Farské oznamy od 10.8. do 16.8.2020

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 10. 8. 16. 8. 2020
_____________________
PONDELOK 10. 8., sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok

UTOROK  11. 8., sv. Kláry, panny, spomienka
18:00 Ostrov  † Ján Zubák, jeho rodičia a dcéra Jana

STREDA  12. 8., féria
18:00 Ostrov  † rodičia, brat Jozef a starí rodičia z oboch strán

ŠTVRTOK 13. 8., féria
18:00 Krakovany † Mária a Emil Gonoví a starí rodičia z oboch strán

PIATOK  14. 8., sv. Maximiliána Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka
18:00 Krakovany vigília  † Oto Baláž, rodičia z oboch strán a súrodenci

SOBOTA 15. 8.,  Nanebovzatia Panny Márie, prikázaný sviatok
09:00 Ostrov  † rodičia Cyril a Mária, ich rodičia a súrodenci
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
18:00 Krakovany na úmysel ordinára

NEDEĽA 16. 8., 20. nedeľa v cezročnom období
08:00 Krakovany   poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti živ. jubilea 90 r.
09:00 Ostrov  † František Labuda, rodičia, brat Emil, Anna a starí rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 481-500
Hodová slávnosť v Krakovanoch bude dňa 13.9.2020.
Hodová slávnosť v Strážoch bude v nedeľu 11.10.2020.
___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

 

Farské oznamy od 3.8. do 9.8.2020

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 3. 8. 9. 8. 2020
_______________________
PONDELOK 3. 8., féria

UTOROK  4. 8., sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka
18:00 Ostrov  † Marta Gogolová

STREDA  5. 8., féria
18:00 Ostrov  † Mária a Zbyněk Práškoví a príbuzní z rodiny

ŠTVRTOK 6. 8., Premenenie Pána, sviatok
18:00 Krakovany † rodičia Jolana a Ján, sestra Janka, Jozef a František

PIATOK  7. 8., prvý piatok v mesiaci, féria
17:00 Ostrov za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho
18:00 Krakovany † z rodiny Petržalkovej

SOBOTA 8. 8., sv. Dominika, kňaza, spomienka
18:00 Krakovany † sesternica Beátka a rodičia

NEDEĽA 9. 8., 19. nedeľa v cezročnom období
08:00 Krakovany   poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc
09:00 Ostrov  † Valentín a Štefánia Leždíkoví a ich rodičia
10:30 Krakovany za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 461-480
Spovedanie k prvému piatku v mesiaci: Krakovany –  vo štvrtok od 17:00 hod.
                                                                         Ostrov – v utorok a v stredu od 17:30 hod.
Spovedanie chorých treba vopred nahlásiť v sakristii.
Prosíme vás o finančnú podporu pre farnosť Krakovany, na úhradu energií, číslo účtu: SK97 0900  0000  0000 4827 3120. Pán Boh zaplať…
___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

 

Farské oznamy od 27.7. do 2.8.2020

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 27. 7. 2. 8. 2020
_______________________
PONDELOK 27. 7., sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka

UTOROK  28. 7., féria
18:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

STREDA  29. 7., sv. Marty, spomienka
18:00 Ostrov  † súrodenci a švagriné

ŠTVRTOK 30. 7., blahoslavenej Zdenky Schelingovej, panny a mučenice, spomienka – pozri životopis
18:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a božiu pomoc

PIATOK  31. 7., Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka
18:00 Krakovany † rodičia Emília a Michal Rajčákoví, sestra Anna a starí rodičia z oboch strán

SOBOTA 1. 8., sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
18:00 Krakovany † manžel a ostatní z rodiny Macejkovej

