Obecná knižnica v Krakovanoch oznamuje, že od 03.06.2021 je opäť knižnica v Kultúrnom dome v Krakovanoch pre návštevníkov otvorená. Radi Vás privítame v nových priestoroch knižnice, s novými knižničnými titulmi.

Výpožičný čas:      Pondelok:                   16.30 – 19.00 hod.   
                                 Štvrtok:                       16.30 – 19.00 hod.

Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Krakovanoch – otvoriť