Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 24.12.  30. 12. 2018
_____________________________________________________________
PONDELOK 24.12., vigília Narodenia Pána   
21:00 Ostrov
22:00 Krakovany  

UTOROK   25. 12., Narodenie Pána, prikázaný sviatok
09:00 Ostrov   
10:30 Krakovany  

STREDA 26. 12., sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok
09:00 Ostrov   
10:30 Krakovany  

ŠTVRTOK 27. 12.,  sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok
17:00 Krakovany  

PIATOK  28. 12.,  sv. Neviniatok, sviatok
17:00 Krakovany

SOBOTA 29. 12.,  piaty deň Oktávy Narodenia Pána
17:00  Krakovany

NEDEĽA 30. 12., Sv. Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany   Za veriacich farnosti
________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 500-všetky ostatné
24.12. o 17:00 hod. Vás všetkých pozvú k štedrovečernému stolu farské zvony.
25.12. na Narodenie Pána, je tradičná farská ofera.