Zápis detí do 1.ročníka ZŠ

Print Friendly, PDF & Email

Riaditeľstvo Základnej školy Krakovany oznamuje rodičom, že zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v stredu 11. apríla 2018 v čase od 14,30 do 17,30 h. v budove  Základnej školy v Krakovanoch.

K zápisu je potrebné predložiť platný občiansky preukaz oboch zákonných zástupcov, rodný list dieťaťa, preukaz poistenca a ak dieťa nenavštevovalo materskú školu aj potvrdenie o školskej zrelosti.

Na zápis privedie zákonný zástupca dieťa, ktoré k 31.8.2018 dovŕši 6 rokov. Zápisu sa musí zúčastniť aj dieťa, ktoré malo v predchádzajúcom školskom roku odloženú školskú dochádzku.

Ak sa v uvedenom termíne z vážnych dôvodov nemôžete zápisu zúčastniť, môžete svoje dieťa zapísať do 30. apríla 2018 po dohode s riaditeľom školy v čase od 8,00 do 16,00 h.

Srdečne Vás pozývame!                                                                              

Riaditeľstvo ZŠ  (č. t. 0337798440)

Výzva pre majiteľov psov

Print Friendly, PDF & Email

Obec Krakovany na základe  opakujúcich sa sťažností od občanov dôrazne vyzýva majiteľov psov, aby zamedzili voľnému pohybu svojich psov na verejných priestranstvách a znečisťovaniu verejných priestranstiev psami. Majiteľ psa je podľa zákona č. 282/2002 a Všeobecne záväzného nariadenia o chove, vodení a držaní psov na území obce Krakovany, je povinný zabrániť voľnému pohybu psa, zabezpečiť, aby zviera nespôsobovalo fyzické napadnutie osoby  a bezprostredne odstrániť výkaly, ktorými pes znečistí verejné priestranstvo. Na území obce Krakovany je voľný pohyb psov prísne zakázaný. Priestupku sa dopustí ten, kto nezabráni voľnému pohybu psa, alebo neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistí verejné priestranstvo. Za tieto priestupky obec uloží pokutu až do výšky 165 €.

Ak sa držiteľ psa dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu až do výšky dvojnásobku uvedenej pokuty.

        Na základe vyššie uvedeného dôrazne vyzývame majiteľov psov, aby vytvorili také opatrenia, ktorými zabránia voľnému pohybu svojich psov na verejných priestranstvách obce a zamedzia znečisťovaniu verejných priestranstiev psami a vyhli sa tak sankciám zo strany obce.

Výsledky volieb predsesdu a poslancov TTSK za okrsok Krakovany

Print Friendly, PDF & Email

Voľby do orgánov Trnavského samosprávneho kraja 4.11.2017

V obci sa zistili tieto výsledky:
Počet volebných okrskov: 1
Počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania: 1
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 1 159
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 352 (volebná účasť: 30,4%)
Počet odovzdaných obálok: 352
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva TTSK: 346
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu TTSK: 341

Oficiálne výsledky voľby  predsedu TTSK v obci Krakovany:

 1. József Berényi, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja – 3 hlasy (0,87 % platných hlasov) 
 2. Jaroslav Cehlárik, Mgr., nezávislý kandidát – 7 hlasov (2 % platných hlasov)
 3. Tibor Mikuš, Ing., PhD., nezávislý kandidát – 92 hlasov (27 % platných hlasov)
 4. Márius Novák, MUDr., NOVÝ PARLAMENT – 7 hlasov (2 % platných hlasov)
 5. Konrád Rigó, MOST – HÍD – 0 hlasov
 6. Jozef Viskupič, Mgr., OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska – 232 hlasov (68 % platných hlasov)

Oficiálne výsledky voľby  poslancov TTSK v obci Krakovany:

