Pozvánka na Vianočné trhy 3.12.2023

Print Friendly, PDF & Email

ZRŠ pri Materskej škole v Krakovanoch a kolektív MŠ Krakovany pozýva všetky deti, rodičov i starých rodičov na Tradičné vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 3. decembra 2023 od 14:00 hod. v Kultúrnom dome v Krakovanoch.

Pripravené sú:

 • vianočná akadémia detí z MŠ
 • tvorivé dielne pre deti
 • vianočný dekoračný tovar domácej výroby
 • domáce koláčiky, čajové pečivo
 • vianočný punč, alko i nealko občerstvenie
 • vianočná kapustnica
 • vianočná foto-stena

POSEDENIE PRE STARÝCH RODIČOV

Print Friendly, PDF & Email

  Pri príležitosti vzácneho sviatku  „OKTÓBER, MESIAC ÚCTY K STARŠÍM“  pozývame babičky a deduškov detí    z našej materskej školy na milé posedenie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 26. októbra 2023 o 15.00  hod.  v triede starších a mladších detí. Bližšie informácie sa dozviete u triednych pani učiteliek.

 Tešíme sa na Vás !!!

Informácie k začiatku školského roka 2023/2024

Print Friendly, PDF & Email

Milí rodičia,

školský rok 2023/2024 sa začína v pondelok 04.septembra 2023. Príchod detí do MŠ je v čase od 6.30 do 8.00 hod.

Čo potrebuje dieťa do MŠ

 • Papučky ( podľa predpisu s celou pätou)
 • Pyžamo
 • Zubnú kefku a pastu
 • Náhradné oblečenie v prípade, že sa dieťa obleje, pociká – zabalené vo vrecúšku ktoré si ponechá vo svojej skrinke
 • Hygienické vreckovky ( najvhodnejšie – vyťahovacie z krabičky)
 • Deti staršej triedy úbor na cvičenie ( športové krátke nohavice na gumu, tričko, vrecúško na úbor deti dostanú v MŠ )
 • Podľa potreby jednu plyšovú hračku na spanie, ktorú si v pondelok prinesie a počas celého týždňa si ju ponechá v škôlke)  nie cumeľ.                                                                                                                                                                     Všetky veci podpísané.

Pri prvom príchode dieťaťa do MŠ je potrebné predložiť tlačivo o BEZPRÍZNAKOVOSTI – BEZINFEKČNOSTI, ktoré nájdete v skrinke dieťaťa v prvý deň nástupu do MŠ, alebo si ho stiahnete z webovej stránky obce v sekcii Materská škola, tlačivá na stiahnutie.

Novoprijaté deti prinesú aj tlačivá, ktoré sme Vám už odovzdali : Plnomocenstvo na preberanie dieťaťa ,  Súhlas so spracovaním osobných údajov, tlačivo o bezpríznakovosti – bezinfekčnosti. Na všetkých tlačivách je potrebné uviesť dátum – DEŇ NÁSTUPU dieťaťa do MŠ.   ( Ak nastúpi dieťa 04. 09.2023 na tlačivách bude dátum 04.09.2023). 

Informácie zo školskej jedálne

Zápisný lístok na stravu bude pripravený v skrinke dieťaťa, ktorý vyplníte a odovzdáte v prvý deň príchodu dieťaťa do  MŠ.

Stravná jednotka na 1  deň je 1,90 eur – desiata, obed, olovrant

Odhlásenie zo stravy je možné predchádzajúci deň neprítomnosti dieťaťa do 13.30 hod. zápisom do zošita v MŠ, telefonicky 7798431, alebo mailom na adresu : veducasj@krakovany.sk

Ak dieťa nenastúpi do MŠ pre chorobu, rodič si bude môcť v prvý deň choroby vyzdvihnúť obed do svojho obedára v čase od 11.30 hod. – 12.30 hod.

Deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie majú nárok na dotáciu na stravu. Tá sa poskytuje iba dieťaťu, ktoré sa zúčastní výchovno vzdelávacieho procesu a stravu odoberie. Ak ho zákonní zástupca neodhlási hradí plnú výšku denného poplatku.

V pondelok 04.09.2023 budú všetky deti na stravovanie prihlásené. Ak dieťa v tento deň do škôlky nepríde je potrebné ho zo stravy odhlásiť –  toho času najlepšie mailom na adresu veducasj@krakovany.sk

 

                                                                                                                                                         

Bližšie informácie sa dozviete na prvom rodičovskom stretnutí, ktoré bude v utorok  5. septembra 2023 o 16.00 hodine  na ktoré Vás srdečne pozývame. Prejednávať sa budú dôležité informácie k organizácii nového školského roka, preto je účasť rodičov dôležitá a potrebná !

 

Pozvánka na Deň rodiny v MŠ Krakovany 9.6.2023

Print Friendly, PDF & Email

MS Krakovany srdečne pozýva rodičov a deti z MŠ Krakovany v piatok 9.júna 2023 16.30 hodine do areálu materskej školy osláviť DEŇ RODINY v športovom naladení.

Čaká na Vás kopec zábavy, guláš, pitný režim a veľa prekvapenia. Budú pripravené aj ohniská. Kto bude mať chuť opekať špekačky, slaninu… si prinesie podľa vlastnej chuti. Plánujeme zorganizovať  futbalový turnaj. Preto je potrebné, aby ste záujem nahlásili pani učiteľkám /rodič + dieťa/ a spoločne vytvoríme viacero družstiev.Pre radosť detí kto má chuť, môže priniesť aj napečené suché koláčiky.