze lepenky (tetrapakov).

Zber skla bude zabezpečovaný bez zmeny, z 1100 l kontajnerov rozmiestnených v obciach.

Ukážka nálepky na spoločný trojzber (pokračovanie článku pod obrázkom):

Naša spoločnosť používa na zber odpadov moderné vozidlá s nadstavbou linearpress alebo rotopress vybavené vysoko účinným lisovacím mechanizmom na stláčanie odpadu, čo umožňuje odviezť až do 10 ton odpadu.

V roku 2015 sme spustili do prevádzky optickú triediacu linku v Hlohovci-Šulekove, ktorá je jedným z najmodernejších zariadení na triedenie plastov na Slovensku. Vďaka modernej technológii je možné  spracovať až 5 000 ton odpadu, pričom denný objem predstavuje priemerne 15 ton. Linka má viaceré časti, pričom najprv sú vyseparované nadrozmerné predmety, následne magnetický separátor oddelí kovové časti, balistický separátor triedi jednotlivé druhy plastov a optická jednotka na základe infračerveného žiarenia rozlíši druh a farbu plastového odpadu, ktoré sama roztriedi pomocou stlačeného vzduchu.

Za optickú linku sme v roku 2015 získali ocenenie Zlatý mravec v kategórii Inovatívne riešenia v oblasti odpadového hospodárstva.

S pozdravom Marius Pedersen, a.s.

V Piešťanoch, 06.03.2023

Zápis detí do 1.ročníka ZŠ 2023/2024

Print Friendly, PDF & Email

Základná škola Krakovany oznamuje rodičom, že zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v stredu 12. apríla 2023 v čase od 14,30 do 17,30 h. v budove Základnej školy v Krakovanoch. K zápisu je potrebné predložiť platný občiansky preukaz oboch zákonných zástupcov a rodný list dieťaťa. Zápisu sa musí zúčastniť aj dieťa, ktoré malo v predchádzajúcom školskom roku odloženú školskú dochádzku. 

Dieťa možno prihlásiť aj elektronicky do 5.4.2023 na stránke zskrakovany.edupage.org , menu – elektronická prihláška.Prítomnosť dieťaťa aj rodičov na zápise je povinná.

Ak sa v uvedenom termíne z vážnych dôvodov nemôžete zápisu zúčastniť, môžete svoje dieťa zapísať do 30. apríla 2023 po dohode s riaditeľom školy v čase od 8,00 do 16,00 h.

Srdečne Vás pozývame!                                                                              

Riaditeľstvo ZŠ  (č. t. 033 7798 440)