Informácia pre občanov ohľadom testovania na COVID-19 v Obci Krakovany
V dňoch 31.10. a 1.11.2020 sa uskutoční v našej obci testovanie obyvateľov s názvom „Spoločná zodpovednosť“.
Miesto testovania bude sála Kultúrneho domu v Krakovany. Príchod obyvateľov na testovanie bude hlavným vchodom zo Sadovej ulice.

Čas testovania v sobotu a nedeľu bude:
Testovanie:                                          od 7.00 hod do 12.30 hod.
Dezinfekcia a obedná prestávka:    od 13.00 hod. do 14.00 hod.
Testovanie:                                          od 14.00 hod. do 17.30 hod.
Dezinfekcia a prestávka na večeru: od 17.30 hod. do 19.00 hod.
Testovanie:                                            od 19.00 hod do 21.30 hod.

Je potrebné si so sebou priniesť Občiansky preukaz. V prípade detí od 10 do 15 rokov, ktorí nemajú občiansky preukaz je potrebná kartička poistenca.             
Poradie testovaných bude prebiehať ako kto príde. Žiadna abeceda, žiadne ulice!        
Pokiaľ je to možné, príďte pešo. Parkovné miesta sú obmedzené. Ak príde na testovanie rodina spolu s deťmi, stačí keď na výsledok počká jeden z rodičov pod podmienkou, že celá rodina má v obci trvalý pobyt. V prípade, že rodičia majú rôzne trvalé pobyty, musia na výsledok čakať obaja.
Pohyb pri čakaní a postup pri testovaní bude koordinovať personál na to určený. Žiadame Vás o dodržiavanie pokynov, dodržiavať dvojmetrové odstupy, povinné rúško na tvári.