Informácia k poskytovaniu dotácií na stravu v MŠ

Print Friendly, PDF & Email

Informácia k poskytovaniu dotácií na stravu

V nadväznosti na právne úpravy zákona o dotáciách, ktoré nadobudnú účinnosť dňa 01.08.2021, Vás chceme informovať o ukončení plošného poskytovania dotácií na stravu v  poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. Je preto potrebné, aby rodiny, ktoré si daňový bonus neuplatňujú v termíne do 28.7.2021 vyplnili priložené Čestné vyhlásenie a doručili ho mailom na adresu : dankova@krakovany.sk

Ďalej sa dotácia na stravu týka deti v Hmotnej núdzi a detí v Životnom minime. Na splnenie tejto kategórie je potrebné predložiť:

  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima
  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa

INFORMÁCIE pre žiadateľov

Čestné vyhlásenie

Projekt NAJKRAJŠIE JABĹČKO

Print Friendly, PDF & Email

 

Firma Plantext vo Veselom pri Piešťanoch, ktorí sú  dodávatelia školského ovocie aj pre našu materskú školu, zrealizovala projekt financovaný s podporou EÚ – podpora školského programu pod názvom „ Kto namaľuje najkrajšie jabĺčko“. Do tohto projektu sa zapojila aj naša materská škola. Deti namaľovali jablká rôznou technikou, za ich kreativitu, úspešnosť, snahu a zapojenie sa do projektu sme boli odmenení ovocným rodinným stromčekom spolu s pracovným náradím – motykou a všetky deti dostali farbičky. Stromček sme zasadili do areálu materskej školy, o ktorý sa deti budú starať, polievať. Výtvarné práce deti sú vystavené v záhradnom centre Plantexu.                                       ĎAKUJEME!

Rozlúčka so škôlkou

Print Friendly, PDF & Email

V stredu 30.06.2021 dopoludnia sa naši budúci prváčikovia rozlúčia so škôlkou. Na našej „ škôlkarskej maturite“  nás presvedčia o tom,  čo všetko sa naučili v MŠ. Podľa odporúčania RÚVZ bude škôlkarska maturita bez prítomnosti rodičov, len za účasti detí z mladšej triedy.

DETSKÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA

Print Friendly, PDF & Email

V stredu 23.06.2021 dopoludnia sa deti zúčastnia športovej olympiády na školskom dvore. Súťažiť sa bude v behu na 50 m, skok do diaľky z miesta do piesku a hod loptou oboma rukami horným oblúkom. Odmenené a ocenené budú všetky deti. Je potrebné, aby v tento deň mali deti vhodnú športovú obuv a oblečenie.

 

Týždeň plný radosti

Print Friendly, PDF & Email

V rámci sviatku MDD v týždni od 31.05.2021  – 04.06.2021 deti budú mať pripravený zábavný program počas celého týždňa. Ak bude priať počasie väčšiu časť dňa budeme vonku , preto Vás prosíme , aby deti boli vhodne športovo oblečené a obuté. Do skrinky si  priniesli  malé ruksaky, v ktorom budú mať podpísanú fľašu s čistou vodou.

Pondelok: Divadielko – Tri prasiatka v podaní Barbory Zamiškovej

Utorok:   Cesta do praveku – turistická vychádzka do prírody s náučnými stanovišťami, hľadanie pokladu

Streda:   Dinosvet – hľadanie sopky po stopách dinosaurov

Štvrtok:  Dinohry – súťaživé hry na školskom dvore

Piatok:    Detský karneval na školskom dvore. Podľa počasia a súhlasu rodičov na záver sladké prekvapenie. V tento deň je potrebné, aby si deti do MŠ priniesli podľa možnosti kostým masky.

 

PRIPOMIENKA

Print Friendly, PDF & Email

Vážení rodičia, pripomíname, že k nástupu dieťaťa do MŠ od pondelka 26.4.2021 je opäť potrebný 7 dňový test. Testovanie sa týka rodičov a zamestnancov, ktorí nemajú výnimku z testovania z dôvodu očkovania 2 týždne po druhej dávke vakcíny Pfizer a Moderna, 4 týždne po prvej dávke Astra Zeneca, alebo z dôvodu prekonania ochorenia COVID -19. Opäť je potrebné v pondelok predložiť   Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu. Obec Krakovany poriada testovanie v KD v sobotu 24.4.2021 od 8.00 hodine.