FOTO: Bosonohá olympiáda

Print Friendly, PDF & Email

Vo štvrtok 12.5. sme v našej materskej škole zahájili prvý deň Bosonohej olympiády. Jedná sa o projekt, do ktorého sme sa zapojili spolu s mnohými materskými školami na Slovensku. S deťmi sme ráno vytvorili plagát odtláčaním chodidiel na papier. Po desiatej sme pokračovali vonku maľbou ponožiek na bosé nohy, bosonohou rozcvičkou a športovaním na prvých dvoch stanovištiach – mravec a pavúk, za ktorých zvládnutie dostávali deti pečiatky na svoje medaile. Akciu sme ukončili tancom, spoločnou básňou a zábavným umývaním nôh v lavóroch. Už sa tešíme na ďalší olympijský deň a stanovištia. 

Foto: Deň Zeme

Print Friendly, PDF & Email

Týždeň, v ktorom oslavovala sviatok naša krásna “modrá” planéta Zem sme sa poctivo vo výchovno-vzdelávacom procese venovali enviromentálnej výchove. Spolu s deťmi sme vytvorili planétu Zem formou Land-Artu a nakreslili pestrofarebnú lúku plnú kvetov. V piatok 22.4. priamo na Deň Zeme boli pre deti pripravené rôzne športové a tvorivé aktivity zamerané na triedenie odpadu, recyklovanie a vôbec zábavu spojenú s recyklačnými materiálmi. Na záver sme si pred materskou školou spoločne zasadili stromček, ako symbol tohto dňa, deti boli odmenené diplomovými medailami a stromčeku sme zaspievali pesničku o recyklovaní. 

Foto: Ako sme reprezentovali našu MŠ v Knižnici mesta Piešťany

Print Friendly, PDF & Email

Dňa 20.apríla sme v rámci našej spolupráce s knižnicou v Piešťanoch spolu s našimi predškolákmi opäť zavítali do jej priestorov. Tentokrát sa však nejednalo len o výpožičku kníh a zúčastnenie sa na kultúrnom podujatí, ale naši šikovní predškoláci úspešne prezentovali našu materskú školu so svojou dramatizáciou veršovanej rozprávky z pera pani spisovateľky Márie Rázusovej – Martákovej “Koza rohatá a jež”. Vystúpenie bolo súčasťou predstavenia novej knihy, v ktorej sa nachádza aj táto rozprávka. Za možnosť prezentovania našej materskej školy na verejnosti a preukázania tak šikovnosti našich detí a celkovej práce, ktorú takáto dramatizácia obnáša  piešťanskej knižnici opäť ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vynášanie Moreny

Print Friendly, PDF & Email

“Morena, Morena, za kohos umrela?…”

V piatok 18.marca deti z oboch tried tradičným spôsobom vyháňali zimu a choroby vynášaním Moreny. Pomocou rečňovaniek a spevu ju vyniesli k potoku Holeške, kde ju zapálili (pani učiteľky s pani školníčkou) a vhodili do vody. Spevom, riekankami a letečkom, na ktoré naviazali stužky, privolávali jar. 

Foto: Fašiangový karneval

Print Friendly, PDF & Email

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde…

V čase Fašiangov a zábavy nesmie chýbať poriadna fašiangová zábava. A tak, aj napriek prísnejším protipandemickým opatreniam sme si našu tradičnú fašiangovú zábavu – karneval zorganizovali. V piatok 4.2.2022 sa v oboch triedach materskej školy ozývala hudba, smiech a dobrá nálada. Na karnevalovú zábavu sme sa poctivo pripravovali počas celého týždňa – deti si vyrábali karnevalové masky, hudobné nástroje i pravé fašiangové pohostenie – tradičné šišky/pampúchy. Oboznamovali sa s tradíciami “fašangových pochôdzok” po dedine. Počas karnevalu nechýbal fašiangový pochod – pochod v maskách, výroba balónových zvieratiek a mečov, predstavovanie masiek, rôzne tanečné choreografie, súťaže a samozrejme bohatá tombola. Po búrlivej zábave sa deti pohostili chutnými pukancami, džúsom a na obed výbornými šiškami. 

Foto: Vianoce v našej škôlke

Print Friendly, PDF & Email

Posledný deň pred tým, ako sme sa vybrali pripravovať a sláviť vianočné sviatky s našimi rodinami sme si tradičné Vianoce spravili aj v našej materskej škole. Individuálne v oboch triedach sme si pripomenuli tradičné štedrovečerné zvyky a stolovanie. Okolo stola sa omotávala reťaz, do rohov stola sa ukladalo seno a peniažky, hádzali sa orechy do kútov, na čelo sa dával medový krížik, jedli sa oplátky s medom, rozkrajovalo sa jabĺčko a každý dostal kúsok, na vodnej hladine sa púšťali loďky zo škrupiniek a samozrejme nechýbala medovníčková hostina. Najväčšia radosť bola z rozbaľovania a “testovania” darčekov.

Foto: Navštívil nás Mikuláš

Print Friendly, PDF & Email

“Vitaj v našej škôlke, milý Mikuláš…” rozliehalo sa v pondelok 6. decembra po našej škôlke. Naradostení sme spolu s deťmi v mladšej aj staršej triede pesničkami a básničkami privítali Mikuláša a jeho pomocníčku – čerticu Alicu. Deti ho obdarovali úsmevom, radosťou v očkách, básničkami i pesničkami a on ich za odmenu i za to, že boli celý rok dobré potešil sladkými balíčkami. 

“Ďakujeme Mikuláš, príď opäť medzi nás!”

Foto: Deň materských škôl

Print Friendly, PDF & Email

Štvrtok 4. novembra patril všetkým materským školám. Deň materských škôl oslávila aj naša škôlka spolu s nami. Pre radosť všetkým nám prišlo zahrať príbeh o naozajstnom kamarátstve divadielko Hoki-Poki. Do krásneho a poučného príbehu sa mohli interaktívne zapojiť aj naše deti. Ako darček pre škôlku vytvorili smajlíkov, ktoré sme umiestnili pred budovu, pri vchode do materskej školy.