Print Friendly, PDF & Email

Oznam.

Našu spoločnosť zasiahla hospodárska kríza. Neobišla ani našu obec, okrem zvýšenia cien zasiahla aj trh zo zabezpečením likvidácie odpadovej vody zo žúmp.

TAVOS navýšil od 1. januára ceny za čerpanie, odvoz a zabezpečenie likvidácie odpadovej vody zo žúmp o 100 percent, v dôsledku zvýšených nákladov na energie, pohonné hmoty a chod Čističky odpadových vôd /ČOV/.

V zmysle zákona o odpadoch nesmie byť obec na týchto komoditách zisková ani stratová. Cena za vývoz fekálií v obecnej réžii bola naposledy upravovaná v roku 2008. Na základe týchto nových mimoriadnych skutočností Obecné zastupiteľstvo schválilo cenu za 8m3 na 40 eur.