Foto: Deň zdravej výživy v MŠ

Print Friendly, PDF & Email

V stredu 18.10.2017 sme v našej škôlke zrealizovali Deň zdravej výživy. Ráno pripravili detičky z oboch tried spolu s pani učiteľkami a pani školníčkou zdravé a chutné maškrty z ovocia a zeleniny. Potom k nám zavítalo bábkové divadielko Žužu s predstavením „O zdravej výžive“, na ktorom sa okrem škôlkarov zabavili aj prváčikovia, ktorých sme k nám pozvali. Na záver sme so zdravými dobrotami ponúkli aj bábkohercov a samozrejme aj všetkých ostatných. A ako to všetko prebiehalo si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

Denný poriadok

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Čas

 

Činnosti
 6.30  –  9.30 Ranné aktivity:

hry a činnosti podľa výberu detí,

ranný kruh – spoločné diskutovanie,

zdravotné cvičenie a činnosti zabezpečujúce životosprávu

  9.30  – 10.10  

Dopoludňajšie  vzdelávacie  aktivity

 

10.10  –  11.45 Vonkajšie aktivity:

dopĺňanie hlavnej vzdelávacej činnosti,

spontánne hry, spontánne pohybové aktivity

11.45  –  14.50 Činnosti zabezpečujúce životosprávu – obed, odpočinok, olovrant
14.50  –  15.20 Popoludňajšie vzdelávacie aktivity

 

15.20  –  16.30 Hry a činnosti podľa výberu detí

ŠARKANIÁDA

Print Friendly, PDF & Email

                          

V piatok 20.10.2017 o 10.00 hod. sa deti zúčastnia na futbalovom štadióne v spolupráci so základnou školou     pod vedením animátorov z agentúry STEP UP ŠARKANIÁDY . Deti, ktoré majú doma šarkana si ho môžu v piatok priniesť do škôlky.

 

 

DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY a divadielko DOBRÚ CHUŤ

Print Friendly, PDF & Email

V stredu 18.10.2017 v dopoludňajších hodinách nás navštívi divadlo ŽUŽU, známe postavy z televíznej obrazovky – relácie Fidlibum a zahrajú deťom divadielko DOBRÚ CHUŤ.

V tento deň budeme mať  v materskej škole aj  DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY. Pripravíme si množstvo zdravých dobrôt /ovocné šaláty, mrkvové muffiny, banánové jednohubky, ovocné taniere……/a pohostíme aj prvákov  zo základnej školy, ktorí k nám prídu v tento deň na návštevu.

Krúžok anglického jazyka

Print Friendly, PDF & Email

Krúžok anglického jazyka začína až v mesiaci november   pod vedením lektorky jazykovej školy C&M v Piešťanoch Jany Brežnej. Vyučovanie sa bude uskutočňovať v utorok a vo štvrtok v triede starších detí                                        od 15. 00 – 15.30 hod.

Rodičovské združenie

Print Friendly, PDF & Email

  Členovia Výkonného výboru rodičov:

SNOHOVÁ Zuzana – predseda

DANĚKOVÁ Ivana– hospodár

TARKOŠOVÁ Lenka- zapisovateľ

Výchovná komisia:

AUGUSTÍNOVÁ Andrea – staršia trieda

JURICOVÁ  Tatiana – mladšia trieda

Revízna komisia:

TUREČKOVÁ Martina – staršia trieda

ŽÁKOVÁ Iveta – mladšia trieda

FOTO: Lesné zvieratká z MŠ na tekvicovom dvore

Print Friendly, PDF & Email

Aj tento rok sa naša materská škola zúčastnila tradičnej jesennej výstavy s aktuálnym názvom „Zvieratká z lesa na tekvicovom dvore“. Zapojili sa hlavne pani učiteľky a deti zo staršej triedy, pretože deťom v mladšej triede prebiehal ešte len prvý adaptačný týždeň. Niektoré detičky vytvorili aranžmány aj doma so svojimi rodičmi a priniesli na výstavu už hotové. V pondelok 18. septembra sme spolu s deťmi z materskej školy navštívili túto výstavu. Deťom sa veľmi páčili vystavené exponáty a výtvory a pochutnali si aj na tekvicovom kompóte či výborných domácich koláčoch.