FOTO: Bosonohá olympiáda

Print Friendly, PDF & Email

Vo štvrtok 12.5. sme v našej materskej škole zahájili prvý deň Bosonohej olympiády. Jedná sa o projekt, do ktorého sme sa zapojili spolu s mnohými materskými školami na Slovensku. S deťmi sme ráno vytvorili plagát odtláčaním chodidiel na papier. Po desiatej sme pokračovali vonku maľbou ponožiek na bosé nohy, bosonohou rozcvičkou a športovaním na prvých dvoch stanovištiach – mravec a pavúk, za ktorých zvládnutie dostávali deti pečiatky na svoje medaile. Akciu sme ukončili tancom, spoločnou básňou a zábavným umývaním nôh v lavóroch. Už sa tešíme na ďalší olympijský deň a stanovištia. 

Foto: Deň Zeme

Print Friendly, PDF & Email

Týždeň, v ktorom oslavovala sviatok naša krásna “modrá” planéta Zem sme sa poctivo vo výchovno-vzdelávacom procese venovali enviromentálnej výchove. Spolu s deťmi sme vytvorili planétu Zem formou Land-Artu a nakreslili pestrofarebnú lúku plnú kvetov. V piatok 22.4. priamo na Deň Zeme boli pre deti pripravené rôzne športové a tvorivé aktivity zamerané na triedenie odpadu, recyklovanie a vôbec zábavu spojenú s recyklačnými materiálmi. Na záver sme si pred materskou školou spoločne zasadili stromček, ako symbol tohto dňa, deti boli odmenené diplomovými medailami a stromčeku sme zaspievali pesničku o recyklovaní. 

Foto: Ako sme reprezentovali našu MŠ v Knižnici mesta Piešťany

Print Friendly, PDF & Email

Dňa 20.apríla sme v rámci našej spolupráce s knižnicou v Piešťanoch spolu s našimi predškolákmi opäť zavítali do jej priestorov. Tentokrát sa však nejednalo len o výpožičku kníh a zúčastnenie sa na kultúrnom podujatí, ale naši šikovní predškoláci úspešne prezentovali našu materskú školu so svojou dramatizáciou veršovanej rozprávky z pera pani spisovateľky Márie Rázusovej – Martákovej “Koza rohatá a jež”. Vystúpenie bolo súčasťou predstavenia novej knihy, v ktorej sa nachádza aj táto rozprávka. Za možnosť prezentovania našej materskej školy na verejnosti a preukázania tak šikovnosti našich detí a celkovej práce, ktorú takáto dramatizácia obnáša  piešťanskej knižnici opäť ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Fotografovanie detí

Print Friendly, PDF & Email

V utorok 3.mája 2022 od 8.00 hod. sa deti budú fotiť na spoločnú aj individuálnu fotografiu. Pozadie fotky je tmavšie , preto je vhodné, aby deti mali oblečené niečo bledšie. Ak nemáte záujem o fotografovanie Vášho dieťaťa, prosíme Vás , aby ste to nahlásili pani učiteľkám.

Vynášanie Moreny

Print Friendly, PDF & Email

“Morena, Morena, za kohos umrela?…”

V piatok 18.marca deti z oboch tried tradičným spôsobom vyháňali zimu a choroby vynášaním Moreny. Pomocou rečňovaniek a spevu ju vyniesli k potoku Holeške, kde ju zapálili (pani učiteľky s pani školníčkou) a vhodili do vody. Spevom, riekankami a letečkom, na ktoré naviazali stužky, privolávali jar.