Profil Materskej školy

Print Friendly, PDF & Email

Zamestnanci materskej školy

Pedagogickí zamestnanci:

Andrea Štefanková – riaditeľka

Viera Garafová – učiteľka

Bc. Zuzana Floreková – učiteľka

Mgr. Ivana Daněková – učiteľka

Prevádzkoví zamestnanci:

Jana Chrvalová – školníčka

Ivan Herman – kurič, údržbár 

Zamestnanci školskej jedálne:

Jana Daňková – vedúca

Miroslava Fábryová – hlavná kuchárka       

Lenka Tarkošová – pomocná kuchárka