Foto: Deň Zeme v MŠ

Print Friendly, PDF & Email

22. apríl je už dlhé roky celosvetovo zapísaný ako Deň Zeme. Sú to také meniny našej jedinečnej “modrej planéty”. Každý, kto má rád našu Zem a záleží mu na tom, aby bola zdravá, čistá a spokojná, by sa mal o ňu starať a chrániť ju. Tento deň a vlastne celý týždeň je veľmi významný aj pre naše deti v materskej škole, pretože si spoločne pripomíname a vedieme deti k tomu aké  dôležité je triediť a separovať odpady, recyklovať a čistiť prírodu okolo nás. Deti sa zabavili eko-hrami na školskom dvore, absolvovali turistickú vychádzku do blízkeho okolia, či zostrojili spoločný eko-strom.

PRIPOMIENKA

Print Friendly, PDF & Email

Vážení rodičia, pripomíname, že k nástupu dieťaťa do MŠ od pondelka 26.4.2021 je opäť potrebný 7 dňový test. Testovanie sa týka rodičov a zamestnancov, ktorí nemajú výnimku z testovania z dôvodu očkovania 2 týždne po druhej dávke vakcíny Pfizer a Moderna, 4 týždne po prvej dávke Astra Zeneca, alebo z dôvodu prekonania ochorenia COVID -19. Opäť je potrebné v pondelok predložiť   Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu. Obec Krakovany poriada testovanie v KD v sobotu 24.4.2021 od 8.00 hodine.

Testovanie zákonných zástupcov detí

Print Friendly, PDF & Email

Vážení rodičia !

Podľa uznesenia vlády SR č. 160/2021, body 17 – 19 je platnosť testu pre zákonného zástupcu, ktorý chce dať dieťa do materskej školy naďalej maximálne 7 dní. Na základe priaznivého vývoja situácie ( okres Piešťany v červenej farbe )  v sobotu v obci Krakovany testovanie nebude. Avšak, aby ste mohli priniesť dieťa v pondelok do materskej školy, zriaďovateľ – Obec Krakovany ZABEZPEČÍ TESTOVANIE v Kultúrnom dome v Krakovanoch  pre zákonných zástupcov detí v piatok 16.04.2021 v čase od 18. 00 do 20.00 hodine. Nástup dieťaťa v pondelok bude možný opäť  len s testom zákonného zástupcu nie staršieho ako 7 dní.   

Za pochopenie ďakujeme.

FOTO: Jarné a veľkonočné tradície

Print Friendly, PDF & Email

Prijmite náš pozdrav krátky,

na pekné veľkonočné sviatky.

Nech sú plné zdravia, lásky,

v spoločnosti blízkych 

a bez respiračnej masky.

Nech sa dni naplnia radosťou, pokojom

a korbáče zaženú starosti s koronou!

Ako už býva každoročným zvykom, tak aj s deťmi v našej materskej škole vyháňame Morenu – zimu a choroby a privolávame jar letečkom. Spoločne tvoríme veľkonočné vajíčka a dekorácie a zdobíme veľkonočný veniec pred OÚ.

Obnovenie prevádzky materskej školy  v bežnom režime pre všetky deti

Print Friendly, PDF & Email

Vážení rodičia, od stredy 7. apríla 2021 bude prevádzka našej materskej školy otvorená v riadnom režime  pre všetky deti.

Organizačné pokyny:

  • Do MŠ bude sprevádzať dieťa aj si pre dieťa príde iba ten rodič (starý rodič, súrodenec…), ktorý sa preukáže negatívnym výsledkom testu, nie staršieho ako 7 dní, alebo ak prekonal COVID- 19 preukazuje sa dokladom o prekonaní nie starším ako tri mesiace, alebo očkovanie druhou vakcínou pred viac ako 14 dňami.
  • Do MŠ môžu chodiť iba deti, ktorým ( alebo ich príslušníkom ) nebola nariadená karanténa.
  • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.       Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.
  • V interiéri MŠ sa pohybujete s prekrytými dýchacími cestami s respirátorom nie dlhšie ako 10 minút, v šatni môžu byť len jedna dospelá osoba.
  • Zákonný zástupca dodržiava epidemiologické opatrenia R-O-R.
  • Dieťa musí mať v skrinke náhradné rúško.
  • Naďalej platí pravidlo zákazu hračiek z domáceho prostredia, okrem plyšovej hračky na spinkanie ktorú si dieťa ponechá počas celého týždňa v MŠ.
  • Zakázané je zhromažďovanie sa osôb v areáli a pred areálom materskej školy, zakázané sú hry detí na dvore materskej školy pri odchode domov.
  • Zákonný zástupca pri akomkoľvek podozrení na COVID 19 okamžite nahlási riaditeľke MŠ a dieťa nechá v domácej izolácie.

POTREBNÉ TLAČIVÁ  PRI NÁSTUPE DIEŤATA v stredu 7. apríla 2021

 Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase

 Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Čestné vyhlásenie

Tlačivá na si môžete stiahnuť a vytlačiť v sekcii školstvo MŠ , tlačivá na stiahnutie. Ak nemáte možnosť si tlačivá vytlačiť, pripravené budú ráno v MŠ pri prvom nástupe dieťaťa.

Za Vašu trpezlivosť a zodpovednosť ďakujeme.

Zároveň Vás žiadame, aby ste do komentára alebo  na mail adresu ms@krakovany.sk  potvrdili záujem o MŠ od stredy 7.apríla 2021 /mám záujem a meno dieťaťa/  k zabezpečeniu stravy, prípadne telefonicky 033/7798431             v utorok 6.apríla 2021 do 15.00. Strava sa do obedára nevydáva, odhlasovanie detí zo stravy do 7.15 hod. Deti zamestnaných rodičov, ktoré MŠ  už navštevujú od utorka 6.4.2021 sa nemusia nahlasovať.

 

 

 

Prevádzka MŠ od pondelka 29. marca 2021

Print Friendly, PDF & Email

Od pondelka 29. marca 2021 prevádzka materskej školy pokračuje ako doteraz – to znamená , že MŠ môžu navštevovať iba deti zákonných zástupcov pracujúci v kritickej infraštruktúre a deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu ( homo office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce. Potrebné tlačivá na podpis budete mať pripravené v MŠ. Zákonný zástupca, ktorý dieťa privádza do MŠ aj si pre dieťa príde sa musí preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID 19, ktorý bude platiť od 29.03.2021, alebo ak prekonal COVID – 19 preukazuje sa dokladom o prekonaní nie starším ako 3 mesiace. Ďakujeme !

OBNOVENIE PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY OD PONDELKA 22.03.2021

Print Friendly, PDF & Email

Vážení rodičia, oznamujeme Vám , že prevádzka materskej školy sa opäť obnovuje v pondelok 22.03.2021 ako doteraz. Materskú školu môžu navštevovať iba deti rodičov, ktorí svoju prácu nemôžu vykonávať z domu.                    Zákonný zástupca (alebo súrodenec, starý rodič….), ktorý dieťa privádza do MŠ aj si pre dieťa príde  musí sa preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID 19, ktorý bude platiť od 22.03.2021, alebo ak prekonal COVID – 19 preukazuje sa dokladom o prekonaní nie starším ako 3 mesiace.                                                                                              Tlačivá k nástupu od pondelka 22.03.2021 budú k dispozícii ráno pred vchodom do budovy.