Kurz prvej pomoci

Print Friendly, PDF & Email

 

V utorok 2. apríla 2019 o 9.00 sa deti priamo v škôlke zúčastnia zážitkového kurzu prvej pomoci. Kurz zabezpečuje tím profesionálnych inštruktorov – záchranárov spoločnosti Falck Academy. Zážitkový kurz prvej pomoci bude realizovaný prostredníctvom rozprávky O mackovi Mišovi.                                                                                   Cena kurzu 140 € bude hradená z pokladne ZRŠ.

 


 

FOTO: Morena, Morena…

Print Friendly, PDF & Email

“Morena, Morena, za kohos umrela? Za strážofské diévki, za švárne panenki. Morena, Morena, za kohos umrela? Za strážofskích chlapcóf, za švárnich mládencov.” 

V prvý jarný deň, 20. marca 2019 sa našou dedinou niesli aj takéto slová. To deti z našej materskej školy vyháňali v rámci udržiavania folklórnych zvykov a tradícií zimu a choroby spolu s ich  symbolom – Morenou. Morenu si vyrobili za asistencie pani učiteľky deti staršej triedy. Pri Holeške ju vyzliekli, zapálili (v rámci bezpečnosti pani učiteľky) a hodili do vody. Za spevu a rytmizácie riekaniek privolávali jar a v sprievode za sebou niesli “letečko” späť do materskej školy.

Foto: Piešťanská knižnica a divadielko Danka a Janka

Print Friendly, PDF & Email

Marec – mesiac knihy je heslom aj v našej materskej škole a okrem vzdelávacích aktivít na túto tému, projektu Putovný batôžtek navštevujeme aj knižné inštitúcie. V stredu 13.3. sme sa teda o 9. hodine vybrali autobusom na exkurziu do piešťanskej knižnice. Pracovníčky mestskej knižnice nás sprevádzali po jednotlivých oddeleniach. Najväčší úspech mala ponorka na detskom oddelení, kde mohli deti leňošiť, čítať detské knihy a preliezať cez otvory. Po exkurzii nás čakalo divadelné predstavenie Danka a Janka. V podaní jednej bábkoherečky a bábok s krásnymi a pútavými kulisami mali deti zábavný interaktívny zážitok.

FOTO: Exkurzia v Múzeu ZA KRAKOVSKÚ BRÁNU

Print Friendly, PDF & Email

V rámci týždňa s tematikou “Naša obec a okolie”, kedy sa deti prostredníctvom zážitkového učenia, pozorovania,  a rôznymi aktivitami oboznamujú s našou obcou Krakovany,  sme sa v utorok 5.marca vybrali na exkurziu do miestneho etnografického múzea Za Krakovskú bránu. Múzeom nás sprevádzala jeho majiteľka pani Daniela Piscová alias Ozefa Omáčkech, ktorá svojím pútavým rozprávaním o živote Krakovancov v dobe “minulej” zaujala nielen deti, ale aj pani učiteľky. Deti si mohli vyskúšať trúbenie na roh, špeciálnu skladaciu drevenú posteľ i začepčenie mladej nevesty. V rámci interakcie sa na záver mohli deti pýtať na to, čo ich zaujíma, na čo sú zvedavé. 

Informácie o zápise detí do MŠ na školský rok 2019/2020

Print Friendly, PDF & Email

Zápis detí do MŠ na školský rok 2019/2020

V zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.Z o materskej škole v znení vyhlášky č.308/2009 Z.z. riaditeľka Materskej školy, Hrádze 480/9, Krakovany oznamuje, že

zápis detí na školský rok 2019/20 sa bude konať v dňoch

od  2.mája 2019 – 10. mája 2019 v čase od 8.00 hod. – 16.00 hod.

Pokyny k zápisu do materskej školy

Čo potrebujete na zápis :

Vyplnenú prihlášku spolu s potvrdením od lekára o zdravotnom stave dieťaťa a rodný list dieťaťa k nahliadnutiu.  Prihlášku – žiadosť – nájdete  na www.krakovany.sk ,v sekcii školstvo materská škola, alebo si ju môžete vyzdvihnúť priamo v MŠ.  Žiadosť si prevezmú aj rodičia, ktorých deti neboli prijaté v minulom školskom roku. Vyplnené žiadosti je potrebné priniesť až v čase zápisu.

   Prednostne sa prijímajú deti, ktoré:                                                                                                

  – dovŕšili piaty rok veku                                                                                                                                                                       – deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou                                                                                                                             – deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

V prípade zvýšeného záujmu prednosť pri prijatí ďalej majú:                                                                                      – deti, ktoré majú trvalé bydlisko v obci Krakovany

– deti postupne podľa ich veku / od najstaršieho po najmladšie/                    

 Deti menej ako trojročné sa prijímajú ak je voľná kapacita MŠ a majú osvojené hygienické návyky.                             

Rozhodnutia o prijatí – neprijatí                                                                                              

  Budú vydávané do 30. júna 2019. Rodič si Rozhodnutie prevezme osobne na výzvu riaditeľky v riaditeľni MŠ alebo mu bude zaslané poštou. Spolu s Rozhodnutím o prijatí dieťaťa obdrží rodič pozvánku na adaptačný pobyt s dieťaťom v mesiaci jún.

 

Jarné prázdniny

Print Friendly, PDF & Email

Po zistení záujmu rodičov o prevádzku MŠ počas jarných prázdnin od 25.2. – 1.3.2019 bude prevádzka MŠ obmedzená na jednu triedu. Nahlásené deti budú umiestnené v triede mladších detí.     Ak počet prihlásených detí klesne na 10 a menej detí prevádzka MŠ bude prerušená. 

FOTO: Karneval 2019

Print Friendly, PDF & Email

Čas plesov a karnevalov, čas fašiangov opäť nastal a neobišiel ani naše Krakovany. Okrem tanečných zábav  a plesov pre dospelých nesmú nikdy chýbať ani tie pre deti. Inak tomu nebolo ani tento rok.V sobotu 9. februára sa kultúrny dom znovu naplnil detským smiechom a radosťou. Združenie rodičov pri MŠ Krakovany a kolektív MŠ Krakovany tu opäť zorganizovali tradičný  detský karneval. O výzdobu sály sa postarali pani učiteľky a deti. Aj keď sa karneval oficiálne začínal o 15:00 hodine, mnohé „masky“ prichádzali už skôr, aby sa stihli poprezliekať, domaľovať sa, zakúpiť tombolu a obsadiť si miesto na sedenie. Zábavu otvorila pani riaditeľka MŠ Andrea Štefanková a po promenáde v maskách sa začala tá pravá tanečná párty s DJom Dankom Snohom, ktorú si odmoderovali pani učiteľky z materskej školy. Parket zaplnili Šípové Ruženky, víly Cililing, Elsy z Ľadového kráľovstva, piráti, rytieri, králi, zvieratká, hrdinovia a mnohé iné fantastické bytosti. V kostýmoch sa opäť predviedli aj pani učiteľky z materskej školy. Nechýbalo ani maľovanie na tvár, bohatá tombola a prišiel aj kúzelník. Vďaka šikovným mamičkám bolo opäť čo maškrtiť. Domáce napečené koláče chutili všetkým generáciám. V ponuke občerstvenia boli aj tradičné chlebíčky,  hranolky, pizza štangle a obľúbená pizza. Združenie rodičov pri MŠ Krakovany a kolektív MŠ Krakovany chce touto cestou ešte raz veľmi pekne poďakovať všetkým, čo sa pričinili o plynulý a krásny priebeh celého karnevalu.