1. Iveta Babičová, Ing., nezávislý kandidát- 76 hlasov
2. Denisa Bartošová, RNDr., nezávislý kandidát- 32 hlasov
3. Martin Beluský, Ing., PhD., 30 r., poslanec NR SR, Piešťany,Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko- 16 hlasov
4. Jozef Bolješik, JUDr., PhD., 64 r., advokát, Ostrov, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska- 97 hlasov
5. Ján Bzdúšek, Bc., 41 r., manažér ľudských zdrojov, Moravany nad Váhom, SME RODINA – Boris Kollár- 8 hlasov
6. Remo Cicutto, Ing., 55 r., výkonný riaditeľ, Piešťany, nezávislý kandidát- 74 hlasov
7. Martin Cifra, 46 r., riaditeľ zariadenia pre seniorov, Piešťany, nezávislý kandidát- 43 hlasov
8. Marián Dóczy, Ing., 56 r., starosta obce Sokolovce, Sokolovce, nezávislý kandidát- 15 hlasov
9. Lucia Drábiková, Mgr., PhD., 40 r., analytička, Piešťany, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska- 58 hlasov
10. Jozef Drahovský, Mgr., 41 r., softvérový inžinier, Piešťany, nezávislý kandidát- 43 hlasov
11. Stanislav Drobný, Bc., 47 r., poslanec NR SR, Piešťany, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko- 16 hlasov
12. Michal Fiala, 31 r., koordinátor OZ, poslanec MSZ, Piešťany, nezávislý kandidát- 39 hlasov
13. Ján Forgáč, 62 r., konateľ, Moravany nad Váhom, Slovenská národná strana- 7 hlasov
14. Marek Fořt, 40 r., obchodný riaditeľ, Krakovany, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska- 215 hlasov
15. Milan Gajdoš, MUDr., 51 r., lekár, Piešťany, SMER – sociálna demokracia- 25 hlasov
16. Lívia Gregoričková, Ing., 29 r., športová trénerka, Piešťany, SME RODINA – Boris Kollár- 16 hlasov
17. Renáta Hartling Oravcová, 51 r., SZČO – personalistika, Moravany nad Váhom, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko- 9 hlasov
18. Ľubica Holecová, Ing., 52 r., dopravný manager, Drahovce, Strana zelených Slovenska- 5 hlasov
19. Ján Horváth, Ing., 62 r., vedúci sekcie, Chtelnica, SMER – sociálna demokracia- 10 hlasov
20. Michal Hynek, Mgr., 29 r., podnikateľ, Piešťany, SME RODINA – Boris Kollár- 10 hlasov
21. Peter Jančovič, Mgr., PhD., 34 r., environmentalista, Piešťany, nezávislý kandidát- 35 hlasov
22. Miroslav Juriš, Ing., 50 r., programátor, analytik, Piešťany, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko- 13 hlasov
23. Zuzana Komárková, PhDr., 46 r., riaditeľka ÚPSVaR, Drahovce, SMER – sociálna demokracia- 19 hlasov
24. Vladislav Krasický, 39 r., riaditeľ logistiky, Ratnovce, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska- 45 hlasov
25. Dalibor Kuciaň, JUDr., 38 r., advokát, Moravany nad Váhom, Slovenská národná strana- 8 hlasov
26. Magdaléna Kuciaňová, JUDr., 61 r., poslankyňa NR SR, Moravany nad Váhom, Slovenská národná strana- 5 hlasov
27. Márius Novák, MUDr., 64 r., lekár, Piešťany, NOVÝ PARLAMENT- 2 hlasy
28. Peter Ottinger, MUDr., 65 r., odborný lekár, Piešťany, nezávislý kandidát- 43 hlasov
29. Pavol Paulovič, 41 r., starosta obce Veľké Orvište, Veľké Orvište, nezávislý kandidát- 132 hlasov
30. Igor Puobiš, Mgr., 35 r., vedúci odboru na OÚ, Vrbové, SMER – sociálna demokracia- 26 hlasov
31. Alexej Rymarenko, Ing., 54 r., podnikateľ, Piešťany, NOVÝ PARLAMENT- 5 hlasov
32. Irena Sklenárová, 49 r., zdravotná sestra na OAIM, Banka, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko- 11 hlasov
33. Miroslav Sluka, Ing., MSc., 56 r., výsluhový dôchodca, Borovce, Slovenská národná strana- 10 hlasov
34. Alan Suchánek, MUDr., 63 r., poslanec NR SR, lekár, Piešťany, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska- 76 hlasov
35. František Tahotný, Bc., MBA, 46 r., obchodný riaditeľ, Vrbové, nezávislý kandidát- 25 hlasov
36. Peter Tremboš, RNDr., PhD., 56 r., muž v domácnosti, Piešťany, nezávislý kandidát- 3 hlasy
37. Martin Valo, 53 r., zástupca primátora, Piešťany, nezávislý kandidát- 61 hlasov
38. Milan Vozár, Ing., 40 r., konateľ, Moravany nad Váhom,Slovenská národná strana- 6 hlasov

