OBNOVENIE PREVÁDZKY  MATERSKEJ ŠKOLY OD STREDY 18.11. 2020

Print Friendly, PDF & Email

Prevádzka MŠ bude opäť obnovená v stredu 18.11.2020.

Pri nástupe dieťaťa do MŠ je zákonný zástupca povinný:                                                                                                              –  odovzdať vyplnené tlačivo o bezinfekčnosti, ktoré si môžete vyplniť aj pred vchodom do budovy materskej školy        ( aktuálne),                                                                                                                                                                                                 – ak boli deti ošetrené lekárom a čerpali ste al. čerpáte pandemickú OČR, je potrebné priniesť potvrdenie                 od  lekára,                                                                                                                                                                                                   – v prípade pozitívne testovanej osoby s ktorou dieťa bolo v 10 dňovej domácej izolácii je nutné priniesť potvrdenie od lekára.                                                                                                                                                                                                    Ak sa rozhodnete, že v stredu 18.11.2020 dieťa do MŠ nenastúpi, prosíme Vás vyhlásiť dieťa zo stravy v stredu 18.11.2020 ráno do 7.15 hod. na tel. č. MŠ 033/779 84 31.                                                                        Nosenie rúšok od stredy 18.11.2020 počas pobytu dieťaťa v MŠ je na rozhodnutí zákonného zástupcu.                              Žiadame Vás, aby dieťa malo rúško v hygienickom obale odložené v skrinke.                                                                        Ďakujeme za pochopenie a prajeme veľa zdravia, trpezlivosti v tejto neistej a neľahkej dobe.

                                                                                                                      

Prerušenie prevádzky materskej školy

Print Friendly, PDF & Email

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa obce Krakovany  z dôvodu prevádzkových príčin sa prerušuje prevádzka materskej školy   12.11.2020 do  17.11.2020.  Prevádzka by mala byť obnovená v stredu 18.11.2020. Keďže sa situácia  môže zmeniť, riaďte sa podľa pokynov na webovej stránke www.krakovany.sk v sekcii školstvo, materská škola – aktuálne oznamy, alebo na facebookovej adrese MATERSKÁ ŠKOLA KAKOVANY. Žiadame rodičov , aby sledovali zdravotný stav detí  a v prípade výskytu COVID – 19 telefonicky kontaktujte detského ošetrujúceho lekára.

MŠ-Informácie a zároveň prosba po celoplošnom testovaní

Print Friendly, PDF & Email

Vážení rodičia, obraciame sa na Vás s prosbou o  povinnosť predložiť po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy

Vyhlásenie o bezinfekčnosti  /ktoré si môžete stiahnuť tu/ . Toto vyhlásenie odovzdáte ráno pri vstupe do budovy MŠ.  Prípadne si ho  môžete prevziať a vypísať ráno pred vstupom do budovy.

Pokiaľ sa v spoločnej domácnosti po testovaní vyskytne osoba s pozitívnym výsledkom testu, dieťa zostáva v povinnej karanténe. Upozorňujeme, že ak dieťa zostane v karanténe rodičia majú povinnosť informovať pediatra, ktorý po ukončení karantény vystaví potvrdenie a na základe tohto potvrdenia môže dieťa opäť nastúpiť do materskej školy.

Ak ste sa rozhodli nedať sa otestovať , prosíme Vás  buďte zodpovední a ohľaduplní voči deťom, nám všetkým a  ponechajte si dieťa v domácej starostlivosti / v tomto prípade  pri nástupe dieťaťa do MŠ vypíšete len Vyhlásenie o bezinfekčnosti/. Žiadame Vás, aby ste sledovali našu stránku, kde Vás budeme informovať o situácii a prevádzke MŠ od pondelka.

Ďakujeme a želáme nám všetkým veľa trpezlivosti , dobrých, milých správ a negatívnych výsledkov po testovaní.

