Foto: Cirkusové predstavenie v ZŠ

Print Friendly, PDF & Email

K životu detí, ale aj dospelákov patrí neodmysliteľne aj radosť, smiech a dobrá zábava. A tak sme prijali pozvanie pani riaditeľky základnej školy a v pondelok 13. mája sa zúčastnili cirkusového predstavenia z Ukrajiny. O desiatej hodine sme sa zhromaždili v telocvični, kde bol pripravený bohatý program v podaní dvoch artistov. Pestré vystúpenie odštartovali žonglérskym číslom, nechýbali rôzne kúzla, akrobatické a artistické kúsky, ale aj vtipné čísla s interakciou detí z obecenstva. Na záver potešila všetkých bublinová šou. Do škôlky sme odchádzali s dobrou náladou, príjemne pobavení.

Foto: Bábkové divadlo – Mama, ocko a ja

Print Friendly, PDF & Email

V týždni s tematickým názvom “Rodina a jej členovia” sa deti zapájali do rôznych vzdelávacích aktivít na túto tému a zážitkovým učením si osvojovali členov rodiny, vzťahy v rodine, domáce práce a podobne. V piatok 3. mája k nám zavítalo bábkové divadielko Slniečko s rovnako tematickým príbehom “Mama, ocko a ja”. V podaní jedného bábkoherca, dvoch veľkých bábok, hudby, spevu a tanca sa deti dozvedeli, že treba poslúchať, upratovať si po sebe a jesť zdravé jedlá.

Foto: Ukážky letov dravcov

Print Friendly, PDF & Email

Vo štvrtok 25. apríla sme mali možnosť spolu s deťmi pozorovať a zažiť v areáli materskej školy ukážky letov vzácnych operených dravcov. Navštívili nás sokoliari, aby nám predviedli, čo dokážu ich skrotení zverenci. Predstavili nám druhy, ako napríklad: výr skalný, plamienka, orol, sokol. Pani učiteľky boli čiastočne preskúšané z ornitológie a dozvedeli sme sa mnoho nových zaujímavostí. Najväčší úspech mal výr skalný, ktorý svojou majestátnosťou, krásou a obrovskými oranžovými očami zaujal všetky deti i pani učiteľky.

Deň otvorených dverí 2019

Print Friendly, PDF & Email

Počas veľkonočného týždňa mali možnosť rodičia i rodinní príslušníci detí nahliadnuť do výchovno-vzdelávacieho procesu v našej materskej škole. V stredu 17.apríla sme zorganizovali už tradičný Deň otvorených dverí. Od 7:30 do 10:30 sa rodičia, starí rodičia, ale aj mladší súrodenci zapájali do hravých tvorivých aktivít, pozorovali denný doobedňajší režim, zdravotné cvičenie a cielené vzdelávacie aktivity svojich ratolestí a prácu pani učiteliek v oboch triedach.

Foto: Exkurzia v ZŠ

Print Friendly, PDF & Email

V stredu 3.4.2019 sme sa s triedou starších detí a najmä predškolákov vybrali na pozvanie p. riaditeľky  Evy Seitlerovej na exkurziu do základnej školy v Krakovanoch. Začali sme v triede prváčikov, kde sme nahliadli na hodinu Čítania a predškoláci si vyskúšali sedieť v školských laviciach. Prváci najskôr samostatne pracovali, tak sme ich v tichosti pozorovali a potom nám predviedli, ako vedia čítať. Na oplátku im naši škôlkari povedali pár básničiek a vymenovali písmenká, ktoré už poznajú. Postupne sme nahliadli do tried druhákov, tretiakov aj štvrtákov. V každej nás pekne privítali. V telocvični nám druháci predviedli rozcvičku, do ktorej sa zapojili aj škôlkari. Vyskúšali si aj hod loptou na basketbalový kôš. V počítačovej učebni nás pani riaditeľka oboznámila s programami, ktoré sa žiaci učia používať a tvoriť v nich jednoduché animácie. Na záver dostali deti sladkú odmenu.

Foto: Prvá pomoc s Falck Academy

Print Friendly, PDF & Email

V rámci tematického týždňa V zdravom tele zdravý duch navštívila našu škôlku v utorok 2.4.2019 zdravotnícka organizácia Falck Academy so vzdelávacím programom určeným na poskytnutie prvej pomoci pre škôlkarov a prvý stupeň základných škôl Rozprávka o medveďovi Mišovi. Škôlkari aj školáci sa prostredníctvom zážitkového učenia na plyšových medvedíkoch, ale aj kamarátoch učili základným postupom poskytnutia prvej pomoci. Všetko prebiehalo za asistencie vyškolených zdravotníčok a plyšového maskota – medveďa Miša.

