ROK 2018

Dodatok č.4 k Zmluve o odbere a likvidácii biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Obec – BP AGRO-CENTRUM, s.r.o. (ZŠŠJ)      zverejnené 20.12.2018

Dodatok č.4 k Zmluve o odbere a likvidácii biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Obec – BP AGRO-CNETRUM, s.r.o. (ZOS)       zverejnené 20.12.2018

Dodatok č.4 k Zmluve o odbere a likvidácii biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Obec – BP AGRO-CENTRUM, s.r.o. (MŠŠJ)     zverejnené 20.12.2018

Zmluva o dielo Obec – IPK, s.r.o. Terchová (rekonštrukcia kotolne ZŠ)     zverejnené 17.12.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa Obec – MAPA Slovakia Digital s.r.o.      zverejnené 14.12.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo životného prostredia – Obec (rekonštrukcia KD)     zverejnené 11.12.2018

Príloha č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP (rekonštrukcia KD)      zverejnené 11.12.2018

Príloha č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP (rekonštrukcia KD)     zverejnené 11.12.2018

Príloha č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP (rekonštrukcia KD)     zverejnené 11.12.2018

Príloha č.4 k Zmluve o poskytnutí NFP (rekonštrukcia KD)     zverejnené 11.12.2018

Príloha č.5 k Zmluve o poskytnutí NFP (rekonštrukcia KD)     zverejnené 11.12.2018

Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. – Obec    zverejnené 4.12.2018

Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.     zverejnené 3.12.2018

Dohoda o spolupráci Mesto Piešťany – Obec (CVČ AHOJ Piešťany)     zverejnené 22.11.2018

Zmluva o dielo Obec – Matrix Group, s.r.o. (oplotenie, dlažba, zber. dvor)      zverejnené 22.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu SR Ministerstvo vnútra SR – Obec (hasičská zbrojnica)      zverejnené 16.11.2018

Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko, a.s. – Obec (EFRR dot KD)     zverejnené 15.11.2018

Zmluva č. 16/TR/2018 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR Ministerstvo vnútra SR – Obec (kamerový systém)     zverejnené 6.11.2018

Zmluva o poskytnutí náhrady škody č.146/2018 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. – Obec     zverejnené 5.11.2018

Zmluva o reklame MARIUS PEDERSEN a.s. – Obec (rozsvietenie vian. stromčeka)     zverejnené 31.10.2018

Darovacia zmluva Hadice pro s.r.o. – Obec (DHZ hadice)     zverejnené 31.10.2018

Kúpno-predajná zmluva Obec-Dana Jánošková (zákusky Posedenie so seniormi)     zverejnené 29.10.2018

Kúpna zmluva_Vojtech Hornák,Mária Michalíková – Obec    zverejnené 29.10.2018

Dodatok č.5 k zmluve Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. – Obec   zverejnené 26.10.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov RKC biskupstvo Nitra – Obec     zverejnené 26.10.2018

Kúpno-predajná zmluva PAM fruit s.r.o. – ObecPAM_fruit     zverejnené 26.10.2018

Zmluva o spolupráci Západoslovenská distribučná a.s. – Obec (výstavba konopisko)   zverejnené 26.10.2018

Kúpna zmluva Obec – Hornáková Júlia     zverejnené 24.10.2018

Zmluva o dielo Obec – STAVMIX SLOVAKIA s.r.o. (prístavba šatní štadión)    zverejnené 22.10.2018

Príloha č.1 Zmluvy č.L-17/TDO/1996_Obec – MARIUS PEDERSEN, a.s. (odpad)    zverejnené 12.10.2018

Licenčná zmluva TENDERnet s.r.o. – Obec      zverejnené 11.10.2018

Rámcová kúpna zmluva Syráreň Havran, a.s. – Obec (mlieko MŠ)     zverejnené 8.10.2018

Rámcová kúpna zmluva Syráreň Havran, a.s. – Obec (mlieko ZŠ)     zverejnené 8.10.2018

Zmluva na poskytnutie služby Obec – Ján Remiš Semper Decor (okrasné dreviny Školská ul.)     zverejnené 8.10.2018

Kúpno-predajná zmluva Obec – PaedDr. Vladimír Mihálik (zemiaky,cibuľa ZOS)    zverejnené 26.9.2018

Zmluva č.128312 08U03 Enviromentálny fond – Obec_(zberný dvor)     zverejnené 20.9.2018

Prílohy k Zmluve č.128312 08U03 (zberný dvor)     zverejnené 20.9.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov MADE spol. s.r.o. – Obec     zverejnené 13.9.2018

Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby v ZOS Obec – Lígia Radoská     zverejnené 13.9.2018

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby v ZOS Obec – Justína Valová    zverejnené 13.9.2018

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 2018/04/07 Obec – CS, s.r.o., Trnava (zberný dvor)     zverejnené 5.9.2018

Kúpno-predajná zmluva Obec – Jaromír Patera (včelí med)    zverejnené 3.9.2018

Zmluva o dielo Obec – CS, s.r.o., Trnava (oprava miestnej komunikácie k  ČOV)     zverejnené 20.8.2018

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj – Obec (hasiči)     zverejnené 15.8.2018

Zmluva o poskytovaní stravovania Obec (ZOS) – Eva Sedláková    zverejnené 13.8.2018

Zmluva o poskytovaní stravovania Obec (ZOS) – Antónia Hesková     zverejnené 13.8.2018

Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva Obec – Peter Kucharčík – TextilEco a.s.    zverejnené 10.8.2018

Príloha č.1 k Zmluve č.ZSE0921201508 Obec – Envi Pak, a.s. (triedenie odpadu)     zverejnené 7.8.2018

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj – Obec (JDS)      zverejnené 4.7.2018

Zmluva o poskytovaní stravovania Obec (ZOS) – Oľga Luptáková    zverejnené 28.6.2018

Zmluva o poskytovaní stravovania Obec (ZOS) – Pavol Lupták    zverejnené 28.6.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstvo kultúry SR-Obec (Súsošie Najsvätejšej trojice)       zverejnené 27.6.2018

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj – Obec (Deň rodiny 2018)      zverejnené 27.6.2018

Zmluva o spolupráci a kúpna zmluva PLANTEX, s.r.o. – Obec (ZŠ,MŠ)        zverejnené 21.6.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Marta Serenčéšová (audítor SKAU) – Obec       zverejnené 11.6.2018

Zmluva o spolupráci a financovaní (futbalová infraštruktúra) Slovenský futbalový zväz – obec (prístavba šatní)      zverejnené 10.5.2018

Zmluva o záštite a finančnej spoluúčasti Trnavský samosprávny kraj – Obec (župný festival)      zverejnené 5.6.2018

Zmluva o nájme bytu Obec – Lucia Žáková      zverejnené 4.6.2018

Zmluva o poskytovaní sociálnej starostlivosti v Zariadení opatrovateľskej služby Obec (ZOS) – Valová Justína    zverejnené 1.6.2018

Rámcová zmluva – Projektový manažment – Obec – Regionálna rozvojová agentúra Trnava-Hlohovec-Piešťany        zverejnené 1.6.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstvo vnútra SR – Obec (požiarna zbrojnica)     zverejnené 29.5.2018

Zmluva o dielo Obec – Environmentálna energetická agentúra n.o., Prešov (monitoring_MŠ)       zverejnené 28.5.2018

Zmluva o dielo Obec – CS,s.r.o. Trnava (chodník školská ul.)      zverejnené 28.5.2018

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby Ochrana údajov, s.r.o. – Obec        zverejnené 25.5.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR – Obec (DHZ Krakovany)       zverejnené 17.5.2018

Kúpno-predajná zmluva Obec – Dana Jánošková (zákusky Deň matiek)       zverejnené 11.5.2018

Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko, a.s.- Obec (zberný dvor)      zverejnené 10.5.2018

Kúpna zmluva Predávajúci vlastníci –  Obec_(rozšírenie cintorína Stráže)        zverejnené 9.5.2018

Zmluva o sponzorskom dare TAVOS, a.s. – Obec         zverejnené 27.4.2018

Zmluva o dielo Obec – CS,s.r.o. Trnava (požiarna zbrojnica)      zverejnené 26.4.2018

Zmluva o dielo Obec – CS, s.r.o. Trnava (zberný dvor)       zverejnené 26.4.2018

Zmluva o poskytnutí bezúročnej pôžičky zo sociálneho fondu Obec – Fábryová Miroslava       zverejnené 26.4.2018