NEDEĽA 2. 8., 18. nedeľa v cezročnom období
08:00 Krakovany   za zdravie a Božiu pomoc
09:00 Ostrov  † rodičia Ján a Mária Gonoví, starí rodičia z oboch strán a ostatní zomrelí z rodiny
10:30 Krakovany za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 441-460
Porciunkulové odpustky: možnosť získať 2. augusta vo farských kostoloch – nábožná návšteva kostola, pomodliť sa otče náš a Verím v Boha (tradičné podmienky k získaniu odpustkov k tomu).
Prosíme vás o finančnú podporu pre farnosť Krakovany, na úhradu energií, číslo účtu: SK97 0900  0000  0000 4827 3120. Pán Boh zaplať…

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

 

Farské oznamy od 20.7. do 26.7.2020

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 20. 7. 26. 7. 2020
_______________________
PONDELOK 20. 7., féria

UTOROK  21. 7., féria
18:00 Ostrov  † Amália Mišurová a brat Michal

STREDA  22. 7., sv. Márie Magdalény, sviatok
18:00 Ostrov  † rodičia Strakoví a rodičia, starí rodičia z oboch strán a krstní rodičia

ŠTVRTOK 23. 7., sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok
18:00 Krakovany † manžel Jarolím Kališ, rodičia a starí rodičia z oboch strán

PIATOK  24. 7., féria
18:00 Krakovany † rodičia Remišoví, Starovičoví, manžel František, syn Dalibor a súrodenci

SOBOTA 25. 7., sv. Jakuba, apoštola, sviatok
18:00 Krakovany † manžel Jarolím, rodičia z oboch strán a súrodenci

NEDEĽA 26. 7., 17. nedeľa v cezročnom období
08:00 Krakovany  rodičia Katarína a Jarolím Heskoví a starí rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov  † Ján a Milan, zomrelí z rodiny Vavrincovej a Urbánkovej
10:30 Krakovany za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 421-440
Prosíme vás o finančnú podporu pre farnosť Krakovany, na úhradu energií, číslo účtu: SK97 0900  0000  0000 4827 3120. Pán Boh zaplať…

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

 

Farské oznamy od 13.7. do 19.7.2020

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 13. 7. 19. 7. 2020
_______________________
PONDELOK 13. 7., féria

UTOROK  14. 7., féria
18:00 Ostrov  † z rodiny Palkechovej a Pristachovej

STREDA  15. 7., sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
18:00 Ostrov  † Helena a Vladimír Strakoví a rodičia

ŠTVRTOK 16. 7.,  Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, spomienka
18:00 Krakovany † rodičia a súrodenci

PIATOK  17. 7., sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka
18:00 Krakovany † manžel Matej Florek a rodičia z oboch strán

SOBOTA 18. 7., Sv. Benedikta,opáta,patróna Európy, sviatok
18:00 Krakovany † manžel Vladimír, syn Vladko a rodičia z oboch strán

NEDEĽA 19. 7., 16. nedeľa v cezročnom období
08:00 Krakovany za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu
09:00 Ostrov  Anna Madunická 1. výročie
10:30 Krakovany za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 401-420
Prosíme vás o finančnú podporu pre farnosť Krakovany, na úhradu energií, číslo účtu: SK97 0900  0000  0000 4827 3120. Pán Boh zaplať…

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

 

Farské oznamy od 6.7. do 12.7.2020

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 6. 7. 12. 7. 2020
_______________________
PONDELOK 6. 7., féria

 

UTOROK  7. 7., féria

STREDA  8. 7., féria

ŠTVRTOK 9. 7., féria

PIATOK  10. 7., féria

SOBOTA 11. 7., Sv. Benedikta,opáta,patróna Európy, sviatok
18:00 Krakovany † z rodiny Štefankovej – Františky, Márie a Štefana a rodiny Cibulkovej – Jaroslava a Boženy

NEDEĽA 12. 6., 15. nedeľa v cezročnom období
08:00 Krakovany † manžel a rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov   za zdravie a Božiu pomoc
10:30 Krakovany za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 381-400
Prosíme vás o finančnú podporu pre farnosť Krakovany, na úhradu energií, číslo účtu: SK97 0900  0000  0000 4827 3120. Pán Boh zaplať…

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

 

