Foto: Jeseň so Šašom Jašom

Print Friendly, PDF & Email

V utorok  1.októbra  k nám do materskej školy opäť prijal pozvanie veselý  Šašo Jašo so svojím hudobno-pohybovým programom na aktuálnu tému Jeseň. Deti motivoval už svojím zovňajškom, prišiel oblečený ako jesenný strom s gitarou a jesennou piesňou na perách.  Deti zapájal do pútavého rozhovoru o jeseni, dával im hádanky a spolu s ním spievali piesne. Tí odvážnejší interaktívne vystupovali v programe – robili stojan na text piesne, zahrali sa na strašiakov, či súťažili v naberaní gaštanov. Svojím vystupovaním rozveselil nielen deti, ale dokonca i pani učiteľky a všetok prítomný personál. Spoločne s ním sme si pospevovali pesničky, tlieskali do rytmu a pripravenú mal pre všetkých aj sladkú odmenu.

Plán aktivít na školský rok 2019/2020

Print Friendly, PDF & Email

Naše aktivity- plán aktivít na šk.rok 2019/20
Tieto aktivity realizujeme hravou formou pomocou vymedzených tém na daný mesiac a týždenných podtém. Predstavujú konkrétny obsah vzdelávania pomocou aktivít s deťmi v rámci určitého obdobia, ako aj tradíciu i podmienky našej materskej školy. Vytvárajú priestor na rozvíjanie poznatkového systému detí, rozvoj a upevňovanie ich zručností, návykov a postojov.

Mesiac        Obsahové celky Témy                                                              
IX. Klopi,  klopi  brána… Ahojte kamaráti
Hračky v škôlke
Čo má škôlkár v skrinke
Bezpečne do škôlky
Od rána do večera
 
Mimoriadne aktivity:
jesenná výstava v KD, z kuchyne starých mám v KD
X. Jeseň pani bohatá… Na poli a v záhrade
Prší fúka do klobúka
Zdravá výživa
Šarkan letí
Mimoriadne aktivity:
Projekt:  Ovocníčkové a zeleninové dni
·   Jablkový deň 6.10.- svetový deň jablka
·   Deň zdravej výživy 16.10. – svetový deň výživy
Projekt : Prší, fúka do klobúka
·  Z lásky deduškovi a babičke– vystúpenie v KD
·  Šarkaniáda
·  Land art
 

XI.

 
My sme deti maličké…..
Moje telo
Tlkot srdiečka
Zúbky, zúbky čisté zúbky mám
Zvieratká sa pripravujú na zimný spánok
Stromy
Mimoriadne aktivity:
·  Projekt: Veselé zúbky
·  Beseda s ujom poľovníkom
·  Vychádzka do farskej záhrady – spomienka padlým vojakom
·  Vianočné dielne, Vianočné trhy, akadémia
 

XII.
 

 Adventný čas tiká, svetielko v ňom bliká… Štedrý dedko Mikuláš
Vôňa Vianoc
Tradície a zvyky Vianoc
Mimoriadne aktivity:
·  Práva dieťaťa – čítanie pravidiel správania pomocou piktogramov – Deň ľudských práv dieťaťa 10.12.
·  Projekt :  Od Ondreja do Vianoc           
·  Zvyky na Ondreja
·  Zvyky na Luciu
·  Zvyky na Barboru
·  Zvyky na Mikuláša
·  Zvyky a tradície štedrého večera
·  Vianočná akadémia, vianočné trhy v KD
·  Lampášikový sprievod – rozsvietenie stromčeka pred OÚ, stretnutie s Mikulášom , koledovanie v múzeu
·  List Ježiškovi
·   Pečenie medovníkov, Vianočných oplátok
·  My sme malí koledníci -koledovanie po dedine , roznášanie vianočných pozdravov
·  Štedrý večer v MŠ – Zvyky a tradície Vianoc, rozbaľovanie darčekov
I.  Padá sniežik biely sniežik… Babka perinbabka a jej záhady
 Prosba vtáčkov
Fašiangy v MŠ
 