Kúpno-predajná zmluva Obec (ZOS) – Marta Augustínová (hlávkový šalát)        zverejnené 25.4.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Obec – OZ LUSK        zverejnené 18.4.2018

Zmluva o finančnom vysporiadaní Mesto Vrbové – Obec (jedáleň ZŠ)          zverejnené 12.4.2018

Dohoda o poskytnutí príspevku ÚPSVAR Piešťany – Obec (Chránená dielňa)    zverejnené 5.4.2018

Nájomná zmluva PŠD Krakovany-Stráže – Obec (nájom poľnohosp. pôdy)      zverejnené 4.4.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Obec – Združenie rodičov pri ZŠ        zverejnené 21.3.2018

Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete SPP-distribúcia, a.s. Bratislava – Obec    zverejnené 21.3.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Obec – Združenie rodičov pri MŠ        zverejnené 20.3.2018

Kúpna zmluva Marius Pedersen,a.s. Trenčín – Obec (smetné nádoby)     zverejnené 19.3.2018

Kúpna zmluva obec – Michal Sedlák      zverejnené 9.3.2018

Kúpna zmluva Obec – predávajúci občania (pozemok pod cestu Staré Konopiská)       zverejnené 1.3.2018

Zmluva o nájme pozemku Správa a údržba ciest TTSK Trnava – Obec (chodník školská ul.)   zverejnené 26.2.2018

Zmluva o poskytnutí finančnéhopríspevku na rok 2018 MPSVAR – Obec (ZOS)     zverejnené 14.2.2018

Zámenná zmluva Ťupek Slavomír a Ťupeková Andrea – Obec    zverejnené 2.2.2018

Zmluva o dielo Obec – Regionálna rozvojová agentúra Trnava-Hlohovec-Piešťany   zverejnené 1.2.2018

Zmluva o dielo Obec – Regionálne technologické centrum (Zberný dvor)   zverejnené 1.2.2018

ROK 2017

Kúpno-predajná zmluva Tadeáš Horňák – Obec (časomiera hasiči)  zverejnené 28.12.2017

Dodatok č.4 k Zmluve Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. – Obec (uloženie odpadu)  zverejnené 28.12.2017

Dohoda o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie obce Krakovany Obec – Anna Javorková   zverejnené 19.12.2017

Mandátna zmluva Obec – Pavol Javorka   zverejnené 19.12.2017

Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. – Obec   zverejnené 18.12.2017

Príloha č.1 Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Marius Pedersen,  a.s. – Obec   zverejnené 15.12.2017

Zmluva o poskytovaní služieb a spolupráci Obec – Mgr. Juraj Filo – LOCAL MEDIA   zverejnené 15.12. 2017

Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva Prima banka Slovensko, a.s. – Obec (ZOS)   zverejnené 13.12.2017

Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva Prima banka Slovensko, a.s. – Obec (ŠJ)   zverejnené 13.12.2017

Zmluva o poskytovaní služieb elektornického bankovníctva Prima banka Slovensko, a.s. – Obec (OcÚ)   zverejnené 13.12.2017

Dohoda o spolupráci Mesto Piešťany – Obec (Centrum voľného času PN)   zverejnené 5.12. 2017

Príloha č.1 k Zmluve o triedenom zbere odpadu Obec – ENVI-PAK, a.s.   zverejnené 04.12.2017

Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku MŽP SR – Obec_NFP_MS    zverejnené 27.11. 2017

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania abs.praxe ÚPSVAR Piešťany – Obec   zverejnené 24.11.2017

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. – Obec (KD)   zverejnené 23.11.2017

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. – Obec (MŠ)   zverejnené 23.11.2017

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. – Obec (OcÚ)   zverejnené 23.11.2017

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak telekom, a.s. – Obec (ZOS)   zverejnené 23.11.2017

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. – Obec (ZŠ)   zverejnené 23.11.2017

Dodatok č.1 k poistnej zmluve č. 2404863896 Generali Poisťovňa, a.s. – Obec (časť 1)   zverejnené 23.11. 2017

Dodatok č.1 k poistnej zmluve č. 2404863896 Generali Poisťovňa, a.s. – Obec (časť 2)   zverejnené 23.11. 2017

Dodatok č.1 k poistnej zmluve č. 2404863896 Generali Poisťovňa, a.s. – Obec (časť 3)   zverejnené 23.11. 2017

Kúpno-predajná zmluva Marta Augustínová – Obec (ZOS) uhorky   zverejnené 10.10.2017

Kúpno-predajná zmluva Marta Augustínová – Obec (ZOS) hrušky   zverejnené 10.10.2017

Zmluva o poskytovaní stravovania v ZOS Obec – Matilda Švecová   zverejnené 10.10.2017

Rámcová kúpna zmluva Syráreň Havran – Obec (ZŠŠJ)   zverejnené 09.10.2017

Rámcová kúpna zmluva Syráreň Havran – Obec (MŠŠJ)   zverejnené 09.10.2017

Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva Prima banka Slovensko, a.s. – Obec zverejnené 30.8. 2017

Zmluva o bežnom účte Prima banka Slovensko a.s. – Obec   zverejnené 30.8. 2017

Zmluva o poskytovaní stravovania Obec (ZOS) – Viktória Valová zverejnené 14.8. 2017

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP KŽP-PO4-SC431-2015-16/047 Ministerstvo živ. prostredia – Obec   zverejnené 3.8. 2017

Kúpno-predajná zmluva Obec (ZOS) – Marta Augustínová (jablká) zverejnené 31.7. 2017

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj – Obec (hasiči)   zverejnené 17.7. 2017

Zmluva o dielo Obec – Mgr. art. Peter Šimon, Senica (Reštaurovanie stĺpu Najsv. Trojice)     zverejnené 14.7. 2017

Kúpno-predajná zmluva Obec – Dana Jánošková (zákusky slávnosti)   zverejnené 11.7. 2017

Zmluva na poskytnutie služby – vypracovanie projektovej dokumentácie Obec – STUDIO s.t.o., Košice (IBV Krakovany-Staré konopisko)    zverejnené 10.7. 2017

Zmluva o poskytovaní služieb adsupra s.r.o., Nižný Klátov – Obec (mobilná aplikácia opbce)    zverejnené 29.6. 2017

Zmluva o poskytnutí služby Obec – Externé obstarávanie s.r.o. Trnava (Zníž. ener. náročnosti MŠ Krakovany)   zverejnené 27.6. 2017

Kúpno-predajná zmluva Obec – Edita Piscová (zázvorníky slávnosti)   zverejnené 23.6. 2017

Kúpno-predajná zmluva Obec – Peter Straka (pagáčiky slávnosti)   zverejnené 23.6. 2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR – Obec (hasiči)     zverejnené 19.6. 2017

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb Ing. Marta Serenčéšová – Obec        zverejnené 14.6. 2017

Zmluva na vypracovanie projektovej dokumentácie Obec – STUDIO, s.r.o., Košice (zberný dvor)        zverejnené 12.6. 2017

Zmluva o poskytnutí dotácie zo št. rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR – Obec (rešt. stĺpu Najsv. Trojice)        zverejnené 9.6. 2017

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby Obec (ZOS) – Mária Talianová        zverejnené 9.6. 2017

Zmluva o spolupráci a kúpna zmluva PLANTEX, s r.o. – Obec (ZŠ,MŠ)        zverejnené 8.6. 2017

Zmluva na dodanie tovaru a jeho odbornej inštalácie Obec – ROVEZ s.r.o., Trnava (kamerový systém)         zverejnené 6.6. 2017

Zmluva o záštite a finančnej spoluúčasti Trnavský samosprávny kraj – Obec (župný festival)        zverejnené 31.5. 2017

Zmluva o dielo Obec-LASER MEDIA, s.r.o., Bratislava (verejné osvetlenie)        zverejnené 30.5. 2017

Zmluva o dielo Obec – Delphia s.r.o., Bratislava (energetický certifikát MŠ)        zverejnené 26.5. 2017

Kúpno-predajná zmluva Obec – Dana Jánošková (zákusky Deň matiek)         zverejnené 25.5. 2017

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj – Obec (JDS)         zverejnené 19.5. 2017

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj – Obec (Deň detí plný športu a zábavy)       zverejnené 17.5. 2017

