Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy, 10.06.2018 10. nedeľa v cezročnom období
_______________________________________________________________
PONDELOK 11. 06., Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka
14:30 Krakovany Anna Masarovičová, po sv. omši pohrebné obrady na cintoríne
18:00 Krakovany Rodičia Kelleroví, Kiššoví, ich dcéra a starí rodičia z oboch strán č. 392

UTOROK 12.06., féria
18:00 Ostrov  Starí rodičia a súrodenci z rodiny Svetlíkovej č. 199

STREDA 13.06., sv. Antona Paduánskeho, kňaza, spomienka

ŠTVRTOK 14.06., féria
18:00 Krakovany  Syn František, sestra Milka a rodina Stračárová

PIATOK 15.06., féria
18:00 Krakovany  Poďakovanie za dar kňazstva č. 73

SOBOTA 16.06., féria
18:00 Krakovany  Rodičia Starovičoví a Remišoví a vnuk Dalibor  č. 44

NEDEĽA 17. 06., 11. nedeľa v cezročnom období
09:00 Ostrov Zdenka Hromcová a otec Jozef Jančík č. 206
10:30 Krakovany  Za veriacich farnosti
_______________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 461-480.