Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 23. 5. 29. 5. 2022
_______________________
PONDELOK  23. 5., féria
 

UTOROK  24. 5.,  féria
18:00 Ostrov  za duše v očistci, na ktoré si nikto nespomína

STREDA  25. 5., Vigília slávnosti
18:00 Ostrov  manžel Imrich a jeho rodičia, Gašpar a Apolónia Strakoví

ŠTVRTOK  26. 5., Nanebovstúpenie Pána, slávnosť
17:00 Ostrov  manžel Ľudovít Bartoš a syn Ľudovít
18:00 Krakovany  za veriacich farnosti

PIATOK  27. 5., féria
18:00 Krakovany  rmanžel Vladimír a syn Vladko Glasnákoví

SOBOTA 28. 5., féria  
18:00 Krakovany  Ján Miklovič, 30 dňová

NEDEĽA 29. 5., 7. veľkonočná nedeľa
08:00 Krakovany  Július Florek a rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov  Františka Držíková, rodičia a starí rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 321-340
V sobotu 28.5.2022 ráno o 6:30 hod. spred kostola je odchod autobusu na púť do Sv. Hostýna.
___________________

Čo je synoda o synodalite a prečo na nej záleží?

Svätý Otec František 10. októbra 2021 slávnostnou svätou omšou otvoril Synodu za synodálnu Cirkev, ktorej cieľom je, aby sme počúvali Ducha Svätého a objavili svoje miesto v spoločenstve Cirkvi. Chce nám tým povedať, že Cirkev nie je len „to“ kam prídeme raz do týždňa z povinnosti, ale je živým organizmom, ktorého je každý z nás súčasťou. Synoda nám má a môže pomôcť v tom, ako nájsť a aktívne sa podieľať na živote Cirkvi v našej farnosti. Farnosť je miesto, kde teraz žijeme a máme svoje poslanie. Nikto z nás tu nie je navyše. Je dôležité, aby každý z nás bol videný a počutý. Aj to je jedna z hlavných úloh Synody o synodalite. Synoda nám ponúka možnosť zažiť farnosť ako rodinu. Každý v tejto rodine má svoju úlohu a zodpovednosť. Naša farnosť je miestom, ktoré budujeme spoločne. V rámci synody ide o výzvu zapojiť všetkých do jej fungovania. Spolupracujeme na našej spoločnej misii. Nie všetko musia mať na pleciach naši duchovní otcovia, ale každý z nás má svoju úlohu. Z krstu vyplýva, že všetci sú povolaní zúčastňovať sa na živote Cirkvi pri rozdielnosti svojich služieb a chariziem.

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.