Mandátna zmluva o výkone inžinierskej činnosti  Obec – DOMUS- Urban a syn stavebná spol.s r.o.       zverejnené 3.5. 2017

Zmluva o dielo na zhotovenie projektu stavby (MŠ) Ing. arch. Ján Tvrdoň – Obec       zverejnené 3.5. 2017

Zmluva o zriadení Združenia obcí Zelená cesta + stanovy združenia Zelená cesta         zverejnené 28.4. 2017

Zmluva o dielo Obec – Ramontbuilding s.r.o, Abranovce         zverejnené 24.4. 2017

Zmluva o sponzorskom dare Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. – Obec         zverejnené 24.4. 2017

Zmluva o dielo Obec – Ing. arch. Ján Tvrdoň       zverejnené 21.4. 2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Obec – FS Krakovčanka       zverejnené 19.4. 2017

Dodatok k zmluve o nájme bytu Obec – Bronislava Oravccová         zverejnené 5.4. 2017

Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. Bratislava – Obec (SIM_FOT_01)      zverejnené 4.4. 2017

Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. Bratislava – Obec (SIM_FOT 02)      zverejnené 4.4. 2017

Zmluva o dielo Obec – SANCORE Slovakia, s.r.o. Bratislava (publicita projektu rekonš. MŠ)      zverejnené 3.4. 2017

Zmluva o nájme nebytového priestoru Obec – Ivana Galbavá, Zuzana Tonkovičová (kaderníctvo)      zverejnené 3.4. 2017

Zmluva o dielo Obec – COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.       zverejnené 3.4. 2017

Zmluva o finančnom vysporiadaní Mesto Vrbové – Obec (školské jedálne)       zverejnené 31.3. 2017

Zmluva o dielo Obec – Euroleader Consulting, s.r.o. Prešov       zverejnené 27.3. 2017

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby v ZOS – Obec – Terézia Furstová      zverejnené 23.3. 2017

Dodatok č.4 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby v ZOS – Obec – Emília Miklovičová      zverejnené 23.3. 2017

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby v ZOS – Obec – Amália Podolská      zverejnené 23.3. 2017

Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby v ZOS – Obec – Cyril Valo      zverejnené 23.3. 2017

Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu papiera na území obce Obec-F.M.Recykling, s.r.o. Trenčín       zverejnené 21.3. 2017

Zmluva o poskytnutí peňažného daru Obec – Nemocnica Alexabdra Wintera, n.o. Piešťany       zverejnené 16.3. 2017

Zmluva o poskytnutí dotácie zo št. rozpočtu SR Ministervo vnútra SR-obec (kamerový systém)       zverejnené 10.3. 2017

Zmluva o poskytovaní služieb MAPA Slovakia Digital, s.r.o. Bratislava – Obec       zverejnené 23.2. 2017

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa Obec – MAPA Slovakia Digital, s.r.o.       zverejnené 23.2. 2017

Darovacia zmluva Oliver Mičo – Obec (ZOS)      zverejnené 21.2. 2017

Zamestnávateľská zmluva NN Tatry-Sympatia d.d.s.,a.s. – Obec       zverejnené 16.2. 2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Obec – Folklórny súbor LUSK      zverejnené 15.2. 2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Obec – Združenie rodičov pri ZŠ      zverejnené 15.2. 2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Obec – Futbalový klub      zverejnené 8.2. 2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Obec – Združenie rodičov pri MŠ      zverejnené 8.2. 2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Obec – Obecný stolnotenisový klub      zverejnené 7.2. 2017

Zmluva o dielo „Projekt Town Twinning“ Obec – VF Project & Marketing, s.r.o.  Šaľa      zverejnené 7.2. 2017

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie soc. služby v ZOS MPSVaR – Obec       zverejnené 6.2. 2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Obec – Občianske združenie Bábence      zverejnené 6.2. 2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Obec – Rím.-kat. farský úrad      zverejnené 6.2. 2017

Dodatok k Zmluve o pripojení Orange Slovensko, a.s. – Obec_cast1       zverejnené 6.2. 2017

Dodatok k Zmluve o pripojení Orange Slovensko, a.s. – Obec_cast2       zverejnené 6.2. 2017

Dodatok k Zmluve o pripojení Orange Slovensko, a.s. – Obec_cast3       zverejnené 6.2. 2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Obec – Súkromné etnografické múzeum Za Krakovskú bránu      zverejnené 3.2. 2017

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Min. život. prostredia SR – Obec (rek. MŠ)      zverejnené 27.1. 2017

      – Príloha č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP

      – Príloha č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP

      – Príloha č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP

      – Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP

      – Príloha č.5 k Zmluve o poskytnutí NFP

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Obec – Poľovnícke združenie Králik      zverejnené 26.1. 2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Obec – Jednota dôchodcov      zverejnené 26.1. 2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Obec – Miestny spolok SČK      zverejnené 26.1. 2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Obec – Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca      zverejnené 26.1. 2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Obec – Dobrovoľný hasičský zbor      zverejnené 26.1. 2017

Zmluva o grantovom účte Prima Banka Slovensko a.s. – Obec Krakovany       zverejnené 5.1. 2017

ROK 2016

2016_Zmluva o dielo Obec – KM ELEKTRO, s.r.o. (výmena časti verejného osvetlenia)       zverejnené 27.12. 2016

Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke Ministerstvo vnútra SR – Obec      zverejnené 12.12. 2016

Kúpno-predajná zmluva Obec (ZOS) – PaedDr. Vladimír Mihálik      zverejnené 5.12. 2016

Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo hospodárstva SR – Obec (verejné osvetlenie)      zverejnené 2.12. 2016

Kúpna zmluva Eva Hornáková, Veronika Hornáková, Matej Hornák – Obec      zverejnené 2.12. 2016

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v ZOS Obec – Lígia Radoská      zverejnené 18.11. 2016

Dohoda o spolupráci Mesto Piešťany – Obec Krakovany (zájmové vzdelávanie žiakov)      zverejnené 7.11. 2016

Darovacia zmluva Jozef Eckhardt – Obec Krakovany (ZOS)       zverejnené 7.11. 2016

Zmluvy – Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel Obec – Union poisťovňa a.s. (os. automobil, traktor, príves, hasičské)      zverejnené 2.11. 2016

Zmluva o dodávke elektrickej energie SLOVAK ENERGY, s.r.o. – Obec (ZOS)      zverejnené 26.10. 2016

Zmluva o dodávke elektrickej energie SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. – Obec (verejné osvetlenie)      zverejnené 26.10. 2016

Zmluva o dodávke elektrickej energie SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. – Obec (prevádzky OcÚ)      zverejnené 26.10. 2016

Zmluva o dodávke plynu na r. 2016-2018 SPP a.s. – Obec     zverejnené 24.10. 2016

Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému DCOM Obec- DEUS     zverejnené 19.10. 2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Obec – Združenie rodičov pri Materskej škole    zverejnené 11.10. 2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Obec – FS Krakovienka    zverejnené 11.10. 2016

Kúpno-predajná zmluva Obec (ZOS) – Marta Augustínová (paprika)     zverejnené 10.10. 2016

Zmluva o zabezpečení odbornej praxe (Erika Gonová) Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury Trnava – Obec   zverejnené 9.9. 2016

Rámcová kúpna zmluva Obec (ZŠ ŠJ) – Syráreň Havran, a.s. Senica      zverejnené 5.9. 2016

Rámcová kúpna zmluva Obec (MŠ ŠJ) – Syráreň Havran, a.s. Senica      zverejnené 5.9. 2016

Zmluva o poskytovaní stravovania v ZOS Obec – Ing. Ján Bulla   zverejnené 8.8. 2016

Kúpno-predajná zmluva Obec (ZOS) – Marta Augustínová (uhorky)    zverejnené 8.8. 2016

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo Hospodárstva SR-Obec     zverejnené 1.8. 2016

Zmluva o dielo Obec Krakovany – Mgr. art Peter Šimon (reštaurovanie)       zverejnené 26.7. 2016

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj – Obec (podpora športových aktivít 2016)   zverejnené 14.7. 2016

Darovacia zmluva GAMAPLYN, s.r.o. Krakovany – Obec (ZOS)   zverejnené 13.7. 2016

Darovacia zmluva AMEJ spol.s r.o. Piešťany – Obec (ZOS)    zverejnené 12.7. 2016

Mandátna zmluva Obec – Pavol Javorka        zverejnené 1.7. 2016

Dohoda o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie Obec – Anna Javorková       zverejnené 1.7. 2016

Nájomná zmluva Obec – Slovak Telekom, a.s.      zverejnené 30.6. 2016

Zmluva o záštite a finančnej spoluúčasti Trnavský samosprávny kraj – Obec (župný festival)      zverejnené 22.6. 2016

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Marta Serenčéšová – Obec      zverejnené 16.6. 2016

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj – Obec (Deň rodín)      zverejnené 13.6. 2016

Rámcová sponzorská zmluva – darovacia zmluva Plantex, s.r.o. – Obec      zverejnené 1.6. 2016

Zmluva o spolupráci – kúpna zmluva Plantex, sr.o. – Obec (ZŠ, MŠ)        zverejnené 1.6. 2016

Darovacia zmluva Oto Demáček – Obec (ZOS)      zverejnené 31.5. 2016

Kúpna zmluva Marta Augustínová – Obec (ZOS)      zverejnené 31.5. 2016

Darovacia zmluva SR Centrum vedecko-technických informácií SR – Obec (ZŠ)      zverejnené 27.5. 2016

Darovacia zmluva Jozef Eckhardt – Obec (ZOS)      zverejnené 26.5. 2016

Poistná zmluva Union poisťovňa, a.s.- Obec (Ford Tranzit)        zverejnené 25.5. 2016

Kúpna zmluva Ľudmila Madunická – Obec (ZOS)      zverejnené 24.5. 2016

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v ZOS Obec – Anna Eckhardtová   zverejnené 24.5. 2016

Zmluva o platení čiastočnej úhrady za sociálnu službu (ZOS) Obec – Jozef Eckhardt   zverejnené 24.5. 2016

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny Kraj – Obec (JDS)       zverejnené 23.5. 2016

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj – Obec (Slávnosti jesene)       zverejnené 23.5. 2016

Darovacia zmluva Albert Mlynek – Obec Kakovany (ZOS)       zverejnené 10.5. 2016

Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. – Obec       zverejnené 9.5. 2016

Zmluva o poskytovaní stravovania v ZOS Obec – Oľga Bačová        zverejnené 27.4. 2016

Zmluva o poskytovaní stravovania v ZOS Obec – Johana Gonová       zverejnené 27.4. 2016

Zmluva o finančnom vysporiadaní Vrbové-Krakovany (ZŠ ŠJ)     zverejnené 11.4. 2016

Zmluva o zbere odpadu Bomat, s.r.o. – Obec       zverejnené 31.3. 2016

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstvo kultúry SR- Obec     zverejnené 30.3. 2016

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy ENVI-PAK, as.s – Obec     zverejnené 24.3. 2016

Zmluva o zabezpečení odbornej praxe Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury Trnava – Obec (ZOS)Gonová     zverejnené 18.3. 2016

Mandátna zmluva Obec – I&Z Tender, s.r.o.  Trenčín      zverejnené 9.3. 2016

Darovacia zmluva MSM Slovakia s.r.o. Holíč – Obec (ZOS)     zverejnené 7.3. 2016

Nájomná zmluva Obec – Anna Demková (byt)     zverejnené 25.2. 2016

Darovacia zmluva o poskytnutí finančného daru Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany – Obec (Jozefovský stolnotenisový turnaj)     zverejnené 22.2. 2016

Zmluva o dielo Obec – BAREX STAV, s.r.o. Trnava (odvodnenie a dvor ZŠ)     zverejnené 19.2. 2016

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – Obec (ZOS)     zverejnené 15.2. 2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Obec – Združenie rodičov pri ZŠ     zverejnené 10.2. 2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Obec – Poľovnícke združenie Králik     zverejnené 5.2. 2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Obec – Jednota dôchodcov     zverejnené 27.1. 2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Obec – Obecný stolnotenisový klub     zverejnené 27.1. 2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Obec – RKC farnosť Krakovany     zverejnené 26.1. 2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Obec – FK Krakovany     zverejnené 26.1. 2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Obec – MsSČK Krakovany     zverejnené 26.1. 2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Obec – FS LUSK a ĽH Borovienka     zverejnené 22.1. 2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Obec – Súkromné etnografické múzeum     zverejnené 20.1. 2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Obec – OZ Bábence     zverejnené 20.1. 2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Obec – FSk Krakovčanka     zverejnené 20.1. 2016

Dodatok č.3 k Zmluve o odbere a likvidácii biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Obec – BP AGRO-CENTRUM, s.r.o. (MŠŠJ)      zverejnené 18.1. 2016

Dodatok č.3 k Zmluve o odbere a likvidácii biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Obec – BP AGRO-CENTRUM, s.r.o. (ZOS)      zverejnené 18.1. 2016

Dodatok č.3 k Zmluve o odbere a likvidácii biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Obec – BP AGRO-CENTRUM, s.r.o. (ZŠŠJ)      zverejnené 18.1. 2016

Kúpno-predajná zmluva Obec Bašovce – Obec Krakovany (hasičské auto)      zverejnené 18.1. 2016

Zmluva o poskytovaní služieb a spolupráci Obec – LOCAL MEDIA      zverejnené 18.1. 2016

ROK 2015

2015_Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo hospodárstva SR – Obec (Verejné osvetlenie)      zverejnené 29.12. 2015, Prílohy:

– Príloha č. 1 k Zmluve o NFP      –  Príloha č. 2 k Zmluve o NFP      – Príloha č.3 k Zmluve o NFP      – Príloha č.4 k Zmluve o NFP      – Príloha č.5 k Zmluve o NFP

—————————————————————————————————————————————-

Zmluva o poskytnutí služieb Obec – Marialux, s.r.o. Veľké Lovce      zverejnené 28.12. 2015

Zmluva o dielo  Obec – Vladimír Varga_VV ELEKTRONIK      zverejnené 23.12. 2015

Zmluva na poskytnutie služby Obec – Archiectural & Building Management, s. Modra     zverejnené 23.12. 2015

Zmluva o dielo Obec – Essence Group, s.r.o., Marianka      zverejnené 23.12. 2015

Zmluva o platení čiastočnej úhrady za sociálnu službu (ZOS) – Albert Mlynek     zverejnené 22.12. 2015

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v ZOS – Katarína Mlynková     zverejnené 22.12. 2015

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v ZOS Mgr. Renáta Rybová     zverejnené 22.12. 2015

Zmluva o združenej dodávke elektriny (872) ZSE Energia, a.s. Bratislava – Obec     zverejnené 22.12. 2015

Zmluva o združenej dodávke elektriny (871) ZSE Energia, a.s. Bratislava – Obec     zverejnené 22.12. 2015

Zmluva o združenej dodávke elektriny (870) ZSE Energia, a.s. Bratislava – Obec     zverejnené 22.12. 2015

Zmluva o združenej dodávke elektriny (869) ZSE Energia, a.s. Bratislava – Obec     zverejnené 22.12. 2015

Zmluva o združenej dodávke elektriny (868) ZSE Energia, a.s. Bratislava – Obec     zverejnené 22.12. 2015

Zmluva o združenej dodávke elektriny (867) ZSE Energia, a.s. Bratislava – Obec     zverejnené 22.12. 2015

Zmluva o združenej dodávke elektriny (866) ZSE Energia, a.s. Bratislava – Obec     zverejnené 22.12. 2015

Dodatok k zmluve Obec – Marius Pedersen, a.s. Trenčín     zverejnené 18.12. 2015

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom MSM_Slovakia s. r.o. Holíč – Obec      zverejnené 17.12. 2015

Zmluva o pripojení k Informačnému systému DCOM Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska – Obec      zverejnené 14.12. 2015

Príkazná zmluva k zabezpečeniu spoločného verejného obstarávania Obec Krakovany – Nitrianske regionálne združenie_ZMOS (el. energia)      zverejnené 2.12. 2015

Príkazná zmluva k zabezpečeniu spoločného verejného obstarávania Obec Krakovany – Nitrianske regionálne združenie_ZMOS (plyn)      zverejnené 2.12. 2015

Dohoda o spolupráci Mesto Piešťany – Obec Krakovany (Centrum voľného času Ahoj)      zverejnené 27.11. 2015

Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov Obec – Geosense SK s.r.o. Košice     zverejnené 23.11. 2015

Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb Geosense SK s.r.o. Košice – Obec      zverejnené 23.11. 2015

Zmluva o spolupráci a spoločnom financovaní diela Mesto Vrbové – Obec Krakovany     zverejnené 20.11. 2015

Zmluva o poskytovaní verejných služieb – balík služieb Slovak Telekom a.s. – Obec (1)     zverejnené 18.11. 2015

Zmluva o poskytovaní verejných služieb – balík služieb Slovak Telekom a.s. – Obec (2)     zverejnené 18.11. 2015

Zmluva o poskytovaní verejných služieb – balík služieb Slovak Telekom a.s  – Obec (3)     zverejnené 18.11. 2015

Zmluva o poskytovaní verejných služieb – balík služieb Slovak Telekom a.s. – Obec (4)     zverejnené 18.11. 2015

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s. – Obec     zverejnené 18.11. 2015

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v ZOS Obec Krakovany – Emília Mičová      zverejnené 10.11. 2015

Zmluva o používaní motorového vozidla Obec – František Klinovský     zverejnené 06.11. 2015

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v ZOS Obec Krakovany – Amália Podolská      zverejnené 30.10. 2015

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do dist. sústavy Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava – Obec (1)      zverejnené 19.10. 2015

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do dist. sústavy Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava – Obec (2)     zverejnené 19.10. 2015

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do dist. sústavy Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava – Obec (3)     zverejnené 19.10. 2015

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do dist. sústavy Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava – Obec (4)     zverejnené 19.10. 2015

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do dist. sústavy Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava – Obec (5)     zverejnené 19.10. 2015

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do dist. sústavy Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava – Obec (6)     zverejnené 19.10. 2015

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do dist. sústavy Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava – Obec (7)     zverejnené 19.10. 2015

Dodatok č.1 k zmluve DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska – Obec     zverejnené 30.9. 2015

Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu SR CVTI – Obec     zverejnené 30.9. 2015

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Generali poisťovňa, a.s. – Obec     zverejnené 30.9. 2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov Obec – Marek Urban – PIZZA LA PIAZZA     zverejnené 30.9. 2015

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v ZOS Obec Krakovany – Mária Gregoričková      zverejnené 29.09. 2015

Rámcová kúpna zmluva Obec (ZŠ ŠJ) – Syráreň Havran, a.s. Senica      zverejnené 21.9. 2015

Rámcová kúpna zmluva Obec (MŠ ŠJ) – Syráreň Havran, a.s. Senica      zverejnené 21.9. 2015

Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva Obec – Energet, s.r.o. Sereď      zverejnené 21.9. 2015

Zmluva o poskytnutí služieb Obec – Complete Solutions s.r.o., Zamarovce      zverejnené 21.9. 2015

Zmluva o dielo Peter Adámek st., Vinohrady nad Váhom – Obec      zverejnené 21.9. 2015

Zmluva o dielo Obec – BAREX STAV spol. s.r.o. Trnava (dom smútku)      zverejnené 11.9. 2015

Kúpna zmluva Ing. Antolík Róbert a manželka Zuzana – Obec    zverejnené 9.9. 2015

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania odbornej praxe účastníkov kurzu VaV akademy – TT, s.r.o. Trnava – Obec (ZOS)     zverejnené 4.9. 2015

Kúpna zmluva Nedelková Mária – obec Krakovany    zverejnené 28.8. 2015

Zmluva o dielo Obec – Ing. Rudolf Otrísal (CO)     zverejnené 21.8. 2015

Zmluva o dielo Obec – Pavol Horňák – GAMAPLYN Krakovany     zverejnené 18.8. 2015

Zmluva o poskytnutí služieb Obec – Complete Solutions s.r.o. Zamarovce (poradenská činnosť)    zverejnené 16.8. 2015

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov      zverejnené 31.7. 2015

Zmluva o poskytnutí služieb Obec – Plaintext s.r.o.      zverejnené 30.7. 2015

Kúpna zmluva Obec – Ing. Ladislav Paulovič a manželka Mária     zverejnené 29.7. 2015

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest DEUS – Obec      zverejnené 27.7. 2015

Zmluva o zriadení vecného bremena Obec – Ing. Martin Ščepko a manželka Ing. Monika Ščepková      zverejnené 27.7. 2015

Poistná zmluva – poistenie majetku obce a zodpovednosi za škodu – Generali Poisťovňa, a.s.     zverejnené 22.7. 2015

Zmluva o dielo Obec – Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec – Piešťany     zverejnené 22.7. 2015

Hromadná licenčná zmluva Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA) – Obec Krakovany    zverejnené 10.7. 2015

Zmluva o platení čiastočnej úhrady za sociálnu službu Obec Krakovany – Magdaléna Klčová     zverejnené 6.7. 2015

Darovacia zmluva Obec Krakovany – Balneologické múzeum Piešťany     zverejnené 6.7. 2015

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku SOZA – Obec Krakovany     zverejnené 6.7. 2015

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v ZOS Krakovany – Terézia Fürstová     zverejnené 6.7. 2015

Darovacia a licenčná zmluva Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. – Obec     zverejnené 24.6. 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu MK SR – Obec (knižnica)     zverejnené 24.6. 2015

Zmluva o výpožičke a licenčná zmluva Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. – Obec     zverejnené 24.6. 2015

Zmluva o výpožičke SR – Ministerstvo vnútra SR – Obec     zverejnené 23.6. 2015

Zmluva na výkon zhodnocovania odpadu HERMET spol. s r.o. Senica – Obec     zverejnené 22.6. 2015

Rámcová kúpna zmluva Syráreň Havran, a.s – Obec Krakovany (ZOS)     zverejnené 22.6. 2015

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Obec – Rímskokatolícka cirkev farnosť Krakovany     zverejnené 17.6. 2015

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Obec – Ing. Marta Serenčéšová – audítor SKAU     zverejnené 4.6. 2015

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb… Obec – UPSVaR     zverejnené 1.6. 2015

Zmluva o nájme nebytového priestoru Obec Krakovany – Zehnder Group Czech Republic, s.r.o.     zverejnené 28.5. 2015

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby Krakovany – Juliana Demáčková    zverejnené 20.5. 2015

Kúpna zmluva obec Krakovany – Ing. Monika Ščepková a Ing. Martin Ščepko     zverejnené 11. 5. 2015

Zmluva o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku Obec Krakovany – Agrodružstvo-Trebatice      zverejnené 4. 5. 2015

Zmluva o zbere odpadu Obec Krakovany – BOMAT s.r.o.      zverejnené 27. 4. 2015

Zmluva o finančnom vysporiadaní Mesto Vrbové – Obec Krakovany (stravovanie ZŠ)      zverejnené 22. 4. 2015

Kúpna zmluva Obec Krakovany – Jozefína Pavlovičová a manžel Michal     zverejnené 8. 4. 2015

Rámcová sponzorská zmluva – darovacia zmluva PLANTEX, s.r.o – Obec Krakovany (ZŠ,MŠ)    zverejnené 31. 3. 2015

Zmluva o spolupráci a Kúpna zmluva Obec Krakovany (ZŠ,MŠ) – PLANTEX, s.r.o.     zverejnené 31. 3. 2015

Kúpna zmluva Obec Krakovany – Ing. Peter Horňák      zverejnené 31. 3. 2015

Zmluva o poskytnutí vecného daru HOPI SK, s.r.o. – Obec Krakovany (radar)      zverejnené 24. 3. 2015

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie TAVOS, a.s. – Obec Krakovany (Jozefovský turnaj 2015)    zverejnené 20. 3. 2015

Zmluva o dielo Franchisingova spoločnosť Media Coelli – STILICO, s.r.o. (Plán hosp. a soc. rozvoja)    zverejnené 20. 3. 2015

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Obec – Súkromné etnografické múzeum Za krakovsku bránu    zverejnené 13. 3. 2015

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby (ZOS) MPSVaR – Obec    zverejnené 27. 2. 2015

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Obec – Rodičovské združenie pri MŠ    zverejnené 25. 2. 2015

Zmluva o záštite a finančnej spoluúčasti VÚC Trnava – Obec (festival 2015)    zverejnené 24. 2. 2015

Dohoda o zaplatení zvyšnej časti kúpnej ceny mobil. zariadenia Orange – Obec    zverejnené 17. 2. 2015

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Obec – Folklórny súbor LUSK   zverejnené 17. 2. 2015

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Obec – Poľovnícke združenie Králik   zverejnené 9. 2. 2015

Kúpna zmluva Obec Krakovany – Ľubomír Pekarovič a manželka Mária  zverejnené 4. 2. 2015

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Obec – Miestny spolok slovenského červeného kríža   zverejnené 3. 2. 2015

Zmluva o poskytovaní stravovania Obec (ZOS) -_Bernardína Radoská    zverejnené 28. 1. 2015

Zmluva o poskytovaní stravovania Obec (ZOS) – Darina Gonová    zverejnené 28. 1. 2015

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Obec – Jednota dôchodcov    zverejnené 28. 1. 2015

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Obec – Obecný stolnotenisový klub    zverejnené 28. 1. 2015

Zmluva o dielo Obec Krakovany – NPS, s.r.o.    zverejnené 27. 1. 2015

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie  Obec – Futbalový klub Krakovany    zverejnené 27. 1. 2015

Dodatok č.2 k Zmluve o likvidácii biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Obec Krakovany (ZOS) – BP AGRO-CENTRUM spol. s r.o.  zverejnené 19. 1. 2015

Dodatok č.2 k Zmluve o likvidácii biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Obec Krakovany (ZŠ) – BP AGRO-CENTRUM spol. s r.o.    zverejnené 19. 1. 2015

Dodatok č.2 k Zmluve o likvidácii biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Obec Krakovany (MŠ) – BP AGRO-CENTRUM spol. s r.o.   zverejnené 19. 1. 2015

Dodatok č.1 k poistnej zmluve Allianz – Obec (Hyundai)    zverejnené 7. 1. 2015

ROK 2014

Zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZP, OPP a PZS Obec Krakovany – URBAN BP servis, s.r.o.   zverejnené 31. 12. 2014

Kúpna zmluva na prevod vlastníckeho práva k pozemkom Obec Krakovany – Bernard Svetlík   zverejnené 8. 12. 2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov Obec Krakovany (ZŠ) – Cirkevná základná umelecká škola sv. Gorazda Vrbové   zverejnené 12. 11. 2014

Dohoda o spolupráci Mesto Piešťany – Obec Krakovany (CVČ Ahoj)  zverejnené 7. 11. 2014

Rámcová sponzorská zmluva – darovacia zmluva PLANTEX, s.r.o. – Obec Krakovany zverejnené 9. 9. 2014

Zmluva o spolupráci a kúpna zmluva PLANTEX, s.r.o. – Obec Krakovany zverejnené 9. 9. 2014

Dohoda o ukončení platnosti zmluvy Obec Krakovany – Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. zverejnené 19. 8. 2014

Zmluva o finančnom vysporiadaní Mesto Vrbové – Obec Krakovany (obedy ZŠ) zverejnené 15.8. 2014

Zmluva o dielo Obec Krakovany – PROFI STAV TEAM, s.r.o. (okná MŠ) zverejnené 14.8. 2014

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. – Obec  zverejnené 28.7. 2014

Dodatok č.1/2014 zmluvy Marius Pedersen a.s. Trenčín – Obec (TetraPaky)  zverejnené 24.7. 2014

Kúpna zmluva – Jozef Nizner a Anna Niznerová – Obec  zverejnené 23.7. 2014

Zmluva o bežnom účte VÚB a.s., Bratislava – Združenie obcí kanalizácia Vrbové Krakovany zverejnené 14.7. 2014

Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa a.s. – Obec (budovy)  zverejnené 9.7. 2014

Kúpna zmluva – Obec – Mario Korvín  zverejnené 8.7. 2014

Mandátna zmluva – Obec – Pavol Javorka, Anna Javorková  zverejnené 8.7. 2014

Dohoda o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie (Zmeny a doplnky ÚPO 10/2014) – Obec – Anna Javorková  zverejnené 8.7. 2014

Kúpna zmluva – Obec – vlastníci – Nová ulica  zverejnené 8.7. 2014

Zmluva o výpožičke – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – Obec (ZŠ)  zverejnené 7.7. 2014

Zmluva o výpožičke – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – Obec (MŠ)  zverejnené 30.6. 2014

Dodatok k zmluve o odbere a likvidácii biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Obec (ZOS) – BP Agro-centrum spol. s r.o. Hlohovec zverejnené 27. 6. 2014

Dodatok k zmluve o odbere a likvidácii biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Obec (Školská jedáleň ZŠ) – BP Agro-centrum spol. s r.o. Hlohovec zverejnené 26. 6. 2014

Dodatok k zmluve o odbere a likvidácii biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Obec (Školská jedáleň MŠ) – BP Agro-centrum spol. s r.o. Hlohovec zverejnené 26. 6. 2014

Poistná zmluva (Cestovné poistenie a asistenčné služby) Obec Krakovany – Allianz – Slovenská poisťovňa a.s. zverejnené 20.6. 2014

Návrh poistnej zmluvy KOOPERATIVA poisťovňa a.s. – Obec (Všeobecná zodpovednosť za škodu ZŠ)  zverejnené 18.6. 2014

Návrh poistnej zmluvy KOOPERATIVA poisťovňa a.s. – Obec (Interaktívne tabule MŠ, ZŠ)  zverejnené 18.6. 2014

Zmluva o nájme nebytového priestoru Obec – Zehnder Group Czech Republic, s.r.o. zverejnené 12. 6. 2014

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Obec – Ing. Marta Serenčéšová audítor SKAU  zverejnené 12.6. 2014

Zmluva PZP – Ford Transit Obec Krakovany – Allianz – Slovenská poisťovňa a.s. zverejnené 11.6. 2014

Dohoda o urovnaní Obec Krakovany – pozemky v kat. území Krakovany zverejnené 9.6. 2014

Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva Obec Krakovany – Peter Kucharčík, Žilina zverejnené 29.5. 2014

Zmluva o zriadení Združenia obcí Kanalizácia Vrbové-Krakovany zverejnené 27.5. 2014

Zmluva o poskytnutí dotácie Obec – FK Krakovany zverejnené 26.5. 2014

Zmluva o budúcej zmluve Obec Krakovany – AUTOPALL s.r.o. Topoľčany zverejnené 19.5. 2014

Mandátna zmluva (Zmeny a dpolnky ÚPD č. 3/2008)Obec Krakovany – Pavol Javorka, Šaštín – Stráže zverejnené 7.5. 2014

Dohoda o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie obce Krakovany Obec Krakovany – Anna Javorková zverejnené 7.5. 2014

Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu Obec Krakovany – Martina Balónová zverejnené 7.5. 2014

Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu Obec Krakovany – Bronislava Oravcová zverejnené 7.5. 2014

Zmluva o poskytnutí dotácie Obec – Folklórny súbor LUSK a ĽH Borovienka Krakovany zverejnené 28.4. 2014

Zmluva o nájme bytu Obec Krakovany – Bronislava Alexandrová a Notárska zápisnica zverejnené 11.4. 2014

Zmluva o odbere a likvidácii biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Obec (Školská jedáleň ZŠ) – BP Agro-centrum spol. s r.o. Hlohovec zverejnené 1. 4. 2014

Zmluva o odbere a likvidácii biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Obec (Školská jedáleň MŠ) – BP Agro-centrum spol. s r.o. Hlohovec zverejnené 1. 4. 2014

Zmluva o odbere a likvidácii biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Obec (ZOS) – BP Agro-centrum spol. s r.o. Hlohovec zverejnené 1. 4. 2014

Zmluva o úrazovom poistení (aktivačná činnosť) Komunálna poisťovňa a.s. – Obec zverejnené 31. 3. 2014

Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve MADE spol s r.o. – Obec zverejnené 28. 3. 2014

Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR Obec (ZOS) – Úrad vlády SR zverejnené 27. 3. 2014

Zmluva o záštite a finančnej spoluúčasti Trnavský samosprávny kraj – Obec (Župný festival kultúry 2014) zverejnené 27. 3. 2014

Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností Obec – Geodetický a kartografický ústav Bratislava zverejnené 17. 3. 2014

Zmluva o platení čiastočnej úhrady za sociálnu službu – Viktor Jurčo zverejnené 15. 3. 2014

Dohoda o odovzdaní ceny ZŠ Krakovany – Nadácia Kvapka nádeje Bratislava zverejnené 11. 3. 2014