 

Zber elektroodpadu 27.10.2017

Print Friendly, PDF & Email

BOMAT, s.r.o., spoločnosť autorizovaná na spracovanie odpadu z elektrických a elekttroniických zariadení, Spoločnosť certifikovaná podľa STN ES ISO 9001:2001, STN ES 14001:2005, člen Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve ((APOH)), člen Slovenskej obchodnej a priemysellnejj komory (SOPK)

INFO PRE OBČANA – ZBER ELEKTROODPADU v obci Krakovany 
KEDY? v piatok 27.10.2017, (cca od 08.00-10.00 hod.)
KDE? Zber po obci
ČO? Všetky domáce eletrospotrebiče, ako – chladničky, pračky, sporáky, mikrovlnné rúry, vysávače, šijacie stroje, žehličky , počítače, tlačiarne, žiarivky, vŕtačky, kosačky, elektrické kosačky, elektrické hračky, termostaty, akumulátory a batérie… 
– oleje a obaly zo starých obaly zo starých farieb, no tie len v nepriepustných obaloch. 
AKO? Odpad bude zberaný a odvezený len označeným automobilom a pracovníkmi spoločnosti BOMAT, s.r.o. 
INFO NA: telefón 0917 907 077 –  Mário Šiška
e-mail siska@bomat.sk
ADRESA: BOMAT s.r.o., Prevádzka recyklácie odpadov, Areál PD, Veľké Orvište
POZN. Aktuálne súhlasy orgánov štátnej správy na www.bomat.sk

Cyklistické preteky Okolo Slovenska v sobotu 10.6. cez našu obec

Print Friendly, PDF & Email

V sobotu 10. júna prejdú cez našu obec cyklisti v rámci medzinárodných pretekov Okolo Slovenska. Pôjde o tretiu etapu, ktorá sa začína v Nitre a končí v Trnave.
Prejazd pelotónu našou obcou sa uskutoční  časovom rozmedzí od 13.30 h približne do 13.50 h. Cyklisti sa budú pohybovať po ceste druhej triedy č. 504 od Piešťan, prejdú cez Školskú ulicu  smerom na Čachtice (Nové Mesto nad Váhom).
Pozývame všetkých športových fanúšikov, aby prišli povzbudiť cyklistov počas prejazdu našou obcou.
3. etapa – Okolo Slovenska sobota 10.06.2017
12:15 Štart etapy
cca. 17:45 Cieľ etapy
dĺžka etapy: 222,1 km (prechádza cez 45 miest a obcí)

 • 3 rýchlostné prémie: Čachtice, Brezová pod Bradlom, Trstín
 • 4 horské prémie: Havran, Štemberg, Poľana, U Štefku

