Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 25.3. 31. 3. 2024
_______________________
PONDELOK  25. 3., féria

UTOROK  26. 3., féria
17:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc 

STREDA  27. 3., féria
17:00 Ostrov † rodičia Jozef a Štefánia, syn Jozef a starí rodičia

ŠTVRTOK  28. 3., Zelený štvrtok
17:00 Ostrov † rodičia Ján a Anna Žovinoví, a ostatní zomrelí z rodiny
17:00 Krakovany † rodičia Emília a Imrich Zemanoví, starí rodičia z oboch strán a súrodenci

PIATOK  29. 3., Piatok Utrpenia Pána (Veľký piatok)
10:00 Krakovany  pobožnosť Krížovej cesty pri kaplnke Najsv. Kristovej Krvi
16:30 Ostrov  Obrady Veľkého Piatku
16:30 Krakovany  Obrady Veľkého Piatku

SOBOTA  30. 3., Biela sobota
08:00 Krakovany  vyloženie Sviatosti Oltárnej
18:00 Krakovany † Imrich Sedlák, 1. výročie

NEDEĽA 31. 3., Veľkonočná nedeľa
08:00 Krakovany  † Janka Tarajová, 1.výročie
09:00 Ostrov  za veriacich farnosti
10:30 Krakovany  na úmysel ordinára
___________________
Upratovanie kostola: 141-160
V stredu od 9:00 hod. sa bude upratovať kostol, prosíme ženy, aby prišli pomôcť.
Prosíme, aby ste sa prihlásili na poklonu pri Božom hrobe – stráženie.
V nedeľu bude farská zbierka.
Na Veľký piatok je prísny pôst.
Zo soboty na nedeľu sa mení zimný čas na letný.
Na Veľký piatok dopoludnia bude pre starších a menej pohyblivých veriacich možnosť odvozu na pobožnosť Krížovej cesty (koná sa pri kaplnke) od kostola sv. Mikuláša.