FOTO: Deň matiek 2018

Print Friendly, PDF & Email

V mesiaci máj, ktorý je už od nepamäti jedným z najkrajších mesiacov v roku, je jeden deň venovaný tým najdôležitejším osobám v našich životoch – matkám. A tak si v tento deň o to viac uvedomujeme a oslavujeme s úctou mamičkynu lásku, obetavosť a starostlivosť. Prejaviť takúto vďaku a lásku všetkým mamičkám a babičkám prišli aj tento rok do kultúrneho domu v nedeľu 13.5.2018 deti materskej a základnej školy v Krakovanoch. Deti z materskej školy sa predstavili programom s folklórno-rozprávkovou tematikou. Mladšie deti si pre mamičky pripravili hudobno-pohybovú hru Ruženka, pásmo básní a piesne a tanček Jedna druhej riekla. Staršie deti sa predstavili v hudobných scénkach Pecivál, Baba Jaga a pásmom básní. Program sme zakončili spoločnou piesňou Mamka moja. Na záver programu materskej školy rozdali deti svojim mamičkám pripravené darčeky.

FOTO: Zdravotníčky z MSSČK u nás v MŠ

Print Friendly, PDF & Email

V rámci spolupráce s Miestnou skupinou Slovenského červeného kríža (MSSČK) a projektu „Evička nám ochorela“ navštívili našu škôlku, v stredu 25.apríla, zdravotné sestričky Lucka a Martinka, aby deti zážitkovou formou oboznámili s funkciami orgánov ľudského tela, podrobnejšie s funkciou tráviaceho ústrojenstva. Zahrali sa s nimi na putovanie jabĺčka tráviacim traktom cez ústa až do hrubého čreva, skladali puzzle liečivých byliniek, či ošetrovali rôzne poranenia a zlomeniny. Za svoju šikovnosť dostali deti nielen veľkú pochvalu od zdravotných sestričiek, ale aj sladkú odmenu.

FOTO: Eko hry ku Dňu Zeme

Print Friendly, PDF & Email

V piatok 20. apríla nám krásne počasie umožnilo zorganizovať na školskom dvore Eko hry zamerané na športovo-vzdelávacie aktivity k blížiacemu sa sviatku našej planéty Zem. Tieto hry boli takým príjemným ukončením celého týždňa zameraného na  enviromentálnu výchovu a tematiku separovania a recykláciu odpadových materiálov. Deti si mali možnosť zábavnou formou utvrdiť nadobudnuté  vedomosti o chránení našej planéty v športových a ekologických aktivitách na štyroch stanovištiach, kde mali plniť rôzne eko úlohy a pohybové aktivity. Na záver sme spoločne naplnili ponožku rôznymi druhmi odpadu a zakopali ju na určitom mieste, ktoré sme označili dreveným kolíkom a zoznamom zakopaných vecí. V priebehu budúceho školského roka ponožku vykopeme, aby sme zistili, čo sa za aký čas a nakoľko rozložilo a čo nie. Ako odmenu dostali všetky zúčastnené deti diplom.

FOTO: Žužu divadielko ku Dňu Zeme

Print Friendly, PDF & Email

V utorok 17. apríla nás opäť navštívilo divadielko Žužu, tentokrát so zábavno-vzdelávacím príbehom s ekologickou tematikou určenou ku Dňu Zeme. Deti pobavili a interaktívne zapájali do zmysluplného príbehu o ochrane prírody. Zabavili sa všetci, škôlkari, školáci – prváčikovia, ktorí boli pozvaní na predstavenie aj so svojou triednou pani učiteľkou a v neposlednej rade aj pani učiteľky. Ďakujeme za predstavenie a tešíme sa na ďalšie. Viac už v našej fotogalérii.

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Print Friendly, PDF & Email

Zápis detí do MŠ na školský rok 2018/2019

V zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.Z o materskej škole v znení vyhlášky č.308/2009 Z.z. riaditeľka Materskej školy, Hrádze 480/9, Krakovany oznamuje, že

 zápis detí na školský rok 2018/19 sa bude konať v dňoch od  2. mája 2018 – 4. mája 2018 v čase od 8.oo hod. – 16.00 hod.

Pokyny k zápisu do materskej školy

Čo potrebujete na zápis :

 Vyplnenú prihlášku spolu s potvrdením od lekára o zdravotnom stave dieťaťa.

Prihlášku – žiadosť – nájdete ju na www.krakovany.sk ,v sekcii školstvo materská škola, alebo si ju môžete vyzdvihnúť priamo v MŠ. Žiadosť si prevezmú aj rodičia, ktorých deti neboli prijaté v minulom školskom roku. Vyplnené žiadosti je potrebné priniesť až v čase zápisu.

