Pozvánka na veľkonočné trhy v nedeľu 25.3.2018

Print Friendly, PDF & Email

Združenie rodičov pri Materskej škole v Krakovanoch a kolektív MŠ Vás srdečne pozývajú na Veľkonočné trhy, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 25. marca 2018 od 15:00 h. v Kultúrnom dome v Krakovanoch. Od 14:30 h. je pripravený program Vítanie jari s DFS Krakovanček.

Pripravený je predaj veľkonočných dekorácií, vajíčok, jarných aranžmánov, ukážky rôznych techník pletenia, tvorivé dielne pre deti, príjemné posedenie pri káve, domácich zákuskoch. Špecialita “Veľkonočná baba”. Vstupné zdarma.

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Print Friendly, PDF & Email

Zápis detí do MŠ na školský rok 2018/2019

V zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.Z o materskej škole v znení vyhlášky č.308/2009 Z.z. riaditeľka Materskej školy, Hrádze 480/9, Krakovany oznamuje, že

 zápis detí na školský rok 2018/19 sa bude konať v dňoch od  2. mája 2018 – 4. mája 2018 v čase od 8.oo hod. – 16.00 hod.

Pokyny k zápisu do materskej školy

Čo potrebujete na zápis :

 Vyplnenú prihlášku spolu s potvrdením od lekára o zdravotnom stave dieťaťa.

Prihlášku – žiadosť – nájdete ju na www.krakovany.sk ,v sekcii školstvo materská škola, alebo si ju môžete vyzdvihnúť priamo v MŠ. Žiadosť si prevezmú aj rodičia, ktorých deti neboli prijaté v minulom školskom roku. Vyplnené žiadosti je potrebné priniesť až v čase zápisu.

   Prednostne sa prijímajú deti, ktoré:                                                                                                                                     

– dovŕšili piaty rok veku                                                                                                                                                                         

– deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou                                                                                     

– deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

V prípade zvýšeného záujmu prednosť pri prijatí ďalej majú:                                                                                       

– deti, ktoré majú trvalé bydlisko v obci Krakovany

– deti postupne podľa ich veku / od najstaršieho po najmladšie/                    

Deti menej ako trojročné sa prijímajú ak je voľná kapacita MŠ a majú osvojené hygienické návyky.  Vyplnené žiadosti je potrebné priniesť až v čase zápisu.                          

Rozhodnutia o prijatí – neprijatí                  

Budú vydávané do 30. júna 2018. Rodič si Rozhodnutie prevezme osobne na výzvu riaditeľky v riaditeľni MŠ alebo mu bude zaslané poštou. Spolu s Rozhodnutím o prijatí dieťaťa obdrží rodič pozvánku na adaptačný pobyt s dieťaťom v mesiaci jún.

Prednáška o školskej zrelosti

Print Friendly, PDF & Email

V utorok 13.3.2018  pozývame rodičov  na rodičovské stretnutie.

Program :                                                                                   

16.00 hod. – odborná prednáška o školskej spôsobilosti detí. Dôležité informácie a praktické rady Vám poskytnú odborní zamestnanci Centra pedagogicko- psychologického poradenstva v Piešťanoch. Týkať sa bude hlavne rodičov predškolákov.

17.00 hod. – vyhodnotenie karnevalu, organizovanie Veľkonočných  trhov, ktoré budú 25.marca 2018 o 14.30 hod.                    

Tešíme sa na Vašu účasť !

FOTO: Simsalala v našej škôlke 31.1.2018

Print Friendly, PDF & Email

V stredu 31.1.2018 nás prišla do škôlky navštíviť a potešiť Simsalala so svojím hudobno-vzdelávacím programom  „Štyri ročné obdobia“ Vzhľadom na to, že je ešte stále fašiangové obdobie a Simsalala je vždy v krásnom pestrofarebnom kostýme, mohli prísť aj naše deti do škôlky vo svojich karnevalových kostýmoch. A tak si spolu so Simsalalou zaspievali, zahrali na hudobných nástrojoch, ale i zatancovali a spoznali tak bližšie ročné obdobia. Na záver dostal každý omaľovávanku ako darček. 

