Obec Krakovany pozýva všetkých občanov na Stretnutie so seniormiktoré sa bude konať v nedeľu 12.11.2023 o 15.00 hod.  v sále Kultúrneho domu v Krakovanoch. Pripravené je občerstvenie a kultúrny program.

* Z technických príčin sa stretnutie neuskutočnilo v októbri pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším.“