Spoločne to zvládneme !!!

Print Friendly, PDF & Email

Milí rodičia

Pre našich škôlkárov, aby sa doma nenudili sme pripravili veľa aktivít na daný týždeň  s danou témou a s množstvom inšpirácií a materiálov. Keďže na našej webovej stránke sa nám rôzne materiály, videá a prezentácie nedali zrealizovať , vytvorili sme na sociálnej sieti facebook uzavretú skupinu Materská škola Krakovany, kde tieto rôzne aktivity, odkazy, linky, pracovné listy pre detičky nájdete. Budeme veľmi radi aj so spätnou väzbou, ktorú nám pošlete formou kresieb, videí, ohodnotení. Samozrejme je to všetko dobrovoľné.                                                                  Verím , že spoločne to zvládneme, vydržíme a prekonáme v zdraví.                                     

Divadlo Agape

Print Friendly, PDF & Email

V týchto dňoch do našej škôlky malo zavítať divadlo Agapé s bábkohercom Maťom Žákom, ktorého deti už veľmi dobre poznajú.  Keďže nám to súčasná situácia neumožňuje, máte možnosť spolu s deťmi v piatok 27.3.2020 o 11.00 hodine  v živom vysielaní na facebook. stránke Divadlo Agape  pozrieť si divadielko Dúhový autobus.

Pre našich malých škôlkárov ponúka portál Kozmix zábavné edukačné aktivity. Kompletný obsah portálu je dostupný zadarmo pre všetkých až do 15.4.2020. Po prihlásení na moj.kozmix.sk stačí zadať kód: skolazdomu

 

INFORMÁCIE O ZÁPISE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠK.R. 2020/2021

Print Friendly, PDF & Email

V zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.Z o materskej škole v znení vyhlášky č.308/2009 Z.z. riaditeľka Materskej školy, Hrádze 480/9, Krakovany oznamuje, že  zápis detí na školský rok 2020/21 sa bude konať v mesiaci MÁJ. Presný termín bude upresnený ! Prihlášku – žiadosť – nájdete na www.krakovany.sk, v sekcii školstvo materská škola. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt. Žiadosť si vyplnia aj rodičia, ktorých deti neboli prijaté v minulom školskom roku.

 

 

        

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY PRERUŠENÁ !!!

Print Friendly, PDF & Email

V súvislosti s preventívnymi opatreniami proti  šíreniu koronavírusu bude od stredy 11.marca do piatku 13.marca 2020 prevádzka materskej školy prerušená. O ďalšom postupe podľa nových informácií Vás budeme  následne informovať prostredníctvom rozhlasu a webovej stránky školy www.krakovany.sk                                               Ďakujeme za pochopenie !!!