Záverečný účet obce za rok 2022

Záverečný účet obce za rok 2019

Prezrite si záverečný účet obce za r. 2019 aj s prílohami, stanovisko kontrolóra obce (všetky dokumenty majú formát pdf):

Záverečný účet obce Krakovany za rok 2019

Čerpanie finančného rozpočtu za rok 2019

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Krakovany k záverečnému účtu obce Krakovany za rok 2019

 

Záverečný účet obce za rok 2018