Print Friendly, PDF & Email

VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Krakovany dňa: 27.11..2014.

VZN zvesené na úradnej tabuli v obci Krakovany dňa:11.12.2014

VZN nadobúda účinnosť dňa:1.1.2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch na  základe § 6, ods.2 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č.   582/2004  Z. z.  o miestnych daniach   a   miestnom   poplatku   za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady    vydáva pre   územie  obce Krakovany toto

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E

 Č. 4/2014

o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na   území   obce Krakovany

VZN č.4/2014 o miestnych daniach a miestnom polatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany (.pdf súbor)

Momentálne žiadne komentáre.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné údaje sú vyznačené * hviezdičkou.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.