   Prednostne sa prijímajú deti, ktoré:                                                                                                                                     

– dovŕšili piaty rok veku                                                                                                                                                                         

– deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou                                                                                     

– deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

V prípade zvýšeného záujmu prednosť pri prijatí ďalej majú:                                                                                       

– deti, ktoré majú trvalé bydlisko v obci Krakovany

– deti postupne podľa ich veku / od najstaršieho po najmladšie/                    

Deti menej ako trojročné sa prijímajú ak je voľná kapacita MŠ a majú osvojené hygienické návyky.  Vyplnené žiadosti je potrebné priniesť až v čase zápisu.                          

Rozhodnutia o prijatí – neprijatí                  

Budú vydávané do 30. júna 2018. Rodič si Rozhodnutie prevezme osobne na výzvu riaditeľky v riaditeľni MŠ alebo mu bude zaslané poštou. Spolu s Rozhodnutím o prijatí dieťaťa obdrží rodič pozvánku na adaptačný pobyt s dieťaťom v mesiaci jún.

FOTO: Veľkonočné trhy 2018

Print Friendly, PDF & Email

V poslednú marcovú nedeľu 25.3.2018 sme sa stretli s deťmi, rodičmi, starými rodičmi a členmi Detského folklórneho súboru Krakovanček  pred Kultúrnym domom, aby sme vyhnali zimu, ktorá nie a nie skončiť, zapálením Moreny, privolali jar a leto letečkom a vyzdobili kraslicový strom pred OÚ na oslavu blížiacich sa veľkonočných sviatkov. To všetko bol sprievodný program k tradičným  Veľkonočným trhom, organizovaným v Kultúrnom dome, ktoré pre účastníkov pripravili ochotné a šikovné mamičky a pani učiteľky z materskej školy, ale aj základnej školy v Krakovanoch. Nechýbali krásne veľkonočné dekorácie od šikovných mamičiek z materskej a základnej školy v Krakovanoch, či prútené výrobky a korbáče od šikovného košikára.  Deti si svoju kreativitu a zručnosť  precvičili pri tvorení veľkonočných ozdôb z hrnčiarskej hliny, papiera, alebo si vyskúšali techniku zdobenia voskom na výduškoch. Dospelí si zatiaľ posedeli a pochutili na výborných domácich zákuskoch, chlebíčkoch, veľkonočnej babe a tekutom občerstvení. Ďakujeme všetkým zúčastneným a rodičom za ich pomoc a organizáciu.

FOTO: Návšteva obecnej knižnice 22.3.2018

Print Friendly, PDF & Email

V rámci aktivít spojených s marcom ako mesiacom knihy, sme vo štvrtok 22.3.2018 navštívili miestnu obecnú knižnicu v kultúrnom dome. Pani knihovníčka nás pekne privítala a podala nám i deťom základné informácie o knižnici. Potom sme prešli do detského oddelenia, kde si mohli deti poprezerať knihy určené pre ich vekovú kategóriu. Každý z nich si našiel nejakú, čo ho zaujala alebo ju poznal, či dokonca mal doma. Pri odchode dostali deti sladkú odmenu.

FOTO: Deň otvorených dverí v našej mš

Print Friendly, PDF & Email

V utorok 20.3.2018 boli priestory našej materskej škôlky opäť otvorené nielen deťom, ale aj ich rodičom, súrodencom či starým rodičom.  V deň otvorených dverí mohli od 7:30 do 10:30hod. pozorovať prácu učiteliek, ale sa aj zapájať do denných hier, činností a výchovno-vzdelávacích aktivít detí. Ten, kto mohol, prišiel sa aspoň na chvíľočku pozrieť, ako také doobedie v materskej škole vyzerá. Nakoľko je momentálne zvýšená chorobnosť detí, účasť rodičov nebola vysoká. Každopádne ďakujeme aj za takú a tešíme sa opäť o rok. Ako to všetko prebiehalo si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

Pozvánka na veľkonočné trhy v nedeľu 25.3.2018

Print Friendly, PDF & Email

Združenie rodičov pri Materskej škole v Krakovanoch a kolektív MŠ Vás srdečne pozývajú na Veľkonočné trhy, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 25. marca 2018 od 15:00 h. v Kultúrnom dome v Krakovanoch. Od 14:30 h. je pripravený program Vítanie jari s DFS Krakovanček.

Pripravený je predaj veľkonočných dekorácií, vajíčok, jarných aranžmánov, ukážky rôznych techník pletenia, tvorivé dielne pre deti, príjemné posedenie pri káve, domácich zákuskoch. Špecialita “Veľkonočná baba”. Vstupné zdarma.

Prednáška o školskej zrelosti

Print Friendly, PDF & Email

V utorok 13.3.2018  pozývame rodičov  na rodičovské stretnutie.

Program :                                                                                   

16.00 hod. – odborná prednáška o školskej spôsobilosti detí. Dôležité informácie a praktické rady Vám poskytnú odborní zamestnanci Centra pedagogicko- psychologického poradenstva v Piešťanoch. Týkať sa bude hlavne rodičov predškolákov.

17.00 hod. – vyhodnotenie karnevalu, organizovanie Veľkonočných  trhov, ktoré budú 25.marca 2018 o 14.30 hod.                    

Tešíme sa na Vašu účasť !