Zmluva o nájme nebytového priestoru (kaderníctvo) Obec Krakovany – Ivana Galbavá, Zuzana Tonkovičová zverejnené 28.2. 2014

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby Krakovany – Katarína Vetríková zverejnené 27.2. 2014

Zmluva o platení čiastočnej úhrady za sociálnu službu – Ján Vetrík zverejnené 27. 2. 2014

Zmluva o nájme bytu Obec Krakovany – Martina Balónová a Notárska zápisnica zverejnené 20.2. 2014

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby Krakovany – Anna Plecitá zverejnené 17.2. 2014

Zmluva o spolupráci Obec Krakovany – Profi Poľno s.r.o. zverejnené 13.2. 2014

Zmluva o poskytovaní stravovania Obec Krakovany (ZOS) – Anna Gavačová zverejnené 10.2. 2014

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby Krakovany – Marta Jurčová zverejnené 7.2. 2014

Zmluva o platení čiastočnej úhrady za sociálnu službu – Anna Mrvová zverejnené 22. 1. 2014

Zmluva o poskytovaní služieb a spolupráci – Mgr. Juraj Filo – LOCAL MEDIA   zverejnené 22.1. 2014

Zmluva o poskytnutí dotácie Obec – Združenie rodičov pri ZŠ Krakovany zverejnené 19.1. 2014

Zmluva o poskytnutí dotácie Obec – Miestna skupina Slovenského Červeného kríža Krakovany zverejnené 18.1. 2014

Zmluva o zabezpečení externého projektového manažmentu a poskytovanie služieb pri verejnom obstarávaní Consult-ing EU, s.r.o. –  Obec Krakovany zverejnené 16.1. 2014

Dohoda o odbornej praxi študenta Javorská – Obec – ZOS Krakovany zverejnené 16.1. 2014

Dohoda o odbornej praxi študenta Jurčo – Obec – ZOS Krakovany zverejnené 16.1. 2014

Zmluva o poskytnutí dotácie Obec – ZRŠ pri MŠ Krakovany zverejnené 15.1. 2014

Zmluva o poskytnutí dotácie Obec – Daniela Piscová – DANPIS zverejnené 13.1. 2014

Zmluva o poskytnutí dotácie Obec – Jednota dôchodcov na Slovensku Krakovany zverejnené 8.1. 2014

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby Krakovany – Mária Hesková zverejnené 7.1. 2014

Zmluva o poskytnutí dotácie Obec – Poľovnícke združenie Králik Krakovany zverejnené 7.1. 2014

Zmluva o poskytnutí dotácie Obec – Obecný stolnotenisový klub Krakovany zverejnené 3.1. 2014

Zmluva o poskytnutí dotácie Obec – Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Krakovany zverejnené 3.1. 2014

Poistná zmluva poistenie zodpovednosti za škodu (OS) Generali Slovensko poisťovňa, a.s. – obec Krakovany  zverejnené 3.1. 2014

Poistná zmluva poistenie zodpovednosti za škodu (ZOS) Generali Slovensko poisťovňa, a.s. – obec Krakovany  zverejnené 3.1. 2014

 

ROK 2013

Zmluva o poskytovaní stravovania Obec Krakovany (ZOS) – Ján Macejka zverejnené 25.11. 2013

Dohoda o spolupráci Mesto Piešťany (Centrum voľného času) – Obec Krakovany (ZŠ) zverejnené 15.11. 2013

Príloha č.1 k zmluve Obec Krakovany – Marius Pedersen a.s. zverejnené 12.11. 2013

Zmluva o dodávke plynu Obec Krakovany – Slovenský plynárenský priemysel a.s. zverejnené 8.11. 2013

Dodatok k zmluve Syráreň Havran a.s. – Obec Krakovany (jedáleň MŠ) zverejnené 5.11. 2013

Dodatok k zmluve Syráreň Havran a.s. – Obec Krakovany (jedáleň ZŠ) zverejnené 5.11. 2013

Zmluva o dielo Obec Krakovany – Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec-Piešťany zverejnené 29.10. 2013

Darovacia zmluva Inalfa Roof Systems Slovakia, s.r.o. – Obec Krakovany zverejnené 16.10. 2013

Dodatok k zmluve o pripojení E.Limit Obec Krakovany – EON Západoslovenská energetika a.s.   zverejnené 16.10. 2013

Poistná zmluva poistenie majetku a zodpovednosti za škodu (elektronika) Generali Slovensko poisťovňa, a.s. – Obec Krakovany  zverejnené 16.10. 2013

Kúpno-predajná zmluva Obec Krakovany – Mária Straková  zverejnené 12.10. 2013

Komisionárska zmluva Obec Krakovany – Mestská knižnica mesta Piešťany zverejnené 4.10. 2013

Darovacia zmluva Štátny pedagogický ústav – ZŠ Krakovany (Obec Krakovany) zverejnené 3.10. 2013

Zmluva o reklame Obec Krakovany – Inalfa Roof Systems Slovakia spol. s.r.o.  zverejnené 3.10. 2013

Kúpno-predajná zmluva Obec Krakovany – Mária Straková  zverejnené 27.9. 2013

Zmluva o dielo Obec Krakovany – Stiva s.r.o.  zverejnené 13.9. 2013

Zmluva o dielo Obec Krakovany – RE PUBLIC GROUP s.r.o.  zverejnené 13.9. 2013

Rámcová kúpna zmluva Syráreň Havran a.s. – Obec Krakovany (jedáleň MŠ) zverejnené 12.9. 2013

Rámcová kúpna zmluva Syráreň Havran a.s. – Obec Krakovany (jedáleň ZŠ) zverejnené 12.9. 2013

Zmluva o partnerskej spolupráci Obec Krakovany – Gmina Popielów Poľsko zverejnené 7.9. 2013

Dohoda o partnerstve Obec Krakovany – Gmina Popielów Poľsko zverejnené 7.9. 2013

Zmluva o združenej dodávke elektriny ZSE Energia a.s. – Obec Krakovany zverejnené 6.9. 2013

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia Obec Krakovany – Západoslovenská distribučná a.s. zverejnené 2.9. 2013

Zmluva o poskytovaní strážnej služby ARTEX NOVA s.r.o. – Obec Krakovany zverejnené 2.9. 2013

Kúpno-predajná zmluva Obec Krakovany – Eva Drobná  zverejnené 22.8. 2013

Zmluva o finančnom vysporiadaní Mesto Vrbové – Obec Krakovany (jedáleň ZŠ) zverejnené 21.8. 2013

Zmluva o využívaní elektronických služieb Obec Krakovany – Union zdravotná poisťovňa, a.s. zverejnené 21.8. 2013

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s. – Obec Krakovany (5)  zverejnené 13.8. 2013

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s. – Obec Krakovany (4)  zverejnené 13.8. 2013

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s. – Obec Krakovany (3)  zverejnené 13.8. 2013

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s. – Obec Krakovany (2)  zverejnené 13.8. 2013

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s. – Obec Krakovany (1)  zverejnené 13.8. 2013

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby Krakovany – Helena Mareková zverejnené 5.8. 2013

Dodatok č.1 k zmluve o prevádzkovaní verejného vodovodu v obci Krakovany Obec Krakovany – Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.  zverejnené 31.7. 2013

Dodatok č.1 k zmluve o prevádzkovaní verejnej kanalizácie v obci Krakovany Obec Krakovany – Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.  zverejnené 31.7. 2013

Poistná zmluva poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Generali Slovensko poisťovňa, a.s. – Obec Krakovany  zverejnené 28.7. 2013

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2013 – Miestna knižnica Krakovany zverejnené 25. 7. 2013

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby Krakovany – Štefánia Vidová zverejnené 25. 7. 2013

Zmluva o platení čiastočnej úhrady za sociálnu službu – Jaroslav Vido zverejnené 25. 7. 2013

Zmluva o nájme nebytového priestoru Obec – Zehnder Group Czech Republic, s.r.o. zverejnené 23. 7. 2013

Zmluva o poskytovaní stravovania Obec Krakovany (ZOS) – Johana Ševčíková zverejnené 28.6. 2013

Zmluva o nájme nebytových priestorov ZŠ Krakovany – Cirkevná ZUŠ Sv. Gorazda Vrbové zverejnené 4.7. 2013

Zmluva o poskytovaní stravovania Obec Krakovany (ZOS) – Jozef Sedlák zverejnené 28.6. 2013

