PRIPOMIENKA

Print Friendly, PDF & Email

Vážení rodičia, pripomíname, že k nástupu dieťaťa do MŠ od pondelka 26.4.2021 je opäť potrebný 7 dňový test. Testovanie sa týka rodičov a zamestnancov, ktorí nemajú výnimku z testovania z dôvodu očkovania 2 týždne po druhej dávke vakcíny Pfizer a Moderna, 4 týždne po prvej dávke Astra Zeneca, alebo z dôvodu prekonania ochorenia COVID -19. Opäť je potrebné v pondelok predložiť   Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu. Obec Krakovany poriada testovanie v KD v sobotu 24.4.2021 od 8.00 hodine.

Testovanie zákonných zástupcov detí

Print Friendly, PDF & Email

Vážení rodičia !

Podľa uznesenia vlády SR č. 160/2021, body 17 – 19 je platnosť testu pre zákonného zástupcu, ktorý chce dať dieťa do materskej školy naďalej maximálne 7 dní. Na základe priaznivého vývoja situácie ( okres Piešťany v červenej farbe )  v sobotu v obci Krakovany testovanie nebude. Avšak, aby ste mohli priniesť dieťa v pondelok do materskej školy, zriaďovateľ – Obec Krakovany ZABEZPEČÍ TESTOVANIE v Kultúrnom dome v Krakovanoch  pre zákonných zástupcov detí v piatok 16.04.2021 v čase od 18. 00 do 20.00 hodine. Nástup dieťaťa v pondelok bude možný opäť  len s testom zákonného zástupcu nie staršieho ako 7 dní.   

Za pochopenie ďakujeme.

Obnovenie prevádzky materskej školy  v bežnom režime pre všetky deti

Print Friendly, PDF & Email

Vážení rodičia, od stredy 7. apríla 2021 bude prevádzka našej materskej školy otvorená v riadnom režime  pre všetky deti.

Organizačné pokyny:

  • Do MŠ bude sprevádzať dieťa aj si pre dieťa príde iba ten rodič (starý rodič, súrodenec…), ktorý sa preukáže negatívnym výsledkom testu, nie staršieho ako 7 dní, alebo ak prekonal COVID- 19 preukazuje sa dokladom o prekonaní nie starším ako tri mesiace, alebo očkovanie druhou vakcínou pred viac ako 14 dňami.
  • Do MŠ môžu chodiť iba deti, ktorým ( alebo ich príslušníkom ) nebola nariadená karanténa.
  • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.       Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.
  • V interiéri MŠ sa pohybujete s prekrytými dýchacími cestami s respirátorom nie dlhšie ako 10 minút, v šatni môžu byť len jedna dospelá osoba.
  • Zákonný zástupca dodržiava epidemiologické opatrenia R-O-R.
  • Dieťa musí mať v skrinke náhradné rúško.
  • Naďalej platí pravidlo zákazu hračiek z domáceho prostredia, okrem plyšovej hračky na spinkanie ktorú si dieťa ponechá počas celého týždňa v MŠ.
  • Zakázané je zhromažďovanie sa osôb v areáli a pred areálom materskej školy, zakázané sú hry detí na dvore materskej školy pri odchode domov.
  • Zákonný zástupca pri akomkoľvek podozrení na COVID 19 okamžite nahlási riaditeľke MŠ a dieťa nechá v domácej izolácie.

POTREBNÉ TLAČIVÁ  PRI NÁSTUPE DIEŤATA v stredu 7. apríla 2021

 Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase

 Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Čestné vyhlásenie

Tlačivá na si môžete stiahnuť a vytlačiť v sekcii školstvo MŠ , tlačivá na stiahnutie. Ak nemáte možnosť si tlačivá vytlačiť, pripravené budú ráno v MŠ pri prvom nástupe dieťaťa.

Za Vašu trpezlivosť a zodpovednosť ďakujeme.

Zároveň Vás žiadame, aby ste do komentára alebo  na mail adresu ms@krakovany.sk  potvrdili záujem o MŠ od stredy 7.apríla 2021 /mám záujem a meno dieťaťa/  k zabezpečeniu stravy, prípadne telefonicky 033/7798431             v utorok 6.apríla 2021 do 15.00. Strava sa do obedára nevydáva, odhlasovanie detí zo stravy do 7.15 hod. Deti zamestnaných rodičov, ktoré MŠ  už navštevujú od utorka 6.4.2021 sa nemusia nahlasovať.

 

 

 

Prevádzka MŠ od pondelka 29. marca 2021

Print Friendly, PDF & Email

Od pondelka 29. marca 2021 prevádzka materskej školy pokračuje ako doteraz – to znamená , že MŠ môžu navštevovať iba deti zákonných zástupcov pracujúci v kritickej infraštruktúre a deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu ( homo office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce. Potrebné tlačivá na podpis budete mať pripravené v MŠ. Zákonný zástupca, ktorý dieťa privádza do MŠ aj si pre dieťa príde sa musí preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID 19, ktorý bude platiť od 29.03.2021, alebo ak prekonal COVID – 19 preukazuje sa dokladom o prekonaní nie starším ako 3 mesiace. Ďakujeme !

OBNOVENIE PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY OD PONDELKA 22.03.2021

Print Friendly, PDF & Email

Vážení rodičia, oznamujeme Vám , že prevádzka materskej školy sa opäť obnovuje v pondelok 22.03.2021 ako doteraz. Materskú školu môžu navštevovať iba deti rodičov, ktorí svoju prácu nemôžu vykonávať z domu.                    Zákonný zástupca (alebo súrodenec, starý rodič….), ktorý dieťa privádza do MŠ aj si pre dieťa príde  musí sa preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID 19, ktorý bude platiť od 22.03.2021, alebo ak prekonal COVID – 19 preukazuje sa dokladom o prekonaní nie starším ako 3 mesiace.                                                                                              Tlačivá k nástupu od pondelka 22.03.2021 budú k dispozícii ráno pred vchodom do budovy.

 

 

ZÁPIS DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Print Friendly, PDF & Email

 

ZÁPIS DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Milí rodičia budúcich prváčikov !

Základná škola Krakovany, Vás srdečne pozýva na zápis do 1.ročníka, ktorý sa uskutoční                                              7.apríla 2021  od 14.30 do 17.30 v budove školy. Bližšie informácie sa dočítate na stránke školy.

 

PRERUŠENIE PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY OD 15.3.2021 DO 19.3.2021

Print Friendly, PDF & Email

PRERUŠENIE PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY  POKRAČUJE

Vážení rodičia,                                                                                                                                                                                          na základe vyjadrenia RÚVZ v Trnave je potrebné sledovať zdravotný stav detí, keďže prišlo len k bežnému kontaktu s pozitívne testovanou osobou. Karanténa  sa v tomto prípade na deti nevzťahuje. V prípade objavenia sa  príznakov: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, porucha resp. strata čuchu a chuti   bez  meškania telefonicky kontaktujte ošetrujúceho lekára . Avšak na základe Rozhodnutia zriaďovateľa Obce Krakovany prevádzka MŠ bude naďalej prerušená  do piatka 19. marca 2021 z dôvodu nedostatočného personálneho obsadenia.              Táto informácia  platí podľa aktuálneho stavu, keďže sa situácia môže meniť, je potrebné naďalej sledovať našu stránku.       

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť !