Print Friendly, PDF & Email

Vážení rodičia, obraciame sa na Vás s prosbou o  povinnosť predložiť po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy

Vyhlásenie o bezinfekčnosti  /ktoré si môžete stiahnuť tu/ . Toto vyhlásenie odovzdáte ráno pri vstupe do budovy MŠ.  Prípadne si ho  môžete prevziať a vypísať ráno pred vstupom do budovy.

Pokiaľ sa v spoločnej domácnosti po testovaní vyskytne osoba s pozitívnym výsledkom testu, dieťa zostáva v povinnej karanténe. Upozorňujeme, že ak dieťa zostane v karanténe rodičia majú povinnosť informovať pediatra, ktorý po ukončení karantény vystaví potvrdenie a na základe tohto potvrdenia môže dieťa opäť nastúpiť do materskej školy.

Ak ste sa rozhodli nedať sa otestovať , prosíme Vás  buďte zodpovední a ohľaduplní voči deťom, nám všetkým a  ponechajte si dieťa v domácej starostlivosti / v tomto prípade  pri nástupe dieťaťa do MŠ vypíšete len Vyhlásenie o bezinfekčnosti/. Žiadame Vás, aby ste sledovali našu stránku, kde Vás budeme informovať o situácii a prevádzke MŠ od pondelka.

Ďakujeme a želáme nám všetkým veľa trpezlivosti , dobrých, milých správ a negatívnych výsledkov po testovaní.

Andrea Štefanková, riaditeľka MŠ Krakovany