Mimoriadne aktivity:
·  Projekt: Záhady zimy
·  Pokusy  sneh, ľad, voda
·  Snehuliaci na školskom dvore
·  Staráme sa o vtáčikov- výroba kŕmidiel, prikrmovanie vtákov v školskej a farskej záhrade
·  Fašiangy v MŠ – zvyky a tradície
·  Karneval v KD
II.  Cestujeme….. Cestujeme vlakom aj vesmírom
Bratislava
Slovensko
Naša dedina a okolie
 
Mimoriadne aktivity:
·  Projekt : Vesmír a jeho tajomstvá
·  Projekt: Sme Krakovanci
·  Návšteva OÚ /st. trieda/,
·  Výtvarné súťaž – Vesmír očami detí
III. Vyjdi, vyjdi slniečko… Vytvorme si knihu
Z rozprávky do rozprávky
Vitaj jar
Od semienka k rastlinke
Mimoriadne aktivity:
·  Projekt: Prebúdzame jar- Vynášanie Moreny, jarné zvyky
·  Projekt : Vytvorme si knihu
·  Projekt : Putovný batôžtek
·  Obecnej knižnic, Mestskej v PY
·  Projekt : Od semienka k rastlinke 
·  Projekt: Kde všade je voda – Svetový deň vody
·  Deň otvorených dverí pre rodičov
IV. Rastieme zdravo… V zdravom tele zdravý duch
Veľká noc
Hospodárske zvieratá
Deň Zeme
Mimoriadne aktivity:
·  Projekt: Maľované vajíčko
·   Zvyky a tradície od Zeleného štvrtka až po Veľkú noc
·   Zdobenie kraslicového stromčeka pred OÚ
·   Veľkonočné dieľne
·   Veľkonočné trhy spojené s remeselníckymi ukážkami, tvorivé dielne
·  Projekt : Evička nám ochorela
·  Putovanie jabĺčka tráviacim traktom
·  Týždeň zdravia 7.4. svetový deň zdravia
·  Projekt: Naša Zem
·  Deň Zeme 22.4.
V. Máj , máj, zelený pod oblôčkom… Rodina a jej členovia
Mama, teplo domova
Pracovné profesie
Kvety, liečivé rastliny
Mimoriadne akcie:
·  Návšteva múzea – priame pozorovanie
·  Tvoríme s hlinou- Aktívne zapájanie do hrnčiarskeho remesla
·  Mamičky  naše drahé- Vystúpenie ku dňu matiek v KD 
·  Priame pozorovanie starostlivosti matky o novorodenca
·  Oboznámenie detí s niektorými druhmi liečivých rastlín a ich využitie- návšteva bylinkárky
VI. Hurá leto MDD
Exotické zvieratá
Život pri potoku
Rozlúčka predškolákov
Bezpečné prázdniny
Mimoriadne akcie:
·  Projekt: Motýlie záhady
·  Projekt : Detská olympiáda
·  Projekt : Maturita predškoláka
·  Projekt: Deň rodiny
·  Koncoročný výlet

Týmito aktivitami spestrujeme každodennú výchovno vzdelávaciu činnosť detí. Vytvárame podmienky pre zdravý telesný duševný a citový rozvoj detí. Posilňujeme ich citový vzťah k rodine, športu, zdravej výžive, enviromrntálnej výchove, okoliu oboznamujeme ich s ľudovými zvykmi a tradíciami. Náš život je kultúrne bohatý, podľa ponúknutých možností budeme reagovať počas celého školského roka  na divadelné predstavenia a zapájať sa do rôznych súťaží.
Našim cieľom je dať deťom to najlepšie, prejaviť im lásku, porozumenie, dať im dobré základy do budúceho  života.