Andrea Štefanková, riaditeľka MŠ Krakovany

Dôležitá zmena jesenných prázdnin

Print Friendly, PDF & Email

Dôležitá zmena jesenných prázdnin

Na základe zverejneného Rozhodnutia MŠVVaS SR zo dňa 27.10.2020 sa menia jesenné prázdniny v materských školách . Napokon počas jesenných prázdnin / piatok 30.10.2020, pondelok 2.11.2020, piatok 6.11.2020, pondelok 9.11.2020 /  prevádzka materskej školy bude v bežnom režime , tak ako doposiaľ.

 

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 zverejní ministerstvo školstva na svojom webovom sídle.

Vzhľadom na každodennú meniacu sa situáciu  žiadame rodičov, aby sledovali webovú stránku obce www.krakovany.sk v sekcii školstvo , materská škola – aktuálne oznamy, alebo na facebookovej adrese MS KRAKOVANY.

Foto: Šarkaniáda 2020

Print Friendly, PDF & Email

“Lieta šarkan pomaličky,

pozdravuje lastovičky.

Chvostom krúti sem i tam-

šťastnú cestu želám vám”

Posledné dva týždne, v období od 19.10. do 30.10. (29.10.)2020 sa naše detičky oboznamujú hravou a tvorivou formou s témou Šarkany. Najskôr v triede starších detí, teraz v triede mladších. A keďže najzábavnejšou časťou tejto témy býva vždy Šarkaniáda, nevynechali sme ju ani tento rok. Samozrejme za prísnejších podmienok a oddelene, každá trieda zvlášť. A tak v posledných dňoch poletovali na našom školskom dvore okrem detí aj pestrofarebné šarkany rôznych tvarov. Počasie nám prialo a vietor robil presne to, čo mal – fúkal ako sa patrí.  Radosť v očkách detí bola pre nás najväčšou odmenou  v týchto ponurých a neistých dňoch. 

Jesenné prázdniny

Print Friendly, PDF & Email

Na základe rozhodnutia ministerstva MŠVVaŠ SR Vám oznamujeme, že jesenné prázdniny v školskom roku 2020/2021 ktoré mimoriadne platia aj pre MŠ budú v dňoch                                                                                                        30. októbra / piatok/ a 2. novembra  2020/ pondelok/                                                                                                6. novembra / piatok/ a 9. novembra 2020 / pondelok/

Dôležitý oznam !

Print Friendly, PDF & Email

Žiadame rodičov, aby sledovali zdravotný stav detí.  V prípade príznakov ochorenia / zvýšená teplota, kašeľ, náhla strata chuti a čuchu, bolesti hlavy, bolesti hrdla, alebo iný príznak infekcie dýchacích ciest/, nesmie vstúpiť            do budovy materskej školy. Telefonicky kontaktujte ošetrujúceho lekára.

Ďakujeme za pochopenie.

Foto: Deň zdravej výživy

Print Friendly, PDF & Email

V tomto jesennom čase plnom zdravotných neduhov, vírusov  a bacilov sme sa my v materskej škole rozhodli tomu postaviť ako sa patrí… a to poriadnym oslávením Dňa zdravej výživy, v piatok 16.10.2020. Oslavovalo sa pohybom a tvorivou hrou spolu s ďalšími bojovníkmi proti chorobám – zeleninou a ovocím. Deti v mladšej triede si zeleninkou ozdobili desiatové chlebíky a vytvorili si doslova  smajlíkov na zjedenie. Spoločne si poskladali zeleninového kamoša – Kapustníka, s maskou na očiach rozoznávali druhy zeleniny, súťažili v lyžicovom slalome a sadení zemiakov. Deti staršej triedy si vyskúšali, aké je to jesť banán po slepiačky,  či kto prvý vypije mrkvový džús. Zahrali sa na zeleninových umelcov a z rôznych druhov zeleniny vytvárali ľudské portréty. zahrali sa na čašníkov, kde po zdolaní prekážkovej dráhy s jablkom na tácke mali obslúžiť svojho zákazníka. Všetky deti získali za účasť diplomy, ktoré si môžu vymaľovať i malú pozornosť.