Od štartu Do cieľa   39 km/h 41 km/h 43 km/h
-7,7 229,8 NITRA – Podzámska ulica
Slávnostný štart
12:15 12:15 12:15
0,0 222,1 NITRA – cesta č. 64
Štart
12:30 12:30 12:30
1,8 220,3 Dražovce 12:32 12:32 12:32
5,0 217,1 Čakajovce 12:37 12:37 12:37
6,5 215,6 Zbehy 12:40 12:39 12:39
11,6 210,5 Čab 12:48 12:47 12:46
11,9 210,2 Nové Sady 12:48 12:47 12:46
14,5 207,6 Malé Zálužie 12:52 12:51 12:50
17,3 204,8 Biskupová 12:56 12:55 12:54
19,4 202,7 Malé Ripňany 12:59 12:58 12:57
21,4 200,7 Veľké Ripňany 13:03 13:01 13:00
25,0 197,1 Behince 13:08 13:06 13:04
28,2 193,9 Radošina 13:13 13:11 13:09
35,3 186,8 HAVRAN
Vrchárska prémia
13:27 13:24 13:22
38,6 183,5 Banka 13:31 13:28 13:25
40,5 181,6 Piešťany 13:33 13:30 13:27
46,6 175,5 Trebatice 13:42 13:39 13:35
48,7 173,4 Krakovany 13:45 13:42 13:38
56,7 165,4 Podolie 13:58 13:53 13:49
58,8 163,3 Častkovce 14:01 13:56 13:52
62,1 160,0 ČACHTICE – pred Požiarnou zbrojnicou
Rýchlostná prémia
14:06 14:01 13:57
67,3 154,8 Višňové 14:14 14:09 14:04
69,6 152,5 Hrachovište 14:18 14:12 14:08
72,4 149,7 Vaďovce 14:22 14:17 14:12
77,4 144,7 Stará Turá 14:30 14:24 14:19
94,1 128,0 Hrubá Strana 14:57 14:50 14:43
100,1 122,0 Hrnčiarové 15:06 14:48 14:51
103,2 118,9 Stará Turá 15:10 15:02 14:55
107,7 114,4 Papraď 15:17 15:09 15:02
110,7 111,4 Poriadie 15:23 15:15 15:07
113,2 108,9 Sovinec 15:27 15:18 15:10
114,5 107,6 Stará Myjava 15:29 15:20 15:12
120,1 102,0 ŠTEMBERG
Vrchárska prémia
15:39 15:30 15:21
125,6 96,5 Myjava 15:46 15:36 15:27
128,0 94,1 Myjava – koniec mesta
Bufet – štart
15:50 14:41 15:32
130,5 91,6 Brestovec-Kopanky 15:55 15:45 15:36
132,0 90,1 POĽANA
Vrchárska prémia
15:58 15:48 15:39
135,2 86,9 Vrbovce-Šance 16:02 15:51 15:42
138,8 83,3 Vrbovce 16:07 15:56 15:46
140,1 82,0 Vrbovce – koniec obce
Bufet – koniec
16:09 15:58 15:48
143,1 79,0 U ŠTEFKU
Vrchárska prémia
16:16 16:05 15:55
147,1 75,0 Turá Lúka 16:20 16:09 15:59
150,2 71,9 Myjava 16:25 16:13 16:03
157,0 65,1 Brezová pod Bradlom (Minarčiny) 16:35 16:23 16:12
159,1 63,0 Brezová pod Bradlom 16:38 16:26 16:15
160,8 61,3 BREZOVÁ POD BRADLOM
Rýchlostná prémia
16:40 16:28 16:17
166,4 55,7 Hradište pod Vrátnom 16:48 16:36 16:24
170,5 51,6 Osuské 16:54 16:41 16:30
172,3 49,8 Jablonica 16:57 16:44 16:32
176,6 45,5 Cerová 17:04 16:51 16:38
182,0 40,1 Prievaly 17:12 16:58 16:46
189,6 32,5 Buková 17:25 17:10 16:57
195,7 26,4 Trstín 17:33 17:18 17:05
197,0 25,1 TRSTÍN – kostol
Rýchlostná prémia
17:35 17:20 17:06
202,5 19,6 Horná Krúpa 17:43 17:28 14:14
206,9 15,2 Dolná Krúpa 17:49 17:34 17:20
218,9 3,2 Trnava 18:07 17:50 17:36
222,1 0,0 TRNAVA – Slovenská pošta
Cieľ
18:12 17:55 17:40

Viac informácií na www.okoloslovenska.com 

Deň narcisov v piatok 7.4.2017 aj v Krakovanoch

Print Friendly, PDF & Email

   V piatok 7.4.2017 budú pred budovami potravín v Krakovanoch a Strážoch členky Miestnej skupiny Slovenského Červeného kríža a Jednoty dôchodcov Slovenska vyberať príspevky v rámci zbierky Deň narcisov (Liga proti rakovine). Prosíme Vás, ktorí môžte, podporte túto dobročinnú akciu akýmkoľvek príspevkom.

AKO VYZERÁ DOBROVOĽNÍK?

PRE ROK 2017 SÚ PLATNÉ TIETO IDENTIFIKAČNÉ ZNAKY:

 • Žlté tričko s logom Ligy proti rakovine na chrbte, ktoré bude mať oblečené dobrovoľník.
 • Identifikátor dobrovoľníka umiestnený na ľavej strane prednej časti trička, obsahujúci nápis „DOBROVOĽNÍK DN 2017“ a číslo dobrovoľníka.
 • Narcisy – symbol zbierky na rozdávanie za dobrovoľný príspevok – budú žltej farby s jemným oranžovým stredom.
 • Papierová pokladnička bielej farby s modro-žltou potlačou opatrená textom – Deň narcisov, 7. 4.2017, #chcempomahat, číslo registrácie zbierky vydané Ministerstvom vnútra SR. Každá pokladnička bude prelepená modrými ochrannými nálepkami so žltým nápisom Deň narcisov. Okrem toho sa na každej pokladničke nachádza logo Ligy proti rakovine a číslo pokladničky.

