Print Friendly, PDF & Email

Obecný úrad Krakovany pozýva všetky mamičky, babičky na posedenie pri príležitosti Dňa matiek, ktoré sa bude konať v nedeľu 13.mája 2018 o 15,00 hod. v Kultúrnom
dome. Pripravené je občerstvenie a kultúrny program.