Fotografovanie detí

Print Friendly, PDF & Email

V utorok 3.mája 2022 od 8.00 hod. sa deti budú fotiť na spoločnú aj individuálnu fotografiu. Pozadie fotky je tmavšie , preto je vhodné, aby deti mali oblečené niečo bledšie. Ak nemáte záujem o fotografovanie Vášho dieťaťa, prosíme Vás , aby ste to nahlásili pani učiteľkám.

Návšteva Mestskej knižnici v Piešťanoch, bábkové predstavenie Domy – Stromy a výmena kníh

Print Friendly, PDF & Email

V pondelok 14. marca 2022 o 9.00 hod.  pôjdeme obe triedy do MSK PY na   bábkového predstavenia divadla Fí o dobrodružnej stanovačke v lese s názvom Domy – Stromy. Prosíme Vás, aby ste deťom do ruksaku zabalili dobre uzatvárateľnú  podpísanú fľašu s vodou a deťom zo staršej triedy KNIHU NA VÝMENU.

 Doprava je hradená MSK PY.

Prosba o darovanie 2% z dane pre MŠ aj v roku 2022

Print Friendly, PDF & Email

Milí priatelia, rodičia,
obraciame sa na Vás s prosbou aj tento rok o venovanie 2% z daní v prospech Vašich detí. Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to. 

Fyzické osoby – zamestnanci:
– do 15. februára 2022 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane a neskôr o vydanie Potvrdenia o zaplatení dane,                      
– vyplňte jednoduché tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% zaplatenej danektoré si prevezmete v našej materskej škole, alebo ho nájdete v sekcii  tlačivá na stiahnutie, alebo kliknutím
    sem  
–  priložíte Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré Vám dá zamestnávateľ, 
–  obidve tlačivá zanesiete na príslušný Daňový úrad do Piešťan,             
–  alebo ich odovzdáte riaditeľke MŠ, ktorá ich na daňový úrad zanesie hromadne.                                                                                                   
Tlačivá je potrebné odovzdať do 30. apríla 2022

Právnické osoby:
darovanie podielu dane vyhlasuje priamo v daňovom priznaní.            

V mene detí našej materskej školy Vám za Vašu finančnú pomoc ďakujeme.

Usmernenie v súvislosti s pandémiu COVID – 19

Print Friendly, PDF & Email

Vážení rodičia,

naďalej Vás prosíme o zodpovedné pristupovanie súvisiace s ochorením COVID  – 19 vzhľadom k tomu, že toho času sa ochorenie šíri  hlavne medzi deťmi. Prosíme Vás, aby ste nepodceňovali akúkoľvek chorobu u ktoréhokoľvek dieťaťa (črevnú virózu, teploty, chrípkové príznaky a iné), lebo COVID 19 sa u deti šíri rôznymi spôsobmi.
Navrhujeme, aby ste dali pri príznakoch deti pretestovať, zostali v domácej izolácii
a bezodkladne informovali MŠ.
 Ak sa vyskytne v spoločnej domácnosti potvrdené ochorenie COVID 19 Ag testom, PCR testom, alebo PoCT testom dieťa zostáva v karanténe a je potrebné túto skutočnosť ihneď nahlásiť materskej škole, zároveň Vás prosíme a doporučujeme  dieťa aj otestovať. Hlásenie a testovanie je potrebné z dôvodu zabezpečenia ochrany zdravia celého kolektívu v ktorom sa dieťa nachádzalo aj z dôvodu, že povinnosťou materskej školy je pravidelné týždenné hlásenie  počtu pozitívnych osôb na RÚVZ Trnava,  prípadne zabezpečenia ďalšieho postupu. Nové aktuálne informácie k 25. januáru 2022  z dôvodu vydania novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a ku karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 nájdete na webe www.minedu.sk/skolsky-semafor.

Zároveň Vás upozorňujeme na nové tlačivá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti a Oznámenie o  výnimke z karantény, ktoré nájdete v sekcii Tlačivá na stiahnutie.                                                                                                           Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu. BUĎME ZDRAVÍ!!! 

 

Obnovenie prevádzky materskej školy od pondelka 10.01.2022

Print Friendly, PDF & Email

Milí rodičia,
v novom roku 2022 Vám želáme veľa zdravia, lásky a porozumenia. Zároveň Vám oznamujeme , že v pondelok 10. januára 2022 je obnovená prevádzka materskej školy. Naďalej sa budeme riadiť podľa Školského semaforu t.j všetky doterajšie opatrenia zostávajú naďalej v platnosti: vstup do budovy v režime OP, v obmedzenom počte 1 dospelý + 1 dieťa v šatni mladších detí ako aj v šatni starších detí.  Sprevádzajúca osoba musí mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom.  Je potrebné, aby ste v pondelok ( pri prvom nástupe dieťaťa a po každom prerušení dochádzky do MŠ v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov)  odovzdali potvrdenie o bezpríznakovosti. Pokiaľ nemáte možnosť si potvrdenie vytlačiť, bude k dispozícii v pondelok ráno pri vchode do budovy.                     
  Ak v pondelok 10.januára 2022 Vaše dieťa nepríde do materskej školy, je potrebné ho odhlásiť zo stravy v piatok 7. januára 2022 v čase od 8.00 – 14.30 hod, na telefónnom čísle 033/7798431  alebo v pondelok ráno do 7.15 hodiny. Ďakujeme za pochopenie.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (docx, 24.43 kB)