ČO JE DEŇ NARCISOV

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa koná už po 21-krát. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – tentokrát 7. apríla 2017 – zaplavia žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripne na svoj odev, vyjadrí týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov zároveň pomôže naakumulovať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.
Liga proti rakovine počas celého roka pripravuje projekty a programy, ktorými pomáha pacientom v ich konkrétnych problémoch, situáciách a výzvach. Okrem toho sa stará o prevenciu a informovanosť celej verejnosti, podporuje zdravotnícke zariadenia, nemocnice, iné občianske združenia i výskum v oblasti liečby onkologických ochorení.
Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu.

IDE TO AJ CEZ SMS

Prispieť môžete aj zaslaním SMS s ľubovoľným textom na č. 848 v hodnote 2 EUR v sieti mobilných operátorov O2, Orange, Slovak Telekom a Štvorka v termíne od 27.3. do 15.4.

PLATOBNOU KARTOU ALEBO PREVODOM CEZ PORTÁL DARUJME.SK

Prispieť môžete aj vykonaním platby platobnou kartou alebo prevodom cez portál darujme.sk – kliknite

Vianc info na www.dennarcisov.sk 

Ďakujeme!

Zápis detí do 1.ročníka ZŠ

Print Friendly, PDF & Email

Riaditeľstvo Základnej školy Krakovany oznamuje rodičom, že zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v stredu 12. apríla 2017 v čase od 14,30 do 17,30 h. v budove  Základnej školy v Krakovanoch.

K zápisu je potrebné predložiť platný občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa /stačí fotokópia/.

Na zápis privedie zákonný zástupca dieťa, ktoré k 31.8.2017 dovŕši 6 rokov. Zápisu sa musí zúčastniť aj dieťa, ktoré malo v predchádzajúcom školskom roku odloženú školskú dochádzku.

Ak sa v uvedenom termíne z vážnych dôvodov nemôžete zápisu zúčastniť, môžete svoje dieťa zapísať do 30. apríla 2017 po dohode s riaditeľom školy v čase od 8,00 do 16,00 h.

Srdečne Vás pozývame!                                                                              

Riaditeľstvo ZŠ  (č. t. 0337798440)

Oficiálne výsledky volieb do NR SR 2016 v obci Krakovany

Print Friendly, PDF & Email
Oficiálne výsledky volieb do NR SR 2016 v obci Krakovany
Krakovany 5.3.2016
V obci sa zistili tieto výsledky:
Počet volebných okrskov: 1
Počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania: 1
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 1 159
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 784 (volebná účasť: 67,6%)
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 780
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku s cudziny: 2
Počet platných odovzdaných hlasov: 780
 Poradové číslo Politická strana  Počet odovzdaných platných hlasov
1. TIP 0
2. Strana moderného Slovenska (SMS)  4
3. OĽaNO – NOVA  101 (12,9%)
4. Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník  0
5. Šanca  0
6. Sme Rodina – Boris Kollár  60 (7,7%)
7. Strana zelených Slovenska  3
8. koalícia Spoločne za Slovensko (Nový parlament, Právo a spravodlivosť a Slovenská ľudová strana)  1
9. Maďarská kresťanskodemokratická aliancia (MKDA)  0
10. Vzdor – strana práce  1
11. Most – Híd  12 (1,5%)
12. Slovenská národná strana (SNS)  93 (11,9%)
13. Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia  0
14. Komunistická strana Slovenska (KSS)  2
15. SDKÚ – DS  7 (0,9%)
16. SMER – SD  206 (26,7%)
17. KDH  71 (9,1%)
18. SKOK!  5
19. Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko  44 (5,6%)
20. #Sieť  58 (7,4%)
21. SMK  0
22. Priama demokracia  1
23. Sloboda a solidarita (SaS)                                                      111 (14,2%)
dyerware.com


graf © 2016 krakovany.sk
Odkaz na preferenčné hlasy zverejníme na tomto mieste v priebehu nedele 6.3.2016