MŠ – kontakty

Print Friendly, PDF & Email

Naša adresa : Materská škola

                            Hrádze 480/9

                           922 02 Krakovany

 

Andrea Štefanková , riaditeľka MŠ               033/7798431

ms@krakovany.sk

Ivana Kusá , vedúca ŠJ  pri MŠ                 033/7798431

ikusa@krakovany.sk