Prosba o darovanie 2% z dane pre MŠ aj v roku 2024

Milí rodičia a priatelia,

obraciame sa na Vás aj tento rok s prosbou  o venovanie 2% resp. 3%* z daní v prospech vašich detí k skvalitneniu výchovno – vzdelávacieho procesu, skvalitnenie materiálneho vybavenia materskej školy / interiéru/.

Fyzická osoba – zamestnanci

 • do 15. februára 2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane a neskôr o vydanie Potvrdenia o zaplatení dane, 
 • priložíte Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré Vám dá zamestnávateľ,
 • obidve tlačivá zanesiete na príslušný daňový úrad do Piešťan,
 • alebo ich odovzdáte riaditeľke MŠ, ktorá ich na daňový úrad zanesie hromadne. Údaje na darovanie: Obchodné meno (názov): Slovenská rada rodičovských združení pri Materskej škole Krakovany, IČO: 173196171358

Tlačivá je potrebné odovzdať do 30. apríla 2024 

Právnická osoba

 • darovanie podielu dane vyhlasuje priamo v daňovom priznaní.

* 3% z daní môže venovať tá fyzická osoba, ktorá v roku 2023 vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov počas najmenej 40 hodín, o čom je povinná predložiť písomné potvrdenie vydané prijímateľom dobrovoľníckej činnosti alebo vysielajúcou organizáciou.                                                                                                                            

V mene detí našej materskej školy Vám za Vašu finančnú pomoc ďakujeme.

Pozvánka na rozsvietenie vianočného stromčeka a privítanie Mikuláša

Obec Krakovany, Základná škola Krakovany a Materská škola Krakovany vás pozývajú na Rozsvietenie vianočného stromčeka a privítanie Mikuláša, ktoré sa uskutoční v pondelok 4. 12. 2023 od 16:45 hod. pred Obecným úradom v Krakovanoch. Program začne od 16:30 hod. lampášikovým sprievodom od Materskej školy v Krakovanoch. Podávať sa bude horúci čaj a varené víno.

Pozvánka na Vianočné trhy 3.12.2023

ZRŠ pri Materskej škole v Krakovanoch a kolektív MŠ Krakovany pozýva všetky deti, rodičov i starých rodičov na Tradičné vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 3. decembra 2023 od 14:00 hod. v Kultúrnom dome v Krakovanoch.

Pripravené sú:

 • vianočná akadémia detí z MŠ
 • tvorivé dielne pre deti
 • vianočný dekoračný tovar domácej výroby
 • domáce koláčiky, čajové pečivo
 • vianočný punč, alko i nealko občerstvenie
 • vianočná kapustnica
 • vianočná foto-stena