Zápis detí do MŠ na školský rok 2020/2021 len elektronicky

Print Friendly, PDF & Email

ZÁPIS  DETÍ  DO MATERSKEJ   ŠKOLY 

V zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č.308/2009 Z.z. a na základe opatrení prijatých na zasadnutí Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID – 19 na Slovensku a prijatými opatreniami Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR riaditeľka Materskej školy, Hrádze 480/9, Krakovany oznamuje, že    zápis detí  na školský rok 2020/21 do MŠ KRAKOVANY sa bude konať  len elektronicky od 4.mája – 7.mája 2020 bez lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave (tá časť na žiadosti  zostane nevyplnená), podpisy zákonných zástupcov  (vpíšete len mená rodičov). Vyplnenú žiadosť pošlete elektronicky  na e-mailovú  adresu :  ms@krakovany.sk

Žiadosť sa nachádza tu:  Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ        

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré:
– dovŕšili piaty rok veku                                                                               
– deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou                                                 
– deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

V prípade zvýšeného záujmu prednosť pri prijatí ďalej majú:                                                                                             
– deti, ktoré majú trvalé bydlisko v obci Krakovany                                     
 – deti postupne podľa ich veku / od najstaršieho po najmladšie/                    
 Deti menej ako trojročné sa prijímajú ak je voľná kapacita MŠ a majú osvojené hygienické návyky.

Spoločne to zvládneme !!!

Print Friendly, PDF & Email

Milí rodičia

Pre našich škôlkárov, aby sa doma nenudili sme pripravili veľa aktivít na daný týždeň  s danou témou a s množstvom inšpirácií a materiálov. Keďže na našej webovej stránke sa nám rôzne materiály, videá a prezentácie nedali zrealizovať , vytvorili sme na sociálnej sieti facebook uzavretú skupinu Materská škola Krakovany, kde tieto rôzne aktivity, odkazy, linky, pracovné listy pre detičky nájdete. Budeme veľmi radi aj so spätnou väzbou, ktorú nám pošlete formou kresieb, videí, ohodnotení. Samozrejme je to všetko dobrovoľné.                                                                  Verím , že spoločne to zvládneme, vydržíme a prekonáme v zdraví.                                     

Divadlo Agape

Print Friendly, PDF & Email

V týchto dňoch do našej škôlky malo zavítať divadlo Agapé s bábkohercom Maťom Žákom, ktorého deti už veľmi dobre poznajú.  Keďže nám to súčasná situácia neumožňuje, máte možnosť spolu s deťmi v piatok 27.3.2020 o 11.00 hodine  v živom vysielaní na facebook. stránke Divadlo Agape  pozrieť si divadielko Dúhový autobus.

Pre našich malých škôlkárov ponúka portál Kozmix zábavné edukačné aktivity. Kompletný obsah portálu je dostupný zadarmo pre všetkých až do 15.4.2020. Po prihlásení na moj.kozmix.sk stačí zadať kód: skolazdomu

 

INFORMÁCIE O ZÁPISE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠK.R. 2020/2021

Print Friendly, PDF & Email

V zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.Z o materskej škole v znení vyhlášky č.308/2009 Z.z. riaditeľka Materskej školy, Hrádze 480/9, Krakovany oznamuje, že  zápis detí na školský rok 2020/21 sa bude konať v mesiaci MÁJ. Presný termín bude upresnený ! Prihlášku – žiadosť – nájdete na www.krakovany.sk, v sekcii školstvo materská škola. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt. Žiadosť si vyplnia aj rodičia, ktorých deti neboli prijaté v minulom školskom roku.

 

 

        

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY PRERUŠENÁ !!!

Print Friendly, PDF & Email

V súvislosti s preventívnymi opatreniami proti  šíreniu koronavírusu bude od stredy 11.marca do piatku 13.marca 2020 prevádzka materskej školy prerušená. O ďalšom postupe podľa nových informácií Vás budeme  následne informovať prostredníctvom rozhlasu a webovej stránky školy www.krakovany.sk                                               Ďakujeme za pochopenie !!!

Foto: Divadielko Daj ma, mamička do školy

Print Friendly, PDF & Email

V rámci marca – mesiaca knihy realizujeme s deťmi rôzne aktivity, akcie a projekty. Navštevujeme knižnicu, pozývame si divadielka, interaktívne zapájame do čítania deti, rodičov i starých rodičov. Pri tejto príležitosti k nám vo štvrtok 5.marca prišli dve herečky Barborka a Kristínka prostredníctvom divadielka predstaviť knihu pre deti pod názvom: „Daj ma, mamička do školy“.  Pútavým predstavením a využitím bežných dostupných predmetov ako kulís nám predviedli zábavné aj poučné predstavenie. Kniha je plná rozprávok, básničiek, ale aj riekaniek a vyčítaniek na precvičovanie reči a výslovnosti detí.

Foto: Predstavenie knihy Žabiatko

Print Friendly, PDF & Email

Pri príležitosti predstavenia nového vydania básnickej zbierky pre deti od autorky Ľudmily Podjavorinskej – Žabiatko, sme s deťmi navštívili v stredu 4.marca Mestskú knižnicu Piešťany. Naše šikovné dievčatá z triedy starších detí si pod vedením pani učiteliek nacvičili dramatizáciu básne Žabiatko, s ktorou mali na predstavení novej knihy premiéru. Za dramatizáciu zožali veľký potlesk a pani riaditeľka knižnice ich pozvala aj na ďalšie vystúpenie. Spoločne so všetkými deťmi sme ešte absolvovali exkurziu po detskom oddelení, kde si mohli prezrieť jednotlivé sekcie pre určité vekové kategórie, prednáškovú-vankúšovú miestnosť, oboznámiť sa s ukladaním a rozlišovaním druhov kníh, ale aj obdivovať krásne nadrozmerné ilustrácie z detských kníh od významného ilustrátora Vladimíra Kráľa.