Profil Materskej školy

Print Friendly, PDF & Email

Zamestnanci materskej školy

Pedagogickí zamestnanci:

Andrea Štefanková – riaditeľka

Viera Garafová – učiteľka

Bc. Zuzana Floreková – učiteľka

Eva Šrámková – učiteľka

Prevádzkoví zamestnanci:

Jana Chrvalová – školníčka

Ivan Herman – kurič, údržbár 

Zamestnanci školskej jedálne:

Jana Daňková – vedúca

Miroslava Fábryová – hlavná kuchárka       

Lenka Tarkošová – pomocná kuchárka

         

Rodičovské združenie, rada školy

Print Friendly, PDF & Email

Členovia Výkonného výboru rodičov:

VALOVÁ Mária – predseda

DANĚKOVÁ Ivana– hospodár

TARKOŠOVÁ Lenka- zapisovateľ

Výchovná komisia:

DRLIČKOVÁ  Martina  – staršia trieda

BERNADIČOVÁ  Martina – mladšia trieda

Revízna komisia:

URBANOVÁ  Martina – staršia trieda

PAPULÁKOVÁ Alena – mladšia trieda

 

RADA ŠKOLY

Predseda Rady školy: Viera Garafová – zástupca pedagogických zamestnancov

Členovia Rady školy: Jana Chrvalová –  zástupca nepedagogických zamestnancov

                                     Ing. Slavomír Ťupek – zástupca obce

                                     Mgr. Juraj Filo – zástupca obce

                                     Tibor Šurin – zástupca obce

                                     Mgr. Soňa Filová – zástupca rodičov

                                     Lucia Mikušová – zástupca rodičov

FOTO: Cirkus na tekvicovom dvore

Print Friendly, PDF & Email

V dňoch 21. – 23.9.2019 sa v záhrade kultúrneho domu konal už 16. ročník Slávností jesene pod názvom“ Veselo na tekvicovom dvore“. Samozrejme, že sme ho ani tento rok nevynechali a tvorivo sa zapojili.  Keďže to mala byť veselá téma, prišli sme na tekvicový dvor s Cirkusom. Celý predchádzajúci týždeň sa u nás v materskej škole tvorilo, vyrábalo, maľovalo, zabávalo na cirkusovú nôtu.  Využili sme všetky dostupné materiály – prírodniny, tekvice, seno, ale aj textil, drevo, igelit, klince, akrylové farby i čerstvý popcorn. Zapojili sa obidve triedy s pani učiteľkami. Tvorili aj šikovní a ochotní rodičia doma so svojimi ratolesťami. V cirkuse nechýbali šašovia, kúzelník, zvieratká, či artistické predmety a samozrejme aj bufet. S deťmi z materskej školy sme výstavu navštívili v pondelok 23. Septembra, kedy nám exkurziu spríjemnili pracovníčky MsSČK, pohostili nás tekvicovým kompótom a teplým čajíkom. Deti si mohli precvičiť svoje základné enviromentálne znalosti  na tvorivých dielňach.

Foto: Prvé dni v škôlke

Print Friendly, PDF & Email

Letné prázdniny sa definitívne skončili a začal sa nový školský rok. Žiaci opäť zasadli do školských lavíc a pre tých mladších sa otvorila bránka materskej školy. Staršie deti sa zvítali s kamarátmi a prišli už do známeho prostredia,   pre tie mladšie a nové bol prvý týždeň o niečo náročnejší, ale zvládli to úplne na výbornú. Rýchlo sa zadaptovali a zvykli si na denný režim našej škôlky. Budeme sa snažiť, aby mali všetky deti počas celého nasledujúceho školského roka veľa zábavy, tvorivých a pestrých zážitkov a rozvíjať ich osobnosť po všetkých stránkach.

KRÚŽOK ANGLICKÝ JAZYK

Print Friendly, PDF & Email

ZAČÍNAME  v pondelok 16.09.2019 o 15.00 v triede starších detí.                                                                                    Realizovať sa bude 2 krát týždenne v pondelok a v stredu                                                                                                                          od 15.00 hod. – 15.30 hod v triede starších detí.

Vitajte v novom školskom roku 2019/2020

Print Friendly, PDF & Email

V  školskom roku 2019/2020 privítame detičky v pondelok 2. septembra 2019.                                                               Prevádzka MŠ je od 6.30 – 16.30 . Prineste si so sebou podpísané papučky a pyžamko.                                                           Tešíme sa na Vás !!!                                                                                                                                                                                 Zároveň pozývame všetkých rodičov detí našej škôlky na rodičovské stretnutie, ktoré sa uskutoční v stredu 4. septembra 2019 o 16.00. Prejednávať sa budú dôležité informácie k organizácii nového školského roka, preto je účasť rodičov dôležitá a potrebná!