Farské oznamy od 29.6. do 5.7.2020

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 29. 6. 7. 7. 2020
_______________________
PONDELOK 29. 6., sv. Petra a Pavla, apoštolov, prikázaný sviatok
17:00 Ostrov † brat Marián, rodičia a starí rodičia z oboch strán
18:00 Krakovany  za veriacich farnosti

UTOROK  30. 6., féria
18:00 Ostrov  † rodičia

STREDA  2. 7., féria
18:00 Ostrov  † rodičia Valkoví a starí rodičia z oboch strán

ŠTVRTOK 2. 7., Návšteva Panny Márie, sviatok
18:00 Krakovany  † Bernardína Radoská (1. výročie)

PIATOK  3. 7., sv. Tomáša,apoštola, sviatok (prvý piatok v mesiaci)
17:00 Ostrov  za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho
18:00 Krakovany † manžel Anton, brat a rodičia z oboch strán

SOBOTA 4. 7., féria
18:00 Krakovany za zdravie a Božiu pomoc pre ťažko chorú

NEDEĽA 28. 6., Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť
08:00 Krakovany † Emília a Jozef a rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov  † rodičia, starí rodičia z oboch strán a krstná mama
10:30 Krakovany za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 361-380
Sv. spoveď k prvému piatku: Krakovany: vo štvrtok od 17:00 hod.
                                                     Ostrov: v  utorok a v stredu od 17:30 hod.
Spoveď chorých k 1. piatku treba vopred nahlásiť.
V pondelok sa koná tradičná zbierka na dobročinné diela Sv. Otca – “halier sv. Petra”.
Prosíme vás o finančnú podporu pre farnosť Krakovany, na úhradu energií, číslo účtu: SK97 0900  0000  0000 4827 3120. Pán Boh zaplať…

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

 

Farské oznamy od 22.6. do 28.6.2020

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 22. 6. 28. 6. 2020
_______________________
PONDELOK 22. 6., féria

UTOROK  23. 6., féria
18:00 Ostrov  † tety a starí rodičia

STREDA  24. 6., NARODENIE SV.JÁNA KRSTITEĽA, slávnosť
18:00 Ostrov  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

ŠTVRTOK 25. 6., féria
18:00 Krakovany  † Mária a Viliam Petrovičoví a rodičia z oboch strán

PIATOK  26. 6., féria
18:00 Krakovany † rodičia, starí rodičia z oboch strán a brat

SOBOTA 27. 6., féria
10:30 Krakovany  za prvoprijímajúce deti
15:00 Ostrov  za novomanželov Martina Černoka a Martinu Zenkayovú
18:00 Krakovany poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti životného jubilea

NEDEĽA 28. 6., 13. nedeľa v cezročnom období
08:00 Krakovany † manžel František Šurín, rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov  † rodičia Pavol a Jolana Pánikoví
10:30 Krakovany za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 341-360

V piatok od 15:00 hod. bude v Krakovanoch spoveď prvoprijímajúcich.
Prosíme vás o finančnú podporu pre farnosť Krakovany, na úhradu energií, číslo účtu: SK97 0900  0000  0000 4827 3120. Pán Boh zaplať…

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

 

Farské oznamy od 15.6. do 21.6.2020

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 15. 6. 21. 6. 2020
_______________________
PONDELOK 15. 6., féria

UTOROK  16. 6., féria
18:00 Ostrov  † Marta Bartošová, rodičia a brat Michal

STREDA  17. 6., féria
18:00 Ostrov  † manžel Štefan Madunický, rodičia Strakoví, súrodenci Vierka a Pavol 

ŠTVRTOK 18. 6., féria
18:00 Krakovany  † rodičia Daněkoví a starí rodičia z oboch strán

PIATOK  19. 6., NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO, slávnosť
18:00 Krakovany † rodičia Zuzicoví Viliam a Františka, dcéra Antónia a starí rodičia

