Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 13.05.2018 7. Veľkonočná nedeľa
____________________________________________________________________
PONDELOK 14. 05., sv. Mateja, apoštola, sviatok
17:00 Ostrov  Žofia Sotoňáková, Jana a starí rodičia z oboch strán č. 431
18:00 Krakovany Manžel Ladislav, rodičia z oboch strán a brat č. 176

UTOROK 15.05.,  féria

STREDA 16.05., féria

ŠTVRTOK 17.05., féria

PIATOK 18.05., féria
17:00 Ostrov Manžel, rodičia a starí rodičia č. 257
18:00 Krakovany  z rodiny Glasnákovej a brata č. 179

SOBOTA 19.05., féria
18:00 Krakovany  Manžel a rodičia z oboch strán č. 441

NEDEĽA 20.05., Nedeľa zoslania Ducha Svätého
09:00 Ostrov Gašpar, Mária, Ľudovít a starí rodičia z oboch strán č. 354
10:30 Krakovany  Za veriacich farnosti
_____________________________________________________________________
Upratovanie kostola č: 381-400.
 V prípade pohrebu v utorok a stredu VDP Bohumil Mikula 0908115453.