Dátum: 23.03.2024

Obec: Krakovany – Okrsok č.1

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR

Počet  voličov zapísaných v zozname voličov:  1 145

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 718

Percentuálna účasť: 62,7 %

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 718
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 715
—————————————————————————————–
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

1. Andrej DANKO, JUDr., 0 hlasov
2. Patrik DUBOVSKÝ, Mgr., PhD., 8 hlasov
3. Krisztián FORRÓ, 0 hlasov
4. Štefan HARABIN, JUDr., 75 hlasov (10,49 % platných hlasov)
5. Ivan KORČOK, Ing., 380 hlasov (53,15 % platných hlasov)
6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 1 hlas
7. Ján KUBIŠ, Dr. h. c. Ing., 17 hlasov
8. Igor MATOVIČ, Mgr., 21 hlasov
9. Milan NÁHLIK, Mgr., 0 hlasov
10. Peter PELLEGRINI, Ing., 212 hlasov (29,65 % platných hlasov)
11. Róbert ŠVEC, Mgr., 1 hlasov