Zápis detí do 1.ročníka ZŠ 2024/2025

Základná škola Krakovany oznamuje rodičom, že zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025 sa uskutoční v stredu 10. apríla 2024 v čase od 14,30 do 17,30 h. v budove Základnej školy v Krakovanoch.

 K zápisu je nutné predložiť:
 – vyplnenú žiadosť o prijatie  s podpisom oboch rodičov:
–  stiahnuť zo stránky školy, vypísať, vytlačiť, obaja podpísať
    elektronicky 
 –  vyplniť osobne v škole – podpísať obaja
 –  rodný list dieťaťa
 –  občiansky preukaz oboch rodičov / alebo splnomocnenie jedného z nich na  zápis, tlačivo v škole, 
       na www stránke
Ak má zákonný zástupca potvrdenie z CPPaP o pokračovaní v predprimárnom vzdelávaní, nemusí prísť s dieťaťom, stačí v čase zápisu priniesť potvrdenie do školy.
   Zápisu sa musí zúčastniť aj dieťa, ktoré malo v predchádzajúcom školskom roku odloženú školskú dochádzku.
Zápis sa týka detí narodených do 31.8.2018.
Ak sa v uvedenom termíne z vážnych dôvodov nemôžete zápisu zúčastniť, môžete svoje dieťa zapísať do 30. apríla 2024  po dohode s riaditeľom školy v čase od 8,00 do 16,00 h. /033 7798440/.

pisomne vyhlasenie.docx

Zápis detí do 1.ročníka ZŠ 2023/2024

Základná škola Krakovany oznamuje rodičom, že zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v stredu 12. apríla 2023 v čase od 14,30 do 17,30 h. v budove Základnej školy v Krakovanoch. K zápisu je potrebné predložiť platný občiansky preukaz oboch zákonných zástupcov a rodný list dieťaťa. Zápisu sa musí zúčastniť aj dieťa, ktoré malo v predchádzajúcom školskom roku odloženú školskú dochádzku. 

Dieťa možno prihlásiť aj elektronicky do 5.4.2023 na stránke zskrakovany.edupage.org , menu – elektronická prihláška.Prítomnosť dieťaťa aj rodičov na zápise je povinná.

Ak sa v uvedenom termíne z vážnych dôvodov nemôžete zápisu zúčastniť, môžete svoje dieťa zapísať do 30. apríla 2023 po dohode s riaditeľom školy v čase od 8,00 do 16,00 h.

Srdečne Vás pozývame!                                                                              

Riaditeľstvo ZŠ  (č. t. 033 7798 440)

Testovanie COVID19-informácie a pokyny

Informácia pre občanov ohľadom testovania na COVID-19 v Obci Krakovany
V dňoch 31.10. a 1.11.2020 sa uskutoční v našej obci testovanie obyvateľov s názvom „Spoločná zodpovednosť“.
Miesto testovania bude sála Kultúrneho domu v Krakovany. Príchod obyvateľov na testovanie bude hlavným vchodom zo Sadovej ulice.

Čas testovania v sobotu a nedeľu bude:
Testovanie:                                          od 7.00 hod do 12.30 hod.
Dezinfekcia a obedná prestávka:    od 13.00 hod. do 14.00 hod.
Testovanie:                                          od 14.00 hod. do 17.30 hod.
Dezinfekcia a prestávka na večeru: od 17.30 hod. do 19.00 hod.
Testovanie:                                            od 19.00 hod do 21.30 hod.

Je potrebné si so sebou priniesť Občiansky preukaz. V prípade detí od 10 do 15 rokov, ktorí nemajú občiansky preukaz je potrebná kartička poistenca.             
Poradie testovaných bude prebiehať ako kto príde. Žiadna abeceda, žiadne ulice!        
Pokiaľ je to možné, príďte pešo. Parkovné miesta sú obmedzené. Ak príde na testovanie rodina spolu s deťmi, stačí keď na výsledok počká jeden z rodičov pod podmienkou, že celá rodina má v obci trvalý pobyt. V prípade, že rodičia majú rôzne trvalé pobyty, musia na výsledok čakať obaja.
Pohyb pri čakaní a postup pri testovaní bude koordinovať personál na to určený. Žiadame Vás o dodržiavanie pokynov, dodržiavať dvojmetrové odstupy, povinné rúško na tvári.   

Úprava stránkových hodín obecného úradu

V súvislosti s opatreniami na zamedzenie šírenia COVID-19 sú od 12.10.2020 do odvolania upravené úradné dni na Obecnom úrade v Krakovanoch.

Úradné hodiny od 12.10.2020

Pondelok      7.30 – 12.00  13.00 – 15.30 hod.
Utorok           nestránkový deň
Streda            7.30 – 12.00  13.00 – 18.00 hod.
Štvrtok          nestránkový deň
Piatok            nestránkový deň