FOTO: Morena, Morena…

Print Friendly, PDF & Email

“Morena, Morena, za kohos umrela? Za strážofské diévki, za švárne panenki. Morena, Morena, za kohos umrela? Za strážofskích chlapcóf, za švárnich mládencov.” 

V prvý jarný deň, 20. marca 2019 sa našou dedinou niesli aj takéto slová. To deti z našej materskej školy vyháňali v rámci udržiavania folklórnych zvykov a tradícií zimu a choroby spolu s ich  symbolom – Morenou. Morenu si vyrobili za asistencie pani učiteľky deti staršej triedy. Pri Holeške ju vyzliekli, zapálili (v rámci bezpečnosti pani učiteľky) a hodili do vody. Za spevu a rytmizácie riekaniek privolávali jar a v sprievode za sebou niesli “letečko” späť do materskej školy.

Foto: Piešťanská knižnica a divadielko Danka a Janka

Print Friendly, PDF & Email

Marec – mesiac knihy je heslom aj v našej materskej škole a okrem vzdelávacích aktivít na túto tému, projektu Putovný batôžtek navštevujeme aj knižné inštitúcie. V stredu 13.3. sme sa teda o 9. hodine vybrali autobusom na exkurziu do piešťanskej knižnice. Pracovníčky mestskej knižnice nás sprevádzali po jednotlivých oddeleniach. Najväčší úspech mala ponorka na detskom oddelení, kde mohli deti leňošiť, čítať detské knihy a preliezať cez otvory. Po exkurzii nás čakalo divadelné predstavenie Danka a Janka. V podaní jednej bábkoherečky a bábok s krásnymi a pútavými kulisami mali deti zábavný interaktívny zážitok.

FOTO: Exkurzia v Múzeu ZA KRAKOVSKÚ BRÁNU

Print Friendly, PDF & Email

V rámci týždňa s tematikou “Naša obec a okolie”, kedy sa deti prostredníctvom zážitkového učenia, pozorovania,  a rôznymi aktivitami oboznamujú s našou obcou Krakovany,  sme sa v utorok 5.marca vybrali na exkurziu do miestneho etnografického múzea Za Krakovskú bránu. Múzeom nás sprevádzala jeho majiteľka pani Daniela Piscová alias Ozefa Omáčkech, ktorá svojím pútavým rozprávaním o živote Krakovancov v dobe “minulej” zaujala nielen deti, ale aj pani učiteľky. Deti si mohli vyskúšať trúbenie na roh, špeciálnu skladaciu drevenú posteľ i začepčenie mladej nevesty. V rámci interakcie sa na záver mohli deti pýtať na to, čo ich zaujíma, na čo sú zvedavé. 

FOTO: Karneval 2019

Print Friendly, PDF & Email

Čas plesov a karnevalov, čas fašiangov opäť nastal a neobišiel ani naše Krakovany. Okrem tanečných zábav  a plesov pre dospelých nesmú nikdy chýbať ani tie pre deti. Inak tomu nebolo ani tento rok.V sobotu 9. februára sa kultúrny dom znovu naplnil detským smiechom a radosťou. Združenie rodičov pri MŠ Krakovany a kolektív MŠ Krakovany tu opäť zorganizovali tradičný  detský karneval. O výzdobu sály sa postarali pani učiteľky a deti. Aj keď sa karneval oficiálne začínal o 15:00 hodine, mnohé „masky“ prichádzali už skôr, aby sa stihli poprezliekať, domaľovať sa, zakúpiť tombolu a obsadiť si miesto na sedenie. Zábavu otvorila pani riaditeľka MŠ Andrea Štefanková a po promenáde v maskách sa začala tá pravá tanečná párty s DJom Dankom Snohom, ktorú si odmoderovali pani učiteľky z materskej školy. Parket zaplnili Šípové Ruženky, víly Cililing, Elsy z Ľadového kráľovstva, piráti, rytieri, králi, zvieratká, hrdinovia a mnohé iné fantastické bytosti. V kostýmoch sa opäť predviedli aj pani učiteľky z materskej školy. Nechýbalo ani maľovanie na tvár, bohatá tombola a prišiel aj kúzelník. Vďaka šikovným mamičkám bolo opäť čo maškrtiť. Domáce napečené koláče chutili všetkým generáciám. V ponuke občerstvenia boli aj tradičné chlebíčky,  hranolky, pizza štangle a obľúbená pizza. Združenie rodičov pri MŠ Krakovany a kolektív MŠ Krakovany chce touto cestou ešte raz veľmi pekne poďakovať všetkým, čo sa pričinili o plynulý a krásny priebeh celého karnevalu.