Print Friendly, PDF & Email

Radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov! V novom roku 2019 zdravie, šťastie, lásku, veľa síl v osobnom i pracovnom prostredí želajú starosta, poslanci a zamestnanci Obecného úradu v Krakovanoch.