SOBOTA 20. 6., Nepoškvrneného srdca Panny Mária spomienka
10:30 Ostrov  za prvoprijímajúce deti
18:00 Krakovany † manžel Alojz, Mária, Pavol, Karol a rodičia Kramárikoví

NEDEĽA 21. 6., 12. nedeľa v cezročnom období
08:00 Krakovany † Jozefína a Ľudovít Markechoví a starí rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov  † Zdena Hroncová-Janíčková a otec Jozef
10:30 Krakovany za veriacich farnosti  (NAŽIVO na internete a káblovej TV)
___________________
Upratovanie kostola: 321-340

Na slávnosť Najsv. Srdca Ježišovho môžeme za splnenia obvyklých podmienok a za recitovanie modlitby “Najmilší Ježišu…” získať úplné odpustky.
V piatok od 16:00 hod. bude v Ostrove spoveď prvoprijímajúcich.
Prosíme vás o finančnú podporu pre farnosť Krakovany, na úhradu energií, číslo účtu: SK97 0900  0000  0000 4827 3120. Pán Boh zaplať…

Sv. omše zdieľané cez internet (Je možné sledovať cez Infokanál obce Krakovany v káblovke, cez webové stránky Obce Krakovany alebo Facebook Obce Krakovany, autor: Jozef Sedlák). Najbližšie prenosy:
– 12. nedeľa  v cezročnom období 21.6. od 10:30 hod.
___________________
Sv. omše na TV LUX:
Pondelok-Piatok: 07:00, 12:00
Sobota: 
Nedeľa: 10:00, 18:30
___________________

Správca farnosti Krakovany v súvislosti s rozhodnutím Ústredného krízového štábu MVSR a podľa usmernení Úradu hlavného hygienika SR oznamuje, že od štvrtka 7. mája sa opäť budú konať verejné sväté omše s účasťou veriacich za podmienok stanovených hlavným hygienikom, tj.

 • povinné nosenie rúšok
 • 2metrové odstupy (okrem rodiny)
 • označené miesta na sedenie a státie
 • dezinfikácia rúk pri vstupe
 • zákaz podávania rúk
 • dodržiavanie 2metrových odstupov v rade na sv. prijímanie
 • podávanie sv. prijímania do ruky

   Sväté omše sa budú konať až do odvolania vo štvrtok, v piatok a v sobotu o 18:00 hodine a v nedeľu o 8:00 a o 10:30.  Nedeľná omša o 8:00 je určená pre starších ako 65 rokov s cieľom chrániť ich zdravie, ale na základe vlastného rozhodnutia môžu prísť aj inú svätú omšu s nedeľnou platnosťou. Až do úplného odvolania opatrení stále ostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti  na bohoslužbách v nedeľu a vo sviatky. Nedeľná svätá omša o 10:30 bude naďalej prenášaná v káblovej televízii a na facebooku.

   Pristúpiť k sv. spovedi bude možné od cca 17:30 pred sv. omšou vo štvrtok, v piatok a v sobotu.

    Farský kostol Sv. Mikuláša po dodržaní usmernení o povinnej vzdialenosti medzi osobami poskytuje na sedenie približne 58 miest v kostole a 11 miest na chóre, ktoré sú vyznačené žltočiernou páskou. Poprosíme, aby si rodiny sadali spoločne do lavíc, aby sa ušetrilo čo najviac miesta. Po naplnení tejto kapacity v kostole žiadame veriacich, aby zostali stáť v priestore pred kostolom v 2metrových odstupoch, kde bude zabezpečené vonkajšie ozvučenie.

   Fyzická účasť veriacich, ktorí sú v karanténe alebo javia známky respiračného ochorenia, nie je možná. 

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.

 

Farské oznamy od 8.6. do 14.6.2020

Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 8. 6. 14. 6. 2020
_______________________
PONDELOK 8. 6., féria

UTOROK  9. 6., féria
18:00 Ostrov  † rodičia Bartošoví a Gáboroví, starí rodičia z oboch strán

STREDA  10. 6., vigília slávnosti
18:00 Ostrov  † rodičia, bratia a švagriné

ŠTVRTOK 11. 6., Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, prikázaný sviatok
17:00 Ostrov Vierka
18:00 Krakovany  za veriacich farnosti

PIATOK  12. 6., féria
18:00 Krakovany † rodičia bratia a starí rodičia z oboch strán

SOBOTA 13. 6., sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
18:00 Krakovany † Anton Radoský a pstatní z rodiny Radoskej a Klčovej

NEDEĽA 14. 6., 11. nedeľa v cezročnom období
08:00 Krakovany kňazi z našej farnosti
09:00 Ostrov  † Františka Držíková
10:30 Krakovany za veriacich farnosti  (NAŽIVO na internete a káblovej TV)
___________________
Upratovanie kostola: 301-320

Na slávnosť Najsv. Kristovho Tela a Krvi môžeme za splnenia obvyklých podmienok a za spev piesne “Ctíme túto sviatosť slávnu” získať úplné odpustky.
Prosíme vás o finančnú podporu pre farnosť Krakovany, na úhradu energií, číslo účtu: SK97 0900  0000  0000 4827 3120. Pán Boh zaplať…

Sv. omše zdieľané cez internet (Je možné sledovať cez Infokanál obce Krakovany v káblovke, cez webové stránky Obce Krakovany alebo Facebook Obce Krakovany, autor: Jozef Sedlák). Najbližšie prenosy:
– 11. nedeľa  v cezročnom období 14.6. od 10:30 hod.
___________________
Sv. omše na TV LUX:
Pondelok-Piatok: 07:00, 12:00, 18:30
Sobota: 07:00, 18:30
Nedeľa: 10:00, 18:30
Pravidelná štvrtková adorácia bude vysielaná z kaplnky TV LUX v bežnom čase vo štvrtok o 20:20 h.
___________________

Správca farnosti Krakovany v súvislosti s rozhodnutím Ústredného krízového štábu MVSR a podľa usmernení Úradu hlavného hygienika SR oznamuje, že od štvrtka 7. mája sa opäť budú konať verejné sväté omše s účasťou veriacich za podmienok stanovených hlavným hygienikom, tj.

 • povinné nosenie rúšok
 • 2metrové odstupy (okrem rodiny)
 • označené miesta na sedenie a státie
 • dezinfikácia rúk pri vstupe
 • zákaz podávania rúk
 • dodržiavanie 2metrových odstupov v rade na sv. prijímanie
 • podávanie sv. prijímania do ruky

   Sväté omše sa budú konať až do odvolania vo štvrtok, v piatok a v sobotu o 18:00 hodine a v nedeľu o 8:00 a o 10:30.  Nedeľná omša o 8:00 je určená pre starších ako 65 rokov s cieľom chrániť ich zdravie, ale na základe vlastného rozhodnutia môžu prísť aj inú svätú omšu s nedeľnou platnosťou. Až do úplného odvolania opatrení stále ostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti  na bohoslužbách v nedeľu a vo sviatky. Nedeľná svätá omša o 10:30 bude naďalej prenášaná v káblovej televízii a na facebooku.

   Pristúpiť k sv. spovedi bude možné od cca 17:30 pred sv. omšou vo štvrtok, v piatok a v sobotu.

    Farský kostol Sv. Mikuláša po dodržaní usmernení o povinnej vzdialenosti medzi osobami poskytuje na sedenie približne 58 miest v kostole a 11 miest na chóre, ktoré sú vyznačené žltočiernou páskou. Poprosíme, aby si rodiny sadali spoločne do lavíc, aby sa ušetrilo čo najviac miesta. Po naplnení tejto kapacity v kostole žiadame veriacich, aby zostali stáť v priestore pred kostolom v 2metrových odstupoch, kde bude zabezpečené vonkajšie ozvučenie.

   Fyzická účasť veriacich, ktorí sú v karanténe alebo javia známky respiračného ochorenia, nie je možná. 

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.