FOTO: Karneval 20.1.2018

Print Friendly, PDF & Email

Vianočné obdobie skončilo a nastal čas veselosti, zábavy, karnevalov a plesov – Fašiangy. A ako už býva tradíciou a zvykom, tak aj tento rok usporiadalo ZRŠ pri materskej škole v spolupráci so zamestnancami materskej školy v sobotu 20.1.2018 detský karneval. Prípravy sa začali už v piatok a vrcholili v sobotu. Šikovní rodičia a pani učiteľky urobili všetko preto, aby sa dvere kultúrneho domu mohli už pred 15.hodinou otvoriť a privítať všetky karnevalové masky, ale aj rodičov, starých rodičov a všetkých návštevníkov, ktorí sa prišli zabaviť spolu so svojimi ratolesťami. Pripravená bola bohatá tombola, maľovanie na tvár, chutné a pestré občerstvenie a samozrejme skvelá zábava. Spestrením programu boli žiačky a p. učiteľka z CZUŠ sv. Gorazda vo Vrbovom, ktoré predviedli aj naučili dve nové tanečné choreografie a nechýbala ani bublinová show, plná zaujímavých a zábavných ukážok s bublinami. Poďakovať sa chceme všetkým šikovným a ochotným rodičom za pomoc pri organizácii, pracovníčkam MŠ a všetkým sponzorom. Ako sme sa bavili si pozrite vo fotogalérii.

Vianočné prázdniny

Print Friendly, PDF & Email

Po zistení záujmu rodičov bude prevádzka materskej školy počas vianočných prázdnin v dňoch 23.12. – 5.1. 2018 prerušená pre nízky počet zapísaných detí. Opäť sa stretneme v pondelok 8. januára 2018.                              Tešíme sa na Vás.

Foto: Rozsvietenie vianočného stromčeka

Print Friendly, PDF & Email

V stredu podvečer, presne na deň Mikuláša 6.12. 2017 sme sa s deťmi z materskej aj základnej školy a s rodičmi i ďalšími občanmi Krakovian vybrali v lampášikovom sprievode hľadať Mikuláša. Najskôr sme už tradične zavítali k Múzeu pod krakovskú bránu, kde sme koledovali. Namiesto Mikuláša sme si však vykoledovali čerta, a tak sme po malom občerstvení museli ísť hľadať ďalej. A našli sme ho. Bol ukrytý pri vianočnom stromčeku na námestí a netrpezlivo vyčkával deti. Spolu sme potom odpočítali rozsvietenie stromčeka a deti boli obdarované sladkými balíčkami. Pripravené bolo aj občerstvenie v podobe vianočného punču, čaju a chrumkavých koláčikov.

Foto: Vianočné trhy 2017

Print Friendly, PDF & Email

Ako už býva dlhé roky zvykom, prvú adventnú nedeľu 3.12.2017 sme opäť v kultúrnom dome v Krakovanoch zorganizovali krásne a tradičné podujatie Vianočné trhy, spojené s Vianočnou akadémiou detí materskej školy. Šikovní a obetaví rodičia v spolupráci s pani učiteľkami a pracovníkmi materskej školy sa postarali o bohaté občerstvenie v podobe sladkého punču pre deti i dospelých, rôznych sladkých, ale aj slaných dobrôt, kapustnice, či o predaj krásnych aranžmánov a vianočných dekorácií. Nechýbala ani podpora základnej školy, ktorej ochotné mamičky a pracovníci školy vytvorili a predávali taktiež ručne vyrobené dekorácie a aranžmány. Vďaka patrí aj ďalším predajcom, ktorí svojou účasťou a výrobkami  prispeli k atmosfére vianočných trhov. O 15:00hod. spríjemnila program Vianočná akadémia detí, ktoré si s pani učiteľkami pripravili  predstavenie plné pesničiek a tanca „Ako si zvieratká spravili Vianoce“. Na záver si spolu s deťmi a pani učiteľkami prišli zaspievať aj odvážne mamičky pieseň „Šťastné a veselé“