Zmluva o spolupráci a kúpna zmluva PLANTEX s.r.o – Obec Krakovany  zverejnené 28.6. 2013

Rámcová sponzorská zmluva – darovacia zmluva PLANTEX s.r.o – Obec Krakovany  zverejnené 26.6. 2013

Poistná zmluva poistenie zodpovednosti za škodu (ZŠ Krakovany) Generali Slovensko poisťovňa, a.s. – obec Krakovany  zverejnené 24.6. 2013

Kúpno-predajná zmluva – Katarína Miháliková – Obec Krakovany  zverejnené 23.6. 2013

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby Krakovany – Alžbeta Lukáčová zverejnené 21.6. 2013

Zmluva o platení čiastočnej úhrady za sociálnu službu – Viera Ďurková zverejnené 21.6. 2013

Zmluva o poskytnutí dotácie Obec – Združenie rodičov pri ZŠ Krakovany zverejnené 20.6. 2013

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Obec – Ing. Marta Serenčéšová audítor SKAU  zverejnené 17.6. 2013

Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru – Obec – Daněk – Zender Group Czech Republic, s.r.o. zverejnené 10.6. 2013

Zmluva o platení čiastočnej úhrady za sociálnu službu – František Drobný zverejnené 6.6. 2013

Kúpnopredajná zmluva Obec Krakovany – Štefan Jančovič (stolnotenisový stôl) zverejnené 5.6. 2013

Dohoda o ukončení zmluvy o úvere Prima Banka Slovensko a.s. – Obec Krakovany zverejnené 4.6. 2013

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby Krakovany – Cyril Valo zverejnené 30.5. 2013

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby Krakovany – Rozália Tulisová zverejnené 30.5. 2013

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby Krakovany – Matilda Drobná zverejnené 30.5. 2013

Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby Kanalizácia Krakovany Záhradková ulica – Ing. Tomáš Miklovič zverejnené 30.5. 2013

Zmluva o platení čiastočnej úhrady za sociálnu službu – Zdenka Machalová zverejnené 30.5. 2013

Licenčná zmluva MADE spol s r.o. – Obec Krakovany zverejnené 23.5. 2013

Zmluva o nájme nebytových priestorov Obec Krakovany (ZŠ) – Cirkevná základná umelecká škola sv. Gorazda Vrbové zverejnené 2.5. 2013

Zmluva o zriadení vecného bremena Obec Krakovany – Peter Radoský zverejnené 2.5. 2013

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby Krakovany – Helena Vlkovičová zverejnené 22.4. 2013

Zmluva o platení čiastočnej úhrady za sociálnu službu – Mária Brezulová zverejnené 22.4. 2013

Zmluva o záštite a finančnej spoluúčasti Trnavský samosprávny kraj – Obec Krakovany – Župný festival kultúry zverejnené 4.4. 2013

Darovacia zmluva TAVOS a.s. – Obec Krakovany – stolnotenisový turnaj zverejnené 4.4. 2013

Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva Obec Krakovany – Peter Capulič zverejnené 3.4. 2013

Dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby – Mária Tonkovičová zverejnené 12.3. 2013

Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy PŠD Krakovany – obec Krakovany  zverejnené 8.3. 2013

Zmluva o poskytnutí dotácie Obec – ZRŠ pri MŠ Krakovany zverejnené 27.2. 2013

Zmluva o poskytnutí dotácie Obec – FK Krakovany zverejnené 19.2. 2013

Zmluva o poskytnutí dotácie Obec – LUSK Krakovany zverejnené 7.2. 2013

Zmluva o poskytnutí dotácie Obec – Jednota dôchodcov na Slovensku Krakovany zverejnené 4.2. 2013

Darovacia zmluva ZMO, región Jaslovské Bohunice- Obec (vrátenie príspevku) zverejnené 31.1. 2013

Rámcová kúpna zmluva Obec – MPL espace s.r.o. zverejnené 30.1. 2013

Zmluva o poskytnutí súborov údajov z automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra Obec – Správa katastra Trnava zverejnené 29.1. 2013

Zmluva o poskytovaní stravovania ZOS – Alexia Valová zverejnené 25.1. 2013

Zmluva o dodávke mäsa a mäsových výrobkov Obec (Školské jedálne) – PaE gastro s.r.o. zverejnené 24.1. 2013

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb Obec – MPSVaR zverejnené 23.1. 2013

Zmluva o poskytnutí dotácie Obec – Poľovnícke združenie Králik Krakovany zverejnené 23.1. 2013

Zmluva o nájme nebytových priestorov (sklad) Obec – Lukáš Daněk zverejnené 16.1. 2013

Zmluva o nájme nebytových priestorov (kaderníctvo) Obec – Lucia Sersenová zverejnené 16.1. 2013

Zmluva o poskytnutí dotácie Obec – Obecný stolnotenisový klub Krakovany zverejnené 16.1. 2013

Zmluva o poskytnutí dotácie Obec – Miestna skupina Slovenského Červeného kríža Krakovany zverejnené 16.1. 2013

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby Krakovany – Františka Galová zverejnené 10.1. 2013

Zmluva o platení čiastočnej úhrady za sociálnu službu – Ladislav Galo zverejnené 10.1. 2013

Poistná zmluva motorové vozidlo havarijná Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. – obec Krakovany  zverejnené 9.1. 2013

Poistná zmluva poistenie zodpovednosti za škodu (ZOS) Generali Slovensko poisťovňa, a.s. – obec Krakovany  zverejnené 9.1. 2013

Poistná zmluva poistenie zodpovednosti za škodu (OS) Generali Slovensko poisťovňa, a.s. – obec Krakovany  zverejnené 9.1. 2013

Poistná zmluva motorové vozidlo PZP Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. – obec Krakovany  zverejnené 8.1. 2013

Darovacia zmluva ZMO, región Jaslovské Bohunice zverejnené 4.1. 2013

 

ROK 2012

Mandátna zmluva – Zmeny a doplnky ÚPD 9/2012 obec – Pavol Javorka   zverejnené 20.12. 2012

Dohoda o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie obce Krakovany odborne spôsobilou osobou obec – Anna Javorková   zverejnené 20.12. 2012

Kúpna zmluva (Renault Trafic) obec – IQ Cars s.r.o.   zverejnené 19.12. 2012

Dodatok k zmluve o pripojení E.výhoda obec – EON Západoslovenská energetika a.s.   zverejnené 18.12. 2012

Zmluva o poskytovaní služieb a spolupráci – Mgr. Juraj Filo – LOCAL MEDIA   zverejnené 05.12. 2012

Dodatok k zmluve odvoz odpadu Obec – Marius Pedersen a.s. zverejnené 30.11. 2012

Zmluva o dielo Obec – ADLER TT s.r.o. Trnava (okná,dvere – ZŠ) zverejnené 27.11. 2012

Zmluva o dielo Obec – ADLER TT s.r.o. Trnava (okná,dvere- kaviareň, kaderníctvo) zverejnené 27.11. 2012

Poistná zmluva poistenie majetku a zodpovednosti za škodu (poistenie elektroniky) Generali Slovensko poisťovňa, a.s. – obec Krakovany  zverejnené 20.11. 2012

Zmluva o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti Obec Krakovany – Trnavský samosprávny kraj zverejnené 16.11. 2012

Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby Kanalizácia Krakovany Záhradková ulica – Majerník, Majerníková zverejnené 12.11. 2012

Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby Kanalizácia Krakovany Záhradková ulica – Novák, Nováková zverejnené 7.11. 2012

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Obec Krakovany – ZSE Distribúcia a.s. (VEROSV NN NAM.SV.FLORIANA) zverejnené 6.11. 2012

Rámcová zmluva Syráreň Havran a.s. – Obec Krakovany – Školská jedáleň pri ZŠ Krakovany zverejnené 29.10. 2012

Rámcová zmluva Syráreň Havran a.s. – Obec Krakovany – Školská jedáleň pri MŠ Krakovany zverejnené 29.10. 2012

Zmluva o dielo Obec Krakovany – Regionálna rozvojová agentúra Piešťany Hlohovec – materská škola zverejnené 12.10. 2012

Zmluva o dielo Obec Krakovany – Regionálna rozvojová agentúra Piešťany Hlohovec – kultúrny dom zverejnené 12.10. 2012

Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby Kanalizácia Krakovany Záhradková ulica – Legát, Legátová zverejnené 11.10. 2012