Vážení občania, začali sa práce, počas ktorých bude uložená kanalizácia v Obci Krakovany. Nakoľko vo väčšine prípadov bude uložená v telese miestnej komunikácie, dôjde k obmedzeniu pohybu áut. Touto cestou Vás žiadame o trpezlivosť, nakoľko sa jedná o dôležitú stavbu, o ktorú sa pokúšame už niekoľko rokov. Výkopové práce sa začali realizovať na križovatke Záhradková ulica – Južná ulica a na križovatke Dolná ulica – Južná ulica. Presnejšie umiestnenie telesa kanalizácie v obci